Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


LIN

We hebben 3403 cryptogrammen gevonden

AANLEGPLAN - Indeling van een gebied
AANTRAPPEN - De motor starten en vervolgens flink doorfietsen
AANVOERROL - Cilinder met te bewerken stof
AANVULLING - Een extra tandheelkundige behandeling
ACHTERLAND - Staat niet voor in de ontwikkeling
ADERLATING - Deze medische behandeling is een heel verlies
ADVIESRAAD - College dat twee aanbevelingen doet
ADVIESRAAD - Dubbele aanbeveling
ADVIESRAAD - Instantie die een dubbele aanbeveling geeft
AFKNAPPERS - Ontgoochelingen waarvan men gebroken achterblijft
AFSCHRIJVEN - Niet meer rekenen op betaling
AGENDAPUNT - Leesteken ter behandeling
AMBTSKETEN - Aaneenschakeling van functies die men als burgemeester heeft
AMENDEMENT - Het laatste woord van dit voorstel klinkt een beetje gestoord
ARMOEDEVAL - Tuimeling na een noodsprong
ASIELRECHT - Is het privilege van vluchtelingen te vergelijken met hondenbelasting
ASIELREGEL - De lijn die in het vluchtelingenbeleid zit
AUTOKRAKER - Die misdadige masseur doet aan zelfbehandeling
BANDLEIDER - Michelin is in de markt als dirigent
BANDLEIDER - Michelingids
BANKZITTER - Wisselspeler bij een financiële instelling
BESTELLING - Volgens order de bepaling van het aantal oude vrouwtjes
BLOEDGROEP - Een verzameling vampiers
BODEMSCHAT - Is in de grond een aardige lieveling
BOERENGOED - Verdienen flink me kleding voor plattelandsbewoners
BOETEPREEK - Grote verzameling strafregels
CHEFFINNEN - Vrouwen die noorderlingen de baas zijn
CLEMENTINE - Oh my darling, wat ben je lekker oranje
COLLECTIEF - Volgt op verzameling E
COLLECTIES - Geen apart vervolg op de verzamelingen A t/m E
COMPOSITIE - In deze samenstelling klinkt het goed
CORPSLEDEN - Klinkende letterenstudenten
CRYPTOGRAM - Woordspeling
DEBETSALDO - Is op papier links totaal in balans
DEFORMATIE - De samenstelling leidt tot misvorming
DEFORMATIE - Die samenstelling leidt tot misvorming
DISKREDIET - Erin gebracht door een tafel op afbetaling te kopen
DOKWERKERS - Arbeiders die flink wat verstouwen
DOMINICAAN - Kloosterling die in het Caribisch gebied woont
DOORMIDDEN - Tweedeling via het centrum
DOORPAKKEN - Even flink verdergaan met het voorbereiden van de reis
DRIELUIKEN - Schilderstukken over een aantal blinden
DROOMBEELD - Fantasievoorstelling
DROOMBEELD - Kunstzinnige voorstelling
DRUGSSCENE - Opname in een afkickkliniek
DRUKPERSEN - Tijdens een hectische bevalling maken die het nieuws
DWERGEZELS - Deze beesten zijn geen grote stommelingen
DWERGGROEI - Ontwikkeling die bepaald niet reusachtig was
EDELMOEDIG - Onbaatzuchtig en flink aristocratisch
ÉÉNVANDAAG - Enkeling die nu wordt uitgezonden
EENWORDING - Tweedeling
EERSTEKLAS - Prima groep leerlingen
EERSTEKLAS - Uitstekende groep leerlingen
EINDREGELS - Afsluitende bepalingen van de reisgelden
EINDREGELS - Slotbepalingen van reisgelden
EINDSTREEP - Deadline
EREDIVISIE - Speciale militaire afdeling voor voetballers
ERTEGENAAN - In contact om flink actief te worden
ERTEGENAAN - Zo gaat men 'm flink raken
EXCENTRIEK - Zonderling dat die niet in het middelpunt staat
FIETSENREK - Men hapte onvolledig toe in deze milieuvriendelijke stalling
FIETSENREK - Rijwielstalling voor de tandarts
FILATELIST - Zijn verzameling kan er gelikt uit zien
FILATELIST - Zijn verzameling ziet er gelikt uit
FOTOGRAFEN - Ontwikkelingswerkers
GANGWISSEL - Een versnelling geeft vaart aan een invaller
GEBROEDERS - Heeft u kloosterlingen in de familie
GEEN GEHOOR - Zonder publiek klinkt het afschuwelijk (4,6)
GEESTDRIFT - Plotselinge woede voor een spook
GELAGKAMER - Vrolijk klinkend vertrek
GELDMETERS - Verdienstelijke getuigen van een inzamelingsactie
GELUIDSMAN - Een klinkende echtgenoot als technicus
GEVORDERDE - Geen beginneling, maar wel een vereiste
GEZONDHEID - Zal de bedoeling wel zijn bij het proosten
GLOEIDRAAD - Hotline voor de lampenindustrie
GOEDEVAART - Koopvaardijschepen hebben een flinke snelheid
GOLFOORLOG - Historische strijd op links
GONDELIERS - Zij werken op een vaartuig uit Dublin
GROEITREND - De mens wordt steeds langer met de economische ontwikkeling geconfronteerd
GROENTEBED - Slapende nieuweling in de moestuin
GROEPSTAAL - Het jargon van de afdeling metaal
GROTE VAART - Koopvaardijschepen hebben een flinke snelheid (5,5)
GROTE VAART - Koopvaardijschepen hebben flinke snelheid (5,5)
GYMBROEKJE - Kleding van een jeugdige leerling
HAARZUIVER - Klinkklaar
HALFWAKKER - Gedeeltelijk (flink) alert
HALFWASSEN - Leerlingen die zich niet goed schoonhouden
HANGMATTEN - Gobelins voor luiaards
HARMONIEUS - Men is het erover eens dat het goed klinkt
HARTENDIEF - Deze lieveling steelt je rikketik
HAZENSTRIK - Variant op de vlinderdas die dierenleed veroorzaakt
HEKSENTOER - Betoverende omwenteling
HERVORMDEN - Protestanten na een gedaanteverwisseling
HITTEPETIT - Een klein Frans opdondertje met een hele warme uitstraling
HOFHOUDING - De instelling van het gerecht
HONDENBAAN - Blinden geleiden, drugs opsporen, etc
HOOGACHTEN - In de veronderstelling zijn dat het verheven is
HOOGLOPEND - Zo is een ruzie tijdens een bergwandeling
HOOGMOEDIG - Aanmatigend en flink van niveau
HOOGMOEDIG - Flink van niveau
HUISHOUDEN - De woning niet verkopen, maar wel flink tekeergaan
IJSCOMANNEN - Hoorndragers die voor verkoeling zorgen
INCLINATIE - Ook de liefde staat in zekere zin op de helling
INEENSLAAN - Plotseling aan de weg timmeren tot je erbij neervalt
INEENSLAAN - Plotseling weg (met je handen)
INEENSLAAN - Plotseling weg met de handen
INFORMATIE - Mededeling binnen groepsverband
INOPERABEL - Niet uit te voeren krijgshandelingen
INSCHATTEN - Van binnen lievelingen taxeren
INSPIRATIE - Bezieling waar men lucht van krijgt
INTRIGEREN - Hoe sommigen slinks hun doel bereiken, kan anderen weer boeien
INZAMELING - Ophaling
JEUGDDROOM - Kindervoorstelling
JOKKEBROEK - Pantalon met opvulling op strategische plaatsen
KARATERING - Verdeling van goud en zilver in het strijdperk
KEGELSNEDE - Bowlingblessure
KETELSTEEN - Vaatwerk voor een klinker, dat is afzetting!
KICKBOKSEN - Hij gaat op de vuist voor de adrenaline
KICKBOKSER - Hij gaat op de vuist voor de adrenaline
KLANKSCHAP - Het klinkende landschap
KLASSEWERK - De prestatie van deze leerlingen is van uitstekende kwaliteit
KLATERGOUD - Klinkend edelmetaal
KLATERGOUD - Klinkende en blinkende glamour
KLATERGOUD - Oogverblindende schijn
KOEIENHOOP - Een vlaai waar stommelingen vertrouwen in hebben
KOOKEILAND - Ziedend culinair gebied
KOOPLIEDEN - Geen huurlingen
KOPPELBAAS - Directeur relatiebemiddeling
KOPPELSTUK - Knappe meid in de relatiebemiddeling
KORT EN GOED - Samengevat: bezuinigen flink (4,2,4) (4,2,4)
KRONKELPAD - Familie van de slingeraap
KRUITKAMER - Explosief klinkende variant op de specerijenkas
KUNSTSCHAT - Een valse lieveling is kostbaar
LEIDERSROL - Omwenteling in het management
LESTOESTEL - Bierpomp voor beginnelingen
LEVENSLOOP - Geboren worden, een hoop lawaai en dan de aftakeling
LICHTSHOWS - Verheffende voorstellingen
LIEFDEBLIJK - Aanhalingsteken waaruit passie spreekt
LIJNTREKKER - Liniaal die niets doet
LOOPSCHEMA - Pasjesregeling
LUCHTACTIE - Speciale aanbieding op de parfumafdeling
MAN BIJT HOND - Dierenmishandeling (3,4,4)
MAN BIJT HOND - Vorm van dierenmishandeling die niet meer op tv te zien is (3,4,4)
MARKTKRAAM - Bevalling op een openbare verkoping
MEERVALLEN - Dieren die een groter aantal duikelingen maken
MEESTERKOK - Is de vroegere politicus zijn leerling
MEESTERZET - Geniale handeling van een jurist
MELKHANDEL - Componist die zeurt over de zuivelindustrie
MELKPOEDER - Als men borstvoeding geeft, heeft men er maling aan
MEUBELSTUK - Tafel in de vernieling
MIDDAGETEN - Daarbij is men tijdverslindend bezig
MISLEIDERS - Priesters die een valse voorstelling van zaken geven
MISVATTING - Dwaling door een verkeerde aanpak
MOLENSTEEN - Diamant waar men maling aan heeft
MOLENSTEEN - Zware oude meester waar men maling aan heeft
MONNIKSKAP - Hoofddeksel van een kloosterling
MORATORIUM - Wettig uitstel van betaling
NATUURFILM - Bioscoopvoorstelling
NESTKUIKEN - Zijn veertjes worden gebruikt als dekbedvulling
NETPOSITIE - Keurig ingenomen stelling bij het volleyballen
NETSERVICE - Online dienstverlening
NONNENKOOR - Gezelschap zingende vlinders
NONNENORDE - Discipline onder zusters
NONNENORDE - Groep vlinders in het klooster
OMROEPSTER - Uitblinker bij het radiobedrijf
ONDERBROEK - De lingerie ligt nog lager in het drasland
ONDERDANEN - Heel wat volgelingen namen de benen
ONDERWIJZER - Ontwikkelingswerker
ONEMANSHOW - Voorstelling in het herenspel
ONTKNOPING - De afloop van verwikkelingen
ONTLUIKEND - Zo worden de vensterblinden verwijderd om te beginnen
ONTLUIKING - Zo worden de vensterblinden verwijderd om te beginnen
ONTZENUWEN - Minder nerveus worden tijden een wortelkanaalbehandeling
ONTZENUWEN - Minder nerveus worden tijdens een wortelkanaabehandeling
ONVERSIERD - Dus geen vriendin en geen slingers
ONVOORZIEN - Plotseling niet gekregen
OOGKLEPPEN - Daardoor wordt men ziende blind, maar dit terzijde
OPENBARING - De publieke bevalling van een revelatie
OPENBARING - Ontdekking bij een bevalling met volledige ontsluiting
OPENBARING - Onthulling tijdens een publieke bevalling
OPFRISSING - Verkoeling van het geheugen
OPRICHTING - Indeling die staat
OPRICHTING - Naar boven met die instelling
OPSTELLING - Indeling bij teamsport
OPSTOPPING - Veroorzaakt de vulling stremming
OPVLIEGERS - Hierdoor krijgen vertrekkende piloten het plotseling warm
OVERACTIEF - Op herhaling
OVERDRACHT - Uitwisseling van bovenkleding
OVER EN WEER - Dubbel op herhaling (4,2,4)
OVERMOEDIG - (nog eens flink) roekeloos
PAPERASSEN - Stukken waar het in de wetenschappelijke verhandeling om draait
PAPERASSEN - Verhandeling over een kleine hoofdstad van vele pagina's
PECHSTROOK - Aan de kant van de weg naar een ongelukkig lintdorp
PERSBUREAU - Een afdeling van de stomerij
PERSBUREAU - Meubel in een kraamkliniek
PERSBUREAU - Tafel in een kraamkliniek
PEUTERKLAS - Groep leerlingen die met de vingers in de neus overgaat
PLAATSTAAL - Dialect dat in de metaalindustrie wordt gebezigd
PLATENBOER - Landbouwer met een prentenverzameling
PLOTSELING - De gewijzigde opstelling komt wel onverwachts
PLOTSKLAPS - Ineens door verwikkelingen slaags geraakt
POEDERDONS - Een geneesmiddel en wat kussenvulling als toiletartikel te gebruiken
POLITOEREN - Glad maken door klinische omwentelingen
PRIKKEBEEN - Vlindervanger
PRODUCEREN - Maken dat men voor Mussolini op de loop gaat
PROPAGEREN - Aanprijzen voor een vlinder bij de race
REANIMATIE - Waardoor de bezieling terugkomt
RECHTSZAAL - Geen ruimte voor links
REFORMATIE - Eentonige samenstelling van nieuwe gelovigen
REFORMATIE - Nieuwe samenstelling uit de 16de eeuw
REGENFRONT - Waterlinie
REGENGRENS - Waterlinie
RELIËFSTIP - Een gevoelig punt voor blinden
REPETITIES - Bij herhaling zijn er muzikale verzoeken
REPETITIES - Toon de adressen bij herhaling
REPRIMANDE - Een ander riep 'm een flinke uitbrander toe
RESCRIPTIE - Op verzoek krijgt u een eentonige verhandeling
RODE DUIVEL - Belgische voetballer die het linkse kwaad symboliseert (4,6)
RONDTOEREN - Geregeld reisjes maken vanwege de omwentelingen
ROODGERAND - Voorzien van een links kader
ROODGERAND - Voorzien van een links kader?
ROOKGORDIJN - Misleidende voorstelling
RUIMHARTIG - Vol medegevoel maakte ze 't eten flink zout
RUPSBANDEN - Video's over de vlinderlarve
SAMENKLANK - Geen enkel geluid klinkt zo harmonisch
SCHITTEREN - Uitblinken
SCHOOLSLAG - Wedstrijd tussen leerlingen in het zwembad
SCHUIFDEUR - Betalingsdoorgang
SCHUIFMAAT - Teamgenoot bij de curling
SEMIVOCAAL - Klinkt en zingt niet helemaal
SERPENTINE - Verslingerd aan een slangenmeisje
SERVEERBOY - Leerling-ober op wielen
SHOWPIKKEN - Opscheppers die de voorstelling stelen
SHOWPROCES - Hier is de ontwikkeling van een revue in het geding
SLODDERVOS - Dat roofdier laat alles slingeren
SNELPERSEN - Apparaten om de bevalling in gang te zetten
SOEZENTANG - Ze zat te suffen op de gebaksafdeling maar weet wel van aanpakken!
SOLOVLUCHT - Ontsnapping van een enkeling
SOLOZANGER - Klinkt eenstemmig
SPARRENTAK - Afdeling van de houtbond
SPOEDGEVAL - Het is haast een tuimeling
SPOOKBEELD - Angstaanjagende voorstelling
SPORTPLOEG - Bewerkt het land door flink veel te bewegen
SPRINGSTOF - Is knalgoed op de trampoline
SPRINGSTOF - Materiaal voor een trampoline
SPRINGSTOF - Trampolinemat
SPRINGSTOF - Trampolineweefsel
SPRINGTUIG - Trampoline
STAALPLAAT - IJzersterke modelvoorstelling
STEMADVIES - Aanbeveling van een logopedist
STEMADVIES - Aanbeveling voor het koor
STEMGELUID - Klinkt niet stom
STERKORAAL - Flink mondeling verkalkt
STERSPELER - Uitblinker die in de reclame optreedt
STIPULEREN - In principe kan zo'n punt u bijbrengen wat de bepalingen zijn
STOPVERBOD - Bepaling waarbij we (niet) even moeten stilstaan
STOPVERBOD - Volgens deze bepaling mogen kousen niet gerepareerd worden
STRAFKAMER - Hoe studenten behuisd zijn is een kwelling
STRANDLOOP - Ontwikkeling die mislukt
STUDIEREIS - Dan staat de scholing op de tocht
STUURGROEP - Stel zendelingen
STUURVROUW - Zendelinge
SYMFONISCH - Mooi samenklinkend
TAALSTUDIE - Scholing waarnaar men verlangt
TANKSLAGEN - Oorlogshandelingen bij een benzinestation
TEGENPOLEN - Maken zij zich schuldig aan vreemdelingenhaat
TEGENPOLEN - Uiteenlopende vreemdelingenhaters
TEKSTREGEL - Spellingvoorschrift
TERRASLAND - Staat voor buitenleven waar de natuur op de helling gaat
TERUGKIJKEN - Zo op het oog reageren met bespiegelingen over vroeger
TERUGLOPEN - Achteruitgaan bij minder belangstelling
TOESTANDEN - Geen openstellingen tijdens die gebeurtenissen
TONDELDOOS - Kokertje met gebrand linnen
TONEELSTUK - (g)een voorstelling
TONEELSTUK - Voor de voorstelling is het podium defect geweest
TONENREEKS - Klinkende serie voor de show
TOONGEVEND - Het klinkt leidend
TOONGEVEND - Het klinkt leidend crypt. 10
TOONHOOGTE - Laat zien dat het niet laag klinkt
TOONHOOGTE - Laat zien of het niet laag klinkt
TRAPLOPERS - Laten ze de lift links liggen
TUCHTRADEN - Colleges binnen een bepaalde discipline
UITBRANDEN - Plotseling beginnen om niet te imploderen
UITLAATGAS - Wasbenzine die zorgt voor luchtvervulling
VAN ONDEREN - Klinkt als een waarschuwing dat we moeten kappen (3,7)
VEERKRACHT - Flexibele werknemer op de boot naar Terschelling
VENTILEREN - Mondeling lucht geven
VENUSBEELD - De voorstelling die we van Williams op de tennisbaan hebben
VERLOSSING - De bevalling was een bevrijding
VERSTOMMEN - Stilvallen door nieuwe renners als Dumoulin en Stamsnijder
VLIERINGEN - Vernieling op de zolder
VOLDOENING - De betaling was naar genoegen
VOLDOENING - Er bestond tevredenheid over de betaling
VOLDOENING - Tevredenheid over de betaling
VOORDRACHT - Schort aan een aanbeveling
VOOR ELKAAR - Onderling is het in orde (4,6)
VRAATZUCHT - Diepe ademhaling waarvan we schrokken
WALSMUZIEK - Het klinkt heel mooi maar is nauwelijks te horen door het gedender op straat
WATERSTAAT - Overheidsinstelling in Zeeland
WEDERKERIG - Onderling terugkomend
WEEKHARTIG - Een tijdje flink, maar daarna snel ontroerd
WEERDIENST - Op herhaling bij defensie
WELLUIDEND - Dat klinkt als een klok
WELLUIDEND - Goed klinkend als een klok
WELLUIDEND - In beieren klinkt het harmonieus
WELLUIDEND - Inderdaad een hard slot, maar het klinkt goed
WELLUIDEND - Juist in beieren klinkt het aangenaam
WERPHEUVEL - Verhoging bij de bevalling staat centraal bij deze sport
WERPNUMMER - Liedje dat tijdens de bevalling te horen was
WINDVLAGEN - Plotselinge perioden van flatulentie
WISSELSLAG - Linkse hoek na een paar rechtse stoten
WISSELSLAG - Vrij van school met een vlinder op je rug in een rally
WOORDBLIND - Voetbalinternational die als zegsman niet erg goed belezen is
ZITHOUDING - De opstelling van een gevangene
ZUILENGANG - Wandeling door omroepland
ZWERFKEIEN - Uitblinkende vagebonden
ZWINGLIAAN - Vrijzinnige gelovige die dansend door de jungle slingert
ACUPUNCTUUR - Daar wordt bij heling heet van de naald gewerkt
ADELBORSTEN - De boezems van de freules zijn flinke jongens
ADVERTENTIE - Een commerciële mededeling in een krant
AFSCHAFFING - Buitendienststelling
ALTERNEREND - Ander woord dat we voor de afwisseling gebruiken
ATOOMNUMMER - Minivoorstelling die in de scheikunde wordt gebruikt
AUTOMATISME - Carpooling
AVONDSCHOOL - Plek voor een late leerling
BANKZITTERS - De reserves van een financiële instelling
BASALTKEIEN - Tweestemmige uitblinkers
BASISNIVEAU - Ontwikkelingspeil van het leger
BASISPLAATS - Onderaan is nog plaats in de opstelling
BEELDSPRAAK - Taal van een voorstelling
BEHANGKWAST - Gereedschap dat voor een goede rolverdeling zorgt
BEIAARDIERS - Klokkenspel in Dublin
BESCHIKKING - Volgens deze regeling kunt u ermee doen wat u wilt
BINNENLAGEN - Intern niet te zien aan bannelingen
BOEKENSCHAT - Al die literatuur moet je reserveren, lieveling!
BOMBASTISCH - Explosief klinkend stemgeluid
BROEDERBAND - Relatie tussen kloosterlingen
COBRAMUSEUM - Waar slangententoonstellingen worden gehouden
COLLECTEBUS - Vervoermiddel voor een inzamelingsactie
COLLECTEBUS - Wagen voor een inzamelingsactie
DETACHEMENT - Een wilde dacht met een afdeling te maken te hebben
DE TIJD REKKEN - Stellingen met HP (2,4,6)
DIENSTDOEND - Dat is iemand die onder werktijd mishandelingen uitvoert
DISTRIBUTIE - Vervoer en verdeling van goederen
DOMINOSTEEN - Genummerde klinker
DOMINOSTEEN - Genummerde klinker. Crypt. 11
DOPINGGEVAL - Gestimuleerde tuimeling
DRIESTEMMIG - Klinkt tussen 14.00 en 16.00 u niet uitbundig
DUBBELALBUM - In het fotoboek van een tweeling zit muziek
DUBBELLEVEN - Dat is nog eens herrie van de tweeling
DUBBELSPOOR - De afdrukken van een tweeling
EENDRACHTIG - In verwachting van een enkeling
EEN GOEDE ZET - Die flinke duw was een tactisch hoogstandje (3,5,3)
EENMANSBLAD - Flink tijdschrift
EENSLUIDEND - Het klinkt net zo, dus men trekt maar één keer aan de bel
EENSLUIDEND - Ooit op dezelfde toon klinkend
EIGENBELANG - Mijn interesse in zelfbevoordeling
EIGENHEIMER - Zonderlinge individualist die van het platteland komt
FABELACHTIG - Pratende dieren klinken ongelooflijk
FAMILIEBAND - Bloedlink
FEESTPAKKET - Surprise voor gemakzuchtige leerlingen
FOTOARCHIEF - Daar wordt bijgehouden wat tot ontwikkeling gekomen is
GEESTESKIND - Nakomeling van een spook
GENEESWIJZEN - Behandelingen van specialisten
GEVAARSBORD - Dat waarschuwt dat het linke soep is om ervan te eten
GOEDEMORGEN - Groet waaruit verbazing klinkt
GOEDKEURING - Beoordeling van de stof
GOEIEMORGEN - Groet waaruit verbazing klinkt
GOOCHELTOER - Betoverende omwenteling
HAARKLOVERIJ - Staartdeling
HAMERSLAGEN - Op de veiling waar gereedschap was
HARDE VALUTA - Klinkende munt (5,6)
HARTCENTRUM - Instelling met een dubbele kern
HARTENKREET - Klinkt bij het kaarten nogal bezorgd
HERINNERING - Verzoek tot betaling als souvenir
HOKJESGEEST - Afdelingshoofd
INCIDENTRIJK - Land waarin veel schermutselingen plaatsvinden
INGEWIKKELD - Klinkt of het meisje aan een mummie werkt
INHALIGHEID - Instelling van iemand die alle auto's (achter zich) wil hebben
INTIMIDEREN - Schrik aanjagen zal vertrouwelingen schaden
INTREEPUPIL - Voor 'n pas binnengekomen leerling vindt men licht een gaatje
INTRODUCTIE - Voorstelling
KEUKENPRAAT - Culinair taalgebruik
KICKBOKSERS - Hun handgemeen geeft adrenaline
KIJKOPERATIE - Handeling met visie
KLAVIERSTUK - Onder pianobegeleiding glijdt een schip van de helling
KLOEKHARTIG - Flink zout voor wie durft
KNOPENMAKER - Hij vaart flink door om de afsluitende producten te kunnen brengen
KOKSMAATJES - Culinaire vrienden van een ex-premier
KONINGSPAGE - Vlinder van een vorstelijke knaap
KOUDE OORLOG - De slag om Stalingrad (5,6)
KROTENKOKER - Zonderlinge bereider van groente
KRUIDNOOTJE - Het klinkt pittig als daarmee gestrooid wordt
KUSSENSLOOP - Vernieling van beddengoed
LAMGESLAGEN - Is machteloos na dierenmishandeling
LATTENBODEM - Skihelling
LEERMETHODE - Balbehandeling waar we wijzer van worden
LEVENSGEZEL - Na de herrie in het begin is de leerling getrouwd
MAKEUPWATJE - Slappeling die zich ergens voor opmaakt
MANSPERSOON - Flink type
MARKTPLAATS - Kraamcentrum dat online is
MARKTSECTOR - Kraamafdeling
MERKARTIKEL - Geijkte verhandeling die duurder is
MILIEUPARTIJ - Feest in bepaalde kringen van GroenLinks
MISREKENING - De nota van de priester was een teleurstelling
NAAMPLAATJE - 'Angie' van The Rolling Stones of 'Michelle' van The Beatles
NON-VARIANT - Is stabiel als een kloosterlinge in een andere gedaante
NON-VERBAAL - Mondeling heeft een kloosterlinge niets te zeggen
NON EXISTENT - Als kloosterlinge levend? Dat bestaat niet! (3,8)
NONNENLEVEN - Het bestaan van vlinders
OMSCHAKELEN - In een hogere versnelling de andere kant op gaan
ONDER DE PLAK - Dat zit een slappeling na een mislukte lijmpoging (5,2,4)
ONDERKLASSE - Hier zitten de leerlingen van de benedenbouw
ONDERZETTER - Een leerling-typograaf houdt de tafel schoon
ONTPLOOIING - Deze ontwikkeling loopt gladjes
ONTPLOOIING - Deze ontwikkeling verloopt gladjes
OOGOPERATIE - Bekeken oorlogshandeling
OOGPROTHESE - Bekeken voorstelling
ORDEBROEDER - Gedecoreerde kloosterling
ORDELIEVEND - In het klooster houdt men van discipline
ORGANISATIE - Dienstregeling
OVERWINNING - Herhaling van opgraving?
OVERWINNING - Het inpolderen levert bij herhaling een zege op
PAPKINDEREN - De lievelingetjes van vader zijn niet sterk
PARTNERRUIL - Maatwisseling
PERSCENTRUM - Het middelpunt van de kraamafdeling
PLAATWERKEN - Boeken die actief zijn in de metaalindustrie
PLAATWERKEN - Boeken die de metaalindustrie bezighouden
PLAATWERKEN - Boeken over de metaalindustrie
PODIUMBEEST - Howlin wolf of snoop dog
PROEFBORING - Experiment van een leerling-tandarts
PROEFNUMMER - Editie van een culinair blad
PROTESTMARS - Ruimtewandeling van de oppositie
RECHTSSTAAT - Land dat zich niet links bevind
RECHTSSTAAT - Politiek landschap waarin links knock-out is
REKENFOUTEN - Vertellingen
RINGLEIDING - Is voor een goede stroomverdeling in handen van een boksarbiter
RITMESECTIE - Op maat gemaakte afdeling voor slagwerk
ROLJALOEZIE - Blind voor de afgunst tussen toneelspelers
SCHADEGEVAL - Nadelige tuimeling
SCHATGRAVER - Hij gebruikt zijn lievelingsschop
SCHATTEBOUT - Lievelingsvlees
SCHOENMAKER - Bont gekleurde dagvlinder
SCHOENSMEER - Blinkvet
SCHOOLATLAS - Verzameling viskaarten
SCHOORSTEEN - Iemand die flink rookt
SLEEPDIENST - Instelling die gevolg heeft
SNEEUWVLAAG - Opwelling van Koning Winter
SPAARBEKKEN - Een zekere tijd van waterverzameling
SPAARCENTEN - Muntenverzameling als appeltje voor de dorst
SPREIDINGEN - Zaken voor op bed die verdelingen teweegbrengen
STARTHEKKEN - Klinkt alsof het binnendringen van computers begint bij paardenraces
STEENLAWINE - Vallende klinkers
STEMHEBBEND - Klinkt niet stom
STERRENBAAN - Hemelse job voor uitblinkers
STERRENGIDS - Astronomisch boek van Michelin
STERRENLOOP - Hemelse wandeling voor beroemdheden
STOELENDANS - Die zetelverdeling is maar spel
STOELENDANS - Zetelverdeling
STOELENDANS - Zetelverdeling die maar spel is
STOUTMOEDIG - Flink aan het bier
STOUTMOEDIG - Koen is flink aan het bier
STRAFBANKJE - Hierin wordt een leerling op zijn plaats gezet
STRAFREGELS - Strenge voorschriften voor de leerlingen
STRAFREGELS - Strenge voorschriften voor leerlingen
TAXATIEFOUT - Raamvertelling
TEGENDIENST - Weerinstelling
TESTRAPPORT - Beoordeling van een proefschrift
TIJDREKENING - De nota is duur volgens de jaartelling
TOONSLEUTEL - Die past in een klinkend slot
TREINENLOOP - NS-wandeling
UITGEREKEND - Gewiekst nu net voor de bevalling
URENROOSTER - Indeling van lestijden
VAKBROEDERS - Kloosterlingen van professie?
VERBEELDING - Fantasievoorstelling
VERBEELDING - Voorstelling die tot verwaandheid leidt
VERKEERSWET - Omgangsregeling
VERKEERSWET - Omgangsregeling die goed op weg is
VERSTELWERK - Stofwisseling
VERTONINGEN - Dwaze voorstellingen
VORSTENTELG - Nakomeling van een vorst
WEEKDIERTJE - Is een langer leven beschoren dan een dagvlinder
WEERBERICHT - Deze mededeling wordt altijd herhaald
WEERBERICHT - Opnieuw een (vaak tegenvallende) mededeling
WERELDBEELD - Voorstelling van moeder aarde
WOORDTARIEF - Prijsstelling bij het telegraferen
ZELFKRITIEK - Beoordeling die voortkomt uit eigenwijsheid
ZELFKRITIEK - Beoordeling die voortkomt uiteigenwijsheid
ZELFPORTRET - Proefvoorstelling
ZIJN GANG GAAN - De handeling voortzetten waar De Mol mee bezig is (4,4,4)
ZORGCENTRUM - Instelling die zich ongerust maakt
ZWAARMOEDIG - Erg flink om zo tobberig te zijn
ZWAARMOEDIG - Melancholiek is het flink van gewicht
ZWAARMOEDIG - Neerslachtig en flink van gewichtStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App