Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Gave r

We hebben 285 cryptogrammen gevonden

KOL - Haar weergave van een heks
SOM - Alles bij elkaar een hele opgave
SOM - Bij elkaar is het nog een hele opgave
SOM - Die opgave gaat over geld
SOM - Het geheel, als rekenopgave
SOM - Is deze opgave al opgeteld
SOM - Nog een hele opgave in het totaal
SOM - Opgeteld is het nog een hele opgave
DRUK - Een uitgave van de bezige bij
DRUK - Rumoerige uitgave
DRUK - Uitgave van de belasting
ECHO - Geluidsweergave
EDDA - Oud prozawerk in een uitgave voor een predikante
EDEL - De uitgave op maat is voortreffelijk
EDEL - Verheven uitgave op maat
ELIA - Voetballer met profetische gaven
ERIS - De weergave van noten voor deze godin
GALM - Geluidsweergave
GIFT - De gave van 't venijn
GIFT - De gave van het venijn
GIFT - Dodelijke gave
HOED - Hoofddeksel om de uitgave te stoppen
SITE - Voor een hedendaagse weergave van een aloud terrein
SOMA - Plant hier de eerste opgave
SOMA - Plant hier de eerste opgave!
STOM - Het is een hele opgave om 't ontzettend dom te laten blijken
TOER - Een hele opgave, deze rit
VLIJT - Legt zich vol overgave neer
INDEX - In de onbekende inhoudsopgave
KOZEN - Gaven de voorkeur aan strelen
MANNA - Staat de vent achter die hemelse gave
OFFER - Bij het schaken is het een gave
OFFER - Gave schaakzet
OFFER - Goddelijke gave
OFFER - Héél sterk in héél oud is een gave
PLAAG - De uitgave moet een letter missen dat wordt een kwelling
PRIVÉ - Uitgave die op zichzelf staat
REEKS - De uitgaven van de opvolgers
REPRO - Noot voor weergave
SOMMA - Dat bedrag is nog een hele opgave voor moeder
SOMMA - Een opgave voor moeder om rekening mee te houden
SOMMA - Zo'n bedrag is een hele opgave voor moeder
SOMME - Een hele opgave voor mij deze rivier te vinden
SOMME - Eindeloze opgaven in de Franse rivier
TITEL - Academische uitgave
TOGEN - Begaven zich naar de tapkasten
WETEN - Gaven de schuld aan de kennis
WETEN - Gaven de schuld aan kennis
WEZEN - Gaven aan geen ouder persoon te kennen
AANLEG - Gave bouw
AANLEG - Gave constructie
AFDRUK - Perfecte uitgave
ASDRUK - Toekomstige uitgave van de belasting
EDITIE - Dat is een hele uitgave
EDITIE - De bij een druk behorende uitgave
EDITIE - Die boeken vormen een grote uitgave
EDITIE - Druk deze uitgave!
EDITIE - Drukwerk is nog een hele uitgave
EDITIE - Is druk met die uitgave
EDITIE - Uitgave die in de papieren loopt
ETIKET - Hier staat de inhoudsopgave
ETIKET - Korte inhoudsopgave
GIFTEN - Dodelijke gaven
MARKEN - Hier gaven Duitsers in ons land hun geld uit
NADRUK - Het accent van een postuitgave
NADRUK - Latere uitgave
NADRUK - Op die uitgave ligt het accent
NERING - Het is zaak de uitgaven niet te overschrijden
OPLAGE - Een hele uitgave
STEREO - Geluidsweergave van een commerciële omroep
STEREO - Weergave van een commerciële omroep
STEVEN - Gaven de stof meer stevigheid voor op het schip
TALENT - Gave die in Griekenland van gewicht was
UITVAL - Opgave na een boze opmerking
AALMOES - Gave gelei van een vis
ABC`TJE - Het alfabet is een eenvoudige opgave
AFBREUK - Gave barst
BORGSOM - Rekenopgave met garantie
DEELSOM - Die opgave is niet helemaal voorbij
DEELSOM - Geen totale opgave
DEELSOM - Opgave die niet helemaal voorbij is
DEELTJE - Kleine uitgave die jou verscheurt
DEKBLAD - Uitgave voor zeelieden
DONATIE - Gave van een muzikaal volk
DRUKKEN - De uitgaven omlaag krijgen
EDITIES - Drukken de uitgaven
EINDSOM - Laatste opgave van een wiskunde-examen
GELDSOM - Poenige opgave
GELDSOM - Verdienstelijke opgave
HERDRUK - Deze uitgave zorgt opnieuw voor onrust
HERDRUK - Er was weer veel te doen en dat leidde tot nieuwe uitgaven
HUURSOM - Een hele opgave voor pachters
HUURSOM - Geld voor een opgave
KASBOEK - Voor de inkomsten en uitgaven van een glastuinder
KOOPSOM - Een hele opgave voor een afnemer
KOOPSOM - Opgave bij handelsrekenen
LEXICON - Uitgave voor woordzoekers
LEXICON - Uitgaven voor woordzoekers
LOONSOM - Opgave van verdiensten
LOONSOM - Verdienstelijke opgave
OFFERTE - Aanbieding de gave te brengen
OFFERTE - Aanbieding die als gave overdreven is
OFFERTE - De prijsopgave is als gave overdreven
POCKETS - Die uitgaven kunt u in uw zak steken
POCKETS - Kleine uitgaven die zakken
PRESENT - Dat is tegenwoordig een gave
PRESENT - Gave strepen
RAADSEL - College over Frans zout, wat een opgave!
REISSOM - Een opgave voor een uitje
REISSOM - Een opgave voor een uitstapje
SCHENEN - Gaven licht pijnlijk gevoel na het trappen
SLOTSOM - Concluderende rekenopgave
SLOTSOM - De laatste opgave bevat de conclusie
SLOTSOM - Laatste opgave van een wiskunde-examen
SLOTSOM - Opgave
SOMALIË - Opgave voor een meisje in Afrika
SOMTIJDS - Af en toe is een opgave duur
SPELDEN - Gaven letter voor letter aan wat men in het naaiatelier doet
STREVER - Een ambitieus persoon brengt het ver na teruggave van delfstof
VANWEGE - We gaven verward om die reden


ANDERSOM - De tweede opgave van achteren naar voren
BEKENDEN - Gaven toe vrienden te zijn
BEKENDEN - Het waren geen vreemden die het toegaven
BRAAKSEL - Dat wordt met overgave uitgekotst
DRUKWERK - Uitgave van de belasting
DWANGSOM - Die rekenopgave moet gemaakt worden
DWANGSOM - Verplichte opgave die betaald moet worden
DWANGSOM - Verplichte rekenopgave
DWANGSOM - Verplichte opgave die ons geld kost
HAMVRAAG - Opgave van een slager
HELEBOEL - Gave inventaris
HELEBOEL - Gave rommel, en veel ook
HOOFDSOM - De belangrijkste opgave is het tellen van de koppen
INLEGSOM - Opgave die men voor later bewaart
INLEGSOM - Opgave voor later
JAARGANG - Tijdelijke snelheid van een uitgave
KERKBOEK - Gemeente-uitgave
LEERBOEK - Luxe uitgave voor studiedoeleinden
LEERWERK - Luxe uitgave voor studiedoeleinden
MISOOGST - Opbrengst van de offergave in de kerk
NEERSLAG - De weergave van een knock-out
OLIEDRUK - Vette uitgave in de auto
ONKOSTEN - Geen uitgaven? juist wel
OPLEGGER - Kent een truck met het overbrengen van gaven
OPSOMMEN - Vertellen dat er geen rekenopgaven meer zijn
PRIJSLIJST - Opgave van waarderingspunten
RECHTSOM - Die kant op voor een goede opgave
RECHTSOM - Draairichting van een juridische opgave
REKENSOM - Die opgave is al opgeteld
ROLMATEN - Zijn medetoneelspelers gaven het precies aan
SOMBEREN - Neerslachtig zijn is een opgave voor dieren
TAALGIDS - Uitgave van een tolk
TALENTEN - Gaven oude munten
TALENTEN - Geestesgaven
TOERNOOI - Die wedstrijden zijn een hele opgave voor 'n schaap
TOONZAAL - Ruimtelijke weergave
VOORBODE - Proefuitgave van een positief tijdschrift
VRAAGSOM - Opgave om te beantwoorden
WINSTSOM - Het is een hele opgave om niet te verliezen
ASTROLOGE - Ruimtegast die een voorspellende gave heeft
BESTEDING - Uitgave van het meest geschikte voorwerp
EERBETOON - Op het aanbieden van offergaven werd vroeger de nadruk gelegd
INSTINKER - Moeilijkheid in een opgave
LEGPUZZEL - Geen eenvoudige opgave voor kippen
MEIBUNDEL - Uitgave met een gedicht van gorter
MEINUMMER - Uitgave met een gedicht van gorter
NADRUKKEN - Die uitgaven zijn bepaald niet origineel
ORIGINEEL - Zo verrassend is de eerste uitgave
PRIJSVRAAG - Als ik informeer naar wat het kost, wordt het een hele opgave!
PRIVEDRUK - Eigen uitgave van een blad
PRIVÉDRUK - Eigen uitgave van een roddelblad
PRIVÉDRUK - Uitgave die de roddelpers veel werk geeft
REUKOFFER - Gave hondenmand
RONDKOMEN - Nodige uitgaven kunnen doen
RONDVRAAG - Voor zo'n opgave moet men een blokje om
RONDVRAAG - Voor zo’n opgave moet men een blokje om
STUKOFFER - Gave van een (mooie) dame
STUKOFFER - Geen gave gave
TEGENDRUK - Uitgave die als mikpunt van protest dient
TEGENGIFT - Agave
ZAKEDITIE - Geen geslaagde uitgave
ZETKOSTEN - Letterlijk de laatste uitgaven
ZWARTBOEK - Illegale uitgave die vol fouten staat
AANKOOPSOM - Een hele opgave om in te slaan
AANNEEMSOM - Een rekenopgave die men niet afslaat
AANNEEMSOM - Hele opgave voor een gelovige
AANNEEMSOM - Hypothetische rekenopgave
BANENKRANT - Uitgave van de wegenbouw
BANENKRANT - Uitgave voor de wegenbouw
DOORVRAGEN - Opgaven van een herexamen
DROOMBEELD - Ideale schermweergave
GELDSOMMEN - Rekenopgaven bij economie
LICHTKRANT - Verheffende uitgave van de dagbladpers
LOONKOSTEN - Uitgaven die de moeite waard zijn
NULNUMMERS - Een hele uitgave? Integendeel
OFFERFEEST - Gave partij
OFFERKLEED - Gave vloerbedekking
SCHADEAUTO - Geen gave wagen
SLOTSOMMEN - Opgaven op het eindexamen wiskunde
SPONSERING - Dat is de gave van een geld beschikbaar stellende bank
STREEKBLAD - Uitgave die vol anekdotes staat
TOEKENNING - Met overgave op de hoogte van het dessert
VERKOOPSOM - Het is een opgave om iets van de hand te doen
WINTERKOST - Uitgave voor sleeën, sjaals en sneeuwbanden
ZORGKOSTEN - Uitgaven die tot ongerustheid stemmen
BEENBREUKEN - Wiskundeopgaven voor onderdanen
BREINBREKER - Een moeilijke opgave veroorzaakt een hersengolf
BREINBREKER - Hersengolf bij een moeilijke opgave
DWANGSOMMEN - Verplichte opgave
EEN HELE PIET - Gave hulp van Sinterklaas (3,4,4)
HAVENAANLEG - De gave van een schipper
HEELMEESTER - Die arts is een gave leraar
LEGERNUMMER - Minder gevulde uitgave voor de registratie
LOONBRIEFJE - Salarisopgave
MEDEAUTEURS - Wat uitgaven betreft kunnen zij wat bijschrijven
METROAANLEG - Het is de gave van een krant om het vervoersprobleem op te lossen
NADRUKKELIJK - Met klem een volgende uitgave
NUMMERPLAAT - De uitgave van een album
OVERNAMESOM - Opgave die van hand tot hand gaat
PIRATENDRUK - Uitgave waar zeerovers veel werk aan hebben
PIRATENWERK - Uitgave waar rovers veel werk aan hebben
REISLECTUUR - Vakantie-uitgaven
REVALIDATIE - Teruggave van kracht
SLACHTOFFER - Gave van het abattoir
SLEEPKOSTEN - Uitgaven die de bruid achter zich heeft
TROUWBOEKJE - Echt een uitgave die gehuwden uitgereikt krijgen
AANLEGPLAATS - Gave ruimte om voor anker te gaan
BLADBEGINSEL - Eerste uitgave van een krant
DAGBESTEDING - Uitgaven die u niet s nachts doet
HEELMEESTERS - Gave juristen werken als artsen
HEELMEESTERS - Oude artsen zijn gave juristen
HERSENBREKER - Moeilijke denkopgave
HERSENKRAKER - Voor een verstandige crimineel is het een lastige opgave
KLIMOEFENING - Het is een opgave om hogerop te komen
MEESTERTITEL - Uitgave bij de rechtenstudie
NATUURTALENT - Een aardige gave
OFFERBEESTEN - Gave dieren
OFFERBEESTEN - Het zijn gave dieren
POËZIEBUNDEL - Uitgave vers van de pers
SALARISOFFER - Verdienstelijke gave
SOLDATENKOST - Defensie-uitgaven
VERSTREKKING - Deze gave heeft een grote actieradius
AANLEGSTEIGER - Gave stelling
CONTACTORGAAN - Een uitgave waar een datingbureau de hand in heeft!
GEZAGSORGANEN - Uitgaven van het rijk
HERSTELKOSTEN - Uitgaven gemaakt om er beter van te worden
STUIVERSROMAN - Men geeft geen cent voor zo’n uitgave
STUIVERSROMAN - Uitgave waarvoor men geen cent geeft
TALENTENJACHT - Gaven het schip opdracht naar nieuwe sterren te zoeken
WEEKENDEDITIE - Is te lezen als een variant op een privé-uitgave

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp