Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


GEMEENTE

We hebben 129 cryptogrammen gevonden

KOM - Uitnodiging in de gemeente
OSS - Niets voor slangen, deze Noord-Brabantse gemeente
DESA - Toon de eerste inlandse gemeente!
GOOR - Gemeente zonder reinigingsdienst
KERK - Gemeentehuis
TEEM - Die zeurkous weet in de gemeente geen weg
AALST - Een Belgische gemeente: stilte na de vis
ESSEN - Duitse zustergemeente van houten
KILLE - Koele gemeente
KILLE - Koude gemeente
KILLE - Onverwarmde joodse gemeente
KUDDE - Gemeente zonder eigen mening
KUDDE - Veegemeente
MALLE - Gekke buitenlandse gemeente
ROLDE - Die gemeente lag niet stil
SJOEL - Ik speel met schijven binnen deze bijzondere gemeente
SOEST - Zustergemeente van dommelen
WENEN - Oostenrijkse zustergemeente van Triëst
ZEIST - Utrechtse gemeente
DIENST - Bijeenkomst van de gemeente voor militairen
DIEVER - De vierde bekeerde gemeente van Drenthe
HOUTEN - Nederlandse zustergemeente van het Duitse Essen
KANSEL - Gemeentelijke standplaats
KOSTER - Gemeentebeambte
LAAGTE - De gemeente is niet op de hoogte
LAAGTE - Er is een dal in de gemeente
LAAGTE - Gemeente in het dal
LAAGTE - Gemeente? dan wel diep gezonken!
LAAGTE - Is er een dal in de gemeente
PASTOR - Het beestje speel niet een rol in zijn gemeente!
PLAATS - Daar is ruimte voor een gehele gemeente
PLAATS - De ruimte die er nog binnen de gemeente is
PLAATS - Er is ruimte in de gemeente
PLAATS - Gemeente die men in kan nemen
PLAATS - Gemeente met ruimte
PROOST - Staat voor de gemeente met het glas omhoog
BLIJDORP - Een vrolijke plattelandsgemeente met ruimte voor veel dieren
DOMSTAD - De plaats van een kerkgemeente
KRIMPEN - Geen groeigemeente aan de lek
SCHEPEN - Vaartuigen in een Belgische gemeente
STOPERA - Hou op met zoveel tijd aan gemeente en theater te besteden
SYNODES - Gemeenteraadsvergaderingen zitten niet graag in een systeem zonder eindstreep
COLLECTE - Gelderse gemeentepolitie
DEELRAAD - Niet het hele gemeentebestuur vertelde u alles over hoe het zou kunnen
DEELRAAD - Rekenkundige tip van de gemeente
ENSCHEDE - Plaats met een zwaard in het gemeentewapen
GASTLAND - Staat die vooral uit slaapsteden en -gemeenten bestaat
GEMEENTE - De hele stad gaat ter kerke
GEMEENTE - Een deel van ons land ligt in een laagte
GEMEENTE - Geloven met z'n allen in een stukje land
GEMEENTE - Gelovig volk
GEMEENTE - In plaats van de kerk
GEMEENTE - Kerkdorp
GEMEENTE - Laag en overdreven plaats
GEMEENTE - Laag voor een overdreven plaats
GEMEENTE - Plaats die het wel gelooft
GEMEENTE - Plaats voor gelovigen
GEMEENTE - Religieus dorp
GEMEENTE - Ze zitten samen in de kerk, verspreid over meerdere plaatsen
HOOGLAND - Gebergte in de gemeente Amersfoort
INZETTEN - Beginnen met potten binnen een Gelderse gemeente
KAAPSTAD - Zustergemeente van het Franse gap
KERKBANK - Daar zet de gemeente haar geld op
KERKBOEK - Gemeente-uitgave
KERKDORP - Gemeente
KERKDORP - Gemeente met een gemeente
KERKDORP - Partnergemeente van de Domstad
KERKGANG - Loopt van bank naar bank en de gemeente is er voor!
KERKMUIS - Komt arm en met knagende zorgen bij de gemeente
KERKRADE - Gemeentebesturen zonder 'n plek in Limburg
KERNDORP - Geen atoomvrije gemeente
PREDIKER - Staat heilig te boek als iemand die de gemeente toespreekt
RAADHUIS - In het kantoor van de gemeente slaan ze er ook maar een slag naar
RANDSTAD - Grensgemeente
RANDSTAD - Grensgemeente van waaruit wordt uitgezonden
STADHUIS - Is steeds een gemeentewoning
TERPDORP - Wijkgemeente verwant aan een bergplaats
BARNEVELD - Broedergemeente
EREDIENST - Prijzenswaardige baan waar de gemeente blij van wordt
RAADSHEER - Loper van het gemeente bestuur
RONDKOMEN - Voldoende geld vinden in de buurt van die voormalige Vlaamse gemeente
SLAAPSTAD - Forensengemeente
STADSPLAN - Gemeentebeleid
STADSPOST - Door die gemeentelijke functie komt het in de bus
WIJKPLAATS - Buurtgemeente
WIJKPLAATS - Buurtgemeente voor wie op de vlucht is
AMBTSKETEN - Zijn officieel aan de orde i.p.v. het te verbouwen gemeentehuis
KERKENRAAD - Het advies dat aan de gemeente wordt gegeven
LEERPLAATS - Heeft een stagiair in een stoffige gemeente
LINKSE KERK - (Progressieve gemeente) politiek (6,4)
POLDERBAAN - Lawaaiige functie bij de gemeente Haarlemmermeer
VEENDAMPEN - Kwalijk riekend schrijfgerei uit een Groninger gemeente
KERKDIENAAR - Die gelooft zeker dat hij tot het gemeentepersoneel behoort
KERKLEIDERS - Gemeentebestuur
OUDERLINGEN - Gemeentewerkers bij de kerk
STAATSLOTEN - Onafhankelijke Friese gemeente met weinig kans op een prijs
STADSSCHOON - Gemeentelijke stukken
STANDPLAATS - Gemeente van niveau
WERKCOLLEGE - Studenten hebben te doen met dit overactieve gemeentebestuur
AANLEGPLAATS - Gemeente waar veel talent aanwezig is
ECHTSCHEIDEN - Gemeentelijke herindeling in Limburg die tot een breuk leidt
KERKDIEFSTAL - Vorm van criminaliteit die binnen de gemeente plaatsvindt
LEIDEN IN LAST - Probleem(gemeente) (6,2,4)
LEIDINGWATER - Gemeentepils, vocht de bewind daarvoor
ZUSTERSTEDEN - Geen broedergemeentes
BEJAARDENOORD - Vergrijsde gemeente
DOMINEESTUKJE - Brood, kaas en beschuit mag opgevoerd worden voor de gemeente
KERKBELASTING - Gemeentelijke aanslag
PARKEERPLAATS - Ideale gemeente voor automobilisten
STADHUISTOREN - Uitstekend stuk van het gemeentebestuur
TERUGPLAATSEN - Gemeentes die op hun retour zijn
UNIFORMDIENST - Gelijk een bijeenkomst van de gemeente voor blauw volk
BINNENPLAATSEN - Gemeentes die hun schaapjes op het droge hebben
DIERENACTIVIST - Hij zet zich in voor een Gelderse gemeente
GEMENEBESTLAND - Rijk waarin een lage Brabantse gemeente staat
OPEN DEUR DIENST - Meer dan vanzelfsprekende bijeenkomst voor alle gemeenteleden (4,4,6)
AVONDMAALGANGER - Op weg naar een diner met de gemeente
PLAATSBEKLEDING - Stoffering van de gemeente van een ander
PLAATSVERVANGER - Hij zorgt voor een andere gemeente
SATELLIETSTEDEN - Lanceerplaatsen buiten de gemeentegrenzen
SATELLIETSTEDEN - Lanceerplaatsen die zich buiten de gemeentegrenzen bevinden
BIJSTANDSTOERISME - Armoedige manier van vakantie houden in een andere gemeente
PLAATSBESPREKING - Overleg in de gemeente
REINIGINGSDIENST - Doopplechtigheid voor de hele gemeente
BURGEMEESTERSPOST - Brieven voor het hoofd van de gemeente
GEZONDHEIDSDIENST - Wordt de gemeente beter van
RIOLERINGSSTELSEL - Afvloeiingsregeling in de gemeentelijke infrastructuur
VERBINDINGSDIENST - Deze EHBO-service brengt de gemeente bij elkaar
OP EEN VOETSTUK PLAATSEN - Aanzienlijke gemeenten (2,3,8,8)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp