Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


TooN

We hebben 447 cryptogrammen gevonden

AEROSOL - Kosmische deeltjes die een luchtig toon aanslaan
ASTRANT - Brutale toonsoort
BETONEN - De toon plaatsen op
BEURZEN - Tentoonstellingen die leergeld betalen
COUNTER - Toonbank waar voetballers soms op spelen
DIALECT - Het projectieplaatje vertoont een gaatje, zoals men in de spreektaal zegt
DISCMAN - Nog voor de iPod was hij al een persoon met een dubbele toon
EERBIED - De beer toont ontzag
ESKADER - Toon de staf de boot
ESKADER - Toon de staf de vloot
ETAGÈRE - Dat kastje is (woon)laag van toon
ETAGÈRE - Tentoonstellingsruimte
ETALAGE - Tentoonstellingsruimte
ETALEUR - Showman en toonkunstenaar
ETALEUR - Toonkunstenaar
FILMROL - Deze band toont wat de acteur speelt
GALERIE - Op die tentoonstelling schenkt men geen bitter meer
GALERIE - Tentoonstelling in Algerije
GALNOOT - Bittere toon
GESMOES - Met praatjes zal Toon wel fijne groenten krijgen
GESNAUW - Wordt toon eng afgeblaft
HERMANS - Toon-kunstenaar
INKTMOP - Die gebruikt iemand die met een kroontjespen een cartoon maakt
INLANDS - Binnen de grenzen van wat we autochtoon noemen
LATAFEL - Meubel verwant aan een toonkast
MAESTRO - Is aansprekend en toonaangevend
ONDERLA - Toon van beneden komt uit de kast
ONDERLA - Toon van beneden zit vaak in de kast
OZONGAT - Men zag aan de toon dat de atmosfeer bedenkelijk veranderde
REACTIE - Toon de handeling en het gevolg ervan!
REDENEN - Toon Europeanen waarom
REGENEN - Toon het DNA van ons klimaat!
REVISIE - Toon en kijk voor het onderhoud
RIJBEWIJS - Dit document toont een reeks aan
ROOSTER - Het schema vertoonde nog vele gaten
ROTONDE - Hier is de toonder weg van
ROTONDE - Hier is toonder weg van
SECONDE - De tweede toon van de diatonische toonladder
SERVICE - Dienstbetoon
SOLDATE - Zij heeft een afspraakje met die toon in het leger
SOLVENT - Toon de kerel een oplosmiddel
STEMMER - Hij kiest voor het op juiste toon brengen van de piano
TONISCH - In de ondertoon klonk spanning door
WALNOOT - Die toon wordt op zee niet aangeslagen
AARDNOOT - Lekker natuurlijke toon
ACCIDENT - Toevallig per ongeluk een toontje hoger zingen
BEDANKTE - Toon jij je erkentelijkheid door die afwijzing
BISSCHOP - Toon het geweld tegen een geestelijke
BUREAULA - Toon die men op kantoor aanslaat
CIVETKAT - Het beestje vertoonde een act waardoor ik vet schrok
COUNTERS - Vreemde toonbanken in de tegenaanval
DESPOTEN - Toon de onderdanen van deze machthebbers
DIAREEKS - Serie waarin een positief beeld wordt getoond
DIRIGENT - Hij is toonaangevend bezig
DIRIGENT - Toonaangevend beroep
DIRIGENT - Toonaangevend figuur
DOCENTEN - Toon munten aan leerkrachten
DONATIES - Toon de volkeren de schenkingen!
DOSERING - Toon een bloem in een afgepaste hoeveelheid
DOSERING - Zo afgepast komt toon aan een bloem
EERBEWIJS - Aantoonbaar verleden
EERBEWIJS - Ter onderscheiding, dat toont het verleden aan
EERBEWIJS - Toont aan hoe een huldeblijk vroeger was
EERBEWIJS - Toont het verleden aan
ENTRESOL - Tussentoon die iets hoger ligt
ENTRESOL - Zet de toon te midden van verdiepingen
ETALEREN - Toonkunst
ETALEURS - Toonkunstenaars
ETALEUSE - Soort toonkunstenares
EXPOSANT - Toonkunstenaar
FEESTDIS - Toon de partij deze tafel!
GALERIES - Toonkunst
GEDRAGEN - Op plechtige toon vervoerd
GEKROOND - Het hoofd was vorstelijk toegedekt want vertoonde veel kale plekken
GESMOORD - Toon de misdaad onderdrukt
GESTREKT - Toon reist languit
HERHAALD - Het tegendeel van 'nog nooit vertoond'
HIJSBEWIJS - Toont aan dat men veel drinkt en dat dat heel verheffend kan zijn
INBINDEN - Een toontje lager zingen zorgt voor een stevige rug
KADASTER - Een openbaar register toont dat het roofdier daarom een kater heeft
LAVENDEL - Toon de vlag in de tuin
MIGRATIE - Toon bevalligheid bij het verhuizen
MODESHOW - Evenement waarbij kleding tentoon wordt gesteld aan het publiek
MUZIKANT - Toonkunstenaar
NEKSCHOT - Cartoonist die dodelijk is
NEKSCHOT - De genadeslag voor een cartoonist
ONTSTEMD - Viel nogal uit....de toon
PREMIÈRE - Prijs toon bij de eerste opvoering!
PREMIÈRE - Voor de eerste keer een bonus voor toon
REGERING - Het kabinet is bijna toonloos
REGISTER - Toon voor vandaag een boek!
REGRATIE - Toon zwier door verplaatsing
REPORTER - Toon het bier aan een verslaggever!
SALUEREN - Dienstbetoon
SHOWBAND - Toon de relatie met een muziekgezelschap!
SHOWBIZZ - Toonkunst
SHOWTRAP - Soort toonladder?
SNOTNEUS - Dat verwaande jochie toont tekenen van verkoudheid
SPOTPRIJS - Onderscheiding voor een cartoonist
STEMMERS - Zij kiezen beroepshalve de juiste toon
STEMVORK - Eetgerei met inspraak geeft de toon aan
STEMVORK - Kies bestek dat toonaangevend is
STEMVORK - Toonaangevend bestek
TEKENEND - Karakteristiek voor het werk van cartoonist
TRIANGEL - Heeft een driehoeksverhouding en slaat een hoge toon aan
TRIANGEL - Slaat een hoge toon aan met een driehoeksverhouding
VAKBEURS - Producenten tentoonstelling
VOETNOOT - Die verklaart de ondertoon
BEWIJSLAST - Aantoonbare hinder voor de rechter
COMPONIST - Schepper die de toon zet
DESBEWUST - Toon is bij kennis
DESKUNDIG - Op de hoogte van een verlaagde toon
DETONEREN - Het vat prijzen en uit de toon vallen
DIRIGENTE - Zij is toonaangevend bezig
EXPOSITIE - Gewezen stand op een tentoonstelling
GELIJKENIS - Toont overeenkomst met dezelfde holte
GESPUTTER - Toon een vogel het uiten va bezwaren!
GESPUTTER - Toon een vogel het uiten van bezwaren!
JAARBEURS - Periodieke tentoonstelling
JAARBEURS - Tijdelijke studietoelage voor een tentoonstelling
JAARBEURS - Toont een periodieke toelage
KEUZEMENU - Restaurantkaart die op een scherm wordt getoond
KLAAGSTEM - Zeurtoon van ontevreden kiezers
KLANKBORD - Voor de geïnteresseerde luisteraar is het een toonschaal
KLANKKAST - Toonaangevend meubel
KLANKKAST - Verwant aan een toonbank
KLANKLEER - Toonladder
KLANKLEER - Wetenschappelijk systeem inzake het geluid van een toonladder
KOKOSNOOT - Deze toon hoor je na twee Nederlagen
LUCHTSHOW - Parfumtentoonstelling waar we tegen opzien
NADRAAIER - DJ die plagiaat pleegt en oude films vertoont
NOTENLEER - Toonladder
PAPIERBAK - Waarin een krantencartoon verdwijnt
PAVILJOEN - Tentoonstellingsruimte
PAVILJOEN - Tentoonstellingsruimte bij een café
PEPERNOOT - De scherpe toon van zwarte piet
RECREATIE - Toon deze schepping
REPUBLIEK - Toon in het openbaar deze staatsvorm!
RESOLUTIE - Toon de oplossing van het besluit
SPOTPRENT - Uitgelichte cartoon
STEMHAMER - Waarmee de voorzitter de juiste toon moet zetten
STEMRECHT - Privilege om niet uit de toon te vallen
AFWIMPELEN - Met veel vlagvertoon iets niet willen
BALARTIEST - Die vertoont zijn danskunsten
BEWIJSGROND - De bodem toont het aan
BEWIJSRECHT - Toon aan dat het niet krom is bij justitie
DAMESBEURS - Vrouwenportemonnee die tentoongesteld wordt
DISPOSITIE - Toon de stand van deze beschikking
EENSTEMMIG - Monotoon
GELUIDSMAN - Toon
GELUIDSWAL - Muur van een toonzaal
GONDELBAAN - Dit werk in Venetië vertoont een stijgende lijn
GUNSTBEWIJS - Toont aan dat het om een weldaad gaat
INTEKENAAR - Gereserveerde, eigentijdse cartoonist
KOORLEIDER - Voor mensen die hun stem verheffen is hij toonaangevend
MEDELANDER - Ook een aankomende allochtoon
MUZIEKLEER - Toonladder
NATUURFEIT - Een gebeurtenis die het karakter werkelijk toont
NEUSGELUID - Onderzoekstoon
NIEUWE KERK - Toont exposities over pas bekeerden (6,4)
ONTBIJTSHOW - Dat programma toont wat er 's morgens te eten is
ONTBIJTSHOW - Dat programma toont wat er ‘s morgens te eten is
PARADESTAP - Bij uiterlijk vertoon komt het van pas
PRONKKAMER - Parlement met veel uiterlijk vertoon
REPETITIES - Toon de adressen bij herhaling
SHOWNIEUWS - Toon de actualiteit!
SHOWPROCES - Hier is toon in het geding
SMAAKMAKER - Toongevend persoon
SMAAKMAKER - Zout kan prettig toonaangevend zijn
STEMGELUID - Kiestoon
STEREOTIEP - Vast geen monotoon figuur
SUBMEDIANT - Toon die een terts onder de tonica ligt
TEGENBEWIJS - Toont aan dat het niet (in het geding) voorkomt
BEWIJSNUMMER - Liedje dat iets aantoont
COBRAMUSEUM - Waar slangententoonstellingen worden gehouden
DEMONSTRANT - Betoger die de werking toont
EENSGESTEMD - Ooit een muziekinstrument op de juiste toonhoogte gebracht
EENSLUIDEND - Ooit op dezelfde toon klinkend
GELUIDSGOLF - Toonwagen
GELUIDSLEER - Wetenschap verwant aan een toonladder
KLANKDEMPER - Toondichter
PRESENTATIE - Hierbij worden de cadeaus aan het publiek getoond
REGENEREREN - Op een vernieuwende manier een toon voortbrengen
REPRODUCTIE - Het aanslaan van een toon is (geen) kunst
STEMSLEUTEL - Die zet de toon bij de opening van een logopediepraktijk
VALSSPELERS - Muzikanten die uit de toon vallen
BINNENVETTER - Stil mens dat innerlijke groei vertoont
BLOEMENHULDE - Fleurig eerbetoon aan een cabaretière
BLOEMENREGEN - Eerbetoon dat voor een theaterdiva uit de lucht komt vallen
DEMONSTRATIE - Daarmee toont men de werking van een betoging
DESINTERESSE - Toon belangstelling of juist niet
GASTDIRIGENT - Hij is maar tijdelijk toonaangevend
MUZIEKMEUBEL - Verwant aan een toonbank
PLAYBACKSHOW - Talentenjacht die opnieuw vertoond wordt
SHOWBUSINESS - Toonkunst
SOPRAANPARTIJ - Die voert de boventoon in de politiek
STEMCOMPUTER - Apparaat waarmee instrumenten je juiste toon krijgen
ALPENVIOOLTJE - Hoe mooi toont een cyclaam, in een skihut voor het raam
BESTUURSTAFEL - Toonaangevend meubilair
CONTACTGELUID - Beltoon
FILHARMONISCH - De toonkunst beminnende
HUISHOUDBEURS - Hieruit komt het geld voor een tentoonstelling
KRANTENBAKKEN - Cartoons
REORGANISATIE - Toonzetting
REORGANISATIE - Toonzetting die voor een andere werkwijze zorgt
SCHREEUWLELIJK - Niet fraai om de hoogste toon te gillen
SLEUTELROMANS - Toonaangevende muziekboeken
TELEVISIESHOW - Beeldententoonstelling
DESBETREFFENDE - Inzake een verlaagde toon
DESBETREFFENDE - Over een verlaagde toon
JAZZCOMPOSITIE - Bevestiging van zetten voor de juiste toon
KLANKSCHILDERIJ - Kunstwerk dat toonaangevend is
KLINKENDE NAMEN - Toon (Hermans) en (Hans) Klok (9,5)
KLINKENDE NAMEN - Toon Hermans en Hans Klok (9,5)
VADERLANDERTJE - Dat autochtoontje ligt er als een zandzak bij
ANTISLINGERTANK - Dit oorlogstuig is niet voor uiterlijk feestvertoon, wel voor een beter evenwicht
BEGINSELAKKOORD - Zet de toon voor een uiteindelijke overeenkomst
CONTRABASSISTEN - Tegenspelers die geen hoge toon aanslaan
HOLLANDSENIEUWE - Allochtoon bij de viskraam
KENNIS DER NATUUR - Maat die karakter toont (6,3,6)
PASFUMCOMPONIST - Zet de toon met zijn heerlijke luchtigheid
SCHIJNTRANSACTIE - Vertoont licht overeenkomst met een mislukte koop
STANDAARDDRAGER - Hij heeft gewoon last van het vlagvertoon
VERDEELSLEUTELS - Die geven de toon aan bij onenigheid
DEELNEMINGSBEWIJS - Daarmee toont een participant zijn medeleven
EEN KLINKENDE NAAM - Toon (3,9,4)
SERVICEVERLENING - Dienstbetoon op de tennisbaan
VIDEOPRESENTATIE - Beeldententoonstelling
DEMONSTRATIESPORT - Deel van een toonladder
KUNSTMANIFESTATIE - Beeldententoonstelling
PROTESTDEMONSTRATIE - Die toont hoe het verzet georganiseerd isStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App