Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Situatie

We hebben 44 cryptogrammen gevonden

ZEGE - Dat is een win-winsituatie
VREDE - De naoorlogse situatie
BOMMEN - Alleenstaande moeders die in oorlogssituaties actief zijn
CRISIS - Die hele situatie is een ramp
OPVANG - Hulp aan iemand in een nieuwe situatie
OPVANG - Hulp aan personen in een nieuwe situatie
GEDRANG - Samenloop waardoor de situatie benard wordt
HET GAAT - De situatie is maar zozo bij vertrek (3,4)
IMPASSE - Situatie dat een proces vastloopt
INGEVAL - Als in de situatie blijkt
INGEVAL - Als in de situatie blijkt....
NOODREM - Is in trek bij een crisissituatie
STANDEN - De situaties binnen de klassen
EERBEJAG - Streven naar de situatie van vroeger
SITUATIE - De ligging der omstandigheden
SITUATIE - Ligging van de omstandigheden
TAFEREEL - Geschilderde situatie
ALARMKLOK - Die hangt in huis aan de muur voor noodsituaties
ALARMKNOP - Die hoort in een noodsituatie tot bloei te komen
BRUIKLEEN - Onhoudbare situatie
NAAKTHEID - Situatie waar niets aan is
GRENSGEVAL - Onduidelijke situatie
KOPPOSITIE - Situatie waarin met het hoofd gescoord kan worden
TOESTANDEN - Situaties waarin de rangen gesloten zijn
GEWETENSNOOD - Situatie van morele twijfel
IN IEDER GEVAL - Beslist bij elke situatie (2,5,5)
RUSTTOESTAND - Ontspannen situatie halverwege de wedstrijd
SLAAPHOUDING - Situatie waarin we een oogje dichtknijpen
TIEN TEGEN ÉÉN - Dat is bijna zeker een overtalsituatie (4,5,5)
DROOMTOESTAND - Slaapverwekkende situatie
GELOOFSCRISIS - Acute noodsituatie voor een aannemer
GRENSGEVALLEN - Twijfelachtige situaties bij de douane
OMSTANDIGHEID - Breedvoerige situatie
ROEKELOOSHEID - Situatie waarin bepaalde vogel ontbreekt
STERRENSTATUS - Met de situatie aan het firmament is men zeer bekend
KABINETSCRISIS - Noodsituatie in de meubelbranche
VERBLIJFSSTATUS - Op papier geeft het de huiselijke situatie aan
ARMOEDEPROBLEEM - Noodsituatie die zich niet voordoet als iemand binnen is
BEURSGRAADMETER - Die geeft aan hoe rot de situatie is
DE STAND VAN ZAKEN - Dat is de situatie in een winkeliersmilieu (2,5,3,5)
GEESTESTOESTAND - Schimmige situatie
INKOMENSPOSITIE - Situatie waar we begrip voor hebben
ONGEZONDE TOESTANDEN - Situaties waarin sukkelaars verkeren (9,10)
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - (Breedvoerige) werksituaties


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp