Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Same

We hebben 367 cryptogrammen gevonden

AAM - Samengetrokken uit adem
DUO - Op hoge leeftijd weer samen
DUO - Samen met een ge-noot dus
EEN - Samen en toch alleen
HOK - Woon samen in dit verblijf
HOK - Woon samen in dit verblijf!
LAS - Nam lectuur tot zich voor de samenvoeging
LAS - Samengesmolten bergplaatsen
MUL - Onsamenhangende vis
SAM - Met zijn tweelingbroer doet hij alles samen
BRAK - Hond die zijn samenhang kwijtraakte
ECHT - Waar samengaan
ECHT - Zo waar een plaats om altijd samen te zijn
EDEL - Hij en zij zijn samen grootmoedig
HAHA - Lachen samen om dezelfde maten
HARD - Het is al gauw moeilijk om samen te drukken
HEUL - Span samen om troost te vinden!
KNUS - Zoen om 'n gezellig samenzijn
KNUS - Zoen om een gezellig samenzijn
MENS - In de samenscholing is er een te vinden
NAAD - Lappen komen er samen
NEUS - Het samenspel van geuren
PAAR - Is even samen
PAAR - Stel dat ze samen horen
ROME - Hier komen alle wegen samen
ROME - Stad waar alle wegen samenkomen
SAAM - Kort samen
SIRE - Die noten zijn samen van adel
STEL - Neem aan dat ze samen zijn!
STEL - Neem aan dat ze samen zijn
UNIE - Geniet eindeloos van zo'n samenwerkingsverband!
UNIE - Leden samen bij de vereniging
WEER - Samengetrokken bijwoord
APART - Kunst van niveau gaat niet altijd samen
BIJEEN - Samen en toch geen hoog cijfer
BIJEEN - Samen met de eerste
BIJEEN - Samen met de koningin
BIJEEN - Samen met een insect
BIJEEN - Samen met insect a
CASCO - Cas en zijn compagnon maken samen de scheepsromp
DELEN - Samen aan stukken
DRAAD - De samenhang van garen
FUSIE - Het samengaan dat een ei suf doet terugkomen
FUSIE - Zo'n samengaan kan kernachtige gevolgen hebben
HECHT - Gaat heel goed samen met de juiste aanpak
HOKJE - Het is de vraag of jij samenwoont in een kleine ruimte
HOKJE - Hierin woon je samen
HOKJE - Woon je samen in dat kamertje?
IJSBAL - Samengeknepen tot een schaatsfeest
INEEN - Samen aan stukken
KRIMP - Verkleinende samentrekking
MENSA - Genieën horen er in samen te zijn
OPEEN - Samen aan de top
OPEEN - Samen bovenaan
OPEEN - Samen bovenaan in de hitlijsten
OPEEN - Samen staan we erboven
OPEEN - Samengepakt boven aan de hitlijst
OPEEN - Samengepakt bovenaan de hitlijst
PAARS - Stel 's een kleur samen
PAREN - Samenstellen
RITES - Stuk land waar de samen op weg kerk gebruik van maakt
SAMBA - Dans samen en niet aan het begin van een bal!
SCHAP - Doen samen zaken en zijn daarmee onder de pannen
SETJE - Ze spelen samen om twee gewonnen games
ZICHT - Ze is samen anders zo te zien
AANEEN - Onafgebroken samen
AGAMIE - Samenlevingsverband van een Turkse homo
BASALT - Samen zijn de zangers steengoed
BASALT - Zingen samen een steengoed duet
BOBBEN - Twee jongens beoefenen samen deze sport
BONDIG - Kort samengevat
BRUNCH - Eerste en tweede maal samen
BRUNCH - Hierbij komen we voor de eerste en tweede maal samen
BUIGEN - Samen met barsten kan het lukken
BUNDEL - Samengevat poëzieboek
EEGADE - Twee echtgenoten die samen één zijn
GEBINT - Dat zijn de balken die u samenvoegt, zo te horen
GEBINT - Het zijn de balken die u samenvoegt zo te horen
HANDEL - Gaat samen met wandel
HEULEN - Met iemand samenspannen
HEULEN - Samenspannen in goten
HOCKER - Lijkt samen te wonen met slechts één klein bankje
HOKKEN - Leven samen in deze verblijven
HOKKEN - Samen met iemand in hetzelfde huis samenleven
HOKKEN - Samenleven in dierenverblijven
KARTEL - Bedrijven samen iets dat op het randje af is!
KARTEL - Bedrijven samen iets op het scherp van de snede
KARTEL - Die bedrijven samen zijn op het randje
KARTEL - Samenwerkingsverband dat op het randje is
KOPPEL - Die twee houden samen de broek op
KORTOM - Samengevat, niet lang voorbij
KORTOM - Samenvattend, het is net voorbij!
LASSER - Samenvoegend figuur
LIEREN - Hijswerktuigen samenvoegen
LIËREN - Snaarinstrumenten samenvoegen
OBADJA - Ada en Job gaan samen profeteren
OEUVRE - Samenwerken
OPBOUW - Samenstelling van een versleten constructie
OPLOOP - Aanzwellende samenscholing
OPLOOP - Een samenscholing is geen afgang
OPLOOP - Samenscholing in een steegje
OPLOOP - Samenscholing op de gang
OPLOOP - Samenscholing op de weg
PAELLA - Vader en dochter samen aan het Spaanse gerecht
PROPJE - Samengebald dikkerdje
PROPJE - Samengebald tot een dikkerdje
REMISE - Stand waarin alle lijnen samenkomen
RESUMÉ - Door Frans kort samengevat
REÜNIE - De noot bij het verbond vermeldt de samenkomst van de vroegere leden
SAMSAM - Samen delen
SOLIST - Geen figuur om mee samen te werken
UITEEN - Een bol en een twijg kunnen niet samen
VEELAL - Voornamelijk onsamenhangend koeiengeloei
AL MET AL - Pacino en Capone samen (2,3,2)
ARAMEES - Waarin die twee vogels ooit samen spraken
BIJRIJDER - Gaat samen met een chauffeur die niet per se hoeft in te halen
COHESIE - Samenhang is aantrekkelijk
COMBINE - Samenwerking in de landbouw
DEELTIJD - Periode die je samen doorbrengt
DUOBLOK - Studeer samen op het toilet
DUOBLOK - Studeer samen op het toilet!
EROTIEK - Al de liefdesgevoelens samen
GEDRANG - Samenloop waardoor de situatie benard wordt
HERSENS - Groot en klein, samen vormen ze het brein
JODELEN - Samen met een meisje doen in de bergen
KARTELS - Die werken samen met een racemeisje
KONVOOI - Samen houden ze de vaart erin
KORTWEG - Zo samengevat is recentelijk vertrokken
KRANSJE - Hiermee zijn de dames samen lekker zoet
KUIPERS - Samenzweerders die tonnen winst maken
LATWERK - Dat is zo samengesteld dat het vak van keeper eronder valt
LEGEREN - Iets zo samenstellen, dat er geen kip meer te zien is
LEGEREN - Onderbrengen is een kwestie van samenbrengen
LEGEREN - Samensmelten van militairen
MAATJES - Beste vrienden die samen vissen
MEEDOEN - Samen honing uitvoeren
MENIGTE - Massameeting
MINZAAM - Lijkt vriendelijk maar gaat hoorbaar slecht samen
MONTAGE - Bevestiging van een samenvoeging
NETWERK - Boeten in een samenlevingsverband
NETWERK - Gevlochten samenstel
OMMETJE - Zodat we samen een stukje kunnen lopen
PARTNER - Co woont ermee samen
PLASTIC - Onwillekeurige spiersamentrekking bij het urineren
STRIJDIG - Vechtlustig en vredelievend gaan niet samen
TEGELIJK - Samen niet verschillend genoeg
THEORIE - Man en vrouw die samen een verklaring geven
UITSTEL - Twee stappers samen, maar nu even niet
VENNOOT - Watervrucht om mee samen te werken
VERBAND - De onderlinge samenhang die bij een eerstehulppost van belang is
VERBAND - Hangt die relatie op afstand daarmee samen
VERBAND - Het gaat erom bij ongevallen de samenhang te ontdekken
VERBOND - Overeenkomst die men samenvoegde
VEREEND - Samen dom geworden
VEREEND - Samen een vogel geworden
VEREEND - Samengebracht met een afgelegen vogel
VORMING - Samenstelling van de opleiding
WOLFRAM - Twee dieren, samen een hard metaal
ALTEGAAR - Samen zijn ze meer dan uitgekookt
BROEDERS - Samen in de strijd tegen ziekte en wereldse zaken
CELFUSIE - Samensmelting in de bajes
COMBINES - Werktuigen voor samenwerking op het land
CONFUSIE - Met het samengaan ontstaat verwarring
EENHEDEN - Ze zijn nu gelijk samen en geen aparte onderdelen meer
ENSEMBLE - Spelen samen ro(c)k en bloes
ETHERNET - Samenstel van radiostations waaraan veel computers zijn verbonden
GEMEENTE - Ze zitten samen in de kerk, verspreid over meerdere plaatsen
IDENTIEK - In wezen samenvallend
INDELING - Bezig uit elkaar te gaan vanwege een nieuwe samenstelling
KINBAARD - Geloof ik in haar samen met die sik
MEERIJDEN - Vorm van samengaan
MENIGEEN - Verschillende personen die veel samen zijn
NOTENDOP - In zon bootje wordt het kort samengevat
NOTENDOP - Kort samengevat is het een kleine schuit
PILSTRIP - Samen met Heineken een reisje maken
PLASSEKS - Samen slapen in een waterbed
PROBLEEM - De wijze waarop een vraagstuk wordt samengevat
RAAKPUNT - Samenkomst
RESECTIE - Ze spelen eentonig samen maar halen het wel uit hun binnenste!
RIJKSMUNT - Onsamenhangende rijmkunst als betaalmiddel
SEKSLOOS - Zonder samenleving
SEMESTER - De tijd die man en vrouw samen hebben
SNIJDRAAD - Product van een bouwmarkt met een scherpe samenhang
SOLDEREN - Wat ze hier samenvoegen en in België goedkoop aan de man brengen
SYNERGIE - Ik signeer met een tweede onbekende een samenwerkingscontract
SYNTAXIS - In de goede zin van het woord een samenwerking in het personenvervoer
TAAITAAI - Als samenhangend stel zit je lekker gebakken
TOLERANT - Tenor enalt zijn samen verdraagzaam
VERSLEER - Nieuw soort huid voor samenstelling van de gedichten
VERSMAAT - Met rum op doet hij wel een liedje samen met jou
ZOUTZUUR - Twee smaken komen samen in de scheikundige keuken
AMUSEMENT - Gaat samen met u naar de revue
BAGAGENET - Opgezet door samenwerkende vervoersbedrijven in de trein
BLOEDBAND - Hoort bij een hechte familie die samen muziek maakt!
BUNDELING - Voegt iets samen maar de vissen apart
CELDELING - Samen in de nor
DRAADLOOS - Onsamenhangend
DRAADLOOS - Zonder samen hang kan er toch verbinding zijn
DRAADLOOS - Zonder samenhang kan er toch verbinding zijn
EEDGENOOT - Samenzweerder die heel wat belooft
HOEKSTEEN - Bouwmateriaal van de samenleving
HOEKSTEEN - Waar de muren samenkomen vindt men de steunpilaar
HOFARTSEN - Werken vast samen met boomchirurgen in 't loo
HOOFDSTEL - Zij gaan samen aan kop
IN HET KORT - Samengevat met een minirokje aan (2,3,4)
INTROUWEN - Geen ouderwets huwelijk aangaan en vervolgens samen gaan wonen
KRIMPNAAD - Samentrekkende kier
KRUISPUNT - Plaats waar broekspijpen samenkomen
KRUISPUNT - Plaats waar de onderdanen samenkomen
LOTGENOOT - Ook een slachtoffer van samenspelen
MEEPIKKEN - Samen met de kippen eten stelen
ONTMOETEN - Samenkomen om de sporen uit te wissen
OPTREKKEN - Samen met iemand naar boven hijsen
OVERLEDEN - Vormden samen een nieuwe vereniging omdat de ander er niet meer was
OVERZICHT - Het waarnemen van een samenvatting
OVERZICHT - Samenvatting betreffende de uitkijk
PAARDRIFT - Willen samen het pad der lusten bewandelen
PROFTEAMS - Groepen samenwerkende hoogleraren
RODE DRAAD - De samenhang tussen GroenLinks, PvdA en SP (4,5)
SPANDRAAD - De samenhang van twee mensen houdt het strak
STIJLKAMER - Vertrek waar de kunstbeweging van Mondriaan samenkwam
STIPPELEN - Punt voor punt samenstellen
TREINSTEL - Samen op de rails
VERBONDEN - Samenhorigheid in de zwachtels
VERENIGEN - Op en neer gaan om leuk samen iets te doenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App