Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Militair

We hebben 255 cryptogrammen gevonden

OOI - Militair met een schaap
ROT - Militaire beurs
ACHT - Geeft een militair meer dan voldoende
COLT - Het is zaak voor een militair een wapen te hebben
COLT - Voor een militair heeft de jongen een wapen
FORT - Militair verdedigingswerk
KAMP - Gevecht voor militairen
LUIT - Een militair uitfluiten
LUIT - Militair instrument
LUIT - Militair met snaren
LUIT - Speelt en wordt bespeeld in de militaire kapel
LUIT - Voor een militair zit er muziek in
LUIT - Wordt bespeeld door een militair
NEST - Kleine militaire stelling
OOMS - Familieleden in een militair vaartuig
OOST - In die richting is een militair heilig
OOST - Van streek omdat een militair zijn mond moet houden
PARA - Als militair is hij tegen
PARA - Bij een militair
BASIS - De achterban van militairen
BASIS - Fundering voor militairen
BASIS - Grondbeginsel voor militairen
BASIS - Grondslag voor militairen
BASIS - Militair terrein
BASIS - Militair uitgangspunt
BASIS - Militaire achterban
BASIS - Militaire grond
BIVAK - Dubbelfunctie voor militairen
BIVAK - Tweeslachtig beroep voor militairen
CADET - Als militair in opleiding voor zijn brood
GELID - Militaire opstelling
GENIE - Militair brein
GENIE - Militair(en) met heel veel aanleg
KRAAM - Veroveren militaire positie
LEGER - Dierenverblijf vol militairen
LEGER - Hierin zijn steeds minder militairen actief
LEGER - Militaire rustplaats
LEGER - Minder gevuld met militairen
LINIE - Militaire lijn
LINIE - Militaire streep
OOGAS - Brandstof van een militair in de kijker
OOGAS - Brandstof van een militair voor het gezicht
OPERA - Wordt uitgevoerd bij het begin van een militaire actie
SJAKO - Militaire pet
STORM - Militaire weersgesteldheid
TROEP - Veel militairen maken er een rotzooi van
BUNKER - Eet(gelegenheid) van militairen
DEFILÉ - Militaire optocht
DIENEN - Militair zijn
DIENST - Bijeenkomst van de gemeente voor militairen
DIENST - Is het mis met militairen
DIENST - Militaire instelling
DIENST - Militaire plechtigheid
DIENST - Mis voor militairen
DIENST - Militairen gaan ervoor naar de kerk
DIENST - Voor militairen in de kerk
DIENST - Waarin militairen het wel geloven
HUZAAR - Militair op je bord
JAGERS - Die militairen schieten door lucht en water
KORNET - Muziekinstrument van een militair
LEGERS - Massa's militairen doen er hun hazenslaapje
MAJOOR - Militair die weer vruchtengelei aan zijn oor smeerde
MINEUR - Droevig gestemde militair
MINEUR - Met die militair is het droevig gesteld
OOSTEN - Richting van een militair wapen
OOSTEN - Van streek door een militair wapen
OOSTEN - Wijzen hieruit in een militair wapen
OPMARS - Militaire beweging
OPPERS - Hopen militairen
OPPERS - Militairen die nog veel hoop hebben
OPPERS - Snijd 's iets aan voor militairen
PARADE - Militair schouwspel
REFORM - Militaire hervorming
ROMMEL - Scharrel met een oud-militair
SALUUT - Afscheidsgroet van een militair
TAPTOE - Militair signaal
VRIEND - Maat die het voordien zonder militair moest doen
BATTERIJ - Achterste militaire eenheid
DIVISIE - Aantal militairen van klasse
HOUDING - Militaire stand
KADETJE - Zo'n broodje lijkt militair
KAZERNE - Militair complex
KAZERNE - Militairen krijgen er een complex van
KONVOOI - Militair transport
LEGEREN - Samensmelten van militairen
LUITJES - Ondermaatse militairen
OVERSTE - Militair die het ook voor het zeggen heeft in het klooster
OVERSTE - Militair in het klooster
PELOTON - Militaire wielrenners
SLAGBAL - Militair dansfeest
SOLDAAT - De militair maakt het op
SOLDAAT - Die militair maak ik wel op
SOLDAAT - Door te eten wordt die militair gemaakt
STREPEN - Bazige militairen staan erop
STREPEN - Lijnen waarop militairen kunnen staan
TIJGEREN - Vooruitgang boeken als militair is iets voor baby's
TROETEL - Militaire kwast als sieraad
BRONBEEK - Militair bejaardentehuis
CHEF-STAF - Scepter van een hoge militair
COMMANDO - Militair met een opdracht
COMMANDO - Militair van weinig woorden
COMMANDO - Militaire opdracht
GENERAAL - Algemeen militair
GENERAAL - In het algemeen is het een militair
GENERAAL - Is een militair over het algemeen
GENERALE - Militaire oefening
INVALLEN - Denkbeeldige militaire acties
KADERVAK - Militair beroep
KAPITEIN - Varende militair
KRIJGSMAN - Ontvang 's een echtgenoot als militair
LEGERING - Op de autovrije rondweg zijn militairen ondergebracht
LEGERTOP - Militaire conferentie
LICHTING - Het opheffen van de militaire dienst
LUITSPEL - Muziek ter ontspanning van een militair
MARSLAND - Militair wandelgebied
MILITAIR - Dienstdoende
MILITAIR - Veroveren militaire positie
OPERATIE - Die ingreep vindt plaats in een militair hospitaal
OPERATIE - Militaire actie die soms diepe wonden achterlaat
OPERATIE - Militaire actie van een chirurg
OPERATIE - Militaire actie waarvan iemand beter wordt
OPEREREN - Militair of medisch te werk gaan
OPEREREN - Werken in een militair hospitaal
PELOTONS - Groepen militairen te fiets
RANGLIJST - Militaire tabel
REGIMENT - Militaire eenheid waar geen merg in zit
SERGEANT - Militair in de tang
SERGEANT - Militaire lijmklem
SHOPPERS - Tassen van dovige militairen
SLAGORDE - Militaire opstelling
SLAGORDE - Onderscheiding van een militair
VECHTJAS - Ijzervreter in militair tenue
VELDFLES - Militair drinkgerei
VELDPOST - Een terreinwacht ontvangt de brieven voor militairen
COMPAGNIE - Een zaak van militairen
DIENSTPET - Militair hoofddeksel
DRILKUNST - Schilderijen waarop militairen worden afgericht
ENKELSTUK - Voetblessure van een militair
KAASSOORT - Militair staflokaal
KANONNIER - Gewapend orgaan van een militair
KORNETTEN - Militaire instrumenten
KRIJGSRAAD - Adviseren militairen
LEGERKAMP - Die plek mag er worden benut als militair onderkomen
LEGERKAMP - Hierin verblijven steeds minder militairen
LEGERKAMP - Militair gevecht
LEGERKOST - Is voor militairen nog wel te verteren
LEGERPOST - Militair schrijven
LEGERTENT - Steeds minder militairen slapen erin
OPPERBEST - Het gaat de militair uit Brabant uitstekend
OVERSTEEK - De vaart van een militair bij een voetbaltoernooi
PARAMETER - De militaire doopgetuige is variabel
STORMBAAN - Winderige betrekking voor militairen
VERDIENEN - Wat militairen overzee doen en aan soldij krijgen
WATERTANK - Militair amfibievoertuig
WATERTANK - Militair amfibievoertuig dat bij droogte van pas komt
BASISTEKST - De oorspronkelijke woorden van een Bijbelpassage voor militairen
BASISTEKST - Scenario voor militairen
BEWAPENING - Beton en militairen worden er sterker van
DIENSTAUTO - Militair voertuig
DIENSTBODE - Militaire koerier
DIENSTMEID - Vrouwelijke militair die helpt in het huishouden
DIENSTREIS - (veld)tocht voor militairen
EREDIVISIE - Speciale militaire afdeling voor voetballers
GEWEERKIST - Militair vliegtuig van hout
GEWEERLOOP - Uitschieter tijdens een militaire parade
LEGERGROEN - Net in militaire dienst gekomen
LEGERHOOFD - Militair kopstuk met minder inhoud
LEGERSPITS - Voorhoedespeler van het militaire elftal
LOONDIENST - Daarin werkt een beroepsmilitair
LOONDIENST - Hierin werkt een beroepsmilitair
LOONDIENST - Waarin een beroepsmilitair werkt
PARADEMARS - Militair muziekstuk
STEUNTROEP - Helpt de reputatie van militairen
AANVALSWIJZE - Militair deskundige
DEGENDRAGER - Militair
DIENSTFIETS - Brilletje waar een militair op trapt
DIENSTFIETS - Voor de kijkers een militair voertuig
GRONDDIENST - Dat hebben militairen van de landmacht die op de basis werken
HEILSOLDAAT - Militair die geluk brengt
INTERNERING - Men plaatste de militairen in de binnencirkel
KEURTROEPEN - Hierin vindt men de beste militairen
KIJKOPERATIE - Militaire actie van een oogarts
KIJKOPERATIE - Militaire actie van oogarts
KLETSMAJOOR - Die militair verkondigt onzin
KLETSMAJOOR - Niet bepaald een militair die z'n mond houdt!
LEGERPLAATS - Minder gevulde ruimte voor militairen
LEGERSCHAAR - Waardoor een militaire eenheid verdeeld raakt
LEGERSCHAAR - Werktuig van een militaire kapper
NACHTDIENST - Militaire activiteiten die het daglicht niet verdragen
OOGOPERATIE - Bekeken militaire ingreep
OPPERVLAKTE - Het terrein dat een militair effende
PROFPELOTON - Groep beroepsmilitairen
WEGKAPITEIN - Ontslagen militair die goed kan fietsen
WOONKAZERNE - (geen) passende huisvesting voor militairen
COMMANDOPOST - Militair bevelschrift
DIENSTWILLIG - Dat is een beroepsmilitair
KAZERNELEVEN - Het bestaan van militairen is allesbehalve rustig
KEELOPERATIE - Ok, daarin zie ik dus een dodelijke militaire actie
KEURREGIMENT - Toetsingscommissie die uit militairen bestaat
KNIEOPERATIE - Militair ingrijpen waarbij men op de been blijft
LEGERKISTJES - Kleine militaire vliegtuigen moeten aan de grond blijven
LEGERKISTJES - Militaire schoenen(dozen)
LEGERLEIDING - Holle buis voor militairen
LEGERSTERKTE - Militaire vesting
LEGERTERREIN - Proeftuin voor militairen
OEFENTERREIN - Proeftuin voor militairen
STELLINGNAME - Het veroveren van een militaire positie
STELLINGNAME - Positiebepaling tijdens een militaire actie
BASISONDERWIJS - Militaire vorming
BASISPRINCIPE - Militaire grondslag
COMMANDOTOREN - Militair stuk dat op schepen voorkomt
DIENSTKLOPPER - Militaire garde
DIENSTROOSTER - Is op een barbecue voor militairen
DIENSTROOSTER - Werk op gezette tijden voor een militaire BBQ
DIENSTROOSTER - Werkt op gezette tijden voor een militaire BBQ
GENIEOFFICIER - Briljante militair
GENIEOFFICIER - Militair met vernuft
KWARTIERMAKER - Militair die zijn tijd indeelt
LUCHTOPERATIE - Adembenemende ingreep door militairen
RONDMARCHEREN - Militaire kringloopactiviteit
SCHIETTERREIN - Voetbalveld van het militair elftal
STELLING NEMEN - Partij kiezen houdt militairen bezig (8,5)
BYPASSOPERATIE - Militair ingrijpen met veel omtrekkende bewegingen
DIENSTTELEGRAM - Militair bericht
GENERAAL PARDON - Dan is iedereen vrij door een militair excuus (8,6)
LEGIOENSOLDAAT - Militair tussen de supporters van Feyenoord
MARINIERSKAPEL - Muziekkorps voor militairen
RESERVETROEPEN - Wisselspelers van het militaire elftal
SPOEDOPERATIES - Snelle militaire acties in het ziekenhuis
SPOEDOPERATIES - Snelle militaire operaties acties in het ziekenhuis
STAAT VAN DIENST - Land met een militaire leiding (5,3,6)
STAAT VAN DIENST - Militaire dictatuur (5,3,6)
VELDUITRUSTING - Languit in het gras liggen met militaire benodigdheden
DIENSTPRESTATIE - Knap stuk werk van een militair of een predikant
GROOTMAARSCHALK - Als militair belangrijk maar ook ondeugend persoon
HERSTELOPERATIE - Militaire actie om er beter van te worden
INHAALMANOEUVRE - Militaire oefening waarbij iemand feestelijk wordt ontvangen
KWARTIERMEESTER - Deze militair is een tijd de baas
KWARTIERMEESTER - Een militair als tijdelijke jurist
OPERATIEBROEDER - Iemand die militaire acties bedenkt en voorbereidt
OVERVALCOMMANDO - Verrassende militair bij de politie
SCHIETTERREINEN - Voetbalvelden voor militairen
VLEUGELADJUDANT - Speelt piano in de militaire kapel
VOORBIJMARCHEREN - Overlopen van militairen
NIEUWSUITZENDING - Actuele militaire missie
RESERVELUITENANT - Militair die op de bank zit
SERGEANTSSTREPEN - De militaire lijnen op weg naar een verkeerszuilStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App