Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Reek crypt

We hebben 605 cryptogrammen gevonden

ALM - Overal ontbreekt er niets aan deze wei
ARA - Vogel die tegenspreekt
EED - Breekbaar en afneembaar
ELK - Niemand ontbreekt in een regelkamer
HEI - Dit hoort een jongensstreek te zijn
KOE - De voet van dit beest werkt als een breekijzer
MOP - Grap die een liefje aanspreekt
OER - Het ontbreekt de landbouwer aan een beetje grond
REI - Je hoort een reeks dansers
REI - Je hoort een reeks rondedansen
REL - Stookgelegenheid waar onvrede uit spreekt
SIR - Engelsman die de reeks omdraait
SIR - Engelsman terug in de reeks
SIR - Weer in reeks voor deze Engelsman
ADEL - Spreekwoordelijk achter arbeid geen t
ALLO - Deze allochtoon spreekt Frans
ARAK - In de loods ontbreekt een beetje drank
BOEK - Bespreek literatuur!
BOEK - Het werk dat ik bespreek
BROS - Breekbaar en huiverig voor een rund
BROS - Geen tophit is zo breekbaar
BROS - Het tweede paard is breekbaar
DEEL - Breek het stuk
DOLK - Wat een kolder, er ontbreekt een wapen!
EEND - Eender ontbreekt er een dier
ELFT - Vis die in de voetbalploeg reeds ontbreekt
ERIN - Daarbinnen spreekt men Iers
ERIS - Godin die de vorst weer aanspreekt
FILM - Flinterdunne beeldenreeks
GAUW - Hoort snel van streek te zijn
GOOI - Van streek door een worp
GRAP - Streekverhaal
GROL - Streekverhaal
HELA - Uitroep waaraan jammer genoeg de spil ontbreekt
HEMA - Zaak die een ouder aanspreekt
IJZER - Alleen machinaal afbreekbaar
IJZER - Alleen Machinaal breekbaar
IRIS - Bloem in een reeks
KADE - Omlijsting ontbreekt 'r in de haven
KADE - Omlijsting ontbreekt? 'r in de haven
KALF - Spreekwoordelijk verdronken
KATS - Spreekt een poes in zeeland
KENT - Is op de hoogte van die Engelse streek
KENT - Is van die Engelse streek op de hoogte
KNAP - Mooi breekbaar geluid
KNAP - Mooi dat het breekbaar is!
KNAU - Ik spreek eindeloos plat Amerikaans met al die atleten
KNIK - Breekbare begroeting
KNIK - Breekbare groet
LANS - Breekbaar wapen
LANS - Breekijzer
LETS - Dit stel spreekt weer een andere Europese taal
LIJST - Het gaat erom dat men temerig spreekt
LIJST - Spreekt ze achter elkaar langzaam maar saai toe
LIVE - Hoorbaar leven, rechtstreeks uitgezonden
LIVE - Rechtstreeks is een body hoorbaar
LOER - Gluur naar die streek
MIST - Grote vaagheid ontbreekt
MIST - Morgen ontbreekt deze nevelige toestand
MIST - Nevel ontbreekt
MIST - Ontbreekt daardoor slecht zicht
OORD - Daar is men van streek
OORD - In één woord een streek
OOST - Minder goede streek dan thuis
OOST - Rechtse streek
OOST - Van streek omdat een militair zijn mond moet houden
PLAT - Men spreekt niet zo mooi over dat terrasje
RAAM - Breekbaar kader
RITS - Afsluitende reeks
RITS - Heeft het gedicht in een reeks laten verschijnen
RUIT - Breekbaar plantengeslacht
RUIT - Breekbare figuur
SIRE - Aanspreektitel in twee noten
SIRE - Stiching die de koning aanspreekt
SIRE - Stichting die de koning aanspreekt
SIRE - Stichting die de vorst aanspreekt
SLAG - Een klap die het glas breekt
SMAL - Dat is een eskader waaraan een deel ontbreekt
SPIJT - Bij ijspret ontbreekt er dit gevoel
STEM - Daar spreekt u mee
TAAI - Moeilijk breekbaar? houden zo!
TEER - Breekbaar asfalt
TEER - Dit kleverige spul is breekbaar
TOLK - Hij spreekt met dubbele tong
UDEN - Plaats die ook boom aanspreekt
UIER - Die klier spreekt een Europeaan aan
UIER - Klier die een Europeaan aanspreekt
UIER - Melkleverancier die een Europeaan aanspreekt
VEEG - Gevaarlijke streek
VETO - Spreekverbod
WAAL - Deze Belgische stroming spreekt Frans
ZEGE - Spreek de vijfde letter uit en U heeft gewonnen
ZOON - Men spreekt van zulk een kind
ZUID - Lage streek
ALLEN - In de ballentent ontbreekt er niet één
ALLEN - Niemand ontbreekt bij zijn films
ALTIJD - Bij het eten ontbreekt moeder steeds
AVERIJ - Bij schade krijg je een hele reeks groeten
AVERIJ - Groet de reeks bij schade!
AVERIJ - Schadellijke reeks groeten
BEKER - Breek anders het drinkgerei
BREST - Franse stad die met geweld breekt
BROOS - De tweede bloem is breekbaar
BROOS - Doordat er niets in een bros zit, is het breekbaar
DERBY - Streekduel voor paarden
EERST - Aanvankelijk was 'k niet in de streek
EERST - Om te beginnen ontbreekt er niets aan een oester
ELÈVE - Veeleer ontbreekt een noot van de leerling
GAMMA - Letter uit een griekse reeks
GAMMA - Letterreeks
GAMMA - Reeks toonladders
HALLO - Begroeting waaruit verbazing spreekt
HALLO - Groet waaruit verbazing spreekt
HEDEN - Nu spreekt het een boom aan
HEINE - Duitse dichter die een meisje aanspreekt
HOEKS - Uit een bepaalde streek
HOOFD - Bij veel geestelijke inspanning breekbaar
HOORN - Blaas- en spreekinstrument
HOORN - Soort spreektrompet
IJMOND - Waterbekken die in Noord-Holland van streek is
KLEUR - Het spreekt, schreeuwt en vloekt
KLOMP - Breekbaar aan de voet
KLOMP - Breekbaar schoeisel
KLOMP - Breekt van verbazing
KLOMP - Breekt zonder dat men het begrijpt
KOEST - Een spreekverbod voor huisdieren
KOEST - Spreekverbod
KRAAI - Die vogel spreekt ons aan in droeve tijden
KRAAI - Die vogel spreekt ons wel plechtig aan
KRAAK - Breek een oud schip af!
KRAAK - Breek het werk van een inbreker af!
KRACH - Bij beursval ontbreekt 't aan vermogen
LIJNEN - Hiervan komen er minder als het streekvervoer moet afslanken
LIJVEN - Lichamen zijn vruchten waaraan niets ontbreekt
LINIE - Reeks verdedigingswerken rond de aarde
LISSE - Eindeloze waterplanten in de bollenstreek
LISSE - Klinkt alsof er in het geheel geen waterplanten zijn in de bollenstreek
LISZT - Zet in een (handige) streek van Hongarije de toon
LUIDE - De uil raakte van streek op zeer hoorbare wijze
MASSA - Zo spreekt een menigte slaven de meester aan
MOTIE - Er ontbreekt iets aan het motief voor dit voorstel in het parlement
NERTS - Zo bont dat het de nestor aan niets ontbreekt
OMWEG - Die leidt niet rechtstreeks naar justitie
OMWEG - Over en uit, maar niet rechtstreeks
ONEER - Spreekt men later schande van
PAPPA - Dat spreekt een ouder aan
POETS - Geen smerige streek
POETS - Streek tijdens de schoonmaak
POETS - Streek van Engelse dichters
REGIO - Daar is men van streek
REGIO - Er zit groei in die streek
REGIO - Hierin zijn de bewoners van streek
RETOR - Hij spreekt over een kever die terug komt
SAUNA - Vertrek waarvan het zweet je uitbreekt
SCALA - Een operagebouw uit een reeks
SCALA - Gevarieerde reeks
SCALA - In de opera van Milaan klonk een reeks van opeenvolgende variaties
SCHUW - Ik ben bang dat er niets aan de stookplaats ontbreekt
SERIE - (beelden)reeks
SERIE - Beelden(reeks)
SERIE - Keten over de televisiereeks
SLOOP - Breek het overtrek af
STUUR - Achterover is 't roer van streek
STUUR - Hierover raakt een chauffeur van streek
TABOE - Een tamboer mist zijn meester bij het onbespreekbare onderwerp
TABOE - Een spreekverbod is not done
TABOE - Spreekverbod
TABOE - Waar men niet over spreekt
WOORD - Breekbaar zinsdeel
WREEF - Hij streek over zijn voet
WREEF - Streek over de voetStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp