Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


ION

We hebben 450 cryptogrammen gevonden

BUI - Emotionele toestand om nat van te worden
ION - Energie heeft zo'n deeltje genoeg
ION - Geladen deeltje achter het stadion
ION - Geladen krijgt een pionier geen groente
ION - Het staat 1-0 voor 'n klein deeltje
POP - Marionet in de muziek
POP - Voor een marionet zit er muziek in
TIL - AZ-international die vol van duiven is
VAK - Discipline in het stadion
VAK - Werk in het stadion
ABDIJ - Conventioneel gebouw
AMBT - Dat is betrekkelijk functioneel
BLOS - Emotionele kleur
CAFÉ - Tankstation
CAPS - Hoofddeksels van internationals
CAPS - Zitten internationale op de kop
ISBN - Staat te boek als een nationale bekendheid
KLOK - Illusionist die bij de tijd is
PLAT - Tweedimensionaal is onbeschaafd
POMP - Eindstation van een verwenste wandelaar
PREI - Public relations voor een kiempje in de groentesector
REDE - Rationele aanlegplaats
REDE - Rationele ankerplaats
REDE - Uitgesproken rationeel
SINT - Aanbeden staffunctionaris
SINT - Staffunctionaris
SINT - Staffunctionaris die een heiligverklaring heeft meegemaakt
SPIE - Hij spioneert voor de centen
STUK - Ze is mooi maar functioneert niet meer
VORM - Conventionele gedaante
WAVE - Golft permanent door het stadion
WAVE - Heeft zijn ups en downs in het stadion
ANJER - Was in de jaren 70 een revolutionaire bloem
ARENA - Stadion om op de vuist te gaan
ARENA - Vlaktemaat achter een stadion
AROMA - Die antirevolutionaire grootmoeder brengt een fijn luchtje mee
BABEL - Oranje-international die moeite heeft met communiceren
CHILI - De helft van het Aziatische land hoort met zijn nationale munt in Zuid Amerika thuis.
CHILI - Nationaal gerecht
DRIVE - Bij de afslag vindt u een digitaal station
FORTO - Sterk gespeeld in een bastion van niets
KRENG - Slecht functionerend aas
KROEG - Tankstation
MELLE - Visionair realist
RADIO - Snel zendstation in oprichting
RAKEN - Emotioneel treffen
SCHOK - Emotionele klap die u beving
SCHOK - Emotionele ontlading
SFEER - Stemming die de science fiction voer had
SPIES - Engelse spionnen zijn scherp
TRAAN - Laat een walvis geëmotioneerd lopen
VOLKS - Het is niet alleen voor gewone mensen, maar nationaal
VOLKS - Is heel gewoon nationalistisch
ACCENT - Legt de nadruk op de nationale afkomst
DIPOOL - Een buitenlander met twee nationaliteiten heeft z'n positieve en negatieve kanten
DOETJE - Dat emotioneert je wel wat als je niet zo flink bent
EU-LID - Internationaal geslacht
ISRAEL - Oud-International in het Midden-Oosten
KAKKER - Heeft duidelijk behoefte zich traditioneel en duur te kleden
KUIPJE - Klein stadion gevuld met margarine
LAPTOP - Internationaal overleg waarbij geld wordt ingezameld
LYRIEK - Emotionele dichtsoort
POMPEN - Geven lucht aan tankstations
POMPEN - Lucht in fietsbanden bij tankstations
REDERIJ - Rationele reeks om uit te rusten
ROEREN - Emotioneel op een trommel slaan
SIERRA - Niet-functioneel Iberisch rondhout
SIESTA - Traditionele middagslaapje in zuidelijke landen
STUKJE - Voor een klein deel redactioneel
TANKEN - Veel drinken bij een benzinestation
TANKER - Die legt aan bij een benzinestation
TANKER - Vaartuig bij een benzinestation
UITVAK - Functie in een van de horecagelegenheden van het stadion
VAKMAN - Professionele echtgenoot
VIKING - Wordt vorstelijk beloond bij Voetbal Internationaal met zijn lange haren en stoere uiterlijk
VINKEN - Notatiewijze op de nationale vogelteldag
WERKEN - Functioneren deze boeken
ZIEKTE - Een stoornis in het functioneren van het lichaam
AFHALEN - Slopen e.d., verwijderen en meenemen vanaf het station
BADKUIP - Stadion voor watersport
BEROEPS - Functioneel of ambachtelijk
BEWOGEN - Niet stilgestaan bij de emotionele gebeurtenissen
BOLWERK - Hersenarbeid in een bastion
DAMSLAG - Sportieve strijd rond het Nationaal Monument
DUNDOEK - Sleets nationaal symbool
DWEILEN - Zwerven op straat en functioneren als voetveeg
EUROTOP - Hoogste bedrag voor een internationale spits
FANCLUB - Zitplaats in het stadion
GEBELGD - Boos van nationaliteit gewisseld
GEBELGD - In Brussel genationaliseerd maar zeker niet blij
GEROERD - Emotioneel in de keuken
GEROERD - Geëmotioneerd bij het mengen
GRENZEN - Nationale afscheidingen
HET DOEN - Op seksueel gebied functioneren (3,4)
INLANDS - Nationaal en koloniaal
LANDMAN - Nationalist
LOGISCH - Rationeel juist
MINIPIL - Anticonceptioneel middel voor een dwerg
NAASTEN - De mensen om je heen nationaliseren
NEGEREN - Stilzwijgend koeioneren
OFFSIDE - Tribunevak buiten het stadion
ONJUIST - Rationeel onjuist
ONTDAAN - Emotioneel bevrijd
OPHALEN - Oude kennis van het station
PHILIPS - Spaanse koning die een Nederlandse eredivisionist sponsort
PINKPOP - Muzikale vingermarionet
PLATAAN - Die boom doet tweedimensionaal aan
PLATVIS - Tweedimensionaal beest
POMPOEN - De domme medewerker van het tankstation is in deze tijd van het jaar licht in het hoofd
POPSTER - Beroemde marionet
POSTBUS - Functionele blik voor de correspondentie
REDELIJK - Een rationeel kadaver is aanvaardbaar
REDELIJK - Nogal rationeel
ROEREND - Emotioneel met een lepeltje
RUSTEND - Gepensioneerd en in slaap
STROPOP - Díe marionet heeft een tegenvaller moeten slikken
TOLUNIE - Internationale speelgoedbond
TOVEREN - Wat staffunctionarissen doen heeft iets magisch
VAKTAAL - Spreken supporters in het stadion
VANGNET - Televisiestation waardoor we worden gegrepen
VLAKGOM - Tweedimensionale wisser
WASKUIP - Waar de vieze kleding ingaan is een voetbalstadion geweest
WERKING - Het functioneren van een arbeider met hts-opleiding
WERKING - Het functioneren van een bank
ZENDING - Lading missionarissen
AARTSLUI - De voornaamste functionarissen zijn zeer werkschuw
AFBOUWEN - Gewoon je huis perfectioneren en dan steeds minder gaan werken
AFGHAANS - De nationaliteit van windhonden
AFKIJKERS - Spionnen op school
AFWERKEN - Voltooien voor de pensionering
CATSHUIS - Engels dierenpension in den haag
CENTRALE - In het midden gelegen krachtstation
DOELLOOS - Dat is een gepensioneerde keeper zonder ambities
EMERITUS - Rustend gepensioneerd
ETHERNET - Samenstel van radiostations waaraan veel computers zijn verbonden
GESCHOKT - Emotioneel aangegrepen door een aardbeving
HATTRICK - Bijzondere score van een internationale goochelaar
INZENDER - Hij stuurt een mededeling naar een modieus radiostation
INZENDER - Populair station dat meedingt naar een prijs
INZENDER - Stuurt zijn oplossing naar een populair radiostation
KAASKUIP - Zuivelstadion van hout
KOPGROEP - Een verzameling pioniers
LANDELIJK - Is niet steeds op nationaal niveau
LANDELIJK - Wel en niet nationaal
LANDERIG - Beetje nationaal, maar niet fanatiek
LANDGOED - Nationale klederdracht
LEDENPOP - Clublied over een marionet
LEDENPOP - Clubmuziek van een marionet
LEDENPOP - DEKSELSE MUZIEK VAN EEN MARIONET
LOGIGRAM - Rationeel juist bericht
LOGIGRAM - Rationeel juist gewicht
LOOGKUIP - Men jokte voor het stadion dat er alleen maar kale meubels in stonden
MELKKUIP - In een helemaal wit feyenoord stadion botert het wel
NEDERPOP - Nationaal speelgoed
OLIEREUS - Geweldig gesmeerde multinational
ONTROERD - Zo emotioneel is een stuurman die met lege handen staat
OUTSIDER - Leek een hooligan met een stadionverbod
PILSTRIP - Inhoudelijke anticonceptionele excursie naar een brouwerij
POPFEEST - Partij voor marionetten
PRACHTIG - Heel mooi, maar wel een beetje in de stijl van public relations
PROSTAAT - Nationalistisch orgaan
REISKLOK - Illusionist die aan een tournee bezig is
ROOKPAAL - Brandhout op een station
SKYBOXEN - Luchtige luidsprekers in het stadion
SLAGWERK - Professioneel boksen of zwemmen
STAR WARS - Is rigide afkerig van science fiction (4,4)
TANKSLAG - Gevecht bij een benzinestation
TREKKIES - Door de tandarts te verwijderen sciencefictionfans
UITSTAAN - Zo zijn er velen die niet functioneren
VRIJE TRAP - Publieke opgang in een voetbalstadion (5,4)
ZENDPOST - Stuur brieven aan het station
AANGEDAAN - Even emotioneel bezocht
AANJAGERS - Apparaten die de Orions in werking stellen
AFGEDAAID - Zo moe is een gepensioneerde dj cryp
APOTHEKER - Receptionist
ARTISTIEK - Traditioneel
AUTOTREIN - Stationswagons
AUTOTREIN - Stationwagens
BAANVEGER - Beroepsschoonmaker in een ijsstadion
BRUINGOED - Nationaalsocialistisch materiaal voor radio's en tv's
BURGERNET - Informatief tv-station van McDonald's
CATACOMBE - Deel van het stadion waar een grafstemming heerst
CLUBSTOEL - Zitplaats in een stadion
CLUBZETEL - Zitplaats in een stadion
DISKDRIVE - Dat station geeft vaart aan een schijfje
EUROSUPER - Muntenwinkel bij het tankstation
HAARWATER - Vrouwelijk drankje of lotion
INWERKING - Het functioneert naar binnen toe
KERNLEDEN - Die maken deel uit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap
KUIPSTOEL - Zitplaats in een stadion
LANDLOPER - Nationale atleet die een zwervend bestaan leidt
LOONRONDE - Wedstrijd voor professionals
MINIBREAK - Een Austin stationcar voor een tennisser?
NEDERLAAG - Verlies in een van de onderste regionen
NEDERLAAG - Waardoor de club in de onderste regionen terecht kwam
NETWERKEN - Boeten in de relationele sfeer
NETWERKEN - Nog niet zo lang bezig zijn in de relationele sfeer
POMPOENEN - Grote stommelingen bij een benzinestation
POPDIVA’S - Gevierde marionetten spelers
POPMUZIEK - Marionettenspel
REDEKUNST - Een rationele imitatie van welsprekendheid
ROODBAARD - Stripfiguur met revolutionair haar
ROODBAARS - Revolutionaire vis
STAATSMAN - Die politicus is een nationalist
STAPHORST - Zeer traditioneel uitgaansnest
STILLEVEN - Kunst voor een pensionado in Drenthe
STOPTREIN - Houdt zich mooi stil op elk station
TITELSONG - 'We are the champions'
TITELSONG - Het liedje 'we are the champions'
TONEELPOP - Theatermuziek van een marionet
TREINTAXI - Stationcar
VERRIJKING - Nationalisatie die geld oplevert
VERTALING - Nationaliteits verandering van Frans
VOLKSEPOS - Nationale vis die in een heldendicht voorkomt
VOLKSTUIN - Nationaal park
VOORLOPER - Soort pionierende haas
WERKWOORD - Functioneren, arbeiden, enzStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App