Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


K n l s a

We hebben 1618 cryptogrammen gevonden

AANKLEEDPOP - Muziek na afloop van een striptease
AANSTELLERS - Die komedianten werken bij personeelszaken
ABRAHAM ZIEN - Op zekere leeftijd een Bijbelse figuur waarnemen (7,4) (7,4)
ASFALTJEUGD - Tere kinderen die wel straatwijs zijn
BEKERHOUDER - De huidige kampioen hing wel boven de wastafel
BENEDENHUIS - Kelderwoning als onderpand
BESCHIKKING - Men kan volgens dit besluit er alle kanten mee uit
BOEKETREEKS - In de bloemen- en boekwinkel staan ze (ervoor in de rij)
BORSTELBAAN - Een betrekking als straatveger
CENTERCOURT - Een heel belangrijke baan bij de Engelse centrale rechtbank
COLPORTEREN - Wilde pas drank aanprijzen als het langs de deuren kon
DOORDRAAIEN - Gek worden van al het voedsel dat wordt vernietigd
DRAAGKRACHT - Werknemer die er last van heeft
DROOMPALEIS - Hier ontvangt de koning klaas vaak
EIGENZINNIG - Is koppig maar wordt vanzelf verstandig
EINDRAPPORT - Door dit verslag raakt men op het laatst snel aan de drank
ELLENDELING - Die lamzak en Els gaan uit elkaar!
ENGELENHAAR - Opsmuk is een hemelse hoofdzaak
EREBAANTJES - Zwemkampioen zwemt niet betaald extra afstanden
EROM SPANNEN - Strak staan zonder dat duidelijk is hoe het zal eindigen (4,7)
GOEDGEKEURD - Het werk van staalmeesters is okay
GOEDKEURING - Het werk van staalmeesters is okay
GOLFTERREIN - Parkeerplaats voor een bepaald soort auto
GOOCHELWERK - Misleidend boek van een duivelskunstenaar
GOUDENREGEN - Bloemrijke en waardevolle neerslag
GROEPENKAST - In een kleine ruimte met meerdere clubjes wordt de spanning verdeeld
HARTFUNCTIE - Een betrekking als cardioloog
HEMELSBLAUW - Die kleur duidt op een zalige dronkenschap
INFORMATEUR - Kabinetwerker die inlichtingen verschaft
INTIMIDEREN - Schrik aanjagen zal vertrouwelingen schaden
INVALKRACHT - De denkbeeldige sterkte van een plaatsvervanger
ISOLATIEPAK - Warm kostuum voor een alleenstaande
JAMMERBOCHT - Vakantieplaats in Denemarken
JOURNALISTE - Schreef in de krant dat er na juli roest op kwam
KAMPEERAUTO - Er kan een pak meer op de auto als u er dit van maakt
KANONKACHEL - Als een balletje zo dronken en explosief veel warmte uitstralend
KASTEKORTEN - Ruimtegebrek in de glastuinbouw leidt tot financiële problemen
KORTSLUITEN - Ze willen de zaak even dicht doen om alles op elkaar af te stemmen
KRIELKIPPEN - Kleine aardappeltjes kantelen door deze dieren
KROONJUWEEL - Koninklijk sieraad in staatseigendom
KRUIDNOOTJE - Het klinkt pittig als daarmee gestrooid wordt
LEERSTUKKEN - Knappe studentes als studiemateriaal
LIERDRAAIER - Ouderwetse straatmuzikant die alles op een hoger niveau tilt
LUCHTZAKKEN - Hier kunnen windbuilen in een vliegtuig last van hebben
MAGERE JAREN - In de tijd dat ik nog slank was, was niet alles beter (6,5)
MEEGEREKEND - Men had ook becijferd dat alles inclusief was
METAMORFOSE - Make-over van een klassiek verhaal
MONNIKSGIER - Familie van een kardinaalsvogel en een nongans
NON EXISTENT - Als kloosterlinge levend? Dat bestaat niet! (3,8)
OEFENPOTJES - Die worden in wedstrijdverband gebruikt voor zindelijkheidstraining
OLIETANKERS - Dronken automobilisten aan de pomp
ONAANGEPAST - Zo zit kleding al gauw asociaal groot
ONDERKOELEN - Onaangedaan raken van mensen die te lang in de kou hebben gestaan
ONGEGENEERD - Zonder blikken of blozen de schaamte voorbij
ONHEILSBODE - Geen verkondiger van de blijde boodschap
ONNATUURLIJK - Gekunsteld is het niet vanzelfsprekend
OOGOPERATIE - Bekeken oorlogshandeling
OPDONDERTJE - Klein geweldsdelict van een onderdeurtje
PARKEERGELD - De kosten van stilstand
PATSTELLING - Uit het bijhouden van de slagen bleek een gelijke stand
PERSPENNING - Gedrukt geld waarmee een journalist zichzelf kan bewijzen
POEDERPRUIK - Is hoofdzaak bij Engelse rechtbanken
PROGRAMMEUR - De kwade geur waar een beginselverklaring in kan staan
RADIOGOLVEN - Die veroorzaken deining in het medialandschap
RAMMENASSEN - Knollen die een Drentse plaats aanrijden
RAMMENASSEN - Knollen die tegen spillen aanknallen
RAMMENASSEN - Knollen komen in botsing met een Drentse plaats
RONDEMISSEN - Krijgen ze nooit aan hun zijde als ze de tour overslaan
SERVEERSTER - Zij kan heel goed opslaan in de horeca
SNELTEKENEN - Makkelijk te contracteren zijn als straatkunstenaar
SPEELTAFELS - De kindermeubels die in een casino staan
STARTHEKKEN - Klinkt alsof het binnendringen van computers begint bij paardenraces
STROOPBENDE - Die neemt waar bij de kinderen als ze pannenkoeken eten
VASTROESTEN - Dat komt ervan als de kippen slapen
VERVREEMDEN - Zich steeds minder betrokken voelen bij afstandelijke buitenlanders
VRIESTOILET - Kleding voor als het onder het nulpunt is in het kleinste kamertje
WARENHUIZEN - Bijenkorven zijn in de plaats van woningen gekomen
WEGERVARING - Die kennis ligt op straat
WESTERTOREN - Stuk van een politiek verslaggever over wat er in Amsterdam gebouwd is
WIELERPLOEG - Rijdt en trekt door het land volgens bepaalde criteria
AANSLINGEREN - Zo komt tarzan, waggelend van dronkenschap
AGENDAPUNTEN - Stukken taart die worden rondgedeeld tijdens de vergadering
BEDDENTEKORT - Ziekenhuisprobleem waarvan ook kleine tuinders last hebben
BLOEDDORSTIG - De drankzucht van Dracula is gewelddadig
BONTVERKOPER - Kleurrijk personeelslid van de kledingafdeling
BONTWERKSTER - Kleurrijk personeelslid van de kledingafdeling
BONUSAANDEEL - Kreeg anders Loes nu de baan met een gratis waardepapier er bij
BOTTENKRAKER - Inbreker die de benen neemt als alternatieve genezer
BRUGPENSIOEN - Uitkering bedoeld voor mensen in de overgang
DE KAR TREKKEN - Het zware werk doen als wagenpaard (2,3,7)
DIERENWERELD - Mondain karakter van een Gelderse plaats
DIJENKLETSERS - Volksdansers in lederhosen zijn om je rot te lachen
DIJKDOORBRAAK - De opkomst van een Nederlandse popgroep is in het water gevallen
EDELACHTBARE - Kan een bedelaar echt als een rechter aangesproken worden
EDELFIGURANT - Die speelt een kleine rol binnen de aristocratie
EEN OPEN VRAAG - Hierop kan een gesloten mens geen antwoord geven (3,4,5)
ELEKTROCUTIE - Dodelijk ongeval door hoogspanning
ENTERTOETSEN - De keuringen van het jongvee kregen heel wat aanslagen te verduren
FEITENKENNIS - Maat met wie men werkelijk van alles heeft meegemaakt
GELUKSKLAVER - Knolgewas met viertallig blad
GEMEENTEWEGE - Plaatselijk oneerlijk op straat
GERESERVEERD - Verzekerd van een plaats op de achtergrond
GOOISE MATRAS - Verkoopartikel in een Hilversumse beddenzaak (6,6)
HEELMEESTERS - Gave juristen werken als artsen
INTERCEDEREN - Tussenbeide komen bij een Italiaanse club die van het houtje is
INTERPOLEREN - Hieruit kunnen we afleiden dat ze een internationale organisatie roemen
KADERVORMING - Het werk van een lijstenmaker
KNIKKEBOLLEN - Teken van slaap dat hoofdbrekens veroorzaakt
KOORSLUITING - Het hek in de kerk is dicht tot de laatste stemmen zijn uitgebracht
KRUIMELVEGER - Zo'n klein stukje is gevaarlijker bij het schoonmaken
LAATKOMERTJE - Kind met een lichte gewichtstoename
LICHTGELOVIG - Gemakkelijk een zonnecultus aanhangend
LOCOMOTIEVEN - Komen in de plaats van argumenten bij de spoorwegen
MAGNEETSTRIP - Aantrekkelijke nachtclubact die pas bij doorhalen actief wordt
MASSAGETAFEL - Het zitten aan de dis met veel mensen kan heel ontspannend zijn
MEUBELMAKERIJ - Zaken als kabinetsformaties
MISHANDELING - Waaruit blijkt dat het verspreiden van wierook letsel kan veroorzaken
MORAALRIDDER - Hij is koninklijk onderscheiden omdat hij de moed erin hield tegen de verloedering
NACOMPETITIE - Het is een sportieve krachtmeting wie het lekkerste toetje maakt
NIEUWLICHTER - Pas gemaakt bergingsschip volgens de nieuwste opvattingen
OM KORT TE GAAN - Kleine wandeling in samenvatting (2,4,2,4)
ONDERHOUDEND - Leuk aan het kletsen en aan het verzorgen
ONTVANGKAMER - Vertrek van een belastingambtenaar
OPNAMEZUSTER - Verpleegkundige die op een familiefoto staat
ORANJESPELER - Van amelkoor als Beatrix of blanker als Wilhelmina
OVERSCHIETEN - Zal zeker resteren als herinnering na het nemen van penalty's
OVERWINTEREN - Versla zwakkelingen die een half jaar in Spanje wonen
PARTERRETRAP - Voorbeeld van woord dat ook van recht naar links gelezen kan worden
PIRATENPARTIJ - Is politiek actief op een festijn met Nederlandse volksartiesten
PLAATSRUIMTE - Er is best een plekje te vinden voor de laatste pruim anders
PRIKKELHOEST - Gekuch waar een stimulans vanuit gaat
ROLCONTAINER - Wat een bak om op het toneel te staan!
RONDEDANSJES - Kleine huppelbewegingen tijdens de Tour de France
SNAARTHEORIE - Allesomvattende natuurkunde als deel van de gitaarles
TELEFOONSTEM - Klinkt als een keuze die per mobiel doorgegeven kan worden
THUISFLUITER - Een muzikant als huisman
TIEN TEGEN ÉÉN - Dat is bijna zeker een overtalsituatie (4,5,5)
TROMPETTEREN - Muziek maken als een olifant
UITGESTREKEN - Zo onbewogen kijken violisten die klaar zijn
VERDIENMODEL - Ze slaan geld uit hun uiterlijk volgens een bepaald stramien
WENSENLIJSTJE - Gelukkig Nieuwjaar, Vrolijk Pasen en Zalig Kerstfeest
WERELDBEDRIJF - Toneelstuk waardoor men in alle staten raakt
AARDMANNETJES - Kleine kereltjes met karakter
ACTIEVERLEDEN - Wat meer betrokken clubmensen achter de rug hebben
AFBRAAKPROCES - Een zaak waar juridisch uiteindelijk niks van overblijft
AL SLA JE ME DOOD - Opmerking van een potentieel slachtoffer van zinloos geweld (2,3,2,2,4)
AMATEURTONEEL - Reeks bedrijven die niet uitblinken in professionaliteit
BEDSCHAKELAAR - Kan licht spanning geven voor het slapen gaan
BEKERAVONTUUR - Bij de zoektocht naar de heilige graal ging het er sportief aan toe
BELASTINGPLAN - Drukkend voorstel dat van de minister van Financiën afkomstig is
BINDINGSANGST - Vrees dat de ski bij een val niet loslaat
BUITENKLUIVER - Eet lekker zijn kippetje in de natuur om vervolgens onder zeil te gaan
CADEAUARTIKEL - Stuk van een journalist in een gratis krant
DE NEUS OPHALEN - Vol minachting komen voorrijden bij de crimineel die terecht staat (2,4,7)
DENKPROCESSEN - Rechtszaken die een filosofisch karakter hebben
DE ORDE BEWAREN - Disciplinaire taak van een kloosterarchivaris (2,4,7)
DISCUSSIENOTA - Rekening die niet zonder slag of stoot wordt betaald
DOKTERSDIENST - Het werken als legerarts
DOMMEKRACHTEN - Het lijkt nogal suf personeel maar oplichten kunnen ze als geen ander!
DOORKIJKJURKEN - Kleding waarnaar ik blijf staren
DOPINGCULTUUR - Kunst die nogal wat injecties krijgt in Rusland
EILANDENGROEP - Schoolklas met de tafeltjes in clusters bij aardrijkskunde
ENGELSE ZIEKTE - Het overmatig gebruik van anglicismen als gevolg van een vitaminetekort (7,6)
EXAMENUITSLAG - Na het afleggen krijgen leerlingen er puistjes van
FRACTIEGENOOT - Slechts een klein deel verheugde zich en was ook van de partij
FRACTIEGENOOT - Slechts een klein deel was van de partij en had plezier
GEMEENTELEVEN - In het verkeer onder gelovigen is het verachtelijk niet dood te zijn
GEMEENTEZAKEN - Zijn niet eerlijk in processen van plaatselijk belang
GENADEKLAPPEN - We zijn er kapot van als al dat fysieke geweld wordt vergeven
GEWEERGRANAAT - Heilige knager volgens de majoor
GRATIEBESLUIT - Aantrekkelijke conclusie waarmee we vrij zijn
GROENE ENERGIE - De daadkracht van een milieuactivist die we in huis halen (6,7)
HERSENCHIRURG - Het werk van die specialist is hoofdzaak
HET VUUR OPENEN - Een daad van agressie plegen tijdens het ontsteken van de olympische vlam (3,4,6)
HUISHOUDSTERS - Vrouwen die de boel kort en klein slaan
HUISJESMELKER - Die veehouder werkt voornamelijk in de stad
HUZARENSTUKJE - Zo'n klein toneelspel van soldaten is heel bijzonder
JUICHSTEMMING - Vrolijke verkiezing althans voor de winnaar
KLOKKENLUIDER - Trekt aan de bel als het fout gaat
KUIPERSBEDRIJF - Die zaak is deels een toneelstuk voor intriganten
LOKAAL VERKEER - Het van klas naar klas gaan (6,7)
LOKAAL VERKEER - Van klas naar klas gaan (6,7)
LUCHTOPERATIE - Na deze raketaanval kon men weer rustig ademhalen
LUCHTOPERATIE - Na deze raketaanvalkon men weer rustig ademhalen
METAALMOEHEID - Hier heeft Kwikfit geen last van
MINVERMOGENDE - Ondanks zijn armoe is hij tot liefde in staat
NAAMZEGGERTJE - Het kind stelt zich voor dat het net als de vader heet
NIETS TE DANKEN - Is erkentelijk terwijl men met lege handen staat (5,2,6)
NORMAALSCHOOL - Daar leerde je heuken, daldeëen en voor de klas staan
ONDERSCHATTEN - Miskennen in het gezelschap van lievelingen
ONVERANTWOORD - Deze reactie komt in de buurt maar lijkt te riskant
PARTIJGEBONDEN - Zo komt men niet los van een hoeveelheid politici
PENSEELSTREEK - Komen hier veel schilders vandaan
PEOPLEMANAGER - De baas van het Amerikaanse volk is een motivator
PLAATJESALBUM - Boek om singles in te plakken
POLSSTILSTAND - Onderzoek achteruitgang als het hart faalt
PROEFEXPLOSIE - Knal die in de smaak valt
RECLAMEFOLDER - Komt in de bus als een presenteerblaadje
ROUTINEGEBAAR - Ten teken van de zoveelste bevalling
SCHEIDINGSTON - Veel alimentatiegeld voorkomt dat ze in elkaars vaarwater komen
SIGARENKOKERS - Die werken in een Cubaans specialiteitenrestaurant
SNELKOPPELING - Het klikte meteen maar de flitsscheiding volgde al snel
SPANNINGSBRON - Drukke baan, privéproblemen, eindexamen of stopcontact
SPELERSTUNNEL - Veel gokkers gaan eronderdoor als ze tussen al dat publiek komen
STALPERSONEEL - Werknemers die lange vingers hadden
STEMCOMMISSIE - Kies een aantal mensen om de verkiezingen in goede banen te leiden
STEREOTYPEREN - Ik zou de installatie beschrijven als clichématig werk
STRAFWERKTUIG - Met extra taken belaste schoolboefjes krijgen ervan langs
SUDDERPLAATJE - Waarop men kan slowdansen tot men gaar is!
SUPERGELEIDER - Van mij kan ie naar de pomp lopen, hij zal weinig weerstand ondervinden
TELEBANKIEREN - Geldzaken regelen in Verweggistan
TOILETBORSTEL - Daarmee kun je je kleding schoonmaken
TRIBUNEPLAATS - Kijkduin biedt een plek in het stadion
TROONOPVOLGER - Komt in de plaats van een koningszetel
VEILINGLOKAAL - Hier komt een klas onder de hamer
VOORINGENOMEN - Als er van partijdigheid sprake is, voelt men zich als aanvaller bedrogen
VRAGENRUBRIEK - Krantenkolom met huwelijksaanzoeken
WARMTEVERLIES - Minder hartelijkheid ten gevolge van slechte isolatie
ZAAKWAARNEMER - Kijkt naar de winkel en pikt er iets van mee
ALS DE BONTE HOND - Ongunstige vergelijking met een lapjeskat (3,2,5,4)
BEDIENINGSGELD - Onkosten voor de laatste sacramenten
BLOEMPOTKAPSEL - Met zulk haar krijgt men zeker last van roos!
BODEMONDERZOEK - De ontdekking van de ondergrens is van archeologische waarde
BRIDGEPARTNERS - Kaarten met een samenlevingscontract
BROODBEZORGERS - Bakkersknechten zijn de leveranciers van hedendaagse kunst
CORRESPONDEREN - Op elkaar aansluiten bij het verslag doen
DE RIT UITZINGEN - Wat het kabinet wil is dat wielerfans blijven kijken (2,3,9)
DE VIJFDE COLONNE - Karavaan die alleen uit volgwagens bestaat (2,6,7)
DOEHETZELFZAAK - Winkel waar men alleen voor staat (3-3-8)
DRIFTKIKKERTJE - Kleine pad dat al snel tamelijk woest werd
E-MAILADRESSEN - Daar kunnen we terecht voor spulletjes van gebrand glas
ECHTVERKLARING - Maakt zo'n huwelijksakte helemaal goed
EEN POTJE BREKEN - Kunnen oogappels en onhandige keramisten (3,5,6)
EEN VROLIJKE NOOT - Klinkt als een geschikte snack tijden het happy hour (3,8,4)
EXPLOSIEKRACHT - Werknemer die op ontploffen staat
GEMENEBESTLAND - Rijk waarin een lage Brabantse gemeente staat
GENEESMIDDELEN - Daarmee kan men de financiële sector weer gezond maken
GERINGSCHATTEN - Kleine lieverdjes minachten
GEVOLGTREKKING - Hier kun je wel uit afleiden dat er een consequentie aan de verloting zit
GOOI EN SMIJTFILM - Verschijnt op een doek als er van alles op wordt gekwakt (4,2,9)
HALLELUJATENEN - Hvrolijke voetstukken van heilsoldaten
HALLELUJATENEN - Vrolijke voetstukken van heilsoldaten
HOOFDONDERWERP - Baas-knecht verhouding als belangrijkste item
HUURMOORDENAAR - Hij rekent af met de leasemaatschappij
IN ELKAAR ZAKKEN - Men kan zich niet staande houden met alleen gecomprimeerd verpakkingsmateriaal (2,6,6)
INTERNATIONALS - Hebben ook buitenlandse aandelen in de spelersmarkt
ISOLATIEBEDRIJF - Ze laten anderen niet in de kou staan waardoor hun zaak alleen staat
KINDERSCHOENEN - Het is nauwelijks ontwikkeld of die maatjes lopen er al op
KLANKBORDGROEP - Meditatieclubje dat op kleine en grote schaal luistert en adviezen geeft
KLANTENSERVICE - Bij die afdeling krijgt niet alleen het personeel opslag
KLEERMAKERSPOP - Deze leuk aangeklede muziek staat behoorlijk in de etalage
KOLOMMENBALANS - Juist zo'n boekhouding bepaalt de stabiliteit van een tempel
KOPERBEWERKING - Dergelijke beïnvloeding van de consument maakt diepe indruk
LEGERPERSONEEL - Groene werknemers met minder inhoud maar volop strijdbaar
LEKKERMAKERTJE - De vooraankondiging van een kleine producent van smaakstoffen
LEVENSMIDDELEN - Het gebruik hiervan kan de gemiddelde lengte van het bestaan bepalen
LEVEN VAN DE WIND - Rondkomen als petomaan (5,3,2,4)
LOOP NAAR DE POMP - Onvriendelijk bedoeld advies voor een automobilist met een lege tank (4,4,2,4)
MAANDAGPRODUCT - Is na het weekend uitgerekend, maar is geen kwaliteitsartikel
MATTENKLOPPERS - Winnende judoka's en voetballers die veel stof doen opwaaien
MEDELEERLINGEN - Die maken deel uit van een samenscholing
NACHTBLINDHEID - Zwartkijkers hebben er geen last van
ONGELIKTE BEREN - Knuffelbeesten die niet zijn afgelebberd (9,5)
ORANJEVRIJSTAAT - Is in Zuid-Afrika en bij het Nederlands elftal niet gedekt
PAKKENSCHENKER - Laat de frisdrank rijkelijk vloeien en kleedt de mannen gratis aan
PALMENSTRANDEN - Op die vakantiebestemmingen zal een schrijfster vastlopen
PRESTATIEBEURS - Een knap stukje werk van Berlage in Amsterdam
RANDGROEPERING - Afrikaanse beleggingsmaatschappij in de marge
RECHTSPROBLEEM - Kwestie die om een meesterlijke oplossing vraagt
SATELLIETSTAAT - Men maakte er vele omwentelingen mee maar kent nog steeds geen autonomie
SCHAAPMANNETJE - Je kan een ram krijgen als je me geen glaasje jenever geeft!
SCHAARBEWEGING - Knip? En de voetballer is erlangs
SCHARRELSLAGER - Deze kleine zelfstandige is een succesvolle don Juan
STAALPRODUCTIE - Deze ijzersterke uitvoering zorgde voor een hele sterke plaat!
STAATSIEDRACHT - De plechtige kleding die bij een vorstelijke zwangerschap past
STERRENSTELSEL - De tactiek van los galácticos
STRESSBALLETJE - Men knijpt 'm nog al voor dit spannende dansje
STROOMBEDRIJVEN - Aktes van een toneelstuk vol spanning
TANGVERLOSSING - Het beviel slecht, gelukkig ben ik nu van dat vreselijke mens af!
TERECHTSTELLEN - Je kunt geheel juist beweren dat dit dodelijk af zal lopen
TERUGROEPACTIE - Protest waarbij, voor de zekerheid, over en weer leuzen worden gescandeerd
TROONWISSELING - Koninklijke stoelendans
TROUWREPORTAGE - Krantenartikelen met foto's van het kersverse paar
UIT ELKAAR HALEN - Scheiden kan heel wat losmaken (3,6,5)
VERKOOPMONSTER - Een vreselijke winkelbediende van staal
VIERLANDENPUNT - Internationaal leesteken dat in zuidelijk Afrika een grensgeval is
VRIENDENPRIJSJE - Het kost niet veel als het ondermaats is
WERELDREIZIGER - Die geweldige toerist was kennelijk in alle statenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp