Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


SPANNING

We hebben 250 cryptogrammen gevonden

ACCU - Die houdt de spanning erin
ACCU - Houdt de spanning erin
ACCU - Zorgt voor spanning tijdens het autorijden
BRUG - Verbinding die voor overspanning zorgt
DRUK - Ondanks de spanning zijn er veel mensen op de been
FASE - Zit in een periode van wisselende spanning
HULP - Meegeleverde inspanning
RUST - Ontspanning in de pauze
RUST - Ontspanning waar het op steunt
RUST - Steunt op ontspanning
SPEL - Lees aandachtig ter ontspanning!
SPEL - Ontspanning voor acteurs
SPEL - Partij die alleen ontspanning biedt
SPEL - Toneel ter ontspanning
VEER - Staat onder spanning of ie over gaat
VLIJT - Legt zich met veel inspanning neer
AARDE - Een goede grond om de spanning af te leiden
ANODE - Pluspunt dat spanning oplevert
HOOFD - Bij veel geestelijke inspanning breekbaar
RONDE - De wedstrijd stond bol van de spanning
SCHOK - Door spanning opgelopen emotie
STRAK - Onwrikbaar door de spanning
TIMER - Die brengt op tijd de spanning erin
TONUS - Laat eens zien hoe het hoort onder spanning
ZWEET - Vocht uit inspanning
AMPèRE - 's Morgens vader, daarna de spanning
AMPÈRE - Een vader die er alleen 's morgens is, levert spanning op
AMPÈRE - Nauwelijk merkbare grootheid als het om spanning gaat
AMPÈRE - Nauwelijks vocaal in staat tot het uitdrukken van spanning
ASDRUK - De spanning van een verlaagde toon
CHOKEN - Bij een koude start blokkeren van spanning
LADING - Explosieve goederen zorgen voor de nodige spanning
LADING - Last van spanning?
MOEITE - De ontroering kost wel inspanning
MOEITE - Inspanning waar men zich niet bij kan neerleggen
MOEITE - Inspanning waarmee men problemen heeft
MOEITE - Inspanning zorgt voor overlast
NASPEL - Volgend op de ontspanning komt een muzikale afsluiting
OPDRUK - Bovenspanning
REKKEN - Staan in het magazijn langer onder spanning
SCHRIK - Voor de draad met die korte spanning!
STRESS - Door hoogspanning schiet men erin
STRESS - Hoogspanning
STROOM - Al die vluchtelingen richting Europa voelen de spanning!
STROOM - Veroorzaakt spanning in het water
STROOM - Water onder spanning
TORSIE - t is een vorm van spanning
VERZET - Ontspanning die zich in de illegaliteit bevindt
AARDNET - Het world wide web zit vol spanning
ACCUBAK - Die zure cel geeft spanning
ACCUBAK - Die zure mop geeft spanning
ACCUBAK - Die opslag geeft spanning
AFLADER - Haalt alles eruit wat erin zit waardoor de spanning helemaal is verdwenen
BATTERIJ - Achterste dat voor spanning zorgt
BLIJSPEL - Plezierige ontspanning
CIRCUIT - Zelfs een autobaan kan onder spanning staan
CONTACT - Die ontmoeting zorgt voor spanning
CONTACT - Relatie die voor spanning zorgt
ELEKTRA - Stuk spanning
ELEKTRA - Zij hield de spanning in de mythologie
GELADEN - De spanning van een wapen
GELADEN - Elektrische spanning dragend
GELADEN - Vol spanning en opgekropte emoties
GELADEN - Vol spanning en schietklaar
GELADEN - Vol van spanning
GELADEN - Vol spanning van kogels voorzien
KIJKSPEL - Ontspanningsbezigheid voor de ogen
MISDRUK - Door zo'n fout ontstaat er spanning in de kerk
OVERZET - Veer zonder ontspanning
SPELING - Hier is ruimte voor ontspanning
STEKKER - Tuinder die de spanning opzoekt
TIKSPEL - Typen ter ontspanning
TOLBRUG - Overspanning door belasting
TONISCH - In de ondertoon klonk spanning door
TRILLER - Spanning in de muziek
UITSLAG - Resultaat van spanning in de huid
VERMAAK - Verander de kleding ter ontspanning
VIERING - Feest ter ontspanning
VIERING - Feestelijke ontspanning
VOLTAGE - Dit schokt een spanningzoeker
VRIJSPEL - Plezierige ontspanning
AANHALEN - Op een liefkozende manier toch onder spanning brengen
AFLEIDEN - Naar beneden brengen ter ontspanning
AFLEIDEN - Naar beneden voeren ter ontspanning
APRéSSKI - Na de sportontspanning gaat het weer bergafwaarts
DIEP GAAN - Met een enorme krachtsinspanning achter de lange bal aanlopen (4,4)
DRUKFOUT - Spanning
EBSTROOM - Laagspanning
KABELMOF - Duitse zender zorgt voor spanning in de verlenging
KANSSPEL - Mogelijkheid tot ontspanning
KILOVOLT - Gewichtige spanning
LUITSPEL - Muziek ter ontspanning van een militair
MEETBRUG - Overspanning bij de finishlijn
MISTRESS - Muzikale spanning van een vreemde mevrouw
OMVORMER - Leermeester die voor een ander soort spanning zorgt
ONTLADEN - De spanning verminderen door delen van de kast te verwijderen
OVERWERK - Nog een compositie die een extra inspanning vergt
REKPROEF - Gymnastiekoefening die onder spanning staat
ROEIBOOT - Is welvarend, maar vergt wel inspanning
RUSTUREN - In tijden van ontspanning moeten we naar een Europeaan kijken
SPANNING - Het is druk onder de brug
SPANNING - Het strak zetten is een nerveuze toestand
SPANNING - Hierin zitten we vol stress en geladenheid
SPANNING - Stress onder elektriciens
STATISCH - Vol spanning en toch onbewogen
STEKKERS - Tuinders die de spanning opzoeken
STROOMAF - De spanning is weg in deze richting
TREKVEER - Die zorgt voor spanning op een sleepboot
VERZETJE - Ga niet akkoord met ontspanning
VERZETJE - Gelegenheid tot ontspanning
VERZET JE - Zeg nee tegen ontspanning! (6,2)
WERKDRUK - Spanning in de arbeiderspers
AFLEIDING - Het bestuur is klaar voor ontspanning
APRÈS-SKI - Na de sportontspanning gaat het weer bergafwaarts
AUTOSPORT - Zelfontspanning voor bestuurders
BERGSPORT - Een hele hoop ontspanning voor alpinisten
DRUKTANKS - Die staan onder spanning als legervoertuigen aangeduwd moeten worden
ELEKTRODE - Pool die onder spanning staat
ENKELSPEL - Tennis is alleen maar ontspanning
HERENSPEL - Ontspanning voor nette mannen
KRULSNOER - We zien haar achter elkaar om en om gaan, dat is mooi voor de spanning!
NETSTROOM - Niet toegestaan bij de visvangst, het geeft te veel spanning thuis!
ONDERDRUK - Bloedwaarde bij spanning
ONTLADING - Het lossen van de vracht neemt de spanning weg
RECREATIE - Iets namaken ter ontspanning
RECREATIE - Is nagemaakt ter ontspanning
SCHOKGOLF - Die sport staat onder spanning
SPEELTUIN - Ontspanningsparadijs
STRESSKIP - Die voelt de spanning in een batterij
STROOMBED - De spanning van een rustige rivier
TEAMSPORT - Ontspanning voor ploegen die aan de drank zijn
VERZURING - Het krijgen van een slecht humeur door een langdurige krachtsinspanning
BALANSBOEK - Ontspanningslectuur met positieve en negatieve zijden
DOORSTROOM - Vanwege spanning gaat het volk verder
DRUKKNOPEN - Bevestigingen onder spanning
DRUKMIDDEL - Leest met spanning, dat moet hierdoor wel!
GELDSTROOM - Spanning in de financiële sector
KINDERSPEL - Vorm van ontspanning die weinig voorstelt
KROONSTEEN - Deze oranje diamant voert de spanning verder op
KROONSTEEN - Een diamant van het hoogste niveau levert doorlopend spanning op
LAADSTROOM - Al die te vervoeren goederen voeren de spanning op
NETVOEDING - Door een tv-kok bereid eten onder spanning
NETVOEDING - Het is precies het eten dat spanning oproept
OVERVERHIT - Nog een keer aangebrand door de spanning
STROOMLOOS - Zonder water is de spanning eraf
AANSLUITING - Hierdoor hoor je erbij maar krijg je wel spanning in huis!
AFTAKSTROOM - Een zijrivier die elders voor spanning zorgt
BERMTOERIST - Gaat aan de kant voor ontspanning
BRUGLEUNING - Die geeft steun bij overspanning
ELEKTRICIEN - Qua werk zit hij altijd in spanning
ENERGIENOTA - Rekening die spanning geeft
GELIJKSTROOM - Direct aan het water in spanning
GEMAKSZUCHT - Afkeer van inspanning
GROEPENKAST - In een kleine ruimte met meerdere clubjes wordt de spanning verdeeld
HANDOMDRAAI - Kleine inspanning
KRAANTJE LEK - Babbelkous ontspanning (8,3)
LEIDINGDRUK - Spanning op de buis waar bestuurders gestrest van kunnen raken
ONDERBREKER - Hij viel haar in de rede waardoor de spanning even weg was
ONDERSTROOM - Laagspanning
ONDERSTROOM - Spanning in gevaarlijk zwemwater
SPELELEMENT - Letter ter ontspanning
STEKKERDOOS - De domme vrouw van de plantenkweker zorgt voor spanning
STROOMSTOOT - Een stuk dat heftige spanning veroorzaakt
STROOMSTOOT - Ze is zo mooi dat ze onverwacht veel spanning oproept
VLOOIENSPEL - Ontspanning voor apen?
AFTAPLEIDING - Zij gaan over het afluisteren en raken daardoor wat spanning kwijt
ANTISTATISCH - Willen dus wel wat anders maar zonder de bijbehorende spanning
BOSWANDELING - Hele stammen zie je bij die ontspanning in de natuur
COMPUTERSPEL - Chips voor de ontspanning
ELECTROMETER - Gereedschap van een spanningzoeker
ELEKTROCUTIE - Dodelijk ongeval door hoogspanning
ENERGIEMARKT - Staan hier kraampjes die voor spanning zorgen
GELIJKRICHTER - Hij bracht de spanning terug door meteen met het geweer in de aanslag te staan!
KRACHTENSPEL - Muziek van werknemers veroorzaakt een spanningsveld
STROOMGEBIED - Spanningsveld
STROOMUITVAL - Eén vloeiende counter levert onvoldoende spanning op
VAKANTIEDORP - Geen spanningsgebied
BEDSCHAKELAAR - Kan licht spanning geven voor het slapen gaan
BEELDENSTROOM - Die voortdurende indrukken zorgen voor spanning!
BENEDENSTROOM - Laagspanning
CAMPINGVLUCHT - Ontsnapping aan ontspanning
CONTACT HEBBEN - Vol spanning met iemand omgaan (7,6)
DRUKWEERSTAND - Verzet tegen de belasting is iets dat vol spanning zit
NETSCHAKELAAR - Juist zo'n drukpunt dat aanzet tot spanning
RECREATIEPLAS - Meer ter ontspanning
STROOMCIRCUIT - Een vloeiend lopende baan vol spanning
STROOMSTORING - Wateroverlast die geen spanning geeft
STROOMTOEVOER - Waterleverantie die voor spanning zorgt
UITLOOPPOGING - Inspanning om naar buiten te wandelen
VERDEELCENTRA - Distributiebedrijf waarin de spanningen hoog oploopt
VERZETSMENSEN - Zij zorgden in de oorlog voor ontspanning
WOORDENSTROOM - Spanning die in een tekst zit
AANGELEGENHEID - Uitspanning die niet uit is
CONTACTARMOEDE - Tekort aan spanning in de relatiesfeer
DAKCONSTRUCTIE - Zorgt voor overspanning in de bouw
DRAADBEKLEDING - Men draagt nog minder dan een string en toch levert dat geen gevaarlijke spanning op
ELEKTRAMONTEUR - In zijn werk is hij een spanningzoeker
ELEKTROMONTEUR - Die vakman brengt de spanning erin
ELEKTROMONTEUR - In zijn werk is hij een spanningzoeker
GOEDERENSTROOM - Die zorgt voor spanning in de transportwereld
GOEDERENSTROOM - Geeft de nodige spanning in een warenhuis
GOEDERENSTROOM - Waren vol spanning over al die pakjes onderweg
HOGEDRUKGEBIED - Spanningsveld
LAGEDRUKGEBIED - In die streek kent men geen hoogspanning
PLEISTERPLAATS - Uitspanning waar stukadoors werken
RECREATIEVAART - Gang ter ontspanning
REGELWEERSTAND - Zorg voor verzet om de spanning onder controle te houden!
SERIEWEERSTAND - Men wil geen homeland meer, gewoon minder spanning!
STRESSSITUATIE - Hoogspanning door drukwerk
STROOMBEDRIJVEN - Aktes van een toneelstuk vol spanning
STROOMGELEIDER - Waterbouwkundige die in spanning zit
STROOMOPWAARTS - In spanning naar boven
UITBRAAKPOGING - Inspanning om je over te geven
VERDEELSTEKKER - Geeft de aanwezigen in beginsel een plantje wat toch voor meer spanning zorgt
VERDEELSTEKKER - Zaait tweedracht en extra spanning!
VOEDINGSWAARDE - Wat zit er in het eten en hoeveel spanning levert dat op
BEZOEKERSSTROOM - De spanning waarin de visite zit
BEZOEKERSSTROOM - Een grote toeloop zorgt voor spanning bij de campinggasten
BLIKSEMOPERATIE - Snelle actie met met veel spanning van hogerhand
ENERGIEBEDRIJVEN - Aktes van een toneelstuk vol spanning
HERSTELVERMOGEN - Een ruime financiële buffer is beter na een grote inspanning
KLOK EN HAMERSPEL - Slaguurwerk ter ontspanning (4,2,9) (4,2,9)
NAAKTRECREANTEN - Ontspanning is iets waar ze niks aan hebben
NEUTRONENBUNDEL - Een aantal deeltjes zonder enige spanning in één band
RECREATIEGEBIED - Geen spanningsveld
SPORTVERENIGING - Ze vormen samen een ladder in gezonde ontspanning
STRANDRECREATIE - Met die ontspanning kom je niet ver
STRESSBESTENDIG - De spanning erin houdend zonder zich druk te maken
STROOMGEBRUIKER - Laat zich de rivier afzakken voor de nodige spanning
STROOMGELEIDERS - Verkeersregelaars die in spanning zitten
TOERISTENSTROOM - De spanning waaronder vakantiegangers staan
TOERISTENSTROOM - Die zorgt voor spanning onder de vakantiegangers
TOERISTENSTROOM - Vakantiegangers staan onder spanning
UITLOOPPOGINGEN - De inspanningen van keepers en wielrenners
ELEKTRISCHE DEKEN - Geestelijke die onder spanning staat (11,5)
ONDER STROOM STAAN - Douchen geeft spanning (5,6,5)
ONDER STROOM STAAN - Vol spanning een douche nemen (5,6,5)
RECREATIECENTRUM - Houdt het midden tussen ontspanning en vrijetijdsbesteding
RECREATIETERREIN - Geen spanningsgebied
RECREATIETERREIN - Geen spanningsveld
STRESSMANAGEMENT - Hoogspanningsleiding
DE ZINNEN VERZETTEN - Een tekst wijzigen ter ontspanning (2,6,9)
DE ZINNEN VERZETTEN - Ter ontspanning een tekst wijzigen (2,6,9)
ELEKTRICITEITSNET - Dergelijk dodelijk visgerei geeft de nodige spanning!
STRESSVERSCHIJNSEL - Licht dat op grote afstand te zien is vanwege de hoge spanning
STROOMVERSNELLING - Wordt hiermee de spanning opgevoerd
STROOMVERSNELLING - Zorgt voor meer vaart maar geeft ook eerder spanning
VLUCHTELINGENSTROOM - Spanning onder asielzoekers
VLUCHTELINGENSTROOM - Spanning vanwege de asielzoekers
DE STEKKER ERUIT TREKKEN - Voor ontspanning zorgen bij een bedrijfssluiting (2,7,5,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp