Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


IONA

We hebben 136 cryptogrammen gevonden

TIL - AZ-international die vol van duiven is
CAPS - Hoofddeksels van internationals
CAPS - Zitten internationale op de kop
ISBN - Staat te boek als een nationale bekendheid
PLAT - Tweedimensionaal is onbeschaafd
SINT - Aanbeden staffunctionaris
SINT - Staffunctionaris
SINT - Staffunctionaris die een heiligverklaring heeft meegemaakt
ANJER - Was in de jaren 70 een revolutionaire bloem
AROMA - Die antirevolutionaire grootmoeder brengt een fijn luchtje mee
BABEL - Oranje-international die moeite heeft met communiceren
CHILI - De helft van het Aziatische land hoort met zijn nationale munt in Zuid Amerika thuis.
CHILI - Nationaal gerecht
MELLE - Visionair realist
VOLKS - Het is niet alleen voor gewone mensen, maar nationaal
VOLKS - Is heel gewoon nationalistisch
ACCENT - Legt de nadruk op de nationale afkomst
DIPOOL - Een buitenlander met twee nationaliteiten heeft z'n positieve en negatieve kanten
EU-LID - Internationaal geslacht
ISRAEL - Oud-International in het Midden-Oosten
LAPTOP - Internationaal overleg waarbij geld wordt ingezameld
VIKING - Wordt vorstelijk beloond bij Voetbal Internationaal met zijn lange haren en stoere uiterlijk
VINKEN - Notatiewijze op de nationale vogelteldag
DAMSLAG - Sportieve strijd rond het Nationaal Monument
DUNDOEK - Sleets nationaal symbool
EUROTOP - Hoogste bedrag voor een internationale spits
GEBELGD - Boos van nationaliteit gewisseld
GEBELGD - In Brussel genationaliseerd maar zeker niet blij
GRENZEN - Nationale afscheidingen
INLANDS - Nationaal en koloniaal
LANDMAN - Nationalist
NAASTEN - De mensen om je heen nationaliseren
PLATAAN - Die boom doet tweedimensionaal aan
PLATVIS - Tweedimensionaal beest
TOLUNIE - Internationale speelgoedbond
TOVEREN - Wat staffunctionarissen doen heeft iets magisch
VLAKGOM - Tweedimensionale wisser
ZENDING - Lading missionarissen
AARTSLUI - De voornaamste functionarissen zijn zeer werkschuw
AFGHAANS - De nationaliteit van windhonden
HATTRICK - Bijzondere score van een internationale goochelaar
LANDELIJK - Is niet steeds op nationaal niveau
LANDELIJK - Wel en niet nationaal
LANDERIG - Beetje nationaal, maar niet fanatiek
LANDGOED - Nationale klederdracht
NEDERPOP - Nationaal speelgoed
OLIEREUS - Geweldig gesmeerde multinational
PROSTAAT - Nationalistisch orgaan
BRUINGOED - Nationaalsocialistisch materiaal voor radio's en tv's
KERNLEDEN - Die maken deel uit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap
LANDLOPER - Nationale atleet die een zwervend bestaan leidt
LOONRONDE - Wedstrijd voor professionals
ROODBAARD - Stripfiguur met revolutionair haar
ROODBAARS - Revolutionaire vis
STAATSMAN - Die politicus is een nationalist
STILLEVEN - Kunst voor een pensionado in Drenthe
VERRIJKING - Nationalisatie die geld oplevert
VERTALING - Nationaliteits verandering van Frans
VOLKSEPOS - Nationale vis die in een heldendicht voorkomt
VOLKSTUIN - Nationaal park
DROOMPRINS - Visionair in het koninklijk huis
HOOGWERKER - Topfunctionaris
KNALORANJE - De explosieve nationale ploeg kleurt ervan
LANDBOUWER - Nationalistische aannemer
LANDLOPERS - Nationale atleten die een zwervend bestaan leiden
LOYALITEIT - Term dubbele nationaliteit
MEDELANDER - Copiloot met dezelfde nationaliteit
OMSLAGDOEK - Kleding op een revolutionair schilderij
OMSLAGPUNT - Is voor de verandering een revolutionair onderwerp
ORANJEHEMD - International die een aanhanger van hangwang is
ORANJETELG - Kind van een Nederlandse international
ROLPRENTEN - Revolutionaire films
STATENBOND - Internationale vereniging van bandstoten
STILLEVENS - Die zijn geschilderd door pensionado's
STILLEVENS - Worden gemaakt op schildercursussen van pensionado's
TOLBEAMBTE - Zo'n functionaris speelt een spel
VOLKSKLEDIJ - Nationale mode
VOLKSPARTIJ - Feest voor nationalisten
WERKBEZOEK - Visite van een functionaris
WOORDBLIND - Voetbalinternational die als zegsman niet erg goed belezen is
ZONDERLAND - Heeft deze turner geen nationaliteit
BLIKSKATERS - Krachttermen van visionaire mannetjes
KONINGSSTAF - Wordt gevormd door de hoffunctionarissen
MANNEKEN PIS - Dat ventje zeikt over een nationaal symbool (8,3)
PERSPECTIEF - De toekomst lijkt driedimensionaal
SINTERKLAAS - Heilige staffunctionaris
SINTERKLAAS - Staffunctionaris
SPELLEIDING - Jury bij het Nationaal Dictee
VOLKSKLEREN - Nationale mode
EXPORTWAARDE - Voorheen had de wijn betekenis in de internationale handel
HAVENBEAMBTE - Veiligheidsfunctionaris
HOGEPRIESTER - Topfunctionaris in de kerk
INTERPOLEREN - Hieruit kunnen we afleiden dat ze een internationale organisatie roemen
LANDAANWINST - Hij verrijkt het nationale team na de drooglegging
ORANJESPELER - International die geel en rood heeft gekregen
ROBBENVANGST - De buit van een Oranje-international
SPOEDZENDING - Haastklus voor missionarissen
STREEKDRACHT - Kleding die regionaal zal bevallen
STREEKGENOOT - Regionale handlanger van een kwajongen
STREEKORGAAN - Een angel om 'r regionale prikacties mee onder de aandacht te brengen!
VNWAARNEMERS - Vertegenwoordigers van een internationale organisatie die het tijdschrift bekijken
VOLKSKLEDING - Nationale mode
AMATEURTONEEL - Bedrijven die niet uitblinken in professionaliteit
AMATEURTONEEL - Reeks bedrijven die niet uitblinken in professionaliteit
AMATUEROPNAME - Foto die geen professional in het ziekenhuis maakte
GEWESTVORMING - Regionaal onderwijs
GRENSBEPALING - Kaderwet die een internationaal karakter heeft
GROOTHOEKLENS - Voor de camera is het een fikse klap voor een Oranje-international
LANDSADVOCAAT - Hij pleit voor een nationale drank
LANDSADVOCAAT - Verdediger van de nationale drank
OMSLAGARTIKEL - Revolutionair journalistiek product
OMSLAGVERHAAL - Revolutionaire geschiedenis
STAATSBURGERS - Nationale gerechten
STREEKGERECHT - Dit staat op het menu van het regionale hof
STREEKGERECHT - Komt op tafel bij het regionale hof
ZENDINGSDRIFT - De woede van een missionaris
HEMELBESTORMER - Revolutionair die de lucht in vliegt
HEMELBESTORMER - Revolutionair die graag en snel de lucht invliegt!
LANGEBAANRIJDER - Internationaal chauffeur
MIDDENSTANDERS - Ze steunen het centrum maar worden er door multinationals uitgewerkt
STREEKGEBONDEN - Men is er regionaal niet vrij van
STREEKGEBONDEN - Zat vast viool te spelen met regionaal werk
VERVOLGVERHAAL - Eén aflevering uit een serie van Amnesty internationaal
VIERLANDENPUNT - Internationaal leesteken dat in zuidelijk Afrika een grensgeval is
AFLUISTERDIENST - Voor de nationale veiligheid moet men tijdens deze mis ook zachtjes b zeggen
HOLLAND IS IN LAST - De pornoactrice met zorgen vormt een nationaal probleem (7,2,2,4)
HULPSINTERKLAAS - Staffunctionaris van de bijstand
LANDSVERDEDIGER - Back van het nationale elftal
OMSLAGONTWERPEN - Revolutionaire plannen die de voorpagina halen
OMWENTELINGSTIJD - Revolutionaire periode van een hemellichaam
HET HEK IS VAN DE DAM - Doordat iedereen doet wat hij wil, is het nationaal monument weer bereikbaar (3,3,2,3,2,3)
VERLICHTINGSPLAN - Schijnt het idee uit de periode van het rationalisme te zijn
BINNENLANDSE ZAKEN - Nationale bedrijven (12,5)
EEN LANDELIJKE SFEER - Nationale stemming (3,10,5)
OMWENTELINGSGEEST - Revolutionaire verschijning
BOODSCHAPPENJONGEN - Commissionair


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp