Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


KORT

We hebben 527 cryptogrammen gevonden

BH - Ingekort kledingstuk
EA - En anderen zijn kort
US - Kort Amerikaans
VS - Grootmacht waar we in kort bestek iets tegen kunnen hebben
VS - Kort Amerikaans
AAN - Ingeschakeld is de baan een beetje korter
ASO - Kortweg onaangepast
ATV - Korter werken in het kort
A.U.B. - Hou het alstublieft kort
A.U.B. - Maak het alstublieft kort
A.U.B. - Wilt u alstublieft korting geven
BTW - Is kortweg een toegevoegde waarde
DEC - Korte decembermaand
DRA - Zij zal binnenkort wel promoveren
END - Ingekort einde
ETC - En verder houd ik het kort
ETC - En verder in het kort
ETC - Kortom, het houdt niet op!
EVA - Bijbelse vrouw die kortom niet alleen is
EVT - Misschien kort
GAT - Achterste tekort
GAT - Gehucht met een tekort
HUM - Verkorte stemming
JAN - Voornamelijk een korte maand
LAB - Kort gezegd: een werkplaats aan het begin van het labyrint
NAV - Daardoor kortaf
OKT - Korte wijnmaand
SAP - Vocht weer kortgeleden
SEC - Het is een kort ogenblik droog
SEC - Het is een verkort ogenblik droog
SEC - Korte tijd is het droog
SEC - Precies een korte seconde
SVP - Wilt u alstublieft korting geven
T.Z.T. - Ooit kortweg als hij aan de beurt is
USA - Kort Amerikaans
WIP - Is in korte tijd in de speeltuin
ADAM - Kortweg de plaats voor een Bijbelse figuur
ADEM - Hierbuiten kom je het te kort
ADHD - Kortweg alledag en heel druk
AFIJN - Dat is kortom nogal grof
AFIJN - Het is niet lekker om kort te gaan
AFIJN - Kortom, dat is niet heerlijk
AFIJN - Kortom, dat noemt de eerste heerlijk
AFIJN - Kortom, de eerste gemalen
AFIJN - Kortom, grof
AFIJN - Kortom, het is niet zo prettig
AFIJN - Kortom: heel goed gemalen
AHOB - Een afkorting in de overgang
BEET - Reageerde kortaf bij het vissen
BEHA - Kledingstuk dat nog verder voor haar kan worden ingekort
BITS - Die informatie wordt kortaf gegeven
BITS - Kortaf ter informatie
CLIP - Korte videofilm over een sierspeld
DEMO - Korte show die op band staat
DEMO - Show die ingekort is
EVEN - Dit korte moment is deelbaar door twee
EVEN - Gelijk een kort ogenblik
EVEN - Het is zelfs vreemd in korte tijd
EVEN - Het was heel kort gelijk
EVEN - Is zelfs in Engeland van korte duur
EVEN - Kan in het kort door twee gedaan worden
EVEN - Kort deelbaar
EVEN - Net zo kort
EVEN - Van korte duur, zelfs in Engeland
EXPO - Daar kun je wat laten zien, maar hou het kort!
GAUW - Spoedig in korte tijd
IKEA - Geen zaak voor mij alleen, kortom
INFO - Kort bericht
INFO - Kort nieuws
INFO - Korte mededeling
INFO - Korte mededelingen
INFO - Uitleg die ingekort wordt
INFO - Uitlegtekst die ingekort wordt
JULI - Klinkt goed, maar jullie worden in die tijd wel korter
KNOT - Haardracht die men kortwiekt
KNOT - Kluwen die men kortwiekt
KNOT - Kort lang haar!
KNOT - Kortwiek haar!
KNOT - Maak een wilg korter
KNOT - Maak haar een stuk korter!
KORT - 't is maar even maar ik heb er wel tabak van
KORT - Houdt (even) in
KORT - Houdt eventjes in
KORT - Houdt heel even in
KORT - Houdt niet langer salaris in
KORT - Is even klein
KORT - Is gebrek niet te beknopt
KORT - Is het gebrek niet te beknopt
KORT - Kan het vee eventjes van genieten
KORT - Maar vaak wel krachtig
KORT - Men staat er niet zo lang op
KORT - Mini is niet lang in de mode geweest
KORT - Nog maar net bij de thee
MEMO - Brengt u kort in herinnering
MEMO - Is op schrift gesteld voor wie kort van geheugen is
MEMO - Kort gedenkschrift
MEMO - Korte aantekening
MEMO - Korte mededeling
MEMO - Korte mededeling van mij, met onderschrift
MEMO - Kortschrift
MINI - Dat is maar kort in de mode
MINI - Is kort van stof in het verkeer
MINI - Kort en klein
NOOT - Een korte aanvulling op de tekst werpt z'n vruchten af
ORDI - Kort gezegd met 'n air van platheid
OVER - Van de ene naar de andere kant kan korter
PEUK - Kort genotmiddel
POOS - Korte tijd rust
ROOD - Deze kleur vertoont tekortkomingen
SAAM - Kort samen
SNOB - Materialist met verdraaide kortingsbewijzen
STEN - Ingekort wapen
STOP - Korte onderbreking voor de veiligheid
TEST - Hij was, zij het kort, getuige van de beproeving
TEST - Kom maar met die getuige, maar kort alstublieft
WERF - Doe iets aan het arbeidstekort in de scheepsbouw!
BEBOP - Deze dans was voor haar behoorlijk kort
BEBOP - Was heel kort haar favoriete muziek
BRIEF - Dit schrijven komt in het kort uit Engeland
BRIEF - Door een Engelsman in het kort geschreven
BRIEF - Door een Engelsman kort geschreven
BRIEF - Engels kortschrift
BUSJE - Korte blik op de weg
CHICK - Dat meisje houdt haar bij hem kort
DRAMA - Binnenkort moeder
ENDJE - Kort slotwoord
ENFIN - En een Frans einde in het kort
ENFIN - In het kort toegevoegde Europeaan
ENFIN - Is kortweg een variant op een pluspool
ENFIN - Kortom plus een Europeaan
ENFIN - Kortom, een extra buitenlander
ENFIN - Kortom, er komt een Europeaan bij
ENFIN - Kortom, het is ook een Europeaan
ENFIN - Kortom, het is ook nog een Europeaan
ENFIN - Kortom, plus een Europeaan
FLITS - Heel licht maar kort fragment
FLITS - Kort beeld van een fotograaf
FLITS - Verhelderend kort fragment
GAPER - Schelpdier met een slaaptekort
GEMIS - Men treft het niet met dit tekort
GLIMP - Dat schijnsel duurt maar kort
HIJGER - Kortademige beller
IDOOL - Bijna alle tieners hebben er een, aanvankelijk afgekort dezelfde
INDRA - Niet uit binnenkort
INPUT - Kortgezegd nogal neerslachtig door al die informatie
INTRO - Verkorte inleiding
KAPER - Dat meisje houdt haar bij hem kort
KIJKJE - Een kortzichtige blik
MATJE - Men had haar kort en daarna lang over de vloer
MINUS - Een tekort aan liefde voor Amerika
MINUS - Tekort aan liefde voor Amerika
MYOOP - Dat zijn kortzichtige mensen
NAAKT - Is binnenkort aan de orde bij het douchen
NADER - Kom aan, het is korter!
NADER - Korter en toch uitvoeriger
NEKJE - Kort hoofdstuk
NET ZO - Recent en binnenkort is hetzelfde (3,2)
OMWEG - Een baan bij justitie duurt nooit kort
OMWEG - Het is domweg niet de kortste route!
PANNE - Pech met ingekort kookgerei
PLANT - Men gaat binnenkort iets doen met die vegetatie
RABAT - Korting in Marokko
RABAT - Korting op een valletje
RABAT - Met korting naar Marokko
RABAT - Plaatselijke korting
RABAT - Tuinbed met korting
RABAT - Vorm van korting die alleen in Marokko voorkomt
STENO - Dat schrift is ons te kort
STENO - Hierbij is men kort van stof
STENO - Ingekorte tekst
STENO - Korte bewoordingen voor een graaf
STENO - Kortschrijven kortgeschreven
STENO - Verkort geschreven Vlaamse zanger
TEGEL - Duits vliegveld met een hele korte landingsbaan
TITEL - Wie stilte zoekt, komt hier toch net iets tekort
WELNU - Kortom, het is niet op een ander tijdstip
WELNU - Kortom, niet op een ander tijdstip
WELNU - Kortom, zo is de bron heden
ZEGJE - Korte toespraak
ZICHT - Zo op het oog maakt hij het kortStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp