Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


OLÉ

We hebben 352 cryptogrammen gevonden

AAI - Streling in de draaimolen
KIT - Gevuld met kolen of met opium
KIT - Kleefmiddel voor kolen
KIT - Men hecht eraan dat er kolen ingaan
LEO - Ole, laat 'm niet in zijn hempie staan!
OLE - Deense jongen in Spanje
OLE - Uitroep in de bolero
TEE - Met een sneltrein van hole naar hole
TIC - Oncontroleerbare hoeveelheid alcohol
ASLA - Met oude kolen als de beste groente
ASLA - Naast oude kolen vindt men er de beste groente
ASLA - Voor kolen de eerste groente
ELBA - Napoleon trof het in heel barre toestand aan
IJKER - Die rijke is anders gewoon een controleur
LINT - Bij doorgang verliest men de controle
MOND - Broodmolen
NAGA - De slang die ik controleer
RIJKE - Die kapitalist is een verwarde merkencontroleur
SHOW - Die voorstelling is pas een succes als die gestolen is
SHOW - Dat optreden kan me gestolen worden
SHOW - Gestolen theaterstuk
SHOW - Programma dat gestolen kan worden
TOOM - Paardenmiddel om controle te houden
VINK - Teken die vogel aan ter controle!
WIEK - Hierin is een boze molenaar geschoten
BRUUT - Het klinkt droog maar het is een proleet!
COKES - Verdovende steenkolen
CREPE - Een pannenkoek. aan mijn zolen!
CRÊPE - Een pannenkoek? aan mijn zolen!
GHANA - Klinkt als een controlebevel in Afrika
HELER - Maakt het beter vanwege gestolen goed
LENTO - Het gaat langzaam in de kolentoevoer
METRO - Voor polen in de grote steden
OREGO - Dat wilde marjolein als geneesmiddel
RADAR - Navigeren en controleren van weerszijden
ROTTE - De otter houdt zich verscholen in Hollands water
TOETS - Daarmee sluit men de pianolessen af
WAREN - Met goederen ronddolen
AFSLAG - Het begin van de eerste hole ligt bij de uitrit
ALLEEN - Uitsluitend in een isolement
ATTEST - Controle op het apenstaartje
BEUGEL - Fatsoensnorm die veel op middelbare scholen voorkomt
BOPPER - Hij danst op jazz en dikke zolen
DISCUS - Wegwerpartikel aan het begin van een polemiek
DOLFIJN - Klap richting hole op het water
EILAND - De omgeving van Barneveld ligt nogal geïsoleerd
EILAND - Kernmogendheid die geïsoleerd is geraakt
EILAND - Voedselrijk, geïsoleerd gebied
EMPIRE - Napoleon regeerde met stijl
GEDULD - Getolereerde eigenschap
GEDULD - In lijdzaamheid getolereerd
GEDULD - Met berusting wordt het getolereerd
GEDULD - Met lijdzaamheid getolereerd
GEPIKT - Hij heeft het geaccepteerd dat het gestolen is
HASPEL - Windmolen
IJSBERG - Een hoop lekkers uit polen
IJSMUTS - Houdt de polen op temperatuur
KACHEL - Zat op hete kolen
KEIZER - Volendammer die zich meer dan de koning voelt
KRAKAU - Uitroep van pijn na een breuk in polen
LIKEUR - Chinese muntcontrole bij de koffie
NAGAAN - Controleren door in iemands voetsporen te treden
NAGAAN - Controleren in het vervolg(en)
NAGAAN - Controleren wie er achteraan lopen
NAGAAN - Controlerend lopen
NAGAAN - Ter controle volgen
NAGAAN - Volgen ter controle
NALOOP - Deze controle gaat nog even verder
NALOOP - Het is ter controle dat ik u op de voet volg
NAZIEN - Achter waarnemen is te controleren
NAZIEN - Overkijken om te controleren
NAZIEN - Zo'n controle is een probleem voor later
NAZORG - Controle die de ongerustheid volgt
NAZORG - Controle die op ongerustheid volgt
NAZORG - Zo'n controle is een probleem voor later
OMLOOP - Zwichtstelling van molen
ONVAST - Los van controle over de benen
VINKJE - Kleine vogel ter controle
VISUIL - Familie van een scholekster
WIEKEN - Hebben vogels die op molens zitten


AFGODEN - Voormalige idolen
AUDITOR - Hij controleert de officiële papieren en mogelijk ongedierte in de auto
DAGBOEK - Uitroep van iemand wiens roman is gestolen
DAKLOOS - Zo is iemand met een cabriolet altijd op weg
EPSILON - Volgens de letter lijkt het of het in polen is
ERFDEEL - DNA-molecule
EXTREEM - Bizar, zo'n oude molentrechter
EXTREEM - Ging tot het uiterste in de molen
EXTREEM - Oude molentrechter
EXTREEM - Uiterst, voormalig deel van de molen
EXTREEM - Uitzonderlijk, zo'n oude molentrechter
EXTREEM - Zo radicaal was een molentrechter
GEHORIG - Slecht geïsoleerd
GEROLDE - Uit de broekzak gestolen roldeeg
GRUTTER - Kruidenier in een molen
JATWERK - Gestolen handenarbeid
KOELBOX - Geïsoleerde ruimte voor een baby
LOKALEN - Trek scholen vissen aan
MAALTIJD - Het uur van de molenaar om te eten
MAALTIJD - Periode van de molenaar
MAGNEET - Polen voelen zich erdoor aangetrokken
MAKREEL - Vis je gedwee met de spoelmolen
MEETLAT - Merkhout ter controle
NAKIJKEN - Controleren kan te laat zijn
NAKIJKEN - Deze controle is niet voorzien
NAKIJKEN - Toezien op controle
NALOPEN - Niet op eigen initiatief controleren
NALOPEN - Schaduwen controleren
NALOPEN - Ter controle volgen
NALOPER - Die controleur holt erachteraan
NALOPER - Te langzame controleur
NALOPER - Volgende controleur
NALOPER - Volgt de controleur
NAMETEN - Pakte voedsel om het te controleren
NAMETEN - Pakte voedsel ter controle
NARIJDEN - Aan het einde van de rit gaan ze controleren
ONKRUID - Marjolein en rozemarijn zijn het niet
OREGANO - Marjolein is in de keuken
RADSLAG - Klap van de molen
REVISIE - Controle van een muzikaal oordeel
SPROTJE - Vuurwerk van links dat leeft in scholen
STRIJKJE - Een paar musici moeten op soa gecontroleerd worden
VINKJES - Staan voor vogels die gecontroleerd zijn
ZETBAAS - Een goede schaker heeft de zaak onder controle
AFTUIGEN - Een kerstboom molesteren
AFVINKEN - Klaar met vogels controleren
AFVOEREN - De riolering verwijderen
AUDITEUR - Controleert hij de boekhouding van een autobedrijf
AUTOMAAT - Vanzelf werkende carpooler
BEHEERST - Rustig onder controle
BUNKEREN - Kolen innemen
COKESGAS - Kolendamp
DOORLOOP - Voordat ik verder ga wil ik het hele stuk controleren
DRAAIDOL - Verlies de controle in een roeiboot!
DRUGTEST - Controle op het gebruik van verdovende middelen
ETERNIET - Geen gast om te isoleren
GEWIEKST - Link als een windmolen
GOLFSLAG - Klap richting hole op het water
GRAANBAK - Melige humor in de korenmolen
HARINGEN - Die zitten veel in scholen en tonnen
HEELGOED - Prima gestolen spul
INTUSSEN - Dubbel geïsoleerd
KOLERIEK - Driftig in de weer met een verouderde kolenschep
MAGNETEN - Polen hebben ze om aan te trekken
MIJNGROND - Men vindt de kolen niet op uw erf
MIJNGROND - Privéreden in de kolenwinning
MIJNGROND - Privéredenen in de kolenwinning
NAGEGAAN - Gecontroleerd achtervolgd
NATELLEN - Cijfermatig controleren
NATELLEN - De oude maten hielden het niet droog bij het controleren
NATELLEN - Een doorweekt meisje controleren
NATELLEN - Vochtig hout controleren
NATELLEN - Vochtmaten controleren
NEGENOOG - Hij controleert alles heel precies voor de prik
ONBEGRIP - Van intolerantie weten we niets
ONGEDULD - Niet getolereerd
PINGELEN - Korting willen op de pianoles
ROOFPRIJS - Dan heeft de concurrentie het nakijken bij de gestolen UEFA Cup van PSV
SCHILDER - Kunstenaar uit Volendam
SCHOKVRIJ - Zo geïsoleerd zijn de Groningers graag
SPRINGEN - Symbolen van een partij of meerdere bewegingen
STAMIJNEN - Waarin men rechtop sporen kan vinden van kolen en van wollen stof
STEENWOL - Schildermateriaal dat goed isoleert
STEENWOL - Schildersmateriaal dat goed isoleert
TEKENSET - Twee parasieten in digitale symbolen
TEKENSET - Verzameling symbolen
TOELATEN - Tolereren om anderen te ontvangen
TONMOLEN - Soort molen
VETKLOMP - Schoeisel met spekzolen
VISAREND - Familie van een scholekster
VLOEIEND - Zoals de violen anders zonder hapering klonken
VRIJWAREN - Behoeden voor onbelemmerd ronddolen
WARENWET - Voorschrift betreffende het ronddolen
WATERLOO - Napoleon vond dit een vochtig paleis
WATERLOO - Wat voor napoleon een debacle was, was voor ABBA een succes
WIEKSLAG - Door een vlerk krijgt men een klap van de molen
WIEKSLAG - Klap van de molen
WINDSTIL - Daarom maalt een molenaar niet
AFKEUREND - Perfect controlerend bleek misprijzend
AUTODELEN - Zelf splitsen voor het carpoolen
AUTOMATEN - Carpoolers die vanzelf vrienden zijn geworden
BESTELLER - Bode annex fruitcontroleur
BESTELLER - Fruitcontroleur
DAGDIEVEN - Zij hebben de beschikking over gestolen tijd
DICHTVORM - Een gestolen mal
EILANDJES - Kleine broedgebieden die geïsoleerd liggen
ETENSGEUR - Kolendamp of gebakken lucht
GRONDZEIL - Linoleum
HAKKENBAR - Kroeg vol halvezolen
HAKKENBAR - Kroeg voor halvezolen
INSPECTIE - Controle in adellijke kringen
KENNISNET - Website voor scholen
MAALSTEEN - Van de Molen is een kei in het vermenigvuldigen
MAALTEKEN - Het sein voor de molenaar
MAALTIJDEN - Als de molenaar bezig is kunt u gaan eten
MAALTIJDEN - Eten wanneer de molenaar werkt
MONITOREN - Elektrische apparaten controleren
NAREKENEN - Achter het vak controleren
NAREKENEN - Cijfermatig controleren
NATREKKEN - Als een zwerver volgen en controleren
NATREKKEN - Bij de controle iets achterhalen
NATREKKEN - Controleren of ze niet krimpen tijdens het drogen
NATREKKEN - Vochtig maken en verlengen en controleren
NATREKKEN - Vochtige stellages controleren
OVERLEZEN - Opnieuw verzamelen voor de spellingcontrole
RAKETTEST - Bij de controle van het ijs wordt afgeteld
RAKETTEST - IJscontrole die een hoge vlucht neemt
REUZENRAD - Hoge draaimolen
RIJPROEVEN - Schoolexamen, conditietest, borstonderzoek, luistertoets
RODEKOLEN - Groente bereid op hete kolen
SLIKSPIER - Tolerant lichaamsdeel
STRIJKGOED - Violen en cello's
SUPERSTAR - Deze beroemdheid is bijzonder intolerant
TENORSOLO - Daarmee laat een zanger zich horen in de isoleercel
TOERRIJDER - Die haalt capriolen uit achter het stuur
ADVIESPRIJS - Aanbevolen kosten voor goede raad
BANKZITTER - Een indolente tv-kijker met af en toe invallen
BEHEERSING - Controle heeft men onder de knie
BEHEERSING - Ingehouden controle
BLAASPIJPJE - Luchtbuisje voor alcoholcontrole
BURCHTHEER - Hij is ten slotte een holenmens
DAGTELLERS - Tijdelijke controleurs die zich verplaatsen in auto's
DANSSCHOOL - Hier zijn judoleraren werkzaam
DOPINGTEST - Controle op het gebruik van verdovende middelen
EBBEWEGING - Houtcontrole op laag water
EMMERMOLEN - Soort baggermolen
GASTARBEID - Dat is het werk van een ober uit Polen
GEDULDWERK - Arbeid die getolereerd wordt
GEHEEL EN AL - Het verhandelen van gestolen waar met wat daarbij komt (6,2,2)
GROENTEKAR - Kolenwagen
GROENTEMAN - Kolenhandelaar
HUISVESTEN - Het thermisch isoleren van een woning
IJSHEILIGEN - De idolen van de schaatssport
KOELMANTEL - Een goed isolerende zomerjas loopt ie niet warm voor
KORENSTEEN - Is in de molen een kei in zingen
LANGSLOPEN - Eerst alles even controleren en dan uitvoerig neerhalen
MAGNETISCH - Polen zijn zo aantrekkelijk
OUDERRADEN - Op scholen zullen we ze niet jonger schatten
OVERGOOIER - Kan een niet solerende handbalster zich aantrekken
PALINGDORP - Aalsmeer of Volendam
RONDDWALEN - Dolen in wonderland
TOUWLADDER - Hiermee komt zangeres marjolein hogerop
VERAFGODEN - Aanbidden afstandelijke idolen
VERAFGODEN - Adoreren idolen die afstandelijk doen
VERSTELLER - Repareert een poëziecontroleur

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp