Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Gent

We hebben 241 cryptogrammen gevonden

ARW - Dan regent het duidelijk bakstenen
DPA - Deutsche Presse Agentur
OLV - Dirigententitel
RUS - Oost-Europese agent
ADJE - De agent dronk alles in één keer op!
ADJE - De agent genot met één volle teug
AGEN - In Frankrijk heeft de agent 't niet meer
ARES - Godheid van de sergeant uit gent
BUIT - De prooi van een regent
BUIT - Wordt binnengehaald als het regent
EEND - Geen intelligente vogel die een oude Citroën rijdt
EEND - Waggelwagentje
FLIK - Bruine agent
FLIK - Lekkere agent!
GENT - Belgische vogel
GENT - Jan is een vogel van die plaats
GENT - Stadsvogel
INCH - Deel van een gentlemen
INCH - Geeft de lengte van een gentleman aan
KART - Hij rijdt in snel wagentje
KLIF - Verwarde agent op de rots
KNAP - Intelligent geluid
LUST - De hartstocht van de oud-agente die op tv te zien is
STAG - Steuntouw in het postagentschap
STOM - Geen sprekend voorbeeld van intelligentie
STOM - Niet zo intelligent om je mond te houden!
STOM - Zegt (n)iets over intelligentie
STOM - Zegt niets over zijn intelligentie, of toch wel
TUUT - De politieagent hoort deze klank ook weerom
BIJZIJN - Tegenwoordig moet men intelligent wezen
BLAUW - Dronken agenten
BOBBY - Buitenlands agent met naam
CHEER - Hoera voor een derderangs gentleman
ETANG - Een vreemde agent in het zoutmeer
ETANG - Strandmeer van een agent
HAAKS - Goed dat op negentig graden moet
JUTEN - Agenten die de zak krijgen
JUTEN - Agenten van stof
NODIG - Vraag iemand met urgentie!
PRENT - Door een agent gemaakte vorm van kunst
SPIES - Wapen van secret agents
SPION - Geheim agent in een deel(tje) van de partij
SPION - In een klein deel van de partij zit een geheim agent
SPITS - Intelligente voetballer
TANGO - Argentijns maatwerk
TUTEN - Agenten fluiten erop los
BAKKIE - Zendapparatuur in een aanhangwagentje
HIPHOP - Dans voor een eigentijds biertje
HIPHOP - Muziek voor een eigentijds biertje
HIPHOP - Muziek voor eigentijds biertje
INVOER - Eigentijds eten komt uit het buitenland
KLOKJE - Eigentijds bloempje
LORRIE - Een papegaai op een spoorwagentje
LORRIE - Rol weer voor Rie een wagentje voor
LORRIE - Wagentje van een lomp meisje
LORRIE - Wagentje van een voddig meisje
MAXIMA - Meer heeft deze Argentijnse in Nederland niet nodig
NATUUR - Dat is de regentijd eigen
NATUUR - Dit is de regentijd eigen
NATUUR - Het karakter van de regentijd
NATUUR - Het wezen van de regentijd
NATUUR - Karakter van de regentijd
NATUUR - Regentijd
NUDIST - Dat men elkaar tegenwoordig zonder respect bejegent, heeft wél veel om 't lijf
RIDDER - Geslagen gentleman
RUSSEN - Agenten die onderzoeken of ze doping hebben gebruikt
RUSSEN - Agenten onderzoeken of ze doping hebben gebruikt
RUSSEN - Buitenlandse agenten
STILLE - Nietszeggende agent
BRIGADE - Agenten die als een eenheid naar buiten treden
DERRICK - Die Duitse nepagent was helemaal in de olie
DIENDER - Doodsaaie agent
DIENDER - Na zijn dood een saaie agent
DOMHEER - Een kanunnik is geen intelligente man
DROGIST - Zo te horen zegt de winkelier dat het niet meer regent
DRUMBOY - Wagentje van een jeugdige slagwerker
FLIKKEN - Agenten leveren
FLIKKEN - Chocolaatjes voor agenten
HEERLIJK - Gentleman-like, dat wordt kostelijk gevonden
INBREUK - Eigentijdse fractuur
INGEVAL - Als een eigentijdse kwestie
INGREEP - Eigentijdse aanpak van een chirurg
KLASBAK - Intelligente, zeer bekwame wielrenner
KLOKROK - Eigentijdse kleding
KNOBBEL - Intelligente bult
KNOBBEL - Intelligentieverhoging
LACHBUI - Het regent dat het giert
LOMPERD - Geen intelligente knuppel
MODEPOP - Eigentijdse muziek
POLITIE - Agentschap
SKELTER - Het wagentje van een verwarde kletser
STATUUT - Wacht voor de agent, zo zegt het reglement
STILLEN - Agenten bevredigen
STILLEN - Agenten die je niet ziet en daardoor bepaalde zaken doen ophouden
STILLEN - Agenten kalmeren
STILLEN - Die agenten zijn goed voor de honger
VISWEER - Mlaz of gnirah als het regent
ZENDTIJD - Openingsuren van het postagentschap
BANDCHEF - De dirigent van het orkestje zag vele producten langs komen
BROMSNOR - Wijkagent
CAVALIER - Een echte gentleman die bubbels hijst!
CAVALIER - Hij hijst champagne maar blijft een gentleman
DENKTANK - Intelligent oorlogstuig dat met meerderen naar een oplossing zoekt
DENKTANK - Super intelligent oorlogstuig is echt iets voor brainstormers
DIENDERS - Verscheidene saaie agenten
DIENSTER - Agente in de horeca
DIENSTER - Politieagente
DRIFTBUI - Regentijd tijdens een woedende storm
DRINGEND - Nadrukkelijk urgent
FLITSEND - Opvallend eigentijds
GASTHEER - Gentleman die komt logeren
GIETIJZER - Metaal voor als het hard regent
HEERBOER - Oprisping van een gentleman
HEERBOER - Zo'n agrariër is hufter en gentlemen in één
HEERMOES - In de pan gehakte gentleman
INSEINEN - Eigentijds telegraferen
KORENLEI - Straat in Gent
LEKENDOM - Die mensen maakten geen inteligente indruk
MAATSTAF - De dirigent hanteert dit criterium
MERCEDES - Die Argentijnse heeft de auto bezongen
MODEGRIL - Eigentijds vleesrooster
PASTILLE - Tabletje voor een ouder agent
PILSTRIP - Zo'n kroegentocht voorkomt zwangerschap
STORTBAD - Verwant aan een regenton
STORTBAK - Verwant aan een regenton
STORTVAT - Verwant aan een regenton
VELDHEER - De vechtersbaas is op elk terrein een gentleman
BANENPLAN - Wegentracé voor de werkgelegenheid
BERNSTEIN - Dirigent in twee Zwitserse plaatsen
BOLLEBOOS - Wordt die dikke kwaad, dan is hij pas echt intelligent
DIENSTERS - Agentes die huiswerk hebben
GLOEIENDE - Erg hete agent
GUMMISTOK - Een agent slaat er zijn slag mee
HEERLEGER - Menigte van gentlemen
INKLEUREN - Eigentijdse tinten aanbrengen
KAMERHEER - Gentleman in de politiek
KERNLEDEN - Die maken deel uit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap
KEUZEHEER - Bondscoach die zich als een gentleman gedraagt bij het relatiebureau
KOUDEGOLF - IJswagentje van Duitse makelij
MEVROUWEN - Keurige politieagentes
MEVROUWEN - Weerbare agentes kun je zo aanspreken
MIN OF MEER - Is ongeveer de keuze tussen voedster en politieagent (3,2,4)
MODEBEELD - Eigentijds kunstwerk
MODERAMEN - Eigentijdse beglazing van de kerk
MODEZUCHT - Het eigentijdse steunen
PERSAGENT - Agent met barensweeën
POLITICUS - Zoen van een politieagent
WAPENSTOK - Een agent slaat er zijn slag mee
BANDLEIDER - Michelin is in de markt als dirigent
BESTUURDER - Regent op wielen
DIEVENWEER - Als het regent komen de rovers terug
HOOGSTE TIJD - Zo urgent was het record (7,4)
INTEKENAAR - Gereserveerde, eigentijdse cartoonist
KITPISTOOL - Dienstwapen waar agenten gehecht aan zijn
KNOLSMERIS - Bereden politieagent
KORPSLEDEN - Agenten die letterlijk ergens een abonnement op hebben
LEERKRACHT - Intelligentie
LOOPEENDEN - Deze vogels zitten in wandelwagentjes
MINIDRACHT - Eigentijdse (positie) kleding
MODEPOPPEN - Eigentijdse marionetten
NATREGENEN - De Gentenaren voelen nattigheid
POLITIEPET - Hieronder vindt men agenten niet best
POSTMODERN - Dat zijn eigentijdse brieven
RIDDERORDE - Onderscheiding voor een gentleman
SUPERMARKT - Tankt men hier met een winkelwagentje
BEDRIJFSAUTO - Winkelwagentje
BONDSRIDDER - De georganiseerde gentleman heeft zich onderscheiden
COBRAMUSEUM - Waar slangententoonstellingen worden gehouden
GEESTKRACHT - Intelligentie
HANDLEIDING - Dat heeft een dirigent
HOOGBEGAAFD - Zeer intelligent
HOOGVLIEGER - Intelligente piloot
KASTEELHEER - Is tenslotte gentleman
LAAGVLIEGER - Geen intelligente piloot
MISVERSTAND - Foute intelligentie
MODEARTIKEL - Eigentijds deel van de wet
ORDEPOLITIE - Agenten in het klooster
PIJPENSTELEN - Buizen jatten als het zo regent
POLITIEFOTO - Wordt door een agent geschoten
POLITIEFUIK - Wegennet waar agenten werkzaam zijn
POLITIEPOST - Brief van agent
POLITIEZAAK - Agentschap
SPELBEPALER - Het groene boekje van een dirigent
STAATSRECHT - Privilege dat de overheid zich toe-eigent
ZEERGELEERD - Pijnlijk intelligent
HAVENPOLITIE - Werfagent
KAPELMEESTER - Dirigent van een muziekkorps
KNIPPERLICHT - Relatie van een intelligente kapper
KNOBBELZWAAN - Intelligente vogel
KOERSINZICHT - Intelligentie van wielrenners
POLITIEKAPEL - Heilig huisje voor agenten
POLITIEKORPS - Lettergrootte die agenten gebruiken
POLITIESTAAT - Hier hebben agenten het land aan
STRAATDIENST - Openluchtmis voor agenten
WELEDELE HEER - Bronzuivere gentleman (8,4)
AUTO VAN DE ZAAK - Winkelwagentje (4,3,2,4)
CHOCOLADEFLIK - Lekkere agent!
DOOIE DIENDERS - Gewezen agenten zijn niet boeiend bezig (5,8)
OPROERPOLITIE - Gewelddadige agenten
OPROERPOLITIE - Rebelse agenten
OP STRAAT STAAN - Als verkeersagent geen werk hebben (2,6,5)
PARKETPOLITIE - Agenten over de vloer
POLITIEBUREAU - Agentschap
POLITIESCHOOL - Opleiding waar een agent dekking zocht
TOONAANGEVEND - Dat is een belangrijke dirigent
TOONAANGEVEND - Zo is een vooraanstaand dirigent bezig
TUSSENPERSOON - Hij zit er als agent middenin
BESCHERMVROUWE - Politieagente
BOERENSLIMHEID - Intelligentie bij het kaarten
BUURTREGISSEUR - Agent die de wijk filmt
CONCERTMEESTER - Plaatsvervangend dirigent
JEUGDBRIGADIER - Jonge agent die goed iets kan over brengen
POLITIE TE WATER - Agenten die verzuipen in het werk (7,2,5)
STAANDEHOUDING - Waar een turner mee wil eindigen is wat een agent mag doen
VERMOGENSTOETS - Intelligentietest
AFSLUITPROVISIE - Het laatste beetje eten was voor de verzekeringsagent
AFSLUITPROVISIE - Verzekert een agent tot slot van extra inkomsten
BEDRIJFSVOERTUIG - Winkelwagentje
BONDGENOOTSCHAP - Alliantie van geheim agenten
EEN DOOIE DIENDER - Een saaie agent is er geweest (3,5,7)
EEN DOOIE DIENDER - Kan niet lachen om een overleden agent (3,5,7)
ELEKTROKARRETJE - Gestroomlijnd wagentje
FATSOENSRAKKERS - Agenten van de zedenpolitie
KIJKERSONDERZOEK - Deze ogentest kan belangrijk zijn voor televisiemakers
KIJKERSONDERZOEK - Ogentest
PRIVÉDETECTIVES - Agenten die voor zichzelf boeken
REDDINGSBRIGADE - Groep politieagenten die ervoor zorgt dat er niet wordt gescoord
SPOORWEGPOLITIE - Agenten die geen indruk achterlaten
STILLE AANBIDDER - Dol op geheim agent (6,9)
STILLE AANBIDDER - Is die dol op een geheim agent (6,9)
VERSTANDHOUDING - Air van de intelligentsia
VERSTANDSMENSEN - De intelligentsia
BOODSCHAPPENAUTO - Winkelwagentje
KOERSCOMMISSARIS - Belangrijke beursagent volgens zeker criterium
OPSPORINGSPOLITIE - Agenten voor het vuile werk
POLITIEVERENIGING - Agentschap
REINIGINGSPOLITIE - Agenten voor het vuile werk
VERTEGENWOORDIGING - Representatieve agenten
HERENOVEREENKOMSTEN - Gelijkenissen met gentlemen
IETS ONDER DE PET HOUDEN - Niet verder vertellen dat agenten hun kapsel verbergen (4,5,2,3,6)
ALLEENVERTEGENWOORDIGER - Agent die op de solotoer is


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App