Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


NAUw

We hebben 204 cryptogrammen gevonden

EEN - Nauw verbonden cijfer
ENG - Akelig nauw
ENG - Angstaanjagend nauw
ENG - Akelig benauwd
ENG - Een nauwe doorgang is griezelig
ENG - Griezelig nauw
KAT - Snauw van het beest
KAT - Snauwerig dier
OOR - Dat handvat luistert nauw
WIJD - Bij het honkballen neemt men het niet zo nauw
WIJD - Honkballers nemen het niet zo nauw
ACHT - Neem de roeiploeg nauwkeurig waar
BANG - Geluid om benauwd van te worden
BARS - Afgesnauwd in de horeca
BITS - Snauwerige computereenheden
GORS - Die vogel loopt nauwelijks meer onder
KLEM - Met nadruk in het nauw
KLEM - Met nadruk in het nauw gebracht
KOUD - Nauwelijks op temperatuur
KRAB - Dat dier klinkt benauwd
KRAB - Dit schaaldier klinkt benauwd
KRAP - Benauwd als het eng is
KRAP - Nauwzittende plant
MELK - Drank die weer in het nauw zit
NAUW - Achter uw zeestraat
NAUW - Bekrompen straat
NAUW - Bij Calais heeft men het niet breed
NAUW - Eng dat het zo krap is
NAUW - Eng om erin te zitten
NAUW - Eng smal bij Calais
NAUW - Eng water
NAUW - Het is eng als u daar in zit
NAUW - Het is eng om erdoor te varen
NAUW - Het is eng als je daarin zit
NAUW - Niet al te breed water
NAUW - Nu klinkt eng
NAUW - Penibel kanaal
NAUW - Straat met weinig ruimte
NAUW - Zo gezet en precies dat er geen bewegingsruimte is
NIPT - Drinkt nauwelijks
NIPT - Drinkt ternauwernood
NIPT - Neemt nauwelijks een slokje
NIPT - Neemt ternauwernood een slokje
NIPT - Raakt de drank nauwelijks aan
NIPT - Raakt het drankje nauwelijks aan
NORS - Zo snauwt men je toe: 'Bak 's iets!'
NORS - Zo snauwt men je toe: bak eens iets!
OCEL - Voor niets zit men daar en ziet het nauwelijks zitten
OREN - Die handvatten kunnen nauw luisteren
RATS - Eten waar men benauwd van wordt
RATS - Eten waar men het benauwd van wordt
RATS - Van dat soldatenvoedsel krijg je het benauwd
REET - Nauwe opening waar je op kunt zitten
RUIM - Aan boord nemen ze het niet zo nauw
SOES - Ik slaap nauwelijks door die zoetigheid
AMPER - Nauwelijks de vijfde eenheid
AMPER - Nauwelijks een eindeloze eenheid
BEKAF - Geef een snauw als je doodmoe bent
BEKAF - Geef een snauw als je uitgeput bent
BEKAF - Ik snauw nog wel eens als ik heel moe ben
BEKAF - Ik snauw nog weleens als ik heel moe ben
BEKAF - Snauw van vermoeidheid
BEVER - Gericht op buiten dingen doen, kan ie nauwelijks stilzitten
BEVER - Hij kan nauwelijks stilzitten, houdt van buiten sporten
BIJTEN - Doen de vissen nauwelijks in koude gaten
ENGTE - Die straat is nauw
ENGTE - Het angstaanjagende van een vernauwing
EXACT - Geen onnauwkeurige studiekeuze
KEPER - Hierop wordt stof nauwkeurig beschouwd
KNOEI - Een geklutst ei kon benauwdheid opleveren
KRATS - Kistjes in deze vorm zijn nauwelijks iets waard
NADER - Is dichterbij nauwkeuriger
NETEL - Plantje van nauwelijks 69 cm
SOEST - Men slaapt nauwelijks zo dicht bij het paleis
STEEG - In het nauw gedreven ging men omhoog
STIPT - Maakt nauwkeurig een punt
STIPT - Nauwkeurig voor 't puntje
STIPT - Zet er nauwgezet een punt achter
STIPT - Zet nauwkeurig de puntjes op de i
STROP - Benauwende tegenvaller
ZWOEL - Zo wellustig dat we het benauwd krijgen
AMPÈRE - Het is nauwelijks een eenheid
AMPÈRE - Nauwelijk merkbare grootheid als het om spanning gaat
AMPÈRE - Nauwelijks de vijfde eenheid
AMPÈRE - Nauwelijks vocaal in staat tot het uitdrukken van spanning
AMPÉRE - Naar de letter nauwelijks een eenheid
CAMPER - Haalt de honderd nauwelijks maar brengt je overal
ENGELS - De taal van een benauwd meisje
ENGERD - Van hem krijgen we het benauwd
ERGENS - Zeer onnauwkeurige plaatsaanduiding
GEHOOR - Het luistert nogal nauw met dit publiek
GORDEL - Zit in een grote band maar kan nauwelijks zijn broek ophouden
KASTJE - TV waar je nauwelijks iets op kunt slaan
KLEPEL - Ik schep op over iets dat ik nauwelijks weet te hangen
LUILAK - Deze verf loopt nauwelijks!
PAMPER - Vangt pies en p. ternauwernood op
PEDAAL - Dat ik nauwelijks gebruik als ik bijvoorbeeld naar beneden ga
PEDAAL - Gebruik ik nauwelijks als ik bijvoorbeeld bergafwaarts fiets
POREUS - Het dringt nauwelijks door dat het enorm veel Italiaans water is
RASKAT - Snelle snauw, maar wel van het goede soort
SPAANS - Benauwd van een meisje aan het water
SPAANS - Het is uitgesproken benauwd
SPAANS - Taal om het benauwd van te krijgen
SPAANS - Taal voor benauwde momenten
SPAANS - Van die taal krijg je het benauwd
SPLEET - De nauwe opening week niettemin uiteen
STIGMA - Door het brandmerk kon men nauwelijks ademhalen
STRIKT - Doet nauwkeurig een das om
STRIKT - Knoopt nauwgezet
STRIKT - Knoopt zijn das nauwkeurig
STRIKT - Maakt heel nauwkeurig de schoen vast
STRIKT - Weet u nauwgezet te vangen
ZEEPAS - Dit vaarbewijs kon nauwelijks doorgang vinden
AFTANDS - Is oud en bijt nauwelijks meer
DOODENG - Adembenemend nauw
GESTIKT - Benauwd geworden door al die steken
HAARFIJN - Volgens een vrouw is het prettig om nauwkeurig te zijn
INEXACT - Erg nauwkeurig is het zeker niet
INNEMER - Hij drinkt veel waardoor het nauwer wordt
KIESPIJN - Bij deze kwaal kan er bij een landman nauwelijks een lachje af
KLEMMEN - Benauwende vangwerktuigen
LUCHTIG - Niet benauwd zittend
PRECIES - Op de kop af nauwkeurig
ROOKHOL - In die benauwde ruimte komt men aan zijn trekken
SCHAARS - Zo'n voetballer is nauwelijks te vinden
SEINARM - Geeft nauwelijks een teken
SPAANSE - Die buitenlandse vrouw heeft het zo benauwd
ADEMNOOD - Luchtgevaar dat benauwend werkt
ADEMNOOD - Vluchtgevaar dat benauwend werkt
AFGEROND - Klaar tot op de komma nauwkeurig
AFKATTEN - Die dieren zijn helemaal klaar met al dat gesnauw
APEGAPEN - Wie hierop ligt kan het benauwd hebben vanwege de hitte
DECIGRAM - Zoveel woede legt nauwelijks gewicht in de schaal
DRUKKEND - Het is benauwd op de wc
ELASTIEK - Band die het niet zo nauw neemt
KATOENEN - Snauw stommelingen af met deze stof!
KATTEGAT - Nauwe doorvaart voor de poes
KEURSLIJF - Benauwende toestand
KNELPUNT - Benauwend leesteken
NIJDASSEN - Mopperen, snauwen, afgunst tussen de wielen
ONTLEDEN - Nauwkeurige analyse moet uitwijzen waarom clubs hun aanhang kwijt raken
ONTLOPEN - Verschillen nauwelijks van elkaar dus mijden ze elkaar
SCHAMPER - hij raakt je nauwelijks', sprak zij cynisch
SMALDEEL - Nauw stuk van de vloot
SNIKHEET - Benauwend
STIKHEET - Benauwend
STRAATJE - Vier opeenvolgende dat is nog nauwer dan nauw
STUURLUI - Ze zijn nauwelijks meer geneigd de vaart erin te houden
AFSTELLEN - Nauwkeurig regelen
DOORLOPER - Hij staat nauwelijks stil bij deze puzzel
HAMSTRING - Nauwelijks gespierd vlees bedekkende kleding
KOKHALZEN - Daar gaat hun pas bereide eten niet of nauwelijks doorheen
LANDENGTE - Benauwdheid die een piloot ervaart bij het dalen
LANDENGTE - De benauwdheid van een natie vindt hier doorgang
OPLETTEND - Nauwkeurig alle beleefdheden in acht nemend
TEKENBEET - Het is een knauw als de krabbel is gezet ; daar kun je ziek van zijn
TOEDRACHT - Het is gebeurd met nauwsluitende kleding
TOT STRAKS - Ik zie je zo met niets meer dan iets nauwsluitends (3,6)
AFSTELLING - Men heeft nauwkeurig bepaald dat het nu niet doorgaat
BENADERING - Hierbij is deze aanpak niet nauwkeurig
DETAILPRIJS - Wat je in de winkel tot op de cent nauwkeurig moet neertellen
FIGURANTEN - Spelen nauwelijks een rol
GEHOORTEST - Onderzoek waarbij het nauw luistert
GIRONUMMER - Telt nauwelijks mee als renner in Italië maar heeft wel een bedrag van 7 cijfers op de bank
KNIPTANGEN - (gebruiken) snauwende conductrices
KRABBELAAR - Stelt nauwelijks iets voor als schrijver en schaatser
MEESTAMPER - In de hoogste mate nauwelijks 'n lied
MEESTAMPER - Maximaal is het nauwelijks een lied
RESTGEHOOR - Het weinige publiek dat nog in de zaal zat, luisterde nauwelijks
WALSMUZIEK - Het klinkt heel mooi maar is nauwelijks te horen door het gedender op straat
ACCURATESSE - Nauwkeurig vrouwspersoon
ANGSTVALLIG - Zo nauwgezet is iemand met tuimelvrees
DOORSPITTEN - Blijven graven nauwkeurig onderzoeken
GRIJSWERKERS - Actieve senioren nemen het niet zo nauw met de belastingen
SCHAMPSCHOT - Wordt een Europeaan er nauwelijks door geraakt
ZWERFKATTEN - Dolende mensen afsnauwen
GELUIDSJAGER - Zijn werk luistert nogal nauw en schiet niet echt op...
KLEINGEESTIG - Een beetje grappig en benauwend
KRENTENWEGER - Die gierigaard bepaalt nauwkeurig het gewicht van zijn vruchten
BESLAGLEGGING - Nauwsluitende bakkersbroek die opgeslagen moet worden
BINDINGSANGST - De benauwdheid om een lat-relatie aan te gaann
BINDINGSANGST - De benauwdheid om een latrelatie aan te gaan
KANAALZWEMMER - Sportman die het nauw neemt
PASSEN EN METEN - Nauwkeurig te werk gaan met lopen en peilen (6,2,5)
SCHEEPSLENGTE - Onnauwkeurige afmeting
SUPERGELEIDER - Een geweldige gids die nauwelijks weerstand ondervindt
DE FIJNE KNEEPJES - De nauwelijks opgemerkte ongewenste intimiteiten maken werk niet makkelijker (2,5,8)
FLUISTERASFALT - Op weg is het nauwelijks hoorbaar
GEHOORVERMOGEN - Publiek geld luistert nauw!
KINDERSCHOENEN - Het is nauwelijks ontwikkeld of die maatjes lopen er al op
MILLIMETERWERK - Dat doet de kapper heel nauwkeurig
MILLIMETERWERK - Dat doet een kapper heel nauwkeurig
MILLIMETERWERK - De activiteit van een nauwkeurige kapper
SPRUITJESLUCHT - Benauwende, maar ongevaarlijke kolendamp
AAN DE KLEINE KANT - Past nauwelijks en is op het randje (3,2,6,4) (3,2,6,4)
NATTEVINGERWERK - Erotische maar onnauwkeurige arbeid
NATTE VINGERWERK - Kitten is een klusje dat niet zo nauw komt (5,10)
NATTEVINGERWERK - Op onnauwkeurige wijze de watertemperatuur bepalen
RUIMTEBESPARING - Bezuiniging waar de NASA het benauwd van krijgt
RUIMTEBESPARING - Van zo n bezuiniging krijgt de NASA het benauwd
SPRUITJESCULTUUR - Groente gewassen in een benauwde atmosfeer
STIPTHEIDSACTIES - Nauwkeurige bewegingen leiden tot vertraging
DE CUP MET DE GROTE OREN - Dat deel van een sportbeha kan nauw luisteren (2,3,3,2,5,4)
WEINIG AANSPRAAK HEBBEN - Nauwelijks gerechtigd zijn om met iemand te praten (6,9,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp