Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Niet

We hebben 8312 cryptogrammen gevonden

AANBETALING - Geeft niet genoeg voldoening
AAN DE BOEMEL - Op stap, maar niet met de tgv (3,2,6)
AANGETROUWD - Niet uitgehuwelijkt
AANGEZETENE - Tafelgenoot die zijn handen niet thuis kon houden
AANSLUITING - Bij contact denkt men niet aan dichtdoen
AANSLUITING - Bij contact denkt met niet aan dichtdoen
AANSTELLERIJ - Die benoeming is niet echt
ACHTERGROND - Niet het voorland, maar het verleden
ACHTERSTAAN - Mensen steunen die niet aan de winnende hand zijn
ACHTERSTAND - Komt deze houding niet voor
AFBRAAKPRIJS - De kosten die een sloper in rekening brengt stellen niet veel voor
AFDANKERTJE - Is goed voorgedragen, maar dat is niets nieuws
AFKORTINGEN - Het zijn niet voluit perfecte reducties
AFLEGGERTJE - Was niet opgewassen tegen een oud kledingstuk
AFLUISTEREN - Is (niet) om aan te horen
AFSLUITBOOM - Met het laatste lange gesprek kon men niet overweg
AFSTANDELIJK - Zo koel zijn ze niet in de buurt
AFZAKKERTJE - Kan het door die borrel niet ophouden
ALIMENTATIE - Wordt betaald als het echt niet meer gaat
ALLEENRECHT - Dus kromme zaken vallen niet onder het monopolie
ALLEENRECHT - Er is niets kroms aan een monopolie
ALLEEN STAAN - Op zichzelf zitten zij niet samen (6,5)
ALLESOPENER - Dat is niet niks voor een beginner
AMATEURCLUB - Golfstok voor niet-professionelen
ANESTHESIST - Hij zorgt dat u er niet bij bent
ANONIEME TIP - Fooi die niet noemenswaardig was (8,3)
ANONIMITEIT - Hierin laat men zich niet kennen
ANONIMITEIT - Laat je hierin niet kennen
APENTAALTJE - Het jargon van hangjongeren is niet te volgen
ARMOEZAAIER - Die is nog niet binnen
AVONDTOILET - Daarmee bent u 's morgens niet op uw gemak
AVONDTOILET - Overdag gebruiken de mensen met nette kleding deze wc niet
AVONDTOILET - Wc die overdag niet gebruikt wordt
BEKERHOUDER - Ook de beste wil zijn kop niet verliezen
BELANGELOOS - Gratis is niet interessant
BENEDENKANT - Zij is nog niet boven
BENEDEN PEIL - Dan staat men niet boven het gebrek aan niveau (7,4)
BEVESTIGING - Een niet is er een, een wel ook
BEVESTIGING - Ja, met een nietje
BEWEEGREDEN - Argument om niet stil te zitten
BIJBEDOELING - Wat een insect wil is niet de hoofdzaak
BINNENLAGEN - Intern niet te zien aan bannelingen
BLINDGANGER - Bom die niet ontploft is
BLINDGANGER - Kijkt niet waar hij loopt en gaat niet af
BLOOTSVOETS - Van onderen is er niets aan
BOURGONDIER - Franse levensgenieter
BOVENLIGGEN - Anderen de baas zijn als ze niet beneden zitten
BRANDVEILIG - Niet vuurgevaarlijk
BRILPINGUÏN - Zwart-witfiguur dat het niet zo scherp ziet
BRUGWACHTER - Is nog niet aan de beurt bij de tandarts
BUITENBOCHT - Rommel vind je binnen niet
BUITENBOORD - Niet in de boot genomen
BUITENLANDS - Niet in staat een vreemde taal te spreken
BUITENLICHT - Die lamp schijnt niet naar binnen
CAFé-ELFTAL - Gelegenheidsteam dat niet zo goed is
CLICHéBEELD - Is veel gebruikt op tv en daarom niet origineel meer
CLICHÉMATIG - Een gemeenplaats is bepaald niet geweldig
CONTRATENOR - Hij zingt niet mee
COöRDINEREN - De assistent wilde voor niets met haar uit eten en ging dat goed regelen
DE EERSTE LIJN - De huisarts is niet nodig bij de startstreep (2,6,4)
DEELTIJDBAAN - Van die weg wordt niet continu gebruik gemaakt
DEGENERATIE - De mensen van die leeftijd gaan er niet op vooruit
DE KOP IS ERAF - Het begint ermee dat men zijn hoofd er niet bij heeft (2,3,2,4)
DEMOTIVATIE - Is niet bemoedigend voor het aanvoeren van argumenten
DE NUL HOUDEN - De klungel niet laten lopen en hem het scoren beletten (2,3,6)
DISHARMONIE - Gaat niet samen met tafelmuziek
DISSONANTEN - Ze horen aan tafel niet harmonieus te zijn
DOCENTSCHAP - Is op school niet uit de kast gekomen
DOEMDENKERS - Die wijsgeren zijn niet optimistisch
DONDERSTEEN - Zo'n deugniet komt als een kei uit de lucht vallen
DONKERBLAUW - Niet licht onder invloed
DOORDRAAIEN - Gek worden van al het voedsel dat wordt vernietigd
DOORKLINKEN - Niet ophouden met toasten
DOORLICHTEN - Niet ophouden met opbeuren!
DOORREKENEN - Niet uitgeteld raken
DOORSPREKEN - Niet ophouden met het meisje te praten
DOORTRAPPER - De fiets van een voetballer die niet van ophouden weet
DORPSMEISJE - Haar zie je niet in de stad
DORPSSTRAAT - Voor het verkeer is het niet steeds weg
DRAAIKONTEN - Heupwiegen omdat ze niet stil kunnen zitten
DRAKENDODER - Is vernietigend ten opzichte van sentimentele films
DRIESTEMMIG - Klinkt tussen 14.00 en 16.00 u niet uitbundig
DRIESTEMMIG - Niet uitbundig na een onvoldoende
DRIJFJACHTEN - Schepen die niet kunnen zinken
DUIKPARADIJS - Hoofdredacteur die zijn hoofd niet boven water houdt op vakantie
DUIKPARADIJS - Hoofdredacteur van de telegraaf die zijn hoofd niet boven water houdt op vakantie
DWANGOPNAME - Foto waaraan iemand niet zijn medewerking heeft verleend
DWEILORKEST - Dat muziekgezelschap zit niet stil
EEN VALSE KAT - Niet echt een huisdier dat als onbetrouwbaar bekendstaat (3,5,3)
EERVERGETEN - Onbeschaamd is er destijds niet aan gedacht
EGOTRIPPERS - Ik-figuren die niet aan groepsreizen meedoen
EGOTRIPPERS - Ze laten de joint niet rondgaan
EINDSTATION - Verder zal de trein niet gaan
ENERGIELOOS - Als Nuon platligt getuigt dat niet van daadkracht
ENTERTAINER - Deze artiest onderhoudt niet alleen vrouw en kinderen
EREBAANTJES - Zwemkampioen zwemt niet betaald extra afstanden
EXPORTGROEI - Meer uitvoer die niet meer aan de drank was
FANTASTISCH - Grandioos, maar niet heus!
FEESTPAKKET - Combinatie van vier niet te moeilijke vakken
FLAUWHARTIG - Niet zout, maar wel pittig
GASTVRIJHEID - Gulheid waardoor men de logé niet vastbindt
GASTVRIJHEID - Privilege dat restaurantbezoekers geniet
GASTVROUWEN - Bezoeksters of juist niet
GEBARENTAAL - Nietszeggende bewegingen
GEBLOKKEERD - Vanwege remmingen niet toegankelijk
GEBOORTEWEE - Het ontstaan van een karakter bevalt niet altijd goed
GEDEELTELIJK - Niet helemaal bot
GEDEELTELIJK - Niet helemaal een kadaver
GEEN ENE MOER - Zonder bevestigingsmateriaal is het niets (4,3,4)
GEESTDODEND - Zo saai dat een spook het niet overleeft
GEHEUGENPIL - Dik boek om niet te vergeten
GEHOORGRENS - Verder kan het publiek niet gaan
GELAATKUNDE - Heeft u hier niet vroeg kennis van genomen
GELIJKZETTEN - Niet wachten met arrangeren!
GEMAKSHALVE - Niet helemaal om te relaxen
GEMENE DELER - Rekenkundig gezien geeft hij iedereen niet evenveel (6,5)
GEMOTIVEERD - Niet zinloos maar met een reden
GENADESCHOT - Een Europeaan die gratis krijgt? Juist niet
GETALSMATIG - Qua hoeveelheid niet zo geweldig
GETALSMATIG - Rekenkundig niet zo geweldig
GEVARENZONE - Het verblijf daar is niet zonder risico
GEVARENZONE - In een gebied waar vroeger schepen kwamen is het niet pluis
GOEDGEMUTST - Vrolijk, maar niet zonder hoofddeksel
GRIJSWERKERS - Actieve senioren nemen het niet zo nauw met de belastingen
GROEIGEBIED - De Krimpenerwaard is het niet
GROEIKERNEN - Krimpen aan den IJssel en krimpen aan de lek zijn het niet
GROEISTEDEN - Krimpen aan den IJssel en krimpen aan de lek zijn het niet
HAARBORSTEL - Daarmee strijk je hem niet tegen de haren in
HALF BEWOLKT - Is weer niet erg betrokken (4,7)
HALFPENSION - Dat gastenverblijf is het niet helemaal
HALFSLEETJE - Gedeeltelijk is het voertuig niet nieuw meer
HANDOMDRAAI - Lichaamsbeweging die niet veel moeite kost
HANDREIKING - Hulp die niet automatisch wordt geboden
HANDVERKOOP - Dan geeft men niet de vijf
HEKSENJACHT - Niets ontziende bestrijding
HELDERZIEND - Ziet het niet donker in
HERENTOILET - Watervoorziening die niet voor vrouwen is
HOTELHOUDER - Hij wil zijn logement niet kwijt
IDEAALBEELD - Mooier kunstwerk is er echt niet
IMPERTINENT - Niet nadrukkelijk onbeschaamd
IMPORTFIRMA - Bedrijf waar ze niets uitvoeren
INCIDENTEEL - Een storend voorval komt niet vaak voor
INCONTINENT - Binnen een werelddeel het niet op kunnen houden
INCONTINENT - Houdt dus niet op in dat gedeelte van de wereld
INCONTINENT - Houdt het niet droog op het vasteland
IN GEEN GEVAL - Beslist niet (zonder onderuit te gaan) (2,4,5)
IN GEEN GEVAL - Zonder onderuit te gaan gebeurt het niet (2,4,5)
INGEWIKKELD - Zo verpakt is het niet doorzichtig
IN HET GEHEIM - Zo doet met niet open (2,3,6)
INKOPPERTJE - Een voor de hand liggende reactie is een niet te missen kans
INSTAPMODEL - Dat is niet duur voor een net beginnende mannequin
INSTAPTOETS - Examen dat niet uitloopt
INTEGENDEEL - Uit voor alles? juist niet
INTERACTIEF - Bij een voetbalclub zitten ze niet stil achter de computer!
INTERACTIEF - Zo zit een voetbalclub bepaald niet stil voor de computer
INTERNERING - De tussenhandel is er niet vrij van
INTIKKERTJE - Deze opmerking is een niet te missen kans
INTIKKERTJE - Een voor de hand liggende reactie op een niet te missen kans
INTIKKERTJE - Geen buitenspel bij een niet te missen kans
INTIKKERTJE - Niet te missen opmerking
INTIKKERTJE - Niet te missen scoringskans
INZETPASSER - Hij legt niet meer in omdat hij een rondje geeft
JACHTVERBOD - Niet schieten als onthaasten verplicht is!
KAMERARREST - De uitspraak van het parlement mag niet naar buiten
KANTKLOSSEN - Zij lopen zo niet mooi te handwerken
KATTENKWAAD - Is niet poeslief voor ondeugende kinderen
KATTENKWAAD - Is niet poeslief van ondeugende kinderen
KATTENKWAAD - Niet poeslief
KLACHTENLIJN - Niet het ideale figuur
KLADBLAADJE - Niet netjes aan de boom
KLADONTWERP - Dit concept is het net nog niet
KLEINIGHEID - Enig ik hield anders bijna niets over
KLEINIGHEID - Enig ikhield anders bijna niets over
KLEPTOMANEN - Die nemen waar hoe ze het stelen niet kunnen laten
KLETSMAJOOR - Niet bepaald een militair die z'n mond houdt!
KLITTENBAND - Vaste relatie waar men niet los van komt
KNIKKEBENEN - Bij botbreuken niet stevig in de schoenen staan
KOOPVAARDER - Deze zeeman is niet te huur
KORTGEKNIPT - Niet lang bij de kapper geweest
KORTZICHTIG - De gevolgen niet overziend
KRACHTELOOS - Zonder personeel sta je niet sterk
KREUPELHOUT - Materiaal dat niet goed loopt
KREUPELHOUT - Zo'n wandelstok loopt niet makkelijk
KROMPRATERS - Zij kunnen niet rechtspreken
KRUISDRAGER - Iedereen met een broek aan is niet vrij van lijden
KUNSTKENNER - Hij weet heus wel dat het niet echt is
KUNSTMOEDER - Van het broeden wordt ze niet echt ouder
KWAKKELWEER - Klimatologische omstandigheden waar je keer op keer niet goed van wordt
KWAKKELWEER - Verdediging die niet altijd even sterk is
LAAGGELEGEN - Het is gemeen dus komt het goed uit dat het niet top is
LAAGGELEGEN - In een dal is het niet hoogstaand
LAAGGEPRIJSD - Niet hooggeacht want slechts derde geworden
LAAGVLIEGER - Niet zo'n slimme piloot
LAATDUNKEND - Vol minachting wanneer ze niet op tijd scoren bij basketbal
LANTAARNTJE - (wel)licht is het hiermee niet licht te vinden
LAPMIDDELEN - Sponzen en zemen helpen niet echt
LAURIERKERS - De terra-kleur is anders niet 't mooiste aan deze heester
LEEDVERMAAK - Is dit nu niet leuk of wel leuk
LEEGVERKOOP - Die handel is niet vol te houden
LENGTEGRAAD - Bul waar men niet kort over heeft gedaan
LETTERKUNDE - Een deel van het alfabet, verder gaat de kennis niet
LEVENSGROOT - Niet dodelijk klein
LICHTBOEIEN - Waarop men vaart, moet men niet te strak vastzetten
LICHTBUNDEL - Samen en niet zwaar
LICHTVOETIG - Niet zwaar op de hand
LIGGEND GELD - Staat (niet) op de bank (7,4)
LINKSBUITEN - Die voetballer komt niet handig uit
LINKSBUITEN - Zijn voorzetten vallen niet zo handig uit
LOONPLAFOND - Hierdoor verdient iemand niet beter
LOPENDE BAND - Muziekgezelschap dat bepaald niet stil zit (7,4)
LUCHTBALLON - Van het begin zie je niets en bij de rest voel je je opgelaten
LUXEPAARDEN - Deze weelderige dieren hoeven niet te werken
MAAGVULLING - Niet voedzaam voedsel
MAGERE JAREN - In de tijd dat ik nog slank was, was niet alles beter (6,5)
MATIGE VORST - Koning die niet erg goed wordt van een kwakkelwinter (6,5)
MEDIASTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
MEMOBLOKKEN - Om aan te tekenen dat men niet vergeet te studeren
MIDDELGROOT - Met een (niet zo) omvangrijke taille
MIDDELMATIG - Leest niet geweldig
MIDDELMATIG - Qua taille niet zo geweldig
MIDDELMATIG - Zozo, op die manier niet zo goed
MIJNARBEIDER - Niet andermans personeel
MIMESPELERS - Hun kunst is nietszeggend
MIMESPELERS - Nietszeggende muzikanten
MINDERHEDEN - Die mensen zijn niet meer van deze tijd
MINDERHEDEN - Groepen die niet zoveel met het hier en nu hebben
MINDERJARIG - Niet meer ouder wordend
MISREKENING - Die moet u voor de dienst betalen, of juist niet
MISREKENING - Dit moet u voor de dienst betalen, of juist niet
MISREKENING - Wat men niet verwacht had was dat de kerk opdraaide voor deze kosten
MISTSIGNAAL - Ziet het sein niet in het verkeer
MISVERSTAAN - Niet begrijpen wat de pastoor zegt
MISVERSTAND - Dienstrede die niet zo bedoeld was
NAAKTFOTO’S - Opnamen die niets om het lijf hebben
NAAKTSTRAND - Hier is niets aan
NAAKTSTRAND - Kustgebied waar niets aan is
NAARGEESTIG - Akelig leuk (is het niet)
NABIJGELEGEN - (het staat niet) in de buurt
NABIJGELEGEN - Is niet ver van ongeveer gunstig
NACHTBRAKER - Die feestganger heeft overdag niet over te geven
NACHTBRAKER - Die feestganger hoeft overdag niet over te geven
NACHTBRAKER - Geeft hij overdag niet over
NACHTDIENST - Militaire activiteiten die het daglicht niet verdragen
NACHTMERRIE - Dit beest komt in dagdromen niet voor
NACHTZUSTER - Familielid dat het daglicht niet kan verdragen
NAGELLENGTE - Het is niet veel, maar zover komt de 50Plus-politicus
NAGERECHTEN - Niet voor het eten
NAVORSINGEN - Zulke onderzoeken komen niet voor
NEDERLANDEN - Naties die het niet te boven komen
NEERKNALLEN - Niet opschieten met het grijpen naar de wapens
NEERPLOFFEN - Niet opspringen als ze zo gaan zitten
NEE VERKOPEN - Slijters doen het liever niet (3,8)
NEE VERKOPEN - Slijters doen het niet (3,8)
NERVOSITEIT - 't is niet over anders, vandaar die zenuwachtigheid
NERVOSITEIT - 'T niet over anders, vandaar die zenuwachtigheid
NERVOSITEIT - T is niet over anders vandaar die zenuwachtigheid
NON-VERBAAL - Mondeling heeft een kloosterlinge niets te zeggen
NON EXISTENT - Als kloosterlinge levend? Dat bestaat niet! (3,8)
NON PASCHANT - Katholiek die zijn paasplicht niet vervult (3,8)
NOODSIGNAAL - Slaat het niet onnodig alarm
NOODSIGNAAL - Slaat t niet onnodig alarm
OCHTENDZIEK - Een deel van de dag niet gezond
OCHTENSMENS - Die is van morgen, maar niet van gisteren
OMVERBLAZEN - Zo toeteren dat het niet standhoudt
OMVERSTOTEN - Het OM niet erkennen en te gronde richten
ONAANGEDAAN - Niet bezocht door emoties
ONAANGEDAAN - Niet bezocht zonder emoties
ONAANGEPAST - Asociaal om kleding niet te hebben geprobeerd
ONAANGEZIEN - Niet erg in trek? Hoewel
ONAANGEZIEN - Niet erg in trek? hoewel!
ONAFZETBAAR - Het is niet te verkopen dat men voor het leven benoemd is
ONBEHOORLIJK - Niet (be)tamelijk
ONBESPROKEN - Niet gereserveerd zonder recensie
ONBESPROKEN - Niet gezegd dat het niet gereserveerd was (11)
ONBEVESTIGD - Niet officieel vrij
ONBEVESTIGD - Staat of zit nog niet vast
ONDERBEWUST - Hierdoor weet u vanzelf dat u er nog niet bovenop bent
ONDER DE HAND - Intussen is het niet openbaar (5,2,4)
ONDER DE KNIE - Dan weet men dat de minimode niet zo ver komt (5,2,4)
ONDER DE MAAT - Niet op een vriend, dat is onbehoorlijk (5,2,4)
ONDERHOUDEN - Er voor zorgen dat ze niet opkomen
ONDERKENNEN - Beseffen dat we niet op de hoogte zijn
ONDERNEMEND - Niet bang om in zaken te gaan
ONDERSTAAND - Beneden niet bewegend
ONDERVRAGEN - Niet te veel eisen bij de politie
ONDOELMATIG - Niet scorend op het gebied van efficiëntie
ONDOORDACHT - Niet voorzichtig beraamd
ONGEDATEERD - Hoewel niet duidelijk aangegeven lijkt het mij niet verouderd
ONGELETTERD - Het is niet zo slim als men het blanco laat
ONGELETTERD - Niet op schrift gesteld
ONGEMANIERD - Zo bot is een boer (heus niet)
ONGETWIJFELD - We hebben zeker niet geaarzeld
ONJUISTHEID - Een fout komt niet van pas
ONKREUKBAAR - Zo'n vlag straalt trouw uit en hoef je niet te strijken
ONNATUURLIJK - Geforceerd is het uiteraard niet
ONNATUURLIJK - Gekunsteld is het niet vanzelfsprekend
ONNATUURLIJK - Het gaat niet vanzelf
ONNATUURLIJK - Niet even vanzelfsprekend
ONNATUURLIJK - Niet vanzelfsprekend
ONOPGEMERKT - Is niet gezien en dus niet gezegd
ONPRAKTISCH - Redt zich niet in het dagelijks leven en dat is niet handig
ONSMELTBAAR - Niet vloeibaar te maken
ONSTUITBAAR - Zonder veerkracht is het niet tegen te houden
ONTEIGENING - Daardoor ben je jezelf niet meer
ONTHOUDSTER - Zij stemde niet, dat weet ze nog heel goed
ONTKETENEND - Als het niet meer boeit, dan breek de hel los
ONTKETENING - Als het niet meer bloeit breekt de hel los
ONTKETENING - Als het niet meer boeit, dan breekt de hel los
ONTMOEDIGEN - Zo demotiveren dat ze het lef niet meer hebben
ONTREGELING - Stoppen met lijnen is niet in orde
ONTSCHORSEN - Met schillen het uitstel tenietdoen
ONTWERPNOTA - Rekening van een designer die nog niet definitief is
ONVERANDERD - Het is niet anders
ONVERMOGEND - Arm en tot niets in staat
ONVERMOGEND - Niet in staat om arm te zijn
ONVERSNEDEN - Is niet in mootjes gehakt, omdat het zuiver is
ONVERZEKERD - Het is niet bevestigd dat we dan financiële risico's lopen
ONVOLDOENDE - Legende die niet genoeg is
ONVOLDOENDE - Niet aan het vullen: dat is geen goed punt
ONVOLDOENDE - Nog niet genoeg bezig
ONVRIJWILLIG - Niet bereid de liefde te bedrijven
ONWAARHEDEN - Op het moment niet heus
ONWELLEVEND - Een ziekelijk bestaan leidend, maar niet heus!
ONWELLEVEND - Ziek, maar nog niet overleden
OPENINGSZET - Beginletter of juist niet
OPENSTELLEN - Echtparen die zich niet voor elkaar willen afsluiten
ORANJEVORST - Zien we door hem niet blauw van de kou
OVERBEZORGD - Niet rustgevend na nog een aflevering
OVERTREKKEN - Voor niets gaan met slopen
PAPIEREN LID - Het staat in een blootblad dat hij in de club niet actief is (8,3)
PAPKINDEREN - De lievelingetjes van vader zijn niet sterk
PARIS HILTON - Rottige codekraker, kom er niet uit! (5,6)
PARTIJLEIDER - Bestuurder die een feestje bouwt omdat Pechtold het niet meer is
PENSIONEREN - Niet meer werken om ouder te worden
PEULENSCHIL - Groenteafval dat niet veel voorstelt
PLATTEGROND - Tekening waarop de aarde niet rond is
PLATTE TEKST - Niet opgemaakt en ordinair artikel (6,5)
POEDELNAAKT - Ga in het water, er is niets aan
POEDELNAAKT - Voor een hond is er niets aan
PRIJSKNALLER - Premiejager die niet duur is
PROTESTNOTA - Rekening die men niet wenst te voldoen
PUNTPAPRIKA - Qua groente hebben we het niet rond
RADIO-ORKEST - Zulke musici zijn niet om aan te zien
RADIOSTILTE - Veroorzaakt nietszeggende communicatie
RECHTSSTAAT - Land dat zich niet links bevind
REGENTENDOM - Bij elkaar zijn de bestuurders niet zo slim
REISLEIDERS - Leden van het management die niet thuis geven
RENTENIEREN - De opbrengst van organen die niet meer werken
ROKKENJAGER - Kan hij vrouwen wel schieten? juist niet!
RONDERENNER - Coureur die niet afgetraind is
SAMENVALLEN - Niet alleen onderuit gaan
SAMENVATTEN - Niet enkel begrip hebben voor het kort weergeven
SCHIJNHEILIG - Niet de echte sint
SCHIJNKENNIS - Dat weten we (niet) van een nepvriend
SCHOENSMEER - Na het gebruik hiervan loop je niet harder
SCHRIJVERTJE - Dier dat literair niet veel voorstelt
SNERTBEDRAG - Niet veel soeps om soep te kopen
SPOORZOEKEN - Dat doen padvinders die het station niet kunnen vinden
STAKINGSKAS - In deze kwekerij wordt niet gewerkt
STANDHOUDEN - Niet bezwijken
STANDHOUDEN - Niet toegeven als marktkoopman
STANDHOUDER - Op de beurs gaat hij niet op
STANDHOUDER - Op de beurs geeft hij niet op
STARTVERBOD - Hierdoor mag een uitzendbureau niet beginnen
STEMHEBBEND - Klinkt niet stom
STILZWIJGEND - Nietszeggend in dubbel opzicht
STILZWIJGEND - Nietszeggend toestemming verlenen
STILZWIJGEND - Op die manier instemmen is nietszeggend
STOMBEZOPEN - Nietszeggend zat
STOMDRONKEN - Nietszeggend in de olie
STOMDRONKEN - Nietszeggend zat
STOOKVERBOD - Het is niet toegestaan tweedracht te zaaien
STOORZENDER - Naar zo'n hinderlijk persoon valt niet te luisteren
STOPLICHTEN - Ga niet verder met heffen!
STOPPENKAST - Kabinet waarmee we niet verder gaan
STRANDFIETS - Vervoermiddel waarmee we niet verder komen
STRANDSTOEL - Als je daarop gaat zitten kom je niet verder
STRANDWAGEN - Vervoermiddel waarmee we niet verder komen
STREEKROMAN - Boek over een deugniet
STRIPHELDEN - Zijn ze niet bang om uit de kleding te gaan
STRUISVOGEL - Die vlieger gaat niet op
SUDDERPLAAT - Album dat je niet koud laat
TANKSTATION - Legerhalte (waar Wiebes niet echt welkom is)
TEGENBEZOEK - Niet van visite houden
TEGENEFFECT - Geeft een andere draai aan een niet voordelig aandeel
TEGENHEBBEN - Niet pleiten voor antimaterialisme
TEGENLIGGER - Die automobilist is niet vóór steun
TEGENSPRAAK - Bezwaar van wie het niet voor het zeggen heeft
TEGENVALLEN - Functie van steunpilaren is niet leuk
TEGENVALLER - Parachute die niet naar genoegen is
TEGENVISITE - Dat is iemand die niet graag bezoek krijgt
TEGENWAAIEN - Niet van de wind houden
TEGENZITTEN - Niet voorstaan is altijd ongunstig
TEKORTKOMEN - Niet lang op visite gaan omdat we niet aan de eisen voldoen
TEPELHOEDJE - Krijgt die brave borst op z'n kop omdat ie niet goed melk drinkt
TITELHOUDER - Hij geeft zijn naam niet prijs
TOELAATBAAR - Het mag als je je niet verzet op de brancard
TOESTEMMING - Met permissie, de sfeer is niet open!
TONEELMATIG - Omdat er zo gespeeld werd, was het stuk niet zo goed
TREFCENTRUM - Ontmoetingsplaats om niet te missen
TROMPETTIST - Olifant die niet van toeten noch blazen weet
TROOSTELOOS - Is zelfs met koffie niet op te beuren
TROOSTELOOS - Is zelfs niet met koffie op te beuren
TWEEDEHANDS - Zo n dubbele fout bij voetbal is niet nieuw
TWEEDERANGS - Het is niet best om zo in de schouwburg te zitten. Crypt. 11
TWEEDE VIOOL - Dat hierop wordt gespeeld is niet zo belangrijk (6,5)
TWEEFASEPIL - Dubbelroman die niet voor kinderen is
TWEEGEVECHT - Niet alleen aan de slag
TWEEGEVECHT - Niet alleen aan slag
TWIJFELGEVAL - Is het wel of niet mijn ding
UIT DE GRATIE - Vertel iets elegants, anders tel je niet meer mee (3,2,6)
UIT ETEN GAAN - Gezellige activiteit waarbij we de maaltijd niet binnen houden (3,4,4)
UITGEEFSTER - Beroepshalve is ze niet gierig
UITGESLAPEN - De wekker niet gezet! lekker slim!
UITGESLAPEN - De wekker niet gezet. lekker slim!
UITGESLAPEN - Niet vroeg opgestaan om slim te worden
UITGESLAPEN - Niet vroeg uit de veren? dat is slim!
UITGEVALLEN - Tot agressie is het niet gekomen
UITOEFENING - De training is klaar, of toch niet
UITRIJVERBOD - Niet toegestaan om de file te verlaten!
UITSERVEREN - Niet goed opslaan hoe ze opscheppen
UITSLUITEND - Enkel en alleen niet toegelaten
UITSLUITEND - Enkel en alleen niet toelatend
UITVERKOCHT - Niet meer in de aanbieding
VAKANTIEDAG - Dan valt er niet te werken
VASTE WAARDE - Basisspeler met een transfersom waar niet aan te tornen valt (5,6)
VASTHOUDEND - Dat is zeker niet afgevend
VERBETERING - Rechtzetting waarvoor een vergoeding niet genoeg is
VERDUISTERD - Toch niet het tegenovergestelde van opgelicht
VERSMALLING - Hier heeft men het niet breed
VERSPRINGEN - Bij atletiek niet op een lijn zitten
VIERMANSBOB - Als enige van het kwartet drinkt hij niet
VLIEGVERBOD - Vluchten kan niet meer
VOORGENOMEN - Het plan opgevat hebbend om niet achterlijk bedrogen te worden
VOORGESPREK - Valt er dan niet tegen te praten
VOORNAMELIJK - Is grotendeels niet tegen immers
VOOROORDEEL - Deze opvatting is niet tegen een lel
VOORUITGAAN - Men is niet tegen stappen maar het moet beter kunnen
VOORZITTERS - Zij staan er niet achter
VRACHTLONEN - Salarissen die niet onbelast zijn
VRIJGETROUWD - Niet uitgehuwelijkt
VRIJSTELLING - Zo'n seksstandje is niet verplicht
VROEG OF LAAT - Eens niet op het afgesproken tijdstip (5,2,4)
WAARGEBEURD - Op welke plaats is het niet verzonnen
WAGENZIEKTE - Is de auto dan niet helemaal goed
WANBETALING - Geeft niet genoeg voldoening
WATERMELOEN - Als ma een wortel niet goed vindt is deze vrucht wel wat
WEGATLETIEK - Deze sport is (niet) van de baan
WEGGEDEELTE - Dat stuk is er (niet)
WEGKAPITEIN - Als ervaren renner geeft de gezagvoerder niet thuis
WEGKRUISING - Bestaat deze splitsing niet meer
WELDOENSTER - Zij is zo goed het niet te laten
WELDOENSTER - Zij zal het heus niet laten
WELGEVALLEN - Naar goeddunken niet overeind gebleven
WELGEVALLEN - Niet overeind gebleven met genoegen
WELSPREKEND - Goed gebekt en zeker niet stom
WERKKLIMAAT - Weer niet voor de vakantie
WILDGERECHT - Dat kun je niet rustig eten
WILDGERECHT - Rustig eten is er niet bij
ZAKJAPANNER - Aziaat die niet opkomt? Reken daar maar op!
ZAKJAPANNER - Niet geslaagde Aziaat
ZAKJAPANNER - Niet-geslaagde Aziaat? reken maar!
ZAKLANTAARN - Die schijnt niet geslaagd te zijn
ZAKLANTAARN - Schijnt niet geslaagd
ZEDENLERAAR - Een aarzelende moralist is er niet in verwarring gebracht
ZEDENLERAAR - Een aarzelender moralist is er niet in verwarring gebracht
ZEDENLERAAR - Een aarzelender moralist is niet in verwarring gebracht
ZEEPHOUDERS - Geven niet af in de was
ZEEZOOGDIER - Ik kom er niet uit het meer
ZEVEN SLOTEN - Loop er niet tegelijk in (5,6)
ZEVEN SLOTEN - Loop er niet tegelijk in! (5,6)
ZILVERVLOOT - Die werd door piet hein 9niet) gespaard
ZITTINGSDAG - Tijd die we niet kunnen uitstaan
ZOMERGASTEN - Die bezoekers zien we voorlopig niet
ZOMERSPELEN - Dus niet sneeuwballen gooien en sleetje rijden
ZWAKHOOFDIG - Niet bijzonder koppigStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App