Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


LIN

We hebben 3403 cryptogrammen gevonden

AALBES - Een paling op leeftijd
AANBOD - Dat voorstel is in behandeling
AANZET - Handeling waarmee ze 't aan de gang brengt
ABACUS - Waar we op rekenen klinkt als iets liefs van een voormalige popgroep
ABRUPT - Plotseling afgebroken
ABRUPT - Plotseling kort afgebroken
ABRUPT - Wat men plotseling uit een vreemde bar put
ADONIS - De lieveling van venus
ADVIES - Onfrisse aanbeveling van het blad
ADVIES - Zo'n aanbeveling vindt die jongen niet mooi
AFBOUW - De ontmanteling van een perfecte constructie
AFGANG - Die helling is een debacle
AFGANG - Het debacle van de helling
AFLOOP - Die helling is het einde
AFLOOP - Einde van de helling
AFLOOP - Einde van een helling
AFLOOP - Het einde van een helling
AFNAME - Daling van de verkoop
AFNAME - Zorgt voor het slinken van de voorraad
AFROEP - Perfecte kreet op bestelling
AFRUIL - Een klare verwisseling waarbij de stukken er vanaf vliegen
AFSLAG - Uitrit op de veiling
AFSLAG - Voor de veiling moet je hier de hoofdweg verlaten
AFSLAG - Weg van de snelweg naar de veiling
AGENDA - Dataverzameling
AKEREN - Een klinker draaien in putten
ALINEA - Een verzameling wetsregels
ARABIS - Plant een vogel bij herhaling
ARMEEN - Leger voor 'n vreemdeling
ARREST - Het is boeiend als het tot een veroordeling leidt
AXIOMA - Klinkt als een dametje dat demonstratief stelling neemt
AXIOMA - Stelling die grootmoeder in beweging hoort te zetten
BAKLAP - Noorderling in de zon
BAKLAP - Zonnebadende noorderling
BAREND - Een man tijdens een bevalling
BASALT - t is tweestemmig en klinkt steengoed
BEGRIP - Voorstelling die gevat kan worden
BEGRIP - Voorstelling van het verstand
BEGRIP - Voorstellingsvermogen
BEITEL - Het klinkt alsof ik er wat bij doe om het gereedschap te krijgen
BEKIJKS - Beoogde belangstelling
BENGEL - Slingerende deugniet
BERGEN - Waar ze een enkeling ophalen uit zee
BESTEL - Bestuursregeling
BESTEL - Vraag om een regeling
BETOOG - Verhandeling waarbij men een traantje wegpinkt
BEVING - Een trilling overmeesterde mij
BEVING - Trilling die ons overmeesterde
BIJLAGE - Geschrift ter aanvulling
BIJLAGE - Voor een insect een gemene aanvulling
BINDER - Eet flink ter versterking!
BISDOM - Bij herhaling een onverstandig gebied
BISDOM - Gebied waar de kerk bij herhaling voorkomt
BLABLA - Bladen zonder bomen klinkt als onzin
BLADZIJ - Linda
BLAZEN - Ademhalingsorganen
BLAZER - Die kleding klinkt als muziek
BLOUSE - Die kleding klinkt als muziek
BLOUSE - Die kleding klinkt me als muziek in de oren
BLOWER - Een echte hasjroker heeft vaak een laat-maar-waaien-instelling
BREKER - Een golf van vernielingen
BUIDEL - Het is beurs rond de zwelling
BUNKER - Eet flink en houd je daar schuil!
CARBON - Kopie van het betalingsbewijs van de Engelse auto
CASTRO - Oude, linkse leider die de wijk naar San Francisco zou hebben genomen
CENTRA - De instellingen van de middenstand
CHARGE - Overdreven voorstelling van een aanval
CITAAT - Verzameling leenwoorden
CLAXON - Klinkt als een hoornsignaal
DEJAVU - Herhalingsvoorstelling op z'n Frans
DEPORT - De drank veroorzaakt koersdaling
DIENST - Militaire instelling
DISCUS - Dat klinkt als een liefkozing aan tafel
DISCUS - Het klinkt lief maar aan tafel is te verwerpen!
DOCENT - Klinkende munt
DOCENT - Ontwikkelingswerker
DOETJE - Dat emotioneert je wel wat als je niet zo flink bent
DOETJE - Plek voor een late leerling
DOFFER - De duif klinkt minder helder
DOMINO - Door dit spel verliest een noot een klinker
DOMINO - Hier is een noot zonder klinker in het spel
EENOOG - Halfblind
EERSTE - Die gaat het snelst door het lint
EIKELS - Het zijn stommelingen als ze uit een boom vallen
EIKELS - Stommelingen van twee bomen
EIROND - Is dat voedsel cilindrisch of ovaal
EITJES - Slappelingen die in hun nest liggen
EKSTER - Blingblingbird
EKSTER - Die vogel blinkt uit op het EK
EKSTER - Vogel die uitblinkt op een toernooi
ELDERS - Engelse ouderlingen zijn hier niet
ELKEEN - Eerlijke verdeling voor allen
ERGENS - Geen accurate plaatsbepaling
EROSIE - Reis ambtshalve anders: dan zie je de uitholling door stromend water
EROVER - Klinkerdief (van zand gezegd)
ESTRIK - Val over een klinker
EVACUÉ - Vreemde vluchteling
FINISH - Hier gaan atleten door het lint
FLEECE - Klinkt als een dun laagje stof
FOEZEL - Slechte drank of weer een stommeling
FRATER - Broeder (Linaria flavirostris)
FREGAT - Gaf ter afwisseling een oorlogsschip
FREZEN - Het klinkt alsof ze bang zijn voor deze vorm van houtbewerking
GAASJE - Houdt openlijk verband met de vlamverdeling
GALBAK - Bittere mop van een naarling
GAPERS - Die hangen uit verveling tegen de muur bij de drogist
GAPERS - Van verveling hangen ze tegen de gevel
GARAGE - De woede na een bevel in de stalling
GEACHT - Dan is het de bedoeling dat men gerespecteerd wordt
GEBAAR - Deze geste is een hele bevalling
GEBAAR - Wenk op de afdeling verloskunde
GEBROM - Dat klinkt hinderlijk en klaaglijk
GEKLAP - Vreemde vreemdeling die bijval oogst
GELACH - Het klinkt hard in de kroeg maar vrolijk
GELACH - Het klinkt hard maar vrolijk
GELDLA - Daarin ligt de muntenverzameling
GELDLA - Klinkende munt in de kassa
GELEED - Met al die insnijdingen had u het flink te verduren
GELUID - Dat klinkt als een klok
GEREKT - Voorzien van stellingen die langer gemaakt zijn
GERIJPT - Is onder het ijs tot ontwikkeling gekomen
GETEMD - Heeft u tot en met discipline (alleen in het begin) bijgebracht
GEVAAR - Link op het water
GIETEN - Daar in Drenthe kan het flink regenen
GRIEND - Rijs en rijs op reis naar Terschelling
GUTSEN - Trappelings stromen
HAMLAP - Dat krijgt een vlezige noorderling op zijn bord
HA RARE - Zo begroet men een zonderling in Afrika (2,4)
HEIBEL - Klinkt voor de kudde als kabaal
HELPER - Blinkend door middel van een assistent
HENGST - Een flinke klap en hij draaft weg
HENGST - Vorm van dierenmishandeling
HETERO - Qua seks een minder koele klinker
HOCKEY - Zo klinkt een sport in een kleine ruimte
HUMMER - Hij klinkt tevreden met zijn auto
IDEAAL - Perfect zo n voorstelling
IDEAAL - Perfect zo'n voorstelling
IDEAAL - Perfect, zo'n voorstelling!
IDEAAL - Wat men wil, is een schitterende voorstelling
IMPULS - De aanzet tot een opwelling
IMPULS - Heeft dat spul m.i. in een opwelling gekocht
IMPULS - Opwelling ter herinnering aan een stroomstoot
INBAAR - Je moet het op kunnen eisen in klinkende munt!
INEENS - Ooit zal het (plotseling) binnen zijn
INEENS - Plotseling blijken de seinen verward te zijn
INEENS - Plotseling in een sloot terechtgekomen
INEENS - Plotseling is er binnen geen ruzie meer
INEENS - Plotseling lijken de seinen door elkaar te zijn gehaald
INEENS - Plotseling om ooit binnen te komen
INEENS - Plotseling was er binnen geen ruzie
INEENS - Plotseling zijn de cijfers binnen
INEENS - Plotseling zonder haperen
INEENS - Plotseling zonder herhaling
INEENS - Plotseling zonder onderbreking
INENEN - Plotseling zijn de cijfers binnen
IN ENEN - Plotseling zonder onderbreking (2,4)
IN EN IN - Is bij herhaling bijzonder trendy (2,2,2)
INGOOI - Sportieve handeling tussen Blaricum en laren
INHOUD - Vulling met betekenis
IN ORDE - Zo gezond zijn kloosterlingen (2,4)
INRUIL - Vindt er dan geen uitwisseling plaats
INTERN - Zo is een leerling van huis uit
INWORP - Naar binnen voor de bevalling
INWORP - Naar binnen voor de bevalling!
INWORP - Thuisbevalling
KANOËN - Is een stommeling in staat om te peddelen
KASSEN - Glazen uithollingen
KATERN - Teleurstelling voor een deel van de krant
KEESJE - Linnen zakje met zand
KEIKOP - Klinkerhoofd
KERVEL - In het linkerveld staat het tuinkruid
KNOEST - Keiharde medisch specialist uit Tallinn
KOEKJE - Moeders kindje kreeg een krakeling
KOELAK - Vreemde boer die maling heeft aan een rund
KOPROL - Buiteling gespeeld door het hoofd
KORAAL - Klinkt prachtig en steengoed in het water
KORTOM - Kleine wandeling
KRANEN - Flinke vogels om te tappen
KRANIG - Zo flink als een hijswerktuig
KRIJGER - Ontvanger van gevechtshandelingen
KROOST - De nakomelingen van een plant
KWARTO - Deels een klinker van formaat
LAAIEN - Heftig branden klinkt als bevrachten
LADDER - Sportverzameling
LAFBEK - Flinke muil? Integendeel!
LAFBEK - Juist geen flinke muil!
LAKJAS - Heeft men maling aan deze kleding
LAKJAS - Kleding waar men maling aan heeft
LAKOOI - Een violier heeft maling aan een schaap
LAMLUL - Slappeling mer erectieproblemen
LAMLUL - Slappeling met erectieproblemen
LAMZAK - Dronken naarling met lui zaad
LAPPEN - Herstelbetalingen doen
LELLEN - Flinke klappen om de oren
LERAAR - Ontwikkelingswerker
LERING - Onderricht aan de reling
LESBAK - Grap in het onderwijs ter afkoeling
LETTEN - Oppassen voor deze vreemdelingen!
LIANEN - Tarzan was eraan verslingerd
LIEFDE - Blinde genegenheid
LIEFDE - Min verblindend
LIEFDE - Oogverblindende genegenheid
LIEFDE - Verblindende genegenheid
LIEFDE - Veroorzaakt blindheid
LOEDER - Die ellendeling geeft onderwijs bij een Duitse rivier
LOGIES - Een onderkomen klinkt vanzelfsprekend te zijn
LOKAAL - De kuifpaling komt slechts plaatselijk voor
LOKAAL - Een ruimte vol leerlingen als levend aas
LOKAAS - Blinkt uit in het verleiden
LOOPJE - Muzikaal wandelingetje
LOOPJE - Streek voor een wandelingetje
LOOPJE - Wandeling door de muziek
LOOPJE - Wandeling waar muziek in zit
LUIKEN - De blinden dichtdoen
LUILAK - Die niksnut heeft maling aan mensen
LUILAK - Een leegloper heeft maling aan mensen
LUSTIG - Met flink veel zin
METING - Bepaling vergezeld van een techneut
MIDDEN - Naast links en rechts
MISSIE - Boodschap van de zendeling
MOLLEN - Dierenmishandeling
MOTTIG - Met nachtvlinders in de buik
MOTTIG - Vlinderachtig
MOUSSE - Haarschuim dat als pap klinkt
MUITER - Als opstandeling moet je de ruimte anders indelen
NALOOP - Moeite na een wandeling
NASAAL - Klinkt als een vis die goed te eten is
NASSAU - Op de Bahamas klinkt achter het stoomschip een uitroep van pijn
NEKKEN - Linksom of rechtsom, het blijft een moorddadige bezigheid
NERVEN - Bladvulling
NONNEN - Kloostervlinders
NONNEN - Vlinderen door het klooster
NONNEN - Vlinders die in orde zijn
NONNEN - Vlinders in de kloostertuin
NUBIËR - Vreemdeling die tegenwoordig aan de drank is
NUDIST - Die je tegenwoordig open en bloot in de maling neemt
OKSAAL - Een kapot kledingstuk voor de paling in de kerk
OMLOOP - Een omwenteling op de galerij
OMLOOP - Tenslotte is er een rondwandeling
OMLOOP - Zwichtstelling van molen
OMTREK - Omsingeling vanwege de honger
OMZIEN - Terugkijken en niet links laten liggen!
ONDAAD - Slechte handeling
OORBEL - Hoort te klingelen ter versiering
OORBEL - Klinkt als een hoornsignaal
OORUIL - Vogel die klinkers wisselt
OPBOUW - Samenstelling van een versleten constructie
OPEENS - Plotseling blijkt dat de voorraad ooit uitgeput zal zijn
OPEENS - Plotseling is men boven akkoord
OPENEN - Officieel door het lint gaan
OPENER - Het werktuig van iemand die door het lint gaat
OPGELD - Geen centen meer voor dat veilingbedrag
OPGELD - Geen centen meer voor dat velingbedrag
OPGELD - Geen centen meer voor de veiling
OPGELD - Vermogen dat er doorheen is gejaagd op de veiling
OPGELD - Vermogen die er doorheen is gejaagd op de veiling
OPINIE - Beoordeling van een positie
OPLOOP - Aanzwellende samenscholing
OPLOOP - Bergwandeling
OPLOOP - Bergwandeling met veel mensen
OPLOOP - Een samenscholing is geen afgang
OPLOOP - Samenscholing in een steegje
OPLOOP - Samenscholing op de gang
OPLOOP - Samenscholing op de weg
OPLOOP - Veel drukte tijdens een wandeling naar boven
OPMAAK - Schoonheidsbehandeling voor lay out
OPMARS - Die ontwikkeling is niet van deze wereld
OPNAME - Die muziekregistratie heeft iets klinisch
PAKAAN - Een flinke werker is goed gekleed
PANIEK - Plotselinge redeloze angst
PAPZAK - Als vader slaag ik niet met zo'n slappeling
PASKEI - Net een uitblinker die in de weg zit
PEILER - Die onderzoekt stemmingswisselingen
PESETA - Vormt een saté-pen niet 'n klinkende oude munt
PETROL - De kleur van een slechte buiteling
POEDER - Geneesmiddel in de vernieling
POEIER - Geneesmiddel in de vernieling
POËZIE - Dat klinkt niet ongerijmd
POLDER - Land dat in de maling is genomen
POMPOM - Twee van die Surinaamse gerechten klinken mij als muziek in de oren
PROCES - Ontwikkeling die in het geding is
PROCES - Ontwikkeling van een rechtszaak
PROEVE - Men neme een hap uit deze verhandeling
PROFIJT - Voordeel van een (t)opzwelling
PROOST - Klinkklank
PROOST - Klinkt goed vooraan in de kerk
RAMMEL - Klinkend pak slaag
RAMMEN - Dierenmishandeling
REIGER - Vogel die flink afgaat
REKKEN - Die stellingen worden steeds langer
REKKEN - Elastische stellingen
REKKEN - Stellingen in Gelderland
REKKEN - Stellingen langer maken
RELAAS - Verhaal van een uitblinker die in opstand kwam
REMISE - De stalling blijft gelijk
REMISE - Deze stalling is niet winstgevend
REMISE - Met een gelijke stand de stalling in
REMISE - Puntendeling
REMISE - Puntendeling in de loods
RETOUR - Herhaling van een wielerronde
RIDDER - Galante man met een lintje
RIDDER - Is geslagen voor een lintje
RIJPING - Grijp in ter rechtzetting in zo'n ontwikkeling
RIJPING - In de fileheffing zit ontwikkeling
RIJPING - Ontwikkeling van de fileheffing
RIJTUIG - Hierin zaten vroeger de bumperklevers en linksrijders
ROEIEN - Is een stommeling in staat om te peddelen
ROESJE - Men liet het vlindertje even inslapen
ROLDAK - Zit dit op een cilindervormige auto
ROLKEI - De Nederlandse Rolling Stone
ROLLEN - Zorgen voor omwentelingen op de planken
ROMEIN - Stedeling volgens de letter
ROOIEN - Linkse rakkers zullen het wel klaarspelen
ROTTEN - De troepenstelling bederven
SAMSAM - Jongen, jongen, wat een mooie verdeling
SAMSAM - Man, man, wat een mooie verdeling
S-BOCHT - Door slechte waar gaat men slingeren
SCHAAP - Onnozele volgeling
SCHAAR - Het werktuig van iemand die door het lint gaat
SCHEMA - Getekende voorstelling
SCHOEN - Heeft een neus voor een wandeling
SCHOFT - Ellendeling van een paard
SCHRAP - Vast een doorhaling
SECTIE - Afdeling die verleidelijk klinkt
SECTIE - Afdeling waarin gesneden wordt
SECTIE - Afdeling waarin wordt gesneden
SECTIE - Die afdeling hoort prikkelend te zijn
SECTIE - Die afdeling klinkt erotisch
SECTIE - In die afdeling zet men het mes
SECTIE - Insnijding van een afdeling
SECTOR - Afdeling van een droog insect
SECTOR - Droog insect in de afdeling
SEPTER - De baas hoort ermee te zwaaien maar staat gewoon aan de reling genageld
SIKKEL - Met een hamer links
SINGLE - Plaatje voor een enkeling
SISTER - Tokkelinstrument van een Engelse zuster
SITCOM - Kan je zittend online bekijken
SITCOM - Kan je zittend ook online bekijken
SLAGZIJ - Scheepshelling met gevaar voor kapseizen
SLALOM - Afdaling van een eend met groente
SLALOM - Afdaling waar men het heen-en-weer van krijgt
SLUIER - Verhulling waarvan een tipje onthullend is
SOLIDE - Klinkende munt voor metselaars
SONATE - Het klinkt mooi maar het is een warrige toestand met kop noch staart
SONOOR - Brabantse plaats met een orgaan dat prettig klinkt
SPATIE - Woordspeling
SPECIE - Klinkende munt als bouwstof
SPECIE - Klinkende munt voor de metselaar
SPECIE - Klinkende munt voor metselaars
SPEELS - Maak 's muziek, dat klinkt dartel
STEP-IN - Lingerie waar speelgoed in zit
STEREO - t klinkt dubbel maar het is wel een vak
STRAAT - Uitblinker die in de weg zit
STROFE - Die wordt bij herhaling gedicht
STROFE - Versafdeling
STROOM - Al die vluchtelingen richting Europa voelen de spanning!
STRUIS - Is flink, maar steekt de kop in het zand
STUNTS - Riskante prijsdalingen
STUREN - Richting geven is wat zendelingen doen
SUKKEL - Die slappeling heeft zijn eigen gang
TARZAN - Hij is verslingerd aan bomen
TEHUIS - De instelling waar het weer voor u is
TENORS - Zij klinken niet vriendelijk genoeg
TE VOET - (Tijdens een wandeling) op mars (2,4)
THESEN - Stellingen die 't ophaalden
THESEN - Stellingen die het ophaalden
THESIS - De maat geeft naar beneden aan om welke stelling het gaat
TIEREN - Gaan nogal tekeer in de berliner zoo
TIKTAK - Dat klinkt als een klok
TIKTAK - Met dat slaghout klinkt het als een klok
TINTEL - Prikkeling van een kleurige maat
TOBBER - Hij piekert beetje bij beetje in de omwenteling
TOBBER - Hij piekert beetje voor beetje in de omwenteling
TOEREN - Omwentelingen op het gebied van reizen
TOEVAL - De extra tuimeling is niet te berekenen
TOEVAL - Een extra buiteling was niet te voorzien
TOEVAL - Een extra tuimeling was niet te voorzien
TOMTOM - Dumoulin en Stamsnijder weten de weg te vinden
TOMTOM - Met een Siamese tweeling onderweg kom je er wel
TONAAL - Klinkt als een vat vol paling
TONAAL - Zo klinkt een vat met vis
TONSIL - Zware jongen van Terschelling met 'n brok in z'n keel
TOUPET - Klinkt voor haar als extra hoofddeksel
TRIOMF - Winstbepaling
TRUCKS - Wagens die als foefjes klinken
TUIGJE - Dat houdt een jeugdige delinquent in bedwang
TUKKER - Slapende oosterling
TUSSEN - Een woord ter bemiddeling
TUSSEN - Naast links en rechts
TV SHOW - Beeldententoonstelling (2,4)
UITVAL - Een offensieve handeling laat haar verdwijnen!
UITVAL - Zo'n snelle offensieve handeling doet haar geen goed!
UITWAS - Waar geen vuur meer in zat in deze ongewenste ontwikkeling
UITZET - Linnengoed dat groter wordt
UNSTER - Thans weer een uitblinker in balans
VELVET - Min of meer spek met een fluwelen uitstraling
VERVAL - Aftakeling van de waterstand
VERVAL - Aftakeling van het water
VERVAL - De aftakeling is niet meer geldig
VERZET - Versnelling van de weerstand
VETOËN - Een dikke stommeling verbieden
VETROL - Hiervoor moest de acteur flink aankomen
VISWIJF - De vrouw van die waterbewoner kan flink schelden
VLEGEL - Die jongen slaat er flink op los
VOCAAL - Stemmige klinker
VOLGER - Nakomeling
VONNIS - Die uitspraak houdt een veroordeling in
VREEMD - Komt meer terug tussen vijf en vijfhonderd? Dat is zonderling
VRIJDAG - Lievelingstijd van een cabaretier
VRIJDOM - Tamelijk suf om zo'n vrijstelling niet te nemen
WAKKER - Flink zonder te slapen
WATJES - Klinken nogal soft maar liggen lekker in het gehoor
WEINIG - Zoveel klinkt als drank
WELNEE - Ontkenning met een innerlijke tegenstelling
WENERS - Verdrietige stedelingen
WIJNREK - De stelling die een sommelier gebruikt
WIJNREK - Stelling waarin een chateau is opgenomen
WISKOP - Het hoofd van de afdeling geluid moet weg
WITJES - Bleke vlinders
ZEEROT - Opvarende die voor watervervuiling zorgt
ZIENDE - Bekeken manier van blind zijn
ZIJBEUK - Een linkse directe in de kerk
ZITZAK - Een gedetineerde naarling neemt erop plaatsStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App