Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Steld

We hebben 264 cryptogrammen gevonden

PAF - Rook en sta versteld!
SIP - Is weer zachtjes teleurgesteld
AARD - Bodemgesteldheid
AARD - De gesteldheid van de natuur
BÈTA - Technisch ingestelde student volgens de letter
CUBA - In deze staat wordt koper niet op prijs gesteld
DAAR - Ginds werd tegengesteld advies gegeven
DITO - Die is tegenover hetzelfde opgesteld
DITO - Dit is tegenover hetzelfde opgesteld
ECHT - Ongekunsteld huwelijk
GAAR - Als het zo gesteld is met de rapen, is de boot aan
GRAS - Dat groeit over uitgestelde plannen
IPAD - Tegenovergestelde van de elektronische weg van Apple
ISBN - Bestaat als bekende Nederlander die te boek is gesteld
MEMO - Is op schrift gesteld voor wie kort van geheugen is
NAAR - Afgaande op ongesteldheid
NEUS - Daarop kijkt men teleurgesteld
NEUS - Hierop kijkt men teleurgesteld
NIET - Hier wordt geen prijs op gesteld
PAAL - Plaats waar niet alleen perk aan gesteld wordt
TAKS - Vastgestelde portie voor een hond
BETER - Dat is niet best hersteld
BETER - Grondiger hersteld
BETER - Hersteld, maar nog niet best
BETER - Het is wel hersteld, maar nog niet best
BETER - Meer dan goed hersteld
BETER - Minder slecht hersteld
DEUGD - Tegengestelde van een stout kind
DINER - Hoorbaar het tegengestelde van een dia
EERST - Vooropgesteld dat hij lijstaanvoerder wordt
EERST - Vooropgesteld: hij wordt de koploper
HAREM - In dit verblijf wordt vertalen op prijs gesteld
HAREM - In dit verblijf wordt vertraging op prijs gesteld
HAREM - In dit vrouwenverblijf wordt vertraging op prijs gesteld
MAGER - Fysieke gesteldheid van hein
NABOB - Welgesteld achter de slee
STAAT - De gesteldheid van het land
STAAT - Het ligt niet aan de gesteldheid
STAND - Hoe het nu gesteld is met de bevolkingsgroep die op de markt staat
STORM - Militaire weersgesteldheid
THESE - Het minder welluidende wordt gesteld
TIMEN - Juist gesteld zijn op klokken
AFTREK - Het tegengestelde van een optocht
ALLANG - Sinds geruime tijd al uitgesteld
BEETJE - Het hapje stelde niet veel voor
DOEKOE - Geld van een rund dat praktisch ingesteld is
EXAMEN - Het waren maten van vroeger die op de proef werden gesteld
GEACHT - Wordt verondersteld met ontzag benaderd te worden
GEGOED - Bent u gezond en welgesteld
GEGOED - Juist voor u welgesteld
HASPEL - In de opwinding wordt een stuk op prijs gesteld
HOEPEL - Vooropgesteld betekent dit dat je weg moet bij dit rondje
HOOGTE - Op dat niveau wordt men in kennis gesteld
INLOOP - Tegenovergestelde van een uitgang
INSLAG - Tegengesteld resultaat
IRONIE - Het is bespottelijk als iemand het tegenovergestelde zegt
IRONIE - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KNUDDE - Zo versteld dun dek is ook niet alles
KROMME - Lijnrecht het tegenovergestelde
MARMER - Steen maakt 'm minder welgesteld
MINEUR - Met die militair is het droevig gesteld
NAAIEN - Hoe ze de boel belazeren zal die kledingbende versteld doen staan!
NAÏEVE - Ongekunstelde kunstenaar
NELSON - De admiraal worstelde ermee
NELSON - Worstelde Mandela hier mee
ONECHT - Gemaakt gekunsteld
OOGWIT - Tegenovergestelde van mascara
STAPEL - Op een hoop dingen zeer gesteld
STAPEL - Zeer gesteld op een hele hoop
TEGOED - Juist voor u welgesteld
UITBAL - Tegengestelde van een inswinger
UITZET - Het tegengestelde van een pot
VENTJE - Dat kereltje is weer hersteld
WELNEE - Tegengestelde mening? helemaal niet!
ZEEARM - Tegenovergestelde van waterrijk
BESLUIT - Tot slot werd er toch iets vastgesteld
BOLWERK - Sterkte met dat via internet bestelde boek
EENVOUD - Ongekunsteldheid zonder kopie
EGOTRIP - Het tegengestelde van een gezelschapsreis
GEHEELD - Op een illegale manier hersteld
GEMAAKT - Dit is niet echt hersteld
GEMAAKT - Hersteld door een aansteller
GEMAAKT - Onnatuurlijk hersteld
GEMAAKT - Op gekunstelde wijze hersteld
GEMEEND - Verondersteld dat het serieus is
GENOMEN - Verondersteld dat we bedrogen zijn
GESTOPT - Niet doorgegaan, wel hersteld
GESTOPT - Opgehouden en hersteld
GESTOPT - Opgehouden omdat het werd hersteld
GESTOPT - Was hersteld, maar ging niet door
GEZETEN - Welgesteld met een strafblad
GEZETEN - Welgesteld na een verblijf in de bajes
GRIMEUR - Hij maakt een ander mens van u (erg ruim gesteld)
HOOGTIJD - Feestdag die niet langer uitgesteld kan worden
HOSPITA - Aan haar worden Kamervragen gesteld
INENTEN - Het tegenovergestelde van uitloten
INNEMEN - Het tegengestelde van uitpakken
JABROER - Positief ingesteld familielid
KLIMAAT - Algemene weergesteldheid
KLIMAAT - Gesteldheid van opkomend gewas
LATWERK - Dat is zo samengesteld dat het vak van keeper eronder valt
NAKOMEN - Tegengestelde van voorgaan
NAVRAAG - Is gesteld op een herexamen
NIESBUI - Weersgesteldheid bij een verkoudheid
ONTDAAN - Nogal ontsteld ervan verlost
OVERZEE - Aan de andere kant van de grote plas zijn zere voeten net niet hersteld
RITUEEL - Zou één daarom teleurgesteld zijn, het is volgens de kerkelijke orde
UITTRAP - Tegengestelde van een inswinger
ACHTERAF - Niet voorop gesteld
ANDERSOM - Afwijkend voorbij in tegengestelde richting
BASISEIS - Per se vanaf de aftrap opgesteld willen worden
BEREKEND - Ingesteld op
DAGORDER - Die kan 24/7 besteld worden
DIAGNOSE - Gesteld door een arts
DRAAITOP - Wordt verantwoordelijk gesteld voor een stofzuiger
FRANKRIJK - Vrij welgesteld in dit land
GEKLEURD - Tendentieus voorgesteld
GLUURDER - Zijn kijkgedrag wordt niet op prijs gesteld
GRONDWET - Door Thorbecke opgestelde bodemvoorschriften
HANGKAST - Meubel voor suïcidaal ingestelde mensen
INGRIJPEN - Het tegengestelde van uitpakken
INVOEREN - Tegengestelde van doen
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
LANDHAAI - Het tegenovergestelde van een zeepaardje dat matrozen berooft
LANDTONG - Het tegengestelde van een zeevis
LEEFKUIL - Tegengestelde van een graf
MODESHOW - Evenement waarbij kleding tentoon wordt gesteld aan het publiek
NACHTHOK - Voor kippen het tegengestelde van een lichtekooi
NASMAKEN - Het tegengestelde van voorproeven
OBSESSIE - Bijeenkomst voor hen die hun ongesteldheid niet los kunnen laten!
OFFERTES - Worden voorgesteld door de hypotheekadviseur
OGENTEST - Zo worden waarnemers op de proef gesteld
ONEERVOL - Op zo'n ontslag wordt geen prijs gesteld
PLUSPOOL - Positief ingestelde Europeaan
RANTSOEN - Men is er (voor een deel) op gesteld
SLAGORDE - Keurig opgesteld teken van verdienste in oorlog
STEENRIJK - Welgesteld in een soort maanlandschap
STOPPAGE - Halt vlinder! is hier weefsel hersteld
VOGELVRIJ - Blootgesteld van vervolging
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
ZOETZUUR - Tegengesteld van smaak
AFKNAPPEN - Teleurgesteld worden door een breuk
BADINEREN - Bij schertsen wordt eten niet op prijs gesteld
BELASTEND - Het is zwaar als je in staat van beschuldiging kunt worden gesteld
BEMIDDELD - Na tussenkomst welgesteld geworden
BEVALLING - Wordt nieuw leven op prijs gesteld
BIJGEKOMEN - Het insect heeft zich hersteld
EINDSTAND - De gesteldheid van het slot
EREPODIUM - Op die verhoging wordt prijs gesteld
GEDATEERD - Verouderd de ouderdom vastgesteld
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GEVORDERD - Een eis gesteld en verder gekomen
GOLFSTAAT - De gesteldheid van een Volkswagen
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
HANGPARTIJ - Uitgestelde match voor een opknoping
INGEBEELD - Verwaand voorgesteld
INPRENTEN - Het tegengestelde van uitdrukken
KERNVRAAG - Die wordt centraal gesteld
LEESBEURT - Te boek gestelde vrijpartij
MINISTAAT - De gesteldheid van een auto in Andorra
MONDELING - Niet op schrift gesteld
MONDELING - Niet op schrift gesteld onderwijs voor 'n rekenkundige bewerking
OMZWAAIEN - De tegenovergestelde studierichting nemen
ONGEMAAKT - Natuurlijk is het nog niet hersteld!
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
OPKNIPPEN - Het tegengestelde van afsnijden
OPVLAMMEN - Het tegengestelde van afbranden
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
SCHILDPAD - Defensief ingesteld dier
SCHROKKEN - Waren ontsteld over de manier van eten
STEDELING - Geen dorpsbewoner is zo verward ingesteld
TAMBOERIJN - Dat instrument heeft mij toen bar ontsteld
TESTBEELD - Voorstelling die op de proef wordt gesteld
TESTSERIE - Komrij in deze vorm werd aardig op de proef gesteld
TIJDWINNER - Hij stelde het steeds uit maar is nu wel de snelste
VERFLUCHT - Geur die in Duitsland niet op prijs wordt gesteld
VERKENNEN - De gesteldheid opnemen
VOGELVRIJE - Buiten bescherming van de wet gestelde
VOLDOENDE - Het tegengestelde van een legende is genoeg
WESTFALER - Die Duitser stelde als bridger teleur
AANGENOMEN - Gesteld dat je een baan hebt
BETERSCHAP - Plank die hersteld is
DAMESBEURS - Vrouwenportemonnee die tentoongesteld wordt
GEMEENGOED - Tegengestelde woorden zijn gebruikelijk
INSCHENKEN - Het tegengestelde van uitgeven
LIEVERLEDE - Zo langzamerhand meer gesteld op de waterloop
LOSGEMAAKT - Vrij gekunsteld
LOSGEMAAKT - Vrij gekunstelde vorm van religie
MISPLAATST - Niet correct in dienst gesteld
NETMANAGER - Pas aangestelde bedrijfsleider
ONBESLOTEN - Openbaar nog niet vastgesteld
OPHOEPELEN - Het tegengestelde van afspelen
OPPERDEPOP - Stelde een muzieksoort voor die niets is
OPPERDEPOP - Stelde muziek voor die er niet meer is
RAMPENPLAN - Op schrift gestelde handelswijze bij onheil
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
STANDBEELD - Zo'n monument wordt besteld, dan wel vernield
STA OPSTOEL - Tegenovergestelde van een slaapbank (3,7)
STOFOMSLAG - Fluwelen revolutie die te boek is gesteld
STOPPLAATS - Daar is de sok hersteld en kan men er in stappen
STUITERBAL - Tegenovergestelde van een loungeparty
TOEVERLAAT - Hoop op een uitgesteld dessert
WELGEVORMD - Zo mooi is de bron samengesteld
ABORTUSBOOT - Tegenovergestelde van een moederschip
ACHTERHALEN - Het tegengestelde van voortrekken
ANTIRECLAME - Tegenovergestelde van spotprijzen
EXAMENVRAAG - Die wordt op de proef gesteld
EXAMENVREES - Angst die op de proef wordt gesteld
KAMERVRAGEN - Die worden gesteld over de woningnood onder studenten
LEVENSDRIFT - Tegenovergesteld aan doodse kalmte
NIEUWWAARDE - Het bedrag is pas vastgesteld
OMLAAGHALEN - Het tegengestelde van opbrengen doet je aanzien geen goed
ONDERSTELDE - Dat wat ondersteld wordt
ONGELETTERD - Niet op schrift gesteld
ONNATUURLIJK - Gekunsteld is het niet vanzelfsprekend
ONTGOOCHELD - Teleurgesteld als de magie is verdwenen
TERUGHOUDEN - Het tegengestelde van weergeven
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van spelvreugde
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van vreugde
VERDUISTERD - Toch niet het tegenovergestelde van opgelicht
WERKKRINGEN - Hebben functie bij in een cirkel opgestelde bureaus
ZIEKMELDING - Bericht dat hersteld moet worden
KLOOTJESVOLK - Materieel ingestelde natie van ballenjongens
OVERWELDIGER - Zo n veroveraar heeft de vorige wereld versteld doen staan
RANDGEMEENTE - Plaats met een in Zuid-Afrikaanse valuta opgestelde begroting
RIJEXAMINATOR - Meet hij hoe het met de filevorming is gesteld
STOMVERBAASD - Niet zo slim om ontsteld te zijn
VRIJGEVOCHTEN - Ontworsteld aan de slavernij
WELGEMANIERD - Het is inderdaad gekunsteld, maar ook netjes
BESSENJENEVER - Het tegenovergestelde van jonge
ENERGIECRISIS - Dan is het dramatisch gesteld met je conditie
GEDISTINGEERD - Ik heb 'r gedienstig de beschaafde dame voorgesteld
GEHEIMSCHRIFT - Het tegenovergestelde van het Bijbelboek Openbaring
GEREFORMEERDE - Is in de kerk opnieuw samengesteld
JE GEMAK HOUDEN - Rustig blijven, als men op comfort gesteld is (2,5,6)
KONINGSGEZIND - Zo royaal ingesteld zijn de fans van cabaretier Martijn
TERUGVORDEREN - Het tegengestelde van weergeven
GEZETEN BURGERS - Welgestelden die uit de gevangenis zijn vrijgelaten (7,7)
INTERNETBUNDEL - Online bestelde poëzie
REPARATIEBASIS - Op deze grond wordt het hersteld
SPRAAKVERMOGEN - Het tegenovergestelde van zwijggeld
THUISBEVALLING - Wordt op prijs gesteld in de vertrouwde omgeving
EEN ILLUSIE ARMER - Zo teleurgesteld is hans klok als hij een truc niet meer weet (3,7,5)
HERSENCHIRURGEN - Die zijn het tegenovergestelde van breinbrekers
KRAAMINRICHTING - Hoe de marktwaren staan opgesteld voor aanstaande moeders
ORDEMAATREGELEN - De sancties waarmee de rust in het klooster wordt hersteld
RESTAURATIEPLAN - Eetidee waarmee de zaak kan worden hersteld
TONEELHERVORMER - Luther stelde zich aan
VADERSCHAPSTEST - Daarbij word je als ouder op de proef gesteldStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp