Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


U en zij

We hebben 548 cryptogrammen gevonden

DA - Drogist waar babygeluiden te horen zijn
DO - Muzikaal zou een twaalftal minder zijn
ARK - Vaartuig, waarin een eendje nooit in zijn eentje zat
BOM - Veel duiten zijn explosief
BOM - Zoveel duiten zijn explosief
CEL - Voor douche en telefoon moet men in de bajes zijn
FIT - Is in de weer met buizen en zit lekker in zijn vel
KOM - Die bak kan uitnodigend zijn
LEF - Weer fel durven te zijn
MUG - Gaat onder je huid zitten met zijn gezuig
NAT - Bouillon waarvoor men in een bui moet zijn
PAP - Onuitsprekelijk gerecht voor mensen die bekaf zijn
RAP - Muziek van jan en zijn maat
RAP - Muziek voor jan en zijn maat
ADEM - U moet het halen bij leven en welzijn
ALEX - Diens beleggingsproducten zijn nu reeds verouderd
EEMS - Utrechtse wateren bij Delfzijl
INOX - Populair zijn was niets voor deze onbekende, hij wilde onaantastbaar zijn
KEES - Met smeer zou deze hond een viezerik zijn
KIEV - Dus ga ik weer eerstvolgend jaar kijken of er nog veel russen zijn
KITS - De zelfbouwpakketten zijn in orde
LAMP - Schijnt doorlopend een obstakel voor draaideurcriminelen te zijn
LEEK - Gaf de indruk buiten kennis te zijn
LEEK - Maakte de indruk geen expert te zijn
MANS - Toch kunnen vrouwen het ook zijn!
MILD - Zo genereus hoort een orgaan te zijn
MIMI - Zou dit meubel van twee noten gemaakt zijn
NORS - Zo ruw kan men in bars zijn
OBER - In Duitsland staat hij boven zijn baan
ROOS - Oud-politicus op wie men zijn pijlen richt
SAFE - Hiermee houdt een keeper zijn doel schoon
SATÉ - Daarbij kluift men op zijn pen
STEN - Een kunstenaar omvat zijn eigen wapen!
TANG - Dit instrument houdt je in zijn greep
TERP - Vluchtelingen zijn ervan op de hoogte
VERF - Waarin men uiterlijk gezien goed bezig kan zijn
VORM - Uiterlijk moet een sportman erin zijn
VORM - Waarin men uiterlijk gezien goed bezig kan zijn
AGENT - Is aanhoudend bezig op zijn werk
AMBER - Vrouw op wie we alert moeten zijn
ATLAS - Tilde zwaar aan het wereldgebeuren en kreeg het dus in zijn rug
BARRE - Voor balletdanseressen die vasthoudend zijn
BELEG - Insluiting die men op zijn brood krijgt
BEURS - Studenten moeten er meer dan rijp voor zijn
BIJZIT - Vrouw in een zijspan
DADEL - Vrucht van een Engelse vader en zijn maat
DWARS - Zo eigenwijs kunnen drijvers zijn
FLANK - Leg een gulden voor het meisje opzij
FLETS - Gebouwen horen niet kleurrijk te zijn
FLETS - Zo kleurloos hoort een woningcomplex te zijn
FRANK - Leg een gulden voor het meisje opzij
FÖHNS - Natuurverschijnselen die goed voor haar zijn
GENOT - De vreugde die men tot zijn beschikking heeft
GENRE - Dat soort had ook enger kunnen zijn
GEREI - Dit tuig lijkt voortdurend op de weg te zijn
GRIND - Grievend aan de buitenkant zijn de kiezels
HAMEL - Met een bel zou dit dier een deugniet zijn
HONDS - Zo brutaal kan een huisdier zijn
KEULS - Deze schrijfster zou een pot kunnen zijn
KUNNE - Waar mannen of vrouwen bijna toe in staat zijn
LARIE - In de aula riepen zij iets onzinnigs
MAAGD - Met haar plaats tussen de sterren heeft zij de gemeenschap de rug toegekeerd
MARGE - Die ruimte is er op een bladzijde
MENSA - Het zou adam kunnen zijn die daar goedkoop wil eten
NOREN - Buitenlanders die geslepen moeten zijn
NOREN - Die buitenlanders zijn glijerige types
OEROS - Zonder grond zou het gewoon een rund zijn
RATEN - Duitsers weten niet precies waar bijen mee bezig zijn
REEDS - De herkauwer en de dominee zijn er al
REUMA - Moet dus een teef zijn die niet soepel meer beweegt
SALDO - Wat Ad los heeft kunnen krijgen staat nu op zijn rekening
SCHOT - Die buitenlander kan dodelijk zijn
SONDE - Geeft vanuit de ruimte door hoe diep de wonden op aarde zijn
UILEN - Hun kuikens zijn ook dom
WREED - Waarin de jeugd zeer meedogenloos kan zijn
ZEDEN - Gebruiken zij bij de boom
ZOONS - Kinderen kunnen op die manier gewichtig zijn
AFMARS - Perfecte muziek voor soldaten die op hun retour zijn
ANTIEK - Heel ouderwets om tegen het Europees kampioenschap te zijn
ANTIEK - Het is niet modieus om tegen sport te zijn
ANTIEK - Ouderwets om tegen het voetballen te zijn
APEZAT - Uitgesproken veel dieren zijn lam
BLU-RAY - Hoort een gekleurde Engelsman vol van film te zijn
BRAMEN - Vruchten die scherp op het randje zijn
DEUREN - Kunnen toe(gankelijk) zijn
DIVERS - Buitenlanders in het water zijn heel verschillend
DIVERS - Dit is kort gezegd nieuw en veelzijdig
DOLBLIJ - Zo verheugd kunnen roeiers zijn
DOMOOR - Wie niet snugger is, laat een deel van zijn hoofd bij een grote kerk achter
EIKERN - Zou dooier kunnen zijn maar brengt juist nieuw leven
EISERS - Hun wensen zijn in het geding
ELDERS - Engelse ouderlingen zijn hier niet
ELDERS - Vreemde ouderen zijn hier niet
ELLIPS - Zin waaruit een of meer woorden zijn weggelaten
ENKELS - Het meervoud van iets dat geen meervoud kan zijn
ESDORP - De huizen in die plaats zijn van hout
ESDORP - Huizen in die plaats zijn van hout
FINALE - Daarin zullen de laatsten de eersten zijn
FINALE - Dan zullen de laatsten de eersten zijn
GEKANT - U en zij zijn ertegen
GEWOON - Voortdurend gehuisvest zijn is niet erg bijzonder
GOLVEN - Kunnen in het water een kenmerk van haar zijn
HAMLAP - Krijgt een vlezige buitenlander op zijn bord
HANSOP - Uit bed heeft de jongen zijn nachtgoed aan
HUMEUR - Deze bui kan goed en slecht zijn
HUMEUR - Die bui kan goed en slecht zijn
KANTJE - De uiterste rand van een bladzij
KAUWEN - Vogels die te pruimen zijn
KIEZER - Hij zoekt het juiste nummer en gebruikt zijn stem
KLACHT - Reclame uiting waar we het niet mee eens zijn
KOMIEK - Zo leuk kan een grappenmaker zijn
KOPBAL - Student die zijn hoofd gebruikt tijdens het luchtduel
KRAKER - Hij recht de rug en geeft zijn kritiek
KUBIST - Kunstenaar die zijn werk nooit afrondt
LETTEN - Europeanen die oppassend zijn
LIEDEN - Die mensen kunnen ook lui zijn
MAJOOR - Militair die weer vruchtengelei aan zijn oor smeerde
MATTER - Hij voelt zich steeds lustelozer en pakt zijn biezen
MINNEN - Om van te houden ook al zijn ze niet positief
MISSEN - Mooie vrouwen zijn er niet!
MOETEN - Blijvende indrukken die nodig zijn
MOETEN - Indrukken zijn zeker nodig!
NOPPEN - Met deze pluisjes is men in zijn sas
ONVRIJE - Laat het nu toch een vaste kracht zijn
ONWAAR - Zulke slechte goederen zijn het echt niet
PEDAAL - Hier heb je er tenminste twee van nodig om ze kwijt te kunnen zijn
RAGFIJN - Dunner kan spinnenweb niet zijn
RIALTO - De zangeres is in Rio, terwijl zij op de brug in Venetië moet zijn
RITTEN - Die etappes kunnen een hele toer zijn
ROLLER - Al buitelend komt hij aan zijn buit
SADIST - Die beul geniet van zijn werk
SCHOFT - Het paard had een vlerk tussen zijn schouders
SMAKEN - Je kunt toch proeven dat ze niet gelijk zijn
SNIJLIJN - De chirurg volgt hem en kruist regelmatig zijn weg
SNUFJE - Nieuwtje waar men met zijn neus bovenop zit
STALEN - Zulke zenuwen zijn nog te harden
TEGELS - Die plavuizen zijn steengoed
TEGOED - Zijn klasse is meer dan uitstekend, dat zie je aan zijn banksaldo
TERING - Geld uitgeven voor je dagelijkse behoeften kan klote zijn
TORENS - Bouwwerken die stuk zijn
TRANCE - Muziek die je buiten bewustzijn brengt
TRANEN - Met tuiten zijn ze diep bedroevend
TRANEN - Met tuiten zijn ze erger
UITWEG - Straat vol café's en restaurants waarin men zijn toevlucht zoekt
UMPIRE - Hij doet fluitend zijn werk
WAKERS - Suppoosten zijn verzekerd van fruit
WEERGA - Dat dubbel bevel kent zijn gelijke niet
WESTEN - Windstreek waar men buiten kan zijn
ZEUREN - Zo kunnen zij heel lang zaniken
AANHANG - Vrouw en kinderen zijn meegaande types
ADHESIE - Met instemming houden zij elkaar stevig vast
AMANDEL - Een vrucht die ook een klier kan zijn
ARBITER - Doet fluitend zijn werk
ARBITER - Hij doet fluitend zijn werk
BEKEREN - Overtuigend bezig zijn in een toernooi
BEPERKT - Waar tuinperken aangelegd zijn, is weinig mogelijk
BEUGELS - Bierflesjes die bij de jeugd gezien zijn
BINDEND - In touw om boeiend te zijn
BROKKEN - Stukken die stuk zijn
BRUTAAL - Als de beul geen geld in zijn zak heeft
CHINEES - Het restaurant de taal en zijn eigenaar
CHINEES - Het restaurant, de taal en zijn eigenaar
COMPOST - Tuinmest hoort een gevraagde bestelling te zijn
DEELTJE - Zo'n boekje uit een serie kan geladen zijn
DOPPERS - Hoed je voor journalisten die in de bonen zijn
DRAAIEN - Leugenachtig bezig zijn met een camera
DRONKEN - Teugen die bezopen zijn
DUIKERS - Sportief gezien houden zij niet het hoofd boven water
EERSTEN - De primeur hebben wie de kampioenen zijn
FIGUREN - Bij kunstrijden zijn deze personages verplicht
FIGUREN - Bij kunstschaatsen zijn deze personages verplicht
GEELTJE - Het blaadje dat bleef plakken bleek vijfentwintig gulden waard te zijn
GEMENGD - Zowel mannen als vrouwen zijn geroerd
GEMERKT - Het teken kan dus waargenomen zijn
GEWENST - Zo welkom kunnen kinderen zijn
HANDSET - Die twee die 'm vasthouden staan in contact met zijn basis
HEIWERK - Mokeren hoort geen vrouwenarbeid te zijn
HELPERS - Steunen zij de drukkerij van satan
HONDJES - Huisdieren die handig bij het verhuizen zijn
HORLOGE - Tegen de muggen, voor de gast op zijn tijd
INRIJDEN - Moest je met 'n nieuwe auto een zijweg nemen
KALKLIJN - Waarop men keurig maar niet netjes schrijft dat spelen ook zijn grens kent!
KNAKKER - Gozer die geluiden maakt met zijn gewrichten
KNULLIG - Zo onhandig als jongens kunnen zijn
KOORLID - Klinkt als een student die veel noten op zijn zang heeft
KORTING - Voor reductie moet je even bij de bank zijn
KOZIJNEN - Buiten bewust zijn en binnen rondom ramen daarnaar te kijken
LANDROT - Wil niet uitvaren maar vindt zijn eigen rijk heel vervelend
LANDROT - Zo corrupt kan een mogendheid zijn
LASSERS - Beroepshalve houden zij zich bezig met metaalverbindingen
LICHTEN - Schijnen opbeurend te zijn
LIGGERS - Zulke balken kunnen dwars zijn
MANDAAT - Machtiging hoort geen vrouwenwerk te zijn
MEERKAT - Waaruit blijkt dat een aap ook een waterdier kan zijn
MOEDERS - Vrouwen die ouder zijn mogen morgen verwend worden
MOGELIJK - Eventueel om weer identiek te zijn
NOVELLE - Genummerde bladen zijn eindeloos voor een verhaal
ONTDOEN - Iets niet uitvoeren ok ervan af te zijn
ONTDOEN - Iets niet uitvoeren om ervan af te zijn
OORDEEL - Het zou een lel kunnen zijn
OORDEEL - Het zou een lel kunnen zijn, zo meent men
OPENERS - Sleutels die in de keukenla zijn te vinden
PEPTALK - Het gesprek over een oud stripblad hoort stimulerend te zijn
PIONNEN - Dat zij gemanipuleerd worden krijgt Anish Giri op zijn bord
POTKLEI - De aarde waarmee we zuinig moeten zijn
PROFIEL - Het bouwelement van de zijkant gezien
PRUIMEN - Vruchten die goed te eten zijn
PUKKELS - Rugzakken die niet huidvriendelijk zijn
REFEREE - Hij doet fluitend zijn werk
RITUEEL - Zou één daarom teleurgesteld zijn, het is volgens de kerkelijke orde
ROOKHOL - In die benauwde ruimte komt men aan zijn trekken
ROOKHOL - Ruimte waarin men aan zijn trekken komt
RUSTEND - Steunend op zijn pensioen
SCHAARS - Zulke grote groepen mensen zij er niet veel van
SISSERS - Met vuurpijlen kan het zo afgelopen zijn
SNIKKEN - Die oude schepen zijn om te huilen
SOKKELS - Bustehouders die steenhard zijn
STALVEE - Die runderen zijn binnen
STEMVEE - Zullen zij willoos kiezen voor de boer
STIJLVOL - Zo gracieus kan een traliehek zijn
STIKKEN - Borduren kan adembenemend zijn
STROMIJT - De griet met wie we het hooi induiken hoort stapel te zijn
TERECHT - Juist, het had best wat krommer kunnen zijn
TOEMAAT - Vooruit vriend, een extraatje is hier wel op zijn plaats
TOPPERS - De beste journalisten zijn vaak in de ArenA
VLIEGEN - Die dieren kunnen wat ze zijn
VLOTJES - Kleine vaartuigen zijn gemakkelijk
WEDUWEN - Wij helpen hen vooruit nu hun mannen er niet meer zijnStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp