Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


KOR

We hebben 752 cryptogrammen gevonden

BH - Ingekort kledingstuk
EA - En anderen zijn kort
OS - Rund in zuid Korea
OS - Rund in Zuid-Korea
US - Kort Amerikaans
VS - Grootmacht waar we in kort bestek iets tegen kunnen hebben
VS - Kort Amerikaans
AAN - Ingeschakeld is de baan een beetje korter
ASO - Kortweg onaangepast
ATV - Korter werken in het kort
A.U.B. - Hou het alstublieft kort
A.U.B. - Maak het alstublieft kort
A.U.B. - Wilt u alstublieft korting geven
BTW - Is kortweg een toegevoegde waarde
CEL - In de bijenkorf en in de gevangenis
DEC - Korte decembermaand
DRA - Zij zal binnenkort wel promoveren
END - Ingekort einde
ETC - En verder houd ik het kort
ETC - En verder in het kort
ETC - Kortom, het houdt niet op!
EVA - Bijbelse vrouw die kortom niet alleen is
EVT - Misschien kort
GAT - Achterste tekort
GAT - Gehucht met een tekort
HUM - Verkorte stemming
JAN - Voornamelijk een korte maand
KAF - Is waardeloos bij koren
KAF - Komt onder koren veel voor
KAF - Wordt gescheiden van het koren
KAF - Wordt van het koren gescheiden
KIM - Koreaan die van een afstand rechtlijnig lijkt
KOR - Die knaap is net in het water gegooid
KOR - Het is net een kledingstuk op zijn retour
KOR - Het is net een omgekeerd kledingstuk
KOR - Het is net of de kleding terugkomt
KOR - Net (weer door een vrouw aangetrokken)
KOR - Net (weergegeven kleding)
KOR - Net een jongensnaam
KOR - Net en voornaam
KOR - Net geen gedraaid kledingstuk
KOR - Voornaam net
KOR - Zijn vorken zonder meer net
LAB - Kort gezegd: een werkplaats aan het begin van het labyrint
MUL - Korrelige vis
NAV - Daardoor kortaf
NEK - Arrogant kijkorgaan
NEK - Spraakorgaan van zwammen
OKT - Korte wijnmaand
OOR - Inspraakorgaan
RIF - In koraal(bodem) hoort muziek te zitten
SAP - Vocht weer kortgeleden
SEC - Het is een kort ogenblik droog
SEC - Het is een verkort ogenblik droog
SEC - Korte tijd is het droog
SEC - Precies een korte seconde
SVP - Wilt u alstublieft korting geven
T.Z.T. - Ooit kortweg als hij aan de beurt is
USA - Kort Amerikaans
WIP - Is in korte tijd in de speeltuin
ADAM - Kortweg de plaats voor een Bijbelse figuur
ADEM - Hierbuiten kom je het te kort
ADHD - Kortweg alledag en heel druk
AFIJN - Dat is kortom nogal grof
AFIJN - Het is niet lekker om kort te gaan
AFIJN - Kortom, dat is niet heerlijk
AFIJN - Kortom, dat noemt de eerste heerlijk
AFIJN - Kortom, de eerste gemalen
AFIJN - Kortom, grof
AFIJN - Kortom, het is niet zo prettig
AFIJN - Kortom: heel goed gemalen
AHOB - Een afkorting in de overgang
AREN - Boom in het koren
AREN - Korenmaten
AREN - Palm in het koren
AREN - Waarin koren groeit
AREN - Ze wuiven op het korenveld naar de suikerleverancier
ATOL - De eerste belasting voor een koraaleiland
ATOL - Op dat koraaleiland is geen belasting
BEET - Reageerde kortaf bij het vissen
BEHA - Kledingstuk dat nog verder voor haar kan worden ingekort
BITS - Die informatie wordt kortaf gegeven
BITS - Kortaf ter informatie
CLIP - Korte videofilm over een sierspeld
DEMO - Korte show die op band staat
DEMO - Show die ingekort is
DORS - Ik haal de korrels wel uit de vis
EVEN - Dit korte moment is deelbaar door twee
EVEN - Gelijk een kort ogenblik
EVEN - Het is zelfs vreemd in korte tijd
EVEN - Het was heel kort gelijk
EVEN - Is zelfs in Engeland van korte duur
EVEN - Kan in het kort door twee gedaan worden
EVEN - Kort deelbaar
EVEN - Net zo kort
EVEN - Van korte duur, zelfs in Engeland
EXPO - Daar kun je wat laten zien, maar hou het kort!
GAUW - Spoedig in korte tijd
GRUT - Kinderkoren
IKEA - Geen zaak voor mij alleen, kortom
INFO - Kort bericht
INFO - Kort nieuws
INFO - Korte mededeling
INFO - Korte mededelingen
INFO - Uitleg die ingekort wordt
INFO - Uitlegtekst die ingekort wordt
JULI - Klinkt goed, maar jullie worden in die tijd wel korter
JURY - Keurkorps
KNOT - Bundel die men inkort
KNOT - Haardracht die men kortwiekt
KNOT - Kluwen die men kortwiekt
KNOT - Kort lang haar!
KNOT - Kortwiek haar!
KNOT - Maak een wilg korter
KNOT - Maak haar een stuk korter!
KOEK - Korstgebak
KROT - Kordaat verdween Ada naar haar slechte woning
MEEL - Korenbloem
MEMO - Brengt u kort in herinnering
MEMO - Is op schrift gesteld voor wie kort van geheugen is
MEMO - Kort gedenkschrift
MEMO - Korte aantekening
MEMO - Korte mededeling
MEMO - Korte mededeling van mij, met onderschrift
MEMO - Kortschrift
MEMO - Korte mededeling om me terecht te wijzen
MINI - Dat is maar kort in de mode
MINI - Is kort van stof in het verkeer
MINI - Kort en klein
NEUS - Steekorgaan
NOOT - Een korte aanvulling op de tekst werpt z'n vruchten af
OOST - In die richting is een afgekorte militair heilig
ORDI - Kort gezegd met 'n air van platheid
OVER - Van de ene naar de andere kant kan korter
PEUK - Kort genotmiddel
POOS - Korte tijd rust
RAAT - Cellencomplex in de bijenkorf
RAAT - Hoorbaar advies in de Bijenkorf
RAAT - moet je in de bijenkorf zoeken' klonk het advies
ROEK - Zit in het koren niet 'n vogel verstopt
ROOD - Deze kleur vertoont tekortkomingen
ROOF - Een korst als prooi
SAAM - Kort samen
SIKH - Hij klinkt korter dan de baard die hij draagt
SNEE - Deel van een brood met een korst
SNEE - Wondkorst
SNOB - Materialist met verdraaide kortingsbewijzen
STEN - Ingekort wapen
STOP - Korte onderbreking voor de veiligheid
TERM - Geeft uitdrukking aan een korte periode
TEST - Hij was, zij het kort, getuige van de beproeving
TEST - Kom maar met die getuige, maar kort alstublieft
VEGA - Die eet kort geen vlees
WERF - Doe iets aan het arbeidstekort in de scheepsbouw!
ZALM - Dier met het fijnste reukorgaan
AARDE - Is een deel van het koren tegen de grond
ANGEL - Dit steekorgaan is in Engeland zeer geliefd
BEBOP - Deze dans was voor haar behoorlijk kort
BEBOP - Was heel kort haar favoriete muziek
BRIEF - Dit schrijven komt in het kort uit Engeland
BRIEF - Door een Engelsman in het kort geschreven
BRIEF - Door een Engelsman kort geschreven
BRIEF - Engels kortschrift
BUSJE - Korte blik op de weg
CHICK - Dat meisje houdt haar bij hem kort
DRAMA - Binnenkort moeder
ELITE - Keurkorps
ENDJE - Kort slotwoord
ENFIN - En een Frans einde in het kort
ENFIN - In het kort toegevoegde Europeaan
ENFIN - Is kortweg een variant op een pluspool
ENFIN - Kortom plus een Europeaan
ENFIN - Kortom, een extra buitenlander
ENFIN - Kortom, er komt een Europeaan bij
ENFIN - Kortom, het is ook een Europeaan
ENFIN - Kortom, het is ook nog een Europeaan
ENFIN - Kortom, plus een Europeaan
FLITS - Heel licht maar kort fragment
FLITS - Kort beeld van een fotograaf
FLITS - Verhelderend kort fragment
GANGS - Pikordes
GAPER - Schelpdier met een slaaptekort
GEMIS - Men treft het niet met dit tekort
GILDE - Die oude vakorganisatie liet van zich horen
GLIMP - Dat schijnsel duurt maar kort
GRAAN - Ga 'r na in koren
GRAAN - Wij leveren u één gram aan koren
GRAAN - Zij gaan 'r op een andere manier koren halen
HAGEL - IJskorreltjes voor op de boterham
HIJGER - Kortademige beller
IDOOL - Bijna alle tieners hebben er een, aanvankelijk afgekort dezelfde
INDRA - Niet uit binnenkort
INPUT - Kortgezegd nogal neerslachtig door al die informatie
INTRO - Korte inleiding
INTRO - Verkorte inleiding
KADER - Korporaals en onderofficieren dienen voor de omlijsting
KADER - Lijst van de korpsleiding
KANIS - Mand verwant aan een muilkorf
KAPEL - Kerkorkest
KAPER - Dat meisje houdt haar bij hem kort
KAPJE - Korst op het hoofd
KARIG - Viskorfachtig
KIJKJE - Een kortzichtige blik
KIJKJE - Neemt men bij een kort bezoek
LOKJE - Kun je haar bekoren
MAAND - Periode rond de eerste korf
MATJE - Men had haar kort en daarna lang over de vloer
MINUS - Een tekort aan liefde voor Amerika
MINUS - Tekort aan liefde voor Amerika
MYOOP - Dat zijn kortzichtige mensen
NAAKT - Is binnenkort aan de orde bij het douchen
NADER - Kom aan, het is korter!
NADER - Korter en toch uitvoeriger
NEKJE - Kort hoofdstuk
NET ZO - Recent en binnenkort is hetzelfde (3,2)
OMWEG - Een baan bij justitie duurt nooit kort
OMWEG - Het is domweg niet de kortste route!
PANNE - Pech met ingekort kookgerei
PLANT - Men gaat binnenkort iets doen met die vegetatie
RABAT - Korting in Marokko
RABAT - Korting op een valletje
RABAT - Met korting naar Marokko
RABAT - Plaatselijke korting
RABAT - Tuinbed met korting
RABAT - Vorm van korting die alleen in Marokko voorkomt
RATEN - Duitsers adviseren in de Bijenkorf
ROVEN - Korsten wegnemen
ROVEN - Wegnemen van korsten
STENO - Dat schrift is ons te kort
STENO - Hierbij is men kort van stof
STENO - Ingekorte tekst
STENO - Ingekort schrijven
STENO - Korte bewoordingen voor een graaf
STENO - Kortschrijven kortgeschreven
STENO - Verkort geschreven Vlaamse zanger
TARWE - Voorbeeld van plattelandskoren
TEGEL - Duits vliegveld met een hele korte landingsbaan
TITEL - Wie stilte zoekt, komt hier toch net iets tekort
WELNU - Kortom, het is niet op een ander tijdstip
WELNU - Kortom, niet op een ander tijdstip
WELNU - Kortom, zo is de bron heden
ZEGJE - Korte toespraak
ZEMEL - Die zeurpiet weet wel het kaf van het koren te scheiden
ZICHT - Zo op het oog maakt hij het kortStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp