Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Geslagen

We hebben 173 cryptogrammen gevonden

JUT - Hij wordt op z'n kop geslagen
KOP - Geslagen teken van een munt
SIM - Aap aan de haak geslagen
TAS - Er wordt een hoop opgeslagen
TAS - Wordt een hoop en hard op geslagen
BATS - Waarmee sportief geslagen wordt en opgeschept
DAME - Die vrouw is soms uit het veld geslagen
DAME - Die vrouw wordt dikwijls geslagen
DOWN - Terneergeslagen als het netwerk plat ligt
DOWN - Terneergeslagen door te weinig slagen
FLAP - Omgeslagen bankbiljet
FLAP - Omgeslagen geld
FUST - Is aangeslagen omdat er weer drank gaat vloeien
FUST - Is het aangeslagen omdat er weer drank gaat vloeien
FUST - Wordt aangeslagen voor drankgebruik
GADE - Als zij geslagen wordt, blijft dat niet ongezien
GADE - Moet je kijken, die vrouw wordt geslagen
HITS - Die toppers zijn vooral in Engeland ingeslagen
KOEL - De neergeslagen maat was fris
KOPIJ - Tekst in neergeslagen kleding
LENS - Geslagen en geslepen
LENS - Geslagen glas
LENS - Geslagen voor een beter uitzicht
LENS - Geslagen voor meer uitzicht
LENS - Objectief op het oog geslagen
LENS - Op het oog lam geslagen
LENS - Zo op het oog geslagen
LENS - Zo op het oog in elkaar geslagen
MOES - Geslagen gerecht
PUCK - Hond die keihard geslagen wordt
TROM - Dik jongetje dat vaak geslagen wordt
VELD - Uit dit sportterrein kan men geslagen worden
ALARM - Wordt geslagen bij wijze van waarschuwing
BEURS - Bont en blauw geslagen buidel voor geld
BOXER - Heeft 'm zo te horen en zo te zien plat op z'n bek geslagen
DEPOT - Zat onder in de fles opgeslagen
EAGLE - Met die tien dollar hebt u een goede slag geslagen
FRANK - Die jongen wordt in Zwitserland geslagen
GEKKO - Dat diertje is vreemd terneergeslagen
GEKKO - Vreemd neergeslagen dier
KNOTS - Toch gek dat ermee geslagen wordt!
KOALA - Neergeslagen op de wijze van een beer
KOEST - Een neergeslagen Europeaan houdt zich stil
KOEST - Neergeslagen Europeaan die zich gedeisd houdt
KOEST - Rustig als een neergeslagen Europeaan
KOKET - Behaagziek als een aangeslagen paardje
KOKET - Behaagziek als een neergeslagen paardje
KOKET - Een neergeslagen paardje is behaagziek
KOKOS - Klapper die neergeslagen wordt in Griekenland
KOLOS - De reus kwam terneergeslagen vrij
KOMAF - Is van oorsprong terneergeslagen en vreemd
KOMAF - Neergeslagen en gestoord van origine
KOMAF - Van oorsprong neergeslagen en onbenullig
KOZIJN - Door raamwerk neergeslagen wezen
PLANK - Misgeslagen bergplaats
SETUP - Die Engelse organisatie wordt zo het andere veld in geslagen
TOETS - Aangeslagen door het examen
TOETS - Het proefwerk is bij de leerlingen aangeslagen
TOETS - Is aangeslagen door het examen
TOETS - Is mogelijk aangeslagen als men 'm niet haalt
TOETS - Proef die is aangeslagen
TOETS - Was aangeslagen door de moeilijkheid ervan
TOETS - Was behoorlijk aangeslagen door al die vragen
TOETS - Wel mooi aangeslagen door het proefwerk
TOETS - Wordt aangeslagen of ingedrukt voor het onderzoek
TROJE - Hier werd de toren door het paard geslagen
BEKKEN - Die muilen worden geslagen
DIPPEN - Terneergeslagen zijn over saus
DOBBER - Kan aangeslagen raken als men ergens naar zit te vissen
ENTERS - Aangeslagen jong vee
GEHEID - Is vast ingeslagen
GEHEID - Men heeft zeker wat in de grond geslagen
GEHEID - Zeker enkele meters de grond ingeslagen!
GETIKT - (zachtjes geslagen met een) knots
GETIKT - Gek genoeg enigszins aangeslagen
GETIKT - Zachtjes geslagen met een knots
IJKMERK - Teken dat bij eiken wordt ingeslagen
KOPERS - Afnemers van neergeslagen journalisten
KORIST - Zanger in een neergeslagen rij
NAGELS - Die zijn geknipt om geslagen te worden
NETBAL - Juist zo'n feest mag overgeslagen worden
ONTZET - Uit het lood geslagen
ONTZET - Vrij uit het lood geslagen
RIDDER - Geslagen gentleman
RIDDER - Heer die is geslagen
RIDDER - Is geslagen voor een lintje
SPIJKER - Hard op zijn kop geslagen
TAMTAM - Die wordt rustig tweemaal geslagen
TAMTAM - Wordt (dubbel) rustig geslagen
ZETKOP - Het hoofd van de drukkerij werd eenmaal aan boord geslagen!
BANKDAG - Die tijd wordt afgeslagen
DANKDAG - Die tijd wordt afgeslagen
DOBBERS - Kunnen aangeslagen raken als we ergens naar vissen
HOMERUN - Is uit het veld geslagen
KLUTSEN - Hierbij zal de bal rommelig rondgaan en tot moes geslagen worden
KRUISJE - Geslagen tiental
KRUISJE - Wordt geslagen tijdens de Elfstedentocht
LINKSAF - Zo geslagen dat je niet meer onhandig bent
PAKHUIS - Opgeslagen in een bordeel
SHUTTLE - Die wordt de ruimte ingeslagen
SLAATJE - Uitgeslagen gerecht
SPIJKERS - Geslagen geld
TIKFOUT - Naar de letter verkeerd aangeslagen
TOETSEN - Kunnen aangeslagen raken als we ergens naar vissen
TOETSEN - Zijn vaak aangeslagen door de moeilijkheden ervan
VEILING - Daar draait men door als het niet wordt afgeslagen
WALNOOT - Die toon wordt op zee niet aangeslagen
ABERDEEN - Maar in Duitsland heeft deze noorderling maar één schot aan de haak geslagen
BEURSMAN - Bont en blauw geslagen door zijn vrouw bij allerlei standjes
BLOEDVAT - Wordt aangeslagen in het vampierscafé
DATABANK - Opgeslagen archief
DRIFTKOP - Op hol geslagen hoofd
DRUMSTEL - Twee shagrokers die regelmatig geslagen worden!
GELAGERD - Alles is opgeslagen waardoor het goed draait
GELAGERD - Dus zijn er kogeltjes in opgeslagen
GELAGERD - Zo opgeslagen draait het gesmeerd!
GELDSTUK - Deze mooie dame heeft er duidelijk munt uit geslagen
GESLAGEN - Met harde hand de wedstrijd verloren
GESLAGEN - Zijn met veel munten op de kop getikt
GESLAGEN - Zult u het halen of wordt u geklopt
KOPIETJE - Afdruk van een neergeslagen kanarie
KRUISJES - Worden bij tientallen geslagen in de kerk
LAKLEREN - In het bureau opgeslagen kleding met een glanzende huid
ONGEGIST - Geen slag ernaar geslagen
ONGEGIST - Geen slag ernaar geslagen waarom het brood maar niet wilde rijzen
OVERHEID - Het landsbestuur heeft te veel palen geslagen
STOMHEID - Het zegt niets om hiermee geslagen te zijn
TIMMEREN - Een klopje geven omdat ze spijkers met koppen hebben geslagen
TYPELINT - Is nogal aangeslagen bij zo'n soort decoratie
VERROEST - Een verwensing omdat het aangeslagen is
VRIJE WORP - Losgeslagen nageslacht van sportmensen (5,4)
ZEELOODS - Ruimte waar water wordt opgeslagen in de haven
ASKRUISJE - Geslagen na de crematie
BEURSGANG - Wordt genoteerd voor een bont en blauw geslagen bende
DOWN UNDER - (Ter)neer(geslagen) aan de andere kant van de wereld (4,5)
EINDTOETS - Tenslotte toch nog aangeslagen door die laatste repetitie!
EINDTOETS - Wordt die bij een slotakkoord aangeslagen
GESPLETEN - Schizofreen uiteengeslagen
KLAPLOPER - Hij profiteert van een stuk dat is geslagen
KLEINGELD - Munt geslagen uit de kinderbijslag
KOALABEER - Terneergeslagen op de wijze van een buideldier
KOERSVAST - Dat is een stabiel beleggingsobject dat niet van de ingeslagen richting afwijkt
LAGERBIER - Minder hoog opgeslagen drank
LAGERPILS - Minder hoog opgeslagen drank
TENNISBAL - Sportende corpsstudent die wordt geslagen
BERGBOEZEM - Het betreft twee alpentoppen waarin het water opgeslagen kan worden
DICHTREGEL - Wordt zogezegd mooi over een kier heen geslagen
GETIMMERTE - In elkaar geslagen stellage
HALSDOEKEN - Omgeslagen schilderijen
MENGELMOES - In elkaar geslagen groentemix
OVERBELAST - Is te hoog aangeslagen en daardoor zwaar gestrest
SPATIEBALK - Kan aangeslagen worden voor hout waar ruimte is
TIMMERKIST - In elkaar geslagen vliegtuig
VERSIERSEL - Is mooi een aan de haak geslagen vrouw
KLAPSTOELEN - Zittingen waar we aangeslagen vandaan komen
SLAAPMUTSJE - Narcosekapje dat achterover wordt geslagen
BEURSANALIST - Bont en blauw geslagen onderzoeker
DUBBELHANDIG - Tweemaal zo slim om geslagen te worden
HEENWEDSTRIJD - In die partij kan nog geen return worden geslagen
HERHAALTOETS - Is opnieuw aangeslagen door het herexamen
MODDERFIGUUR - Geslagen door een knoeier
MODDERFIGUUR - Geslagen knoeier
WELGETROFFEN - Inderdaad aangeslagen als het goed lijkt
BESLAGLEGGING - Nauwsluitende bakkersbroek die opgeslagen moet worden
SPRAAKVERLIES - Hierdoor is iemand met stomheid geslagen
AFVALCONTAINER - Vracht die overboord is geslagen
DEPRESSIEMETER - Terneergeslagen doopgetuige die onder druk staat
AARDGASVOORRAAD - De brandstof waarmee een adviseur betaald wordt, is opgeslagen
HONDENBELASTING - Hierdoor zijn de baasjes aangeslagen
INBEWARINGSTELLING - Opgeslagen standpunt waarmee men niet vrij is
TEGEN HET CANVAS GAAN - Worden neergeslagen bij het protesteren op de Belgische tv (5,3,6,4)
BETEKENISLITERATUUR - Doorgeslagen letterkunde
EEN GEPASSEERD STATION - Bij de UMTS-veiling overgeslagen radiozender (3,10,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp