Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


SOM

We hebben 251 cryptogrammen gevonden

AAP - Dit dier komt soms onverwachts uit een kledingstuk gekropen
BOD - De geboden som was niet scherp, naar men zei
EDE - Sommigen zweren bij die plaats
KOK - Hij werkt ook andersom
NEE - Moet je soms verkopen
NUT - 'n Toontje lager kan soms voordeel opleveren
PAD - Soms opgeblazen weg
PIJL - Soms liefderijk projectiel
SOM - Alles bij elkaar een hele opgave
SOM - Bij elkaar is het nog een hele opgave
SOM - Bij elkaar opgeteld in een rekenboek
SOM - Die opgave gaat over geld
SOM - Het geheel, als rekenopgave
SOM - Is deze opgave al opgeteld
SOM - Met optellen en aftrekken een aardig bedrag
SOM - Nog een hele opgave in het totaal
SOM - Opgeteld is het nog een hele opgave
SOM - Optelling van het bedrag
SOM - Totaal bedrag
UFO - Sommige zien hem vliegen
UFO - Sommigen zien hem vliegen
AZIJN - Een eersteklas leven is soms heel zuur
BARS - In sommige horecagelegenheden is men bepaald niet vriendelijk
BERG - Sommige baby's hebben een heleboel aan hun hoofd
BORG - Slotsom
BUIK - Ontstaansomgeving van de mens
CODE - Puk is maar bij sommigen bekend
DAME - Die vrouw is soms uit het veld geslagen
DRIE - Is soms te veel
EEUW - Soms een gouden tijd
ENEN - Opsomming die tot slechte cijfers leidt
EVER - Dat dier zie je soms op de Veluwe, overzee altijd
FAIR - Klinkt soms als ver van oneerlijk
FILM - Draait soms voor uw ogen
GRUT - Kleine kinderen zijn een vloek voor sommigen
HELM - Willoze Duitse keizer. Soms pinnig
HOOP - Stapel die men soms laat varen
KERK - Dat gebouw is precies andersom geplaatst
KLOK - Hiermee draait het rechtsom
KLOK - Met hem mee draait het rechtsom
KNAL - Een hard geluid vinden sommige jongelui prachtig
LAMP - Schijnt dieven soms in de weg te staan
LOOD - Soms gelijk aan oud ijzer
PAAR - Dat stel zet een veldproduct andersom
SLAK - Hierop wordt soms zout gelegd
TROS - Scheepsomroep
VEEG - Krijgt u soms uit de pan
WURM - Het arme kind zit toch soms in de boeken
ADDER - Dat dier zit soms onder het gras
ADDER - Dier dat in een grasomgeving gevaarlijk kan zijn
ADERS - Geschikt adres voor de bloedsomloop
BLOEM - Staat soms in bakken, ook voor het bakken
CANON - Erfpachtsom
DRIFT - Deze hevige emotie zit je soms in de weg
ECRIN - Juwelen, soms zitten er honderd in!
ETAGE - Is soms hoog, maar altijd laag
ETAGE - Soms hoog, maar altijd laag
KARMA - De som van daden en gedachten
KETEL - Waterdrager die soms verwijten moet ondergaan
KILTE - Schotten dragen ze uitgesproken graag bij die onaangename weersomstandigheden
KLETS - Andersom stel 'k dat het praatjes zijn
LEIEN - Het gaat soms van een dakje
MOTIE - Voorstel dat soms van wantrouwen getuigt
OMZET - Som van de opbrengsten
ORGEL - Instrument dat soms aan de drank is
REDER - Linksom of rechtsom, hij zal uitrusten
SALDO - Slotsom
SATIJN - Soms is nat ijs goed
SCHAT - Een grote som geld ,lieverd
SCHAT - Een grote som geld lieverd
SPRUW - Soms is deze partij onprettig rauw in de mond
TEKST - Sommige acteurs willen er ook nog uitleg bij
URINE - Moet men soms ophouden voor men kan uitscheiden
VLEES - Soms zwak voedsel
WEDDE - Ik zette een flinke som op zo'n salaris
AFZIEN - Hoe sommige wielrenners naar beneden kijken
COLUMN - Soms een stukje ergernis, soms een stukje plezier
EERSTE - Is soms ook de laatste
GORDIJN - Meestal van stof, soms van rook
HEIMAT - Groen tapijt met soms wat bloemetjes die aan thuis doen denken
INLAGE - Bijzonder gemene geldsom
KANTEN - Van die stof waar sommigen zich tegen verzetten
KITSCH - Men schikt het soms ook wel onder kunst
KOFFIE - Soms niet zuiver, altijd bruin
KONING - Sommige hanen moeten dit kraaien
MINEUR - Die soldaat is somber gestemd
MINEUR - Sombere soldaat
NEKKEN - Linksom of rechtsom, het blijft een moorddadige bezigheid
NOEMER - Hij somt een onderdeel van een som op
ONWAAR - 't Is bocht, of niet soms!
OPGAVE - Geen eenvoudig sommetje
OPGAVE - Geen gemakkelijk sommetje
OPGAVE - Slotsom
OPGAVE - Som die je niet afmaakt
OPGAVE - Som die men niet afmaakt
OPGAVE - Verliesgevende som
PIRAAT - Zender in Somalië
PORTIE - Dat deel wordt soms aan een hond gegeven
ROLLEN - Willen acteurs soms van elkaar afpikken
STOOTS - Vechtlustig, andersom mag ook
TALENT - Veelbelovende geldsom
TOTAAL - De som is volledig
TOTAAL - Die som is volledig
TRANCE - Sommigen zien daarin helder
TRIEST - Het is somber daar in italie
TRIEST - Het ligt daar maar somber aan de Adriatische zee
TRIËST - Het ziet er somber uit voor die stad
TRIEST - Somber, die stad in Italië
WEERGA - Het is net zo goed dat ik meteen rechtsomkeert maak
WEERGA - Ik denk dat ik gelijk rechtsomkeert maak
WIJNREK - De stelling die een sommelier gebruikt
AFBREUK - De schade van een opgeloste deelsom
AF EN TOE - Is men dan klaar met dichten, soms (2,2,3)
AF EN TOE - Niet alleen klaar, maar (soms) ook gesloten (2,2,3)
BEDRUKT - Somber als het zwart op wit staat
BIJWIJLEN - Soms is een insect er geweest
BORGSOM - Slotsom
BREUKEN - Pijnlijke sommen
COUNTER - Toonbank waar voetballers soms op spelen
DREMPEL - Deze barrière is voor sommigen te hoog
DREMPEL - Voor sommige mensen is deze verhoging te hoog
GEDRUKT - Somber door de pers behandeld
GIERTON - Belachelijke geldsom waar een luchtje aan zit
GRIETJE - Heeft die meid jou soms met Hans opgescheept
NASLAAN - Een overtreding die sommige boksers echt opzoeken
NATUREN - Sommige karakters geven je het nakijken
NOODWET - Voorschrift waar soms dringend behoefte aan is
NU EN DAN - Is het soms voor zowel het heden als de toekomst (2,2,3)
NU EN DAN - Is soms voor altijd (2,2,3)
NU EN DAN - Soms is het heden ook nog toekomst (2,2,3)
PITLOOS - Is gekweekt fruit soms zonder energie
ROTONDE - Gaat soms net door maar meestal om de stad
SCHOTEL - In vis te zien, al zien sommigen hem vliegen
SERMOEN - Preek in Someren
SOPRAAN - Zij zingt soms iets naars op het toneel
STEEKJE - Hoedje dat soms los zit
STEUNEN - Klagen en diep zuchten kan soms helpen
TROMMEL - Soms bevat het rotzooi, soms snoep
WASLIJST - Opsomming van wat gereinigd moet worden
WELEENS - Soms is er geen onenigheid
WELEENS - Soms is er geen verschil van mening
WELEENS - Soms is er geen woordenstrijd
WELEENS - Soms zonder ruzie
ZWAAIEN - Even wuiven en snel rechtsomkeert maken
ACHTERAF - Naderhand is het geen optelsom
AFDELING - Die sectie heeft de som klaar
BADWATER - Wegwerpproduct waar een kind soms de dupe van is
BALDADIG - Zijn voetballers en soms supporters
BEVATTEN - Het is soms moeilijk te begrijpen wat bepaalde zaken inhouden
CHEMOBAK - Giftige humor kan soms zuiverend werken
DELFSTOF - Weefsel dat men opgraaft is soms goud waard
GEVLOGEN - Een vogel is dat soms
GRAFSTEM - In de grond een koud en somber geluid
HANDDOEK - Toiletartikel dat soms in de ring wordt geworpen
HOGE RAAD - Advies waar je soms niet bij kan (4,4)
INTRIEST - Erg sombere stad
KAPITAAL - Aanzienlijke som hoofdletters
KEERPUNT - X. (of andersom)
LANDWIND - Gunstige weersomstandigheid voor piloten
MAANBAAN - Incassomedewerker die ruimte nodig heeft
NADRAGEN - Dat kun je sommigen die achteraf ergens zwaar aan tillen, verwijten
OPERATIE - Militaire actie die soms diepe wonden achterlaat
OPTELLEN - De som berekenen
OVERGANG - Blijven middelbare vrouwen en scholieren soms mee zitten
SCHAVERS - Sommige metaalbewerkers zijn ruwe voetballers
TIPPELEN - Sommige heren zullen gek zijn op deze vorm van wandelen
TRAANGAS - De lucht van uien is soms bij relletjes merkbaar
UITZICHT - Soms prachtig, maar is niet te zien
ADERLATEN - Een flinke som laten betalen
BETREKKEN - Somber worden door afnemen
BETROKKEN - Grijs en somber maar wel mee denkend
BETROKKEN - Is somber, maar heeft ook iets luchtigs
BETROKKEN - Somber er bij gehaald
BETROKKEN - Somber er bijgehaald
EINDSALDO - Slotsom
ELEMENTEN - De weersomstandigheden van mensen
HAARGRENS - Kan bij hem soms wat hoger liggen!
HAMSTRING - Soms verrekt klein kledingstukje voor varkens
HONDENVLO - Kees is soms gastheer voor die uitzuiger
KASTEKORT - Missende geldsom
KERSTMENU - Opsomming van de mogelijkheden binnen het feestprogramma
MEDEDELEN - Ook stukken willen soms iets zeggen
ONTELBAAR - Te veel om op te sommen
REKENFOUT - Verkeerde som
REKENWIJZE - Zo maak je een som op de manier van een wiskundige
STOOTLIJST - Opsomming van mooie vrouwen op auto's
STRIJKSTOK - Daar blijft soms veel aan hangen
TOEVALLIG - Soms komt het onverwacht
WOLKBREUK - Nattigheid voelen bij een som voor weerkundigen
AFREKENING - Slotsom
BETROKKENE - Sombere figuur
BETROKKENE - Zo'n sombere heeft ermee te maken
DEPRESSIES - Weersomstandigheden waar we niet vrolijker van worden
EINDBEDRAG - Slotsom
EINDTOTAAL - Slotsom
HONDENWEER - Klimaat waar sommige huisdieren van houden
INDELINGEN - Moderne wiskundesommen zorgen voor orde
INTRIGEREN - Hoe sommigen slinks hun doel bereiken, kan anderen weer boeien
KERNDELING - Hier gaat een belangrijke som aan vooraf
KUNSTGREEP - Een creatieve aanpak is soms ook wel handig om je doel te bereiken
LINKSBENIG - Sommige voetballers zijn behalve onhandig ook nog bot
NEERPENNEN - Hiervoor kun je andersom ook op stiften terugvallen
PRIJSBEDERF - Dan is er sprake van ontbinding van de koopsom
RESERVEBAL - Dit corpslid mag soms invallen
SPELLEIDER - Tijdverblijf voor leidinggevende, of andersom?
STOTTERAAR - Die is soms wat langer aan het woord
STREEKTAAL - Vinden sommigen uitgesproken plat
TERUGNEMEN - Soms even minder gas geven en je weer herpakken
DOEMDENKERS - Zij zien de toekomst van de mensheid somber in
INTEGENDEEL - Juist andersom, het is uit!
NETTOBEDRAG - Zuiver sommetje
REKENOPGAVE - Vertrouw op uw talent bij het oplossen van de som
SPELERSBANK - Kredietverstrekker van een transfersom in de voetballerij
SPUITGASTEN - Heroïneverslaafden komen soms voor hete vuren te staan
TOTAALSALDO - Slotsom
UITGEREKEND - Men kwam toevallig precies tot dezelfde slotsom
VASTE WAARDE - Basisspeler met een transfersom waar niet aan te tornen valt (5,6)
VORSTVERLET - Heeft een koning die verhinderd is door weersomstandigheden
ALWETENDHEID - Allesomvattende kennis
DROEFGEESTIG - Somber vanwege leedvermaak
DROEFGEESTIG - Zo voelt een somber kijkende clown zich
DUIZEND EN EEN - Optelsom van heel veel mogelijkheden (7,2,3)
EINDKAPITAAL - Men kwam tot de slotsom dat het om een Z ging
EINDREKENING - Slotsom
EINDUITKOMST - Het resultaat van de slotsom
NEERSLACHTIG - Somber omdat het lijkt te regenen
OORVERDOVEND - Het klinkt hard maar dat kan (de) ether soms zijn!
PANAMAKANAAL - Staatsomroep die veel door schippers wordt gebruikt
SNAARTHEORIE - Allesomvattende natuurkunde als deel van de gitaarles
SNAARTHEORIE - Allesomvattende natuurkunde is een deel van de gitaarles
STAARTDELING - Rekensom van een salamander
STAARTDELING - Slotsom
BELSPELLETJES - Deze tv-programma's blijken soms misleidend te zijn
BETROKKENHEID - Daarmee is men medeplichtig aan de somberheid
EEN ENKELE KEER - Unieke draai die soms ergens aan gegeven wordt (3,6,4)
EINDRESULTAAT - Slotsom
HAASTIGE SPOED - Het is soms goed (8,5)
HAKKENDRAAIER - Schoenmaker die rechtsomkeert maakt
MESSENTREKKER - Deze ploeg snijdt door het land maar blijft soms gevaarlijk steken
STEUNBEDRAGEN - Sommen waarbij men wel wat hulp kan gebruiken
ACHTERSTEVOREN - Bilspleten en dan andersom
BLOEDDOORLOPEN - Dat zijn aderen en soms ogen
EINDAFREKENING - Slotsom
EINDBEREKENING - Slotsom
GEVOLGTREKKING - .....is soms prijs maar meestal niet, zo blijkt uit de resultaten
DE ROLLEN OMKEREN - Wat sommige mensen in toiletten doen is van positie wisselen (2,6,7)
HARTVERSTERKING - Een borrel voor een betere bloedsomloop
NAARGEESTIGHEID - Somberte in de richting van humor
OP DE VLUCHT SLAAN - Agressief zijn in het vliegtuig kan je soms mee wegkomen (2,2,6,5)
INVOELINGSVERMOGEN - Grote som geld waarbij we ons nog iets kunnen voorstellenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp