Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


MEDE

We hebben 215 cryptogrammen gevonden

AI - Dier zonder medeklinkers
AAI - Dier zonder medeklinkers
AAI - Liefkozing zonder medeklinkers
EAU - Vreemd water zonder medeklinkers
OEI - Uitroep zonder medeklinker
OEI - Uitroep zonder medeklinkers
OOI - Dier zonder medeklinkers
ANTI - Geen medewerker
INFO - Korte mededeling
INFO - Korte mededelingen
MEDE - Alsook de plant
MEDE - Bevat ook honing
MEDE - Dit is evenzeer te drinken
MEDE - Er zit ook honing in
MEDE - Eveneens zoete drank
MEDE - Het is ook bedwelmend
MEDE - Het is ook drinkbaar
MEDE - Het is ook een bijproduct
MEDE - Het smaakt ook naar honing
MEDE - Om wat te drinken
MEDE - Ook een bijproduct
MEDE - Ook mogelijk als bijproduct
MEDE - Ook nog drinkbaar
MEDE - Ook om te drinken
MEDE - Ook voor honing
MEDE - Ook wat te drinken
MEDE - Staat achter me de drank
MEDE - Tevens drinkbaar
MEDE - Tevens een drank
MEMO - Korte mededeling
MEMO - Korte mededeling van mij, met onderschrift
MEMO - Korte mededeling om me terecht te wijzen
NASA - Die instelling geeft zijn medewerkers de ruimte
OPEN - Uitgeput alsmede onbedekt
OPEN - Zo mededeelzaam is een gat
PIET - Stafmedewerker
STEM - Medezeggenschapsorgaan
AGOOG - Als gast een kijkje nemen hoe het met de medemens gaat!
BIJZIT - Een medegevangene met een minnares
DOEMA - Ondernemede moeder / Russ
EMMEN - Plaats van medeklinkers
IMKER - Medewerker
LOKET - Lokte de baliemedewerkers
PAARS - De kleur van een stel medeklinkers
WAARD - Horecamedewerker die het land heeft
ASSIST - En 't is daarbij een medewerker die het balletje goed door kan spelen
BEGAAN - Iets doen uit medelijden
BEGAAN - Medelijden bedrijven
BEGAAN - Medelijdend laten betijen
BEGAAN - Vol medelijden als iets met voeten is getreden
EUREKA - Archimedes had het toch gevonden
FACTOR - Medebepalend deel
FACTOR - Vertegenwoordiger die medebepalend is
GEHEIM - Dat wordt bewaard in een smederij
GELIJKE - Dezelfde medemens
GIERIG - Niet erg mededeelzaam
KRACHT - Sterke medewerker
NAASTE - Buurman is lijn medemens
NAASTE - Buurman is mijn medemens
NAASTE - Meest vertrouwde medemens
NOEMER - (Mede)deler
RIVAAL - Door die mededinger ziet de ingenieur weer grauw
RIVAAL - In het plaatsje aan het Gardameer reeds ontmoette hij de mededinger
SCHADE - Medewijsmaker
BROEDER - Is een medemens familie
DAGZEGE - Daarmede wint een renner tijd
DEERNIS - Dat moet medelijden voor het meisje wezen
DEERNIS - Het meisje bestaat enkel uit medelijden
DEERNIS - Het meisje is van medelijden vervuld
DEERNIS - Men is mede verdrietig in deze kleine ruimte
DEERNIS - Zij bestaat in het medeleven
EINDZET - Slotmedeklinker
EMPLOYE - Bediende de medewerker
IJSBANEN - Medewerkers van een spookhuis zijn vaak glad
INKOPEN - Medevennoot worden met boodschappen
NAASTEN - Het kapen van medemensen
NAASTEN - Medemensen in bezit nemen
POMPOEN - De domme medewerker van het tankstation is in deze tijd van het jaar licht in het hoofd
ROLMAAT - Duimstok van een medespeler
STOKERIJ - Bedrijf waarin de medewerkers opgehitst worden
TIKGEIT - Administratief medewerker die op slag loopt te mekkeren
TOEDOEN - Medewerking bij de sluiting
TOEDOEN - Medewerking bij het dichten
TOEDOEN - Medewerking bij het sluiten
TOEDOEN - Met medewerking sluiten
TOEDOEN - Sluiten met medewerking
TOOSTER - Medeklinker
WEERSZIJ - Van beide kanten een KNMI-medewerkster
BANDMAAT - Mede orkestlid
DOELTRAP - Mikt snel op een medespeler
GEEN STIJL - Het is ongehoord dat mede door dit weblog het referendum er komt (4,5)
GESLOTEN - Niet mededeelzaam
GEVLUCHT - Mededader
IJZERWERK - Schaatsboek dat uit een smederij komt
INPAKKER - Productiemedewerker die zich klaar maakt voor vertrek
INSPRAAK - Modieuze taal voor medezeggenschap
INZENDER - Hij stuurt een mededeling naar een modieus radiostation
MAANBAAN - Incassomedewerker die ruimte nodig heeft
MEEWARIG - Wie mager kan worden met medegevoel
ROLMATEN - Zijn medetoneelspelers gaven het precies aan
SPOTLIED - Reclamedeuntje
AANKLAGER - Om medewerker te zijn
BANDLEDEN - Medespelers
BIJGERECHT - Maakt mede het eten compleet
HARTELOOS - Zonder medegevoel
KABELTRUI - Kleding van een tros-medewerker
KLAAGLIED - Reclamedeuntje
KLAAGZANG - Reclamedeuntje
LOTGENOTE - Deze vrouw is medeslachtoffer als de lotto geen goede uitkomst biedt
MEDEDOGEN - Medelijden boden mij de vreemde goden
ORKESTLID - Medespeler die in de bak zit
PIETERMAN - Stafmedewerker
RECHTHULP - Baliemedewerker die Baudet bijstand verleent
REGELMAAT - Op gezette tijden medeorganisator
STRAFMAAT - Wordt een medegevangene opgelegd
TOVERSTAF - Wonderbaarlijke medewerkers
VERTELLEN - Mededelingen doen over het maken van rekenfouten
VERTELLEN - Misrekenen bij het mededelen
VIJZELPOMP - Schroef van Archimedes
AANSTELLER - HR-medewerker die overdrijft
BEGAANBAAR - Dan is het mogelijk om er medelijden mee te hebben
DEELGENOOT - Medewerker van een distributiecentrum
DEELNEMEND - Een stuk pakkend uit medelijden
DEELNEMING - Het meedoen uit medelijden
DEELNEMING - Het pakken van een portie getuigt van medeleven
ERBARMELIJK - Zo gebrekkig dat het medelijden opwekt
FOXTERRIËR - Medewerker van een Amerikaanse zender die zich ergens in vastbijt
HANDLANGER - De mededader is ongeveer twintig centimeter groter
HANDLANGER - De medeplichtige is ongeveer een decimeter groter
HUISGENOOT - De medebewoner amuseerde zich achter het pand
INFORMATIE - Mededeling binnen groepsverband
INPAKSTERS - Charmante magazijnmedewerksters
INPAKSTERS - Magazijnmedewerksters die charmant bezig zijn
KANTOORBUS - Voor het woon-werkverkeer van bureaumedewerkers
LANDGENOOT - Medebewoner die plezier had van het gebied
LIEFDELOOS - Zonder medegevoel
RUIMHARTIG - Vol medegevoel maakte ze 't eten flink zout
TAALGENOOT - Medeverlangende
TROSKNECHT - Omroepmedewerker met aanleg voor vaartuigen
WASMACHINE - Medewerker van de reinigingsdienst
WINDKRACHT - Medewerker die last heeft van flatulentie
ADVERTENTIE - Een commerciële mededeling in een krant
ATOOMKRACHT - Medewerker van een kerncentrale
BAANMEESTER - NS-medewerker die gespecialiseerd is in arbeidsrecht
DWANGOPNAME - Foto waaraan iemand niet zijn medewerking heeft verleend
DWARSKRACHT - Medewerker die in de contramine is
DWARSLIGGER - Geen medewerker van de spoorwegen
EVENNAASTEN - Aanstevenen op medemenselijkheid
INPAKHULPEN - Goed geklede emballagemedewerkers
LANDGENOTEN - Die medeburgers hadden plezier van hun akker. Crypt. 11
LANDGENOTEN - Medeburgers hadden plezier van hun akker
LANDGENOTEN - Medeburgers met wie men een tandemsprong maakt
ORKESTLEDEN - Medespelers
ORKESTLEDEN - Medespelers die met de muziek meegaan
PLOEGGENOOT - Medespeler van een landarbeider
PLOEGMAKKER - Medespeler die het team rustiger maakt
RECHTERHAND - Trouwe medewerker van een jurist
REISGENOTEN - Hadden mede plezier van de trip
TEGENKRACHT - Reactie van iemand die geen medewerker is
VERDEELDOOS - Distributiemedewerkster die met de stroom meegaat
WEERBERICHT - Deze mededeling wordt altijd herhaald
WEERBERICHT - Opnieuw een (vaak tegenvallende) mededeling
ALLES MOET WEG - Nihilistische mededeling naar de klanten (5,4,3)
BANKBEDIENDE - Medewerker in een meubelzaak
DWARSLIGGERS - Geen medestanders op het spoor
GEESTVERWANT - Spookachtige medestander
IN BEROEP GAAN - Als medewerker van de binnendienst vertrekken en het hogerop zoeken (2,6,4)
KAMERDIENAAR - Parlementair medewerker
KAMERGENOTEN - Medeparlementariërs
PIETERMANNEN - Stafmedewerkers
SOLDATENTAAL - Jargon van dienstmededelingen
TEGENLIGGERS - Geen medestanders
TONEELACTEUR - Bedrijfsmedewerker
TONEELSPELER - Bedrijfsmedewerker
TONEELSPELER - Bedrijfsmedewerker die aan de rol gaat
TREKAUTOMAAT - Een medepassagier die honger heeft
ZWARTEPIETEN - Stafmedewerkers aan het kaarten
BALIEBEDIENDE - Medewerker van een advocatenkantoor
BETROKKENHEID - Daarmee is men medeplichtig aan de somberheid
DIENSTBERICHT - Mededeling van de priester
GEHEIME DIENST - De service van een smederij is niet algemeen bekend (7,6)
GOEDMAKERTJES - Daarmee koopt men het schuldgevoel af bij sweatshopmedewerkers
LOKETBEDIENDE - Medewerker voor wie de mensen in de rij staan
OMROEPBERICHT - Uitgesproken mededeling in een tv-blad
SAMENZWEERDER - Medepatiënt bij de huidarts? wat intrigerend
TOEVOERKANAAL - Extra eten, water alsmede transport erheen per schip
UITZENDKRACHT - Omroepmedewerker
VOORDEURDELER - Medebewoner die de toegang in tweeën hakt
WEERBERICHTEN - Terugkomende mededelingen
IN DE RACE BLIJVEN - Doorlopend mededingen op het circuit (2,2,4,7)
KANTOORKRUKKEN - Niet de slimste administratieve medewerkers
LOODSMANNETJES - Magazijnmedewerkers die vissen
ALLEENVERDIENER - Gezinshoofd zonder medewerker
COCKTAILPRIKKER - Medewerker van een vaccinatiebureau
GARAGEPERSONEEL - Medewerkers met een sleutelfunctie
INSPRAAKORGANEN - Blaadjes van medezeggenschapsraden
OMROEPPERSONEEL - Medewerkers die de intercom gebruiken
STATIONSBEAMBTE - Radiomedewerker die iets op het spoor is
UITZENDKRACHTEN - Omroepmedewerkers
UITZENDKRACHTEN - Omroepmedewerkers uit de randstad
ZEEMANSLIEDEREN - Reclamedeuntjes van een textielsuper
DEELNEMINGSBEWIJS - Daarmee toont een participant zijn medeleven
GESPREKSPARTNERS - Onderhoudsmedewerkers
RECLAMEBOODSCHAP - Mededeling via de klachtenlijn
STATIONSOMROEPER - Radiomedewerker
GESPREKSDEELNEMER - Medewerker van de onderhoudsdienst
ONDERWIJSPERSONEEL - Medewerkers die u een lesje willen leren
OVERLIJDENSBERICHT - Geen wellevende mededeling
STATIONSASSISTENT - Omroepmedewerker
STATIONSPERSONEEL - Omroepmedewerkers
WERELDVERBETERAAR - Herstelt als de beste zijn medemens
GESPREKSDEELNEMERS - Onderhoudsmedewerkers
PERSONEELSBEHOEFTE - De drang van medewerkers om te zeiken over de arbeidsmarkt
GEMEENTEVOORLICHTER - Ambtenaar die de dienstmededelingen doet
GESPREKSDEELNEEMSTER - Onderhoudsmedewerkster


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp