Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Ligge

We hebben 203 cryptogrammen gevonden

EES - Effen daarvoor zagen we het dorpje al liggen
WEI - Zo te horen liggen u en ik in het gras
AKEN - Plaats waar boten liggen
BAAR - Kostbare staaf om op te liggen
DEUK - Beschadiging waarin je kunt liggen
DEUK - Heel leuk om erin te liggen
DRIE - Voor in de pan liggen pannenkoekjes
EEDE - Deze Zeeuwse plaats hoort in Gelderland te liggen!
EEDE - Die Zeeuwse plaats hoort in Gelderland te liggen
LOER - Je kunt erop liggen om er iemand een te draaien
MAAN - Ik spoor die dwarsligger aan erheen te lopen
PERS - De krantenlui liggen op de vloer
ARKEN - Liggen voor anker
BRITS - Typisch Engels om erop te liggen
DREEF - Bleef op het water liggen en was weg
DREEF - Verbinding die op het water bleef liggen
ETERS - Die consumenten moeten eerst overhoop liggen
HANOI - Toch kan een Belgische plaats naar onze mening in Vietnam liggen!
HOLTE - Van dit gat liggen er meer in Overijssel
IJMEER - Een letter erbij en je kunt er voor Pampus liggen
INTRA - Ontvangt een dwarsligger binnen
KOEST - Ga liggen
KOZIJN - Tegen de vlakte liggen bij het raam
LEGER - Een heleboel soldaten liggen daar te slapen
LEGER - Er liggen duidelijk minder soldaten te slapen
REBEL - Tegenligger
SLEEP - Achter de bruid liggen de Engelsen er niet wakker van
STUIP - Daarin kunt u voor de lol liggen
STUIP - Men kan erin liggen voor een kuur
TERUG - Op uw achterzijde liggend
VEREN - Boten die nooit stilliggen
WELIG - Wij liggen eindeloos en groeien en groeien
ARMADA - Moeder heeft daar heel wat boten liggen
AZOREN - Zij horen in de eredivisie, ook al liggen ze midden in het water
BAKKEN - Voor de gein in de zon liggen
BEKKEN - Kom, zoiets moet wel goed in de mond liggen
BEKKEN - Zal goed in de mond en op de heupen liggen
CENTRA - Of het weinig geld is voor een dwarsligger laten we in het midden
DADERS - Zij plegen op het kerkhof te liggen
DEKBED - Waar matrozen op en onder liggen
DEKENS - Ze liggen niet alleen op katholieke bedden
EITJES - Slappelingen die in hun nest liggen
EMOTIE - Een per computer ingediend wetsvoorstel kan gevoelig liggen
EMOTIE - Politieke inbreng per computer kan gevoelig liggen
ERWTEN - Prinsessen liggen er wakker van
FALSET - Stem van tafels die overhoop liggen
GEAARD - Met een zekere onderliggende natuur verbonden
GELACH - Tijdens het gieren in een deuk liggen
GIEREN - Vogels die in een deuk liggen
INSLAG - Liggen dwars qua karakter
INSLAG - Ze liggen dwars, dat is hun karakter
INSLAG - Ze liggen dwars, dat ligt in hun aard
KNOEST - Dwarsliggende kwast
LABIEL - Een eentonige dwarsligger die inconsequent gedrag vertoont
LENGTE - Niet de maat van een dwarsligger
MATRAS - Soort kleedje om op te liggen
MATTEN - Liggen op de grond te vechten
MATTEN - Liggen op de vloer te vechten
MATTEN - Ze liggen op de vloer te vechten
MERKEL - (G)een dwarsligger op het Europese schip
OMZIEN - Terugkijken en niet links laten liggen!
OPNAME - Door die foto komt iemand in het ziekenhuis te liggen
OPSTEL - Ze liggen beiden niet in bed, moeten even op verhaal komen
PAKKEN - Kleren die voor het grijpen liggen
REERUG - Aan de achterzijde van waar we voor anker liggen, is het wild
RONKEN - In diepe slaap liggen
SCHELP - Hoort op het strand te liggen
STAAND - Tegenoverliggend
WATJES - Klinken nogal soft maar liggen lekker in het gehoor
WIJNREK - Daar liggen de chateaus
BAANBED - Werk met slaapgelegenheid voor dwarsliggers
GEZOCHT - Gewild, maar niet voor de hand liggend
GEZOCHT - Het is niet voor de hand liggend dat het in trek is
GEZOCHT - Niet voor de hand liggend maar wel gewild
GRONDEN - Onderliggende motieven
INGEBED - Al smekend ergens tussen liggend
LINKSOM - Iets rechts laten liggen
MEEDOEN - Liet de sukkel links liggen die wilde participeren
NEGEREN - Pesten of links laten liggen
OVERWEG - Die ijzeren dwarsliggers kan ik goed mee omgaan
PASSIVA - Liggeld
SLAPERS - Ze liggen niet wakker van deze dijken
STABIEL - Die dwarsligger blijft overeind
STABIEL - Het bevel maakt de dwarsligger evenwichtig
STIJFKOP - Dwarsligger met een hoofd dat iets krampachtigs heeft
TWISTEN - In de clinch liggen bij het dansen
VLAAIEN - Die liggen gebakken in het gras
APEGAPEN - Door de warmte liggen dieren zo te horen met hun muil open
APEGAPEN - Hierop liggen vermoeide chimpansees
APEGAPEN - Uitgeput liggen de bavianen erop
APEGAPEN - Uitgeputte bavianen liggen erop
BEGREPEN - Liggend tussen
BERGFEER - Hoog liggend waterbassin
BERGMEER - Hoogliggend waterbassin
BESTAAND - Niet liggen of zitten in bed is wezenlijk
BEURSVAL - Hierbij komt de portefeuille op straat te liggen
EINDREDE - Uitgesproken daar liggen de laatste schepen
GESTREKT - Dus een hoek die geen hoek is om languit in te liggen
KANTELEN - Als ze dit doen, liggen de schutters eronder!
KLINKERS - Die liggen letterlijk op straat
LEDIKANT - Hierin hoort een Engelse dame op haar zij te liggen
LEGERBED - Braakliggend bloemperk waarin dienstdoenden rust vinden
LOSHAVEN - Daar liggen de boten (niet) vast
MEERIJDER - Geen tegenligger
ONGELDIG - O, liggend telt het niet
ONGEZOND - Niet liggen bakken? Dat is niet goed!
ONTSTAAN - Gaan zitten en liggen bij het begin
ONTSTAAN - Gaan zitten of liggen
OPZITTEN - Dat doen honden die nog niet in bed liggen
OPZITTEN - Wat honden doen als ze niet in bed liggen
PARALLEL - Niet dwarsliggend bij een overeenkomst
SCHERING - Het gebeurt vaak bij een inslag dat alle draden gelijk liggen
SELDERIE - Groente die achter bleek te liggen
SLAAPPIL - Geen boek om wakker van te liggen
SLOTREDE - Uitgesproken daar liggen de laatste schepen
STREKKEN - Languit liggen kan voldoende zijn
TOESTAAN - Gedogen en juist niet openliggen Crypt
VERBLIND - Geobsedeerd door een tegenligger
VRIJHAVEN - Daar gaat men liggen voor de onbelaste liefde
ZEBRAPAD - Deze dieren liggen in de weg
ANTILOPEN - Dieren die liever liggen
BOTENHUIS - Een ark kan erin liggen
DAMSTENEN - Deze keien liggen in Amsterdam
DROOMWENS - Geen verlangen om wakker van te liggen
EILANDJES - Kleine broedgebieden die geïsoleerd liggen
HAARGRENS - Kan bij hem soms wat hoger liggen!
HELDENDOM - Kerk waar grootheden begraven liggen
LASTGEVER - De dwarsligger verstrekt opdrachten
SLAAPZAAL - Hier liggen heel wat tukkers
STRETCHER - Doet hierop liggend zijn oefeningen
STRETCHER - Iemand die rekoefeningen doet kan erop liggen
SUBMISSIE - De onderliggende opdracht was nogal vernederend
SUBVERSIE - Het onderliggende alternatief zorgde voor chaos
TRAPLOPER - Ook al blijft hij liggen,hij gaat van boven naar beneden
VERZONNEN - Fictief liggen bakken op een afgelegen strand
VRIJSTAAND - Bedrijf de liefde niet liggend en met niets of niemand om je heen
WEKENLANG - Liggen een tijdje uitgestrekt in bad
BEDDENZAAK - Proces waarbij ze hebben liggen slapen
DEELSTATEN - Landen die in stukken liggen
ECOBANANEN - Die moeten kromliggen omdat het milieuvriendelijk moet zijn
HOESLAKENS - Die liggen op bedden en biljarts
KASTRUIMTE - Heeft NASA op de plank liggen
LAPPENMAND - Hierin liggen zieke Scandinaviërs
MARKTWEZEN - Liggen zij zonder ouders in de kraam
MEDEWERKER - Zo'n collega is geen dwarsligger
ONGEVALLEN - Botsingen die niet op straat liggen
OPNAMEHOEK - Dan kan men door de camera zien waar de patiënten liggen
ROEISPANEN - Die liggen in het water te dollen
TRAPLOPERS - Laten ze de lift links liggen
GRASWEDUWEN - Hun mannen liggen onder de groene zoden
HORIZONTAAL - In liggende positie
INKOPPERTJE - Een voor de hand liggende reactie is een niet te missen kans
INKOPPERTJE - Voor de hand liggend hoofdpunt
INTIKKERTJE - Een voor de hand liggende reactie op een niet te missen kans
MEDEWERKERS - Geen personeelsleden die dwars liggen
ONDERDEKENS - Liggen te midden van religieuzen op bed
OVERKLEDING - Die jassen bleven liggen
SLAAPRUIMTE - Hier liggen heel wat tukkers
UITSTREKKEN - Over een groot gebied gaan liggen
VERPLAATSEN - Waardoor steden op nog meer afstand komen te liggen
VOUWCARAVAN - Van vakantiegangers die dubbel liggen
DOVEMANSOREN - Handvatten die niet goed in het gehoor liggen
LEKKERBEKKEN - Fijnproevers die goed in de mond liggen
MARKTKOOPMAN - Wat hij verkoopt komt op 'n kraam door elkaar te liggen
MARKTKOOPMAN - Wat hij verkoopt komt op n kraam door elkaar te liggen
NALATENSCHAP - Is binnen de familie op de plank blijven liggen
SKIHELLINGEN - Lattenbodems die schuin liggen
AARDOPPERVLAK - Bovenliggend karakter
BLAUWE PLEKKEN - Opklaringen die gevoelig liggen (6,7)
BOULEVARDBLAD - Dankzij zo'n tijdschrift komt alles op straat te liggen
BOULEVARDBLAD - Dankzijn zo'n tijdschrift komt alles op straat te liggen
EXPOSITIEZAAL - Ruimte waarin oude kraamvrouwen liggen
LOGISCHERWIJZE - Deskundige met een meer voor de hand liggende verklaring
PRIJSVOORDELEN - De kosten van distributie liggen lager
RONDSLINGEREN - Liggen verspreid om weg te gooien
SPORENDRAGEND - Is een dwarsligger
TOEKOMSTDROOM - Daar zullen we niet wakker van liggen
VOOROPSTELLEN - Ervan uitgaande dat die paren aan kop liggen
DEKENINDUSTRIE - Door de nijverheid van een geestelijke liggen wij er warmpjes bij
HELLINGPLAATJE - Foto van een heuvel voor dwarsliggers
HOGEDRUKPANNEN - Liggen bij mooi weer op het dak of staan in de keuken
MEESTERSTUKKEN - Kunstwerken waar juristen niet wakker van liggen
MOOI MEEGENOMEN - En het lelijke laten liggen! (4,10)
OPSLAGPLAATSEN - Tennisbanen die in grote loodsen liggen
OVERBLIJFRUIMTE - Braakliggend terrein voor schoolgaande kinderen
RECHTSGELEERDE - Geleerde die we niet links laten liggen
SCHAKELSPELERS - Voetballers die aan de ketting liggen
TEGEMOETKOMING - Vriendelijke bejegening van een tegenligger
VELDUITRUSTING - Languit in het gras liggen met militaire benodigdheden
HEEL HOLLAND BAKT - Tijdens dat programma liggen we massaal op het strand (4,7,4)
HEEL HOLLAND BAKT - We liggen met z'n allen in de zon en kijken lekker tv (4,7,4)
SCHIETOPLEIDING - Men maant het bestuur anders liggen ze in de toekomst onder vuur
TEGENOVERSTAAND - Integendeel: zittend en liggend
TEGENOVERSTAAND - Liggend of zittend
UITGESTREKTHEID - Het languit liggen verruimt je horizon
VANZELFSPREKEND - Voor de hand liggend
ZICH KAPOT LACHEN - In een deuk liggen (4,5,6)
HET SPOOR BIJSTER ZIJN - Niet meer weten waar de treinrails liggen (3,5,7,4)
BELASTINGDEKUNDIGE - Hij weet precies hoeveel druk er op ons komt te liggen
VOOR DE VOETEN GOOIEN - De verwijten liggen dan voor het oprapen (4,2,6,6)
RECHTSWETENSCHAPPER - Geleerde die we niet links laten liggen
BUITEN HET BESTEK VALLEN - Niet in de (bouw)planning liggen (6,3,6,6)
IN DE VERDEDIGING SCHIETEN - Bij niet goed voorzetten komt Defensie onder vuur te liggen (2,2,11,8)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp