Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Tussen en

We hebben 381 cryptogrammen gevonden

AS - De rest zit tussen de wielen
DAL - Tegenslag tussen de bergen
DAL - Tussen de bergen zit men met de ellende
OBI - Die gordel is een beetje tussen 0 en 1
ZES - Tussen 5 en 7 wel voldoende
ACHT - Let erop tussen 7 en 9
AHOB - Stop tussen a en b bij een overweg
AKEN - Varen tussen Keulen en luik
AKEN - Vervoeren goederen tussen Keulen en Luik
BEST - Heel goed tussen Son en Oirschot
DUET - Stemakkoord tussen twee mensen
INDO - Bijzondere taal om 'n tussenpersoon te begrijpen
KALF - Groot jong tussen twee stijlen
KALF - Tussen ruiten en rund
KAMP - Strijd tussen de aanhangers van een club
KAUW - Vermaal die vogel tussen je tanden!
KIER - Miniem verschil tussen open en gesloten
LIGA - Verbond dat men tussendoor kan gebruiken
MAAS - Stroom tussen de draden
NAAD - Verbinding tussen twee Lappen
OFTE - Iets tussen nooit en nimmer
OFTE - Tussen nooit en nimmer
OREN - Het zit ertussen bij psychische klachten
RIJEN - Files tussen Breda enTilburg
RIKA - Meisje tussen de Amerikanen
ROMP - Por 'm anders tussen hoofd en ledematen
RUPS - Schept een band tussen de pop en het masker
RUST - Steunt tussen twee helften
SNOR - Tussen neus en lippen door is prima
SNOR - Zo tussen neus en lippen door zit het wel goed
SNOR - Zoek haar (tussen neus en lippen) op!
SPAN - Stel de afstand tussen duim en pink
TILT - Heft de hoek tussen twee vlakken op
TRIO - Mensen tussen twee en vier
TROS - Omroep tussen wal en schip
TROS - Valt bij de nieuwe zenderindeling tussen wal en schip
TWEE - Tussen 1 en 3 doet t pijn
VIDE - Zie de ruimte tussen de verschillende etages!
ALLEE - Vooruit rij daar maar tussen de bomen door
ALLEE - Vooruit, rij maar tussen de bomen door
ALLEE - Vooruit, tussen de bomen!
ARENA - Loop tussen de eersten het perk in
ARTIS - Kunst bestaat tussen de dieren
ASSEN - Plaats tussen de wielen
DALEN - Tussen de bergen in Drenthe
DERBY - Hoed u voor een strijd tussen de buren
EFFEN - Tussen Ees en Gees is geen heuvel te bekennen
FRANS - Wordt voornamelijk gesproken tussen Spanje en Vlaanderen
HEDEN - Tussen verleden en toekomst
INZET - Tussengevoegd om te beginnen
MAAGD - Met haar plaats tussen de sterren heeft zij de gemeenschap de rug toegekeerd
MAAGD - Zij moet niets van de gemeenschap hebben en heeft haar plaats tussen de sterren gevonden
METEN - De afstand tussen start en finish bepalen
MEZZO - Vrouwenstem tussen alt en sopraan
MIAMI - De eerste tussen de noten in de verenigde staten
OOTJE - U wordt er letterlijk ietsje tussen genomen
REEST - Gaat zo te horen hard tussen Drenthe en Overijssel
SNACK - Tussendoortje waar je vet mee bent
STEEG - 't Liep hoog op tussen die twee buren!
SUITE - Muziek tussen de schuifdeuren
SUPER - Zo groot is het verschil tussen de markt en een winkel
TOSTI - Broodgerecht dat ertussen is genomen
TOSTI - Dit brood is ertussen genomen
TOSTI - Met brood ertussen nemen
VREDE - De ver van rustige toestand tussen twee oorlogen
WEGAS - Er is niks meer van de brand te zien tussen de banen
AANEEN - Water in Noord-Brabant? dat niet!, maar wel zonder tussenpozen
ACHTEN - Tussen ziften en bogen
AFGAAN - Vertrekken met de staart tussen de benen
BOSGOD - Pan tussen de bomen
BOSTON - Plaats 'm ergens tussen de bomen om de druppels op te vangen
CHEMIE - Het gaat om de aantrekkelijke elementen tussen de mensen
CLINCH - Conflict tussen een inhouds- en lengtemaat
DALLAS - Plaatselijke verbinding tussen bergen
DALLAS - Verbinding tussen twee bergen in amerika
DALLAS - Verbinding tussen 2 bergen in Amerika
DALWEG - Is wel en niet tussen de bergen te vinden
DEKMOS - Zit op een oude schuit tussen varen, varen en varen
DOODTIJ - Periode tussen eb en vloed
DORADO - Lustoord van een godheid tussen de noten
DORPEL - Houdt het midden tussen twee stijlen
GEVOEG - Ontlasting tussen de bakstenen
GORDEL - Grens tussen fair en smerig vechten
HOTDOG - Broodgerecht dat ertussen is genomen
INGOOI - Sportieve handeling tussen Blaricum en laren
IN RIJEN - Achter elkaar tussen Breda en Tilburg (2,5)
IN RIJEN - Met veel tegelijk tussen Breda en Tilburg (2,5)
KISTEN - Bakken die je ertussen nemen
LAHORE - Sta stil tussen de noten in Pakistan
MIDDEN - Plaats tussen twee uitersten
MOLRAT - Dat knaagdier is een kruising tussen ral en mot
NETJES - Staan keurig tussen tafeltennissers
NEUZEN - Snuffelen tussen de organen
ORKEST - Band tussen een dier en een Europeaan
PANLAT - Daarmee kunt u skiën tussen de duinen
PRATER - Kletst zonder schromen tussen Weense bomen
RENNEN - Snelheid maken tussen de kippen
ROBBEN - Voetballer tussen de zeehonden
SCHAAL - De juiste verhouding tussen klank en balans
SCHOOL - Verborg zich tussen de vissen
SCHOOT - De lijn vloog los tussen mijn benen en mijn buik
SNIJDER - Maakt het helemaal met zijn kleding tussen al die ballen
STAART - Hangt tussen de benen van iemand die hem knijpt
STEGEN - Gingen omhoog tussen de huizen
STEGEN - Klommen nog net tussen de huizen door
STREEP - Hard schot tussen de palen
TIENER - Tussen tafellaken en servet en in welige groei
TOKTOK - Gek gesprek tussen kippen
TRIBAL - Vorm van biljarten tussen bepaalde stammen
TWAALF - Michael gooit het liefst tussen 9 en 5
VREEMD - Komt meer terug tussen vijf en vijfhonderd? Dat is zonderling
ZESTAL - Zij gapte een hoeveelheid tussen 6 en 7
AFSTAND - Gereed voor de houding waarin men de ruimte tussen twee punten bepaalt
AFSTAND - Lijn tussen twee punten
AFSTAND - Weg sturen tussen twee punten
A PROPOS - Tussenwerpsel voor wat ik zeggen wilde (1,6)
AUTOWEG - Die bent u tussen Amsterdam en Utrecht zelf kwijt
BAANVAK - Overwegen daar tussenin ook nog een dubbelfunctie
BENZEEN - Ze zat tussen haar onderdanen heel giftig te wezen
BINDERIJ - De tweede tussen die vijfentwintig andere vult vele boeken
DAKRAAM - Brengt tussen de pannen ook drogisterijproducten op de markt
DALUREN - Periode waarin er minder verkeer is tussen de bergen
DALUREN - Tijd tussen bergen
DISPUUT - Meningsverschil tussen studenten
FILIAAL - Zaak tussen ouders en kinderen
GALERIE - Tussen Marokko en Tunis wordt anders wel veel kunst verhandeld
GEINLIJN - Leuke telefoonverbinding tussen Abcoude en Weesp
GETRAPT - Met tussenpozen geschopt
HAAKJES - Hiertussen kunnen we iets zetten om op te hangen
HAAKJES - Om iets op te hangen of tussen te zetten
HALFWEG - Tussen twee plaatsen
INDALEN - Tussen de bergen zakken
INGEBED - Al smekend ergens tussen liggend
IN RUSTE - Niet meer actief tussen de lakens (2,5)
KLIKLIJN - Verbinding tussen computer en de muis
MELKWEG - De drank is verdwenen tussen de sterren
OVERWEG - Is voorbij en verdween tussen twee bomen
PASSTUK - Net kapot om ertussen te zetten
RENMUIS - Knaagdier tussen de kippen
SCHEMER - Tijd tussen licht en donker
SOEPKIP - Dit dier zwemt tussen de groenten in
SOWIESO - Voor wie tussen twee schooltesten zit, is het in elk geval anders
TOPDUEL - Kan zich ontspinnen tussen twee schermers in de bergen
ZAAGSEL - Deze stof vindt men tussen domoren
BAANRACE - Sportieve wedstrijd tussen sollicitanten
BAANRACE - Strijd om een betrekking tussen wielrijdrenners
BEDSCÈNE - Ruzie tussen de lakens
BLAMEREN - Dat zal een smet werpen op een schaap tussen de roofdieren
BOEKBAND - De relatie tussen schrijver en lezer
BOEKJAAR - Periode tussen twee balansen
BREUKLIJN - De streep tussen teller en noemer
BREUKLIJN - Het streepje tussen teller en noemer
CUPMATCH - Ontmoeting tussen rivaliserende boezemvriendinnen
DIAPAUZE - Tussen die beelden groeit niets
ENTRESOL - Toon tussendoor ook eens een beetje verdieping
ENTRESOL - Tussenklank in een bouwkundige term
ENTRESOL - Wat er tussendoor klinkt kan tot verdieping leiden!
ENTRESOL - Zo'n tussennoot kan tot enige verdieping leiden
FILMBAND - Hierop is de relatie tussen Angelina Jolie en Brad Pitt te zien
GRAVURES - Zo drukt men het verschil uit tussen vriezen en dooien
GRIJSTOON - Noot tussen zwart en wit
INBEDDEN - Plaatsen ertussenin waar ze kunnen slapen
INLEIDEN - Tussen Rapenburg en Pieterskerk beginnen
INPALMEN - Iemand paaien tussen de bomen
INPASSEN - Stap voor stap tussenvoegen
INTERIMS - Tussentijden
INTERNET - Dat hangt tussen de doelpalen
INTERVAL - Intussen betekent dit wel de ondergang van een topclub
INTERVAL - Kun je klem tussen komen te zitten
INTERVAL - Tussentijds gaat een voetbalclub onderuit
JE VAN HET - Perfecte betrekking tussen twee persoonlijke voornaamwoorden (2,3,3)
KAROSSEN - Wagen met vee tussen de rijtuigen
KERKGANG - Een vrome bezigheid tussen de banken
KERKGANG - Loopt tussen de banken van de vrome bezoekers
KNIESTUK - Tussen een liesbreuk en een enkelfractuur
KORENMOT - Onenigheid tussen zangers met een schadelijk en opvliegend karakter
KORENMOT - Onenigheid tussen zanggroepen
LEERGANG - Verbinding tussen klaslokalen
MEGADEAL - Geweldige overeenkomst tussen mij en vooral mijn echtgenoot
MIDDELEN - Met geld tussenbeide komen
MIDDENAS - Misdaden tussen de wielen
MOORDGAT - In zo'n dodelijk gehucht kan het tussendoor kantelen
NACHTPON - Tussen avondjurk en ochtendjas
NIJDASSEN - Mopperen, snauwen, afgunst tussen de wielen
NIJVERDAL - Tussen de bergen wordt gewerkt
ORDELINT - Ter onderscheiding tussen publiek en plaats van delict gespannen
PANORAMA - Meisje dat tussen haar ouders van het uitzicht geniet
PLAATSJE - Dorp tussen hoge huizen
POPSCENE - Ruzie tussen Jan Klaasen en Katrijn
PROVISIE - Vooroordeel dat leeft bij tussenpersonen
RENPAARD - Draaft hij tussen de kippen
RENPAARD - Draver tussen de kippen
RENPAARD - Een vos tussen de kippen
RENPAARD - Ros tussen de kippen
SCHARREL - Geliefde ruzie tussen vissen
SPANNEND - Tussen leuk en vervelend
TANKSLAG - Oorlog tussen shell en BP
VALLEIEN - Tussen de bergen neerstortende stenen
VANDALEN - Tuig tussen de bergen
VANGRAIL - Hier loopt het spoor vast tussen twee banen
VECHTDAL - Plaats tussen de bergen waar een Overijsselse strijd woedt
VRIJPARTIJ - Open wedstrijd tussen geliefden
WEERSLAG - Strijd tussen klimatologen
ACHTERUIT - Tussen 7 en 9 naar buiten
AFVALRACE - Wedstrijd tussen vuilnismannen
ARMLENGTE - Tussen schouderhoogte en handbreedte
ASAFSTAND - Verspilde ruimte tussen de wielen
AUTOTREIN - Compromis tussen eigenaar en openbaar vervoer
BANKSALDO - Het verschil tussen uitgegeven en ontvangen zitmeubels
BEMIDDELD - Met veel geld tussenbeide gekomen
BEMIDDELD - Na tussenkomst welgesteld geworden
BINNENRIJM - Poëzie tussen de schuifdeuren
BLIND DATE - Afspraak tussen Danny en Daley (5,4)
BORSTBEEN - Twee lichaamsdelen tussen de ribben
BRANDGANG - De vuursnelheid tussen woningen
FEESTNEUS - Zit bij een fuifnummer tussen de oren
GEMIDDELD - Dooreengenomen tussenbeide gekomen
GRENSPOST - Briefwisseling tussen Maastricht en Lanaken
HAMSTRING - Gespannen van bovenbeen tot tussen de vlezige billen!
IJSSELMEER - Rivierwater tussen Urk en Enkhuizen
IN ÉÉN ADEM - Zucht zonder tussenpozen (2,5,4)
INGRIJPEND - Drastisch tussenbeide komend
INGRIJPEND - Nogal rigoureus tussenbeide komend
IN HET NAUW - Is problematisch tussen Calais en Dover (2,3,4)
INMIDDELS - Komt ondertussen binnendoor
INMIDDELS - Ondertussen hebben we hippe tailles
INTERVIEW - Gesprek tussen Engels blik
KLAPTAFEL - Kan tussen meer en minder stamgasten in staan
KNIEBOCHT - Tussen dij en kuit, vliegt de coureur er bijna uit
KWINKSLAG - Win tussen de kaas met één klap een geestig woord
LUIERMAND - Een inactieve hond ligt er tussen de babyspullen
MARKTGANG - Loopt tussen de stallen door om op de beurs te komen
MIN OF MEER - Is ongeveer de keuze tussen voedster en politieagent (3,2,4)
NEGENTIEN - Tussen 8 en 11
NUMMERTJE - Een-tweetje tussen twee geliefden
ONDERHAND - Intussen deel van een lichaamsdeel
ONDER MEER - Niet boven water tussen andere zaken (5,4)
PANLATTEN - Daarmee kunt u skiën tussen de duinen
RODE DRAAD - De samenhang tussen GroenLinks, PvdA en SP (4,5)
SNORFIETS - Verzorgt tussen neus en lippen het transport
STADSMENS - Die voelt zich niet thuis tussen de koeien.
STEEKTRAP - Brengt het passje tussendoor naar een hoger niveau
STOKPAARD - Een schaakstuk dat tussen de kaarten zit
VASTMAKEN - Intussen repareren en bevestigenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp