Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


VOLGEN

We hebben 452 cryptogrammen gevonden

BEI - Die vorst is pienter, volgens zeggen
BIG - Dat zwijntje is geen kleintje volgens de Britten
BON - Volgens Frans een goed bewijs
DAN - Hij kreeg vervolgens een Japanse graad
DAN - Vervolgens een graad bij judo
DAN - Vervolgens een judograad
DAN - Vervolgens een judoterm
DAN - Vervolgens een zoon van Jakob
DAN - Vervolgens in de judosport
DAN - Vervolgens voor een judoka
DAN - Vervolgens wordt de graad gehaald
GEA - Volgens u de eerste godin
LEO - Volgens deze jongen zijn er vijftig bij de omroep
MAX - Volgens moeder geen bekende omroep
MEI - Volgens mij een hoorbare tijd
NAM - Gaf niets volgens het energiebedrijf
NON - Is ze in orde? Volgens Frans niet
NON - Volgens Frans is ze niet in orde
OKE - Dat is volgens de koe in orde
VEE - Dieren die u volgen
VEE - Runderen volgens de letter
ADAT - De jongen nuttigde volgens Indonesische gebruiken
ALFA - Biedt hulp volgens de letter
ALFA - Volgens de letter een Italiaanse auto
BÈTA - Technisch ingestelde student volgens de letter
DONS - Volgens haar is het niet ruig
EDEN - Hij deed meermaals de belofte Churchill op te volgen
EEMS - Achtereenvolgens water in Friesland, Utrecht en Groningen
ERNA - Vervolgens de naam van een meisje
ERNA - Vervolgens heet ze zo
GADE - Degene die zijn vrouw slaat en haar vervolgens goed bekijkt
GIDS - Geeft richting volgens het boekje
GRAM - Volgens ons maar één procent daarvan
GRIJS - Verouderd en niet geheel volgens de regels
IPAD - Is volgens de tablet een klinkerweg
KIEV - Dus ga ik weer eerstvolgend jaar kijken of er nog veel russen zijn
KIEV - Ik keer terug voor de eerstvolgende plaats in de Oekraïne
KILO - Volgens ons zijn het er tien
LEER - Volgens de doctrine moet je Spaans lezen
MANN - Volgens moeder een onbekende schrijver
NASI - Hier rijst een volgende noot
PASS - Schot volgens de engelsen
PLAT - Ordinair en vals volgens de wielrenners
SAGE - Volgens Frans een verstandig verhaal
SNEE - Volgens jaap is het een flinke
TRES - Beleg is erg volgens de Fransen
TWEE - Opeenvolgend
ALLEN - Volgens iedereen is het een filmregisseur
ANODE - Een volgende stroomgeleider
CRASH - Computerfout die grote financiële gevolgen heeft
CRASH - Die botsing heeft gevolgen voor de beurs
DELTA - Die vertakt zich volgend plan
DELTA - Gebied volgens de letter
DELTA - Griekse letter volgens plan
DELTA - Riviermonding volgens de letter
DELTA - Riviermonding volgens plan
DELTA - Vreemde letter volgens plan
DIEET - Die gebruikt de maaltijd hoorbaar volgens de regel
DIEET - Hij gebruikt volgens voorschrift
DIEET - Hoor, hij gebruikt volgens voorschrift
DRAAD - Garen om het verhaal te kunnen volgen
EDELE - Volgens de man van adel omspoelt Fries water de duinvallei
ELVEN - Volgens de maat meer cijfers
ENORM - Kolossaal volgens een Europese richtlijn
FUSIE - Zo'n samengaan kan kernachtige gevolgen hebben
GAMMA - Toonladder volgens de letter
GEBOD - Volgens opdracht doet u een bieding
GRILL - Volgens dit rooster hoort een kuur te verlopen
INVAL - Op één volgend idee
KARMA - Volgens de boeddhisten staat moeder achter de wagen
KARMA - Volgens het boeddhisme staat moeder achter het voertuig
KETEL - Ziet zwart volgens de pot
KLOEK - Volgens hen heel flink
LARVE - De eerstvolgende moerasvogel verschalkte weer een bijna-insect
LAVEN - Toon vervolgens water om te verkwikken!
LIJNEN - Afvallen volgens de regels
MADAM - Volgens moeder een dijk van een vrouw
MANET - Volgens moeder geen aanstootgevende schilder
MANET - Volgens moeder juist een schilder
MANNA - Brood om een partner te volgen
MATIG - Niet geweldig, volgens moeder veel
MEDAN - Breng mij vervolgens op Sumatra
MODEL - Zij poseert volgens het boekje
MODEL - Zij poseert volgens voorschrift
MODEM - We zien 'm de laatste trend volgen op digitaal gebied
NADAT - Vervolgens wordt het 'n gewoonte
NATAL - Volgende hoeveelheid in Zuid-Afrika
NONNA - Vreemde dame om een kloosterlinge te volgen
NORMA - Opera volgens de eerste maatstaf
OMEGA - Volgens de letter is niets heel groot
OP TIJD - Volgens de agenda gaat het puur om snelheid (2,4)
OPZET - Een duw omhoog volgens plan
PABLO - Volgens Picasso is vader verlegen
REEKS - De volgende van een serie
REGEL - Het leger keerde terug volgens voorschrift
REGEL - Lijn volgens de traditie
ROGGE - Het brood is volgens de voorzeggers niet zo vers
ROOMS - Volgens de paus moeten 'r familieleden bij
SCALA - In de opera van Milaan klonk een reeks van opeenvolgende variaties
SLUIK - Volgens haar is het nogal glad
SPROT - Volgens die vis is de partij aan bederf onderhevig
TENOR - Volgens deze zanger is de stentor geen heilige
ULAAN - U moet weg volgens die ruiter
WRONG - Volgens haar gaat het niet goed in Engeland
WRONG - Volgens haar is het niet goed in Engeland
ZEDIG - Volgens de gewoonte bijzonder kuis
ABSINT - Volgens de eerste twee een heilige drank
ABSINT - Volgens de jongen een heilige drank
ANGORA - Volgens haar is het (al heel lang) een geit
ATTEST - Volgens de verklaring nuttigde men voor de proef iets
BESTEK - Ligt op een tafel volgens plan
BESTEK - Ligt volgens plan op tafel
BESTEK - Volgens plan voor het eten!
BOSPAD - De weg die een politiek leider moet volgen
CICERO - Romeinse redenaar volgens de letter
CICERO - Volgens de letter een romeinse redenaar
DAARNA - Is vervolgens erachter
DAARNA - Vervolgens krijgen we nog iets als toetje
DAAROP - Is vervolgens erboven
DAAROP - Vervolgens er boven
DAAROP - Vervolgens ginds omhoog
DANIËL - Die jongen wordt vervolgens mager
DENKER - Die is volgens Descartes
DESSIN - Volgens het patroon zit er tekening in
DUKAAT - Volgens de oude data heb 'k u daarmee betaald
ECHTER - Niettemin meer volgens de werkelijkheid
EKSTER - Opvliegend van aard, volgen zijn ogen jou op de voet
ELIXER - Volgens Lex en Rie is het bitter
FIASCO - Volgens de Italianen is het niet gelukt
GANGEN - Kun je nagaan en volgen door het gebouw
GETIKT - Door opeenvolgende aanslagen niet normaal meer
KAKELS - Het zijn kletskousen volgens een behoeftig meisje
LATTEN - Volgens de regels een relatie hebben
LESSEN - Die volgen we om te leren drinken
LKAMER - Vertrek volgens de letter
MENEER - Hij gaat volgens mij niet op
NADEEL - Zo schadellijk is het volgende stuk
NAGAAN - Een brilslang en een meisje volgen
NAGAAN - Ter controle volgen
NAGAAN - Volgen ter controle
NAJAAR - De volgende tijd
NASPEL - Volgend op de ontspanning komt een muzikale afsluiting
OPGAVE - Versleten talent volgens de vermelding
OPLAGE - Men rekent op minder hoge kosten bij de volgende editie
RAVAGE - Volgens de zonnegod een onduidelijke puinhoop
RECEPT - Volgens voorschrift met een uur bereid
RECHTS - Volgens justitie is het behoudend
REGELS - Lijnen volgens de afspraken
RETURN - Vindt zijn weerslag in de volgende regel
REVIER - Volgens mij zijn er weer twee paren op dat gebied
ROMEIN - Historische figuur volgens de letter
ROMEIN - Stedeling volgens de letter
SPOREN - Die indrukken volgen eigenlijk dezelfde lijn
STATEN - Volgens de tabellen zijn het landen
TIJDPAD - Volgens schema de route van een duurloop
TIJDVAK - Werk volgens de prikklok kan eeuwenlang duren!
TWEEDE - Achtereenvolgende
TWEEDE - Opeenvolgend
TWEEDE - Opeenvolgend zilver
TWEEDE - Opeenvolgende
UNSTER - Is weegschaal volgens u 'n hemellichaam
VOLGEN - Kunnen begrijpen dat ze later komen
VORMEN - Opleiden volgens modellen
WAARNA - Vervolgens komt het er echt achter
WAAROP - Vervolgens zijn de goederen uitverkocht
AFKIJKEN - Een filmpje volgen mag helemaal niet op school
ASTRAAL - Volgens de sterren niet stomdronken
BIJBENEN - 't tempo volgen
BIJBENEN - Het tempo volgen
BIJBENEN - Kunnen we volgen op insectenpootjes
BIJBENEN - t tempo volgen
BIJBENEN - Volgen met extra loophulp
COMBINE - Volgens afspraak maaien wielrenners ermee
DAGORDE - Afscheid van het klooster volgens de agenda
DAGORDE - Volgens de agenda neemt men afscheid van de discipline
DAGORDE - Volgens de agenda wijdt men een deel van de week aan de regelmaat
DUNBIER - Volgens de bruin is die drank aangelengd
EPSILON - Volgens de letter lijkt het of het in polen is
ESKADER - Deel van de vloot in het lijstje volgens de letter
ESTLAND - Een volgens de Fransen oostelijk gebied
GEBODEN - Men heeft een prijs genoemd volgens de voorschriften
GEKNIPT - Precies goed volgens haar
GERECHT - Eten en handelen volgens de wet
GIDSROL - Buiteling volgens het boekje
HAARFIJN - Volgens een vrouw is het prettig om nauwkeurig te zijn
MINIPIL - Voorbehoedmiddel volgens het boekje
NADORST - Volgende verlangen
NAJAGEN - Vervolgen(s) het gevolg van haast maken
NAKOMEN - In acht nemen door te volgen
NALEVEN - Dood bij het volgen van de regels
NALEVEN - Opvolgen en dood
NALOPEN - Ter controle volgen
NALOPER - Volgende controleur
NAMAKEN - Greep plaats in Duitsland volgens beproefd procédé
NARIJDEN - Het achtervolgen van een grappenmaker langs water en een boom
NATUREN - Karakters die men met de ogen blijft volgen
NAWEEËN - De gevoelige gevolgen van extra pijn
NAWOORD - De volgende term is een epiloog
OMLIJNEN - Teneinde een dieet te volgen
POSTUUR - Volgens dat figuur de tijd om brieven te bezorgen
POSTUUR - Volgens dit figuur is het tijd om te bestellen
REGELEN - Organiseren volgens de voorschriften
REGENTE - Volgens haar wordt neerslag overdreven
REGENTE - Volgens haar wordt regen overdreven
RITUEEL - In gebruik volgens een vast patroon
RITUEEL - We stellen er één teleur volgens kerkelijk gebruik
RITUEEL - Zou één daarom teleurgesteld zijn, het is volgens de kerkelijke orde
SCHOOLS - Volgens de regeltjes
SPINDEL - Zij vangt de mannen in haar web en is vervolgens de klos
STAATJE - Een klein land volgens de lijst
STAATJE - Geen groot land volgens de tabel
STORING - Geeft een slecht beeld volgens de weerman
TELEXEN - Volgens die berichten waren ze even gescheiden
TOENDRA - Vervolgens al snel een bepaald landschap
TONGVAL - Volgens de uitspraak moet de tv nogal veranderen
TREINEN - Het spoor volgen
UURWERK - Volgens de klok zestig minuten arbeid
VEEARTS - Volgens de letter een dokter
VEEAUTO - Wagen volgens de letter
WERKEND - Is in beweging en dat brengt gevolgen met zich meeStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App