Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


GEBIED

We hebben 399 cryptogrammen gevonden

HEI - Dat noemt hij, zo te horen, een natuurgebied
MIJN - Pas op dat gebied is van mij
ACCU - Stroomgebied
AZIË - Dit grote gebied kan ook klein zijn
AZIË - Gebied dat ik als eerste waarneem
DANS - Beweging binnen het Franse taalgebied
DARM - Voedselverwerkingsgebied
DIST - Het werd aan de eettafel uitgebreid heftig op verbaal gebied
EDAM - Zuivelgebied
GAUW - Zo snel wordt een gebied hoorbaar
HOEK - Dat gebied kan een slag slaan
OASE - Het steekschuim is een vruchtbare plaats in dor gebied
OERD - Prehistorische letter in natuurgebied
OORD - Gebied in het noorden
RING - Binnen dit gebied gaat men op de vuist
RING - Gebied waar men op de vuist gaat
RING - In dit gebied gaat men op de vuist
RING - Neerslaggebied
SITE - Op digitaal gebied is er ook plaats voor oude schatten
SLAG - Omwenteling op het gebied van oorlogvoering
TOER - Omwenteling op het gebied van breien
TOER - Op breigebied betekent het een hele omwenteling
TURF - Dik boek uit de veengebieden
VELD - Alle deelnemers op zeker gebied
VLAK - Effen gebied
ZONE - Zet voor een Engels gebied
DELTA - Gebied volgens de letter
GAMMA - Weet alles op sociaal gebied, daar kun je op bouwen
GEEST - Een groot denker uit het duingebied
GEEST - Waart rond in zanderig gebied
LINKS - Onhandig op sportgebied
MARKT - Afzetgebied op het plein
MARKT - Afzetgebied van tenten
MARKT - Afzetgebied voor de handel
MARKT - Verkoopplaats en afzetgebied
MODEM - We zien 'm de laatste trend volgen op digitaal gebied
PARIJS - In Frankrijk gebiedt men vader op te komen
PISTE - Was aan het zeiken in een wintersportgebied
RAYON - De zijde van een werkgebied
RAYON - Kunstvezelgebied
REGIO - Gebied met verkeerde groei
REGIO - Gebied waar groei zit
REGIO - Groeigebied
REGIO - Gebied waarin groei zit
REGIO - In dat gebied zit groei
STEEN - Een kei op het gebied van schilderen
TOPJE - Klein hoogtepunt op kledinggebied
ZEBRA - Overgangsgebied
ZEBRA - Overloopgebied
AREAAL - Een gebied waar ik veel met mijn maat vis
AREAAL - Gebied van oppervlakkige vis
AREAAL - Het gebied van een vis aan de maat
BALKAN - Dansen is mogelijk in dat gebied
BISDOM - Bij herhaling een onverstandig gebied
BISDOM - Gebied waar de kerk bij herhaling voorkomt
BISDOM - Het is op geestelijk gebied extra onverstandig
BISDOM - Toon de kerk in dit gebied!
BOTLEK - Gebied waar men aan de lijn doet
BOTLEK - Gebied waarin men aan de lijn doet
BOTLEK - Viswater in een industriegebied
CACTUS - Citroën die het vooral in droge gebieden goed doet
CAMPUS - Studiegebied
CAMPUS - Wetenschapsgebied
DAKOTA - Oud vliegtuig op Amerikaans grondgebied
DOMEIN - Gebied langs de digitale snelweg
DOMEIN - Mijngebied
DOMEIN - Waar de kerk een Duits grondgebied is
EILAND - Broedgebied
EILAND - Broedgebied omgeven door water
EILAND - Voedselrijk, geïsoleerd gebied
EUROPA - Gebied waar loodvrije benzine ouder wordt
EUROPA - Geld voor een ouder gebied
EUROPA - Grondgebied dat bij Jupiter hoort
GEBIED - Het gezag levert ons een streek
GEBIED - Ik heers over mijn eigen terrein
GEBIED - Leg deze streek een bevel op
GEBIED - Op dat terrein geef ik de commando's
GEBIED - Regio waarin ik bevelen geef
GEBIED - Schrijf een streek voor!
GEBIED - Tekent men ervoor zo gerespecteerd te worden
GEBIED - Terrein waarop ik de baas ben
HEIBEL - Lawaai van een klok in het natuurgebied
HEITJE - Goedkoop stukje natuurgebied
HESSEN - Worden gedragen in een bepaald gebied van Duitsland
IJSLAND - Griezelgebied in het noorden
IJSLAND - Vorstgebied
KARWEI - Klus in een groen parkeergebied
LANDEN - Neerkomen in deze gebieden
LEEMTE - Kleiachtig gebied
MALIBU - Wordt gedronken op Californisch grondgebied
MEIERIJ - Het gebied van een zeurpiet aan het water
MOERAS - In het drassige gebied loopt ma snel
OMTREK - Het gebied rond mij is in vorm
POLDER - Gebied dat model staat voor overleg
REVIER - Volgens mij zijn er weer twee paren op dat gebied
RIJSBOS - Natuurgebied dat in opkomst is
RIJSWIJK - Groeiend woongebied
STREEK - Gebied dat ik glad maakte
STREEK - Gebied om op gang te komen
STREEK - Gebied om uit te halen
STREEK - Gebied waar hij viool speelde
STREEK - Gebied waarop iemand zich goed ontplooide
STREEK - Haalde op dat gebied alle plooien weg
STREEK - Kuurgebied
STREEK - Listig gebied
STREEK - Maakte het gebied kreukvrij
STREEK - Op het gebied van kwajongenswerk
STREEK - Poetsgebied
STREEK - Uitgehaald gebied
STREEK - Vuil gebied
STREEK - Werkte als violist in dit gebied
TOEREN - Omwentelingen op het gebied van reizen
WESTEN - Buiten dat gebied weet men van niets
ZONDAG - BaktijdGebied waarin geen leven voorkomt
AMAZONE - Gebied jonge asielzoekers Zuid-Amerika
AMAZONE - Gebied voor jonge asielzoekers in Zuid-Amerika
AMBACHT - Vakgebied
AMELAND - Gebied waar het slotwoord bijna uitgesproken wordt
ARMENIË - In dit gebied krijgt de slee een verfje
BEVELEN - Gebieden commanderen
BINDEND - Gebiedend
DOELWIT - Daarmee markeer je het strafschopgebied
DOW TOWN - Depressiegebied dat centraal in Amerika ligt (3,4)
ENCLAVE - Ingesloten grondgebied
ENDEMIE - Is op een bepaald gebied niet goed en de pasta ook niet
EPIGOON - Op artistiek gebied een volgzaam type
ESTLAND - Een volgens de Fransen oostelijk gebied
HEERSEN - Gebieden die in zwang zijn
HEERSEN - Kan zich voordoen als ziekte in bepaalde gebieden
HEILAND - Verlosser van een natuurgebied
HET DOEN - Op seksueel gebied functioneren (3,4)
INBRAAK - Onmogelijk delict in onbebouwd gebied
KOLONIE - Overzees gebiedsdeel voor vogels
LANDMIJN - Pas op het gebied is van mij
LANDMIJN - Pas op, dat gebied is van mij!
LANDWEG - Grondgebied dat verdwenen is, maar toch lopen we erover
LEERRIJK - Studiegebied
MASSIEF - Stevig gebied
NAAMVAL - Dan gaat een reputatie onderuit op het gebied van de taalkunde
OERWOUD - Onoverzichtelijk natuurgebied
OLIEDOM - Het is heel stom, maar het is Arabisch gebied
RESSORT - De spankracht van een ambtsgebied
RESSORT - Een rechtsgebied met de nodige veerkracht
SIBERIË - Dat gebied laat me koud
SIBERIE - In dat koude gebied kan Ierland nog eens draaien
STREKEN - Gebieden om te kuren
STREKEN - Maakten hele gebieden met de grond gelijk
STREKEN - Uitgehaalde gebieden
TERREIN - Discipline die men op een bepaald gebied heeft
TERREIN - Gebied van een veldheer
TERREIN - Op dat gebied houdt men zich op de vlakte
TIJDZONE - Duur gebied op de aardbol
TREKKER - Hij is op vakantie in een agrarisch gebied
UROLOOG - Is een specialist op het gebied van waterwegen
VISAGIE - Vakgebied dat zich bezighoudt met make-up en schmink
VLAKGOM - Op papier worden daarmee hele gebieden weggevaagd
ZEELAND - Begrensd gebied
ZEELAND - Nederlands watergebied
ARDENNEN - Gebied waar men bomen aan een slee bevestigt
BOKSRING - Neerslaggebied
BUIKADER - Het gebied waarbinnen regen valt is rood ingevuld
COLLECTE - Deel van de misgebieden
DEELVLAK - Op distributiegebied loopt het diagonaal
DE VLAKTE - Het gebied waar onuitgesproken mensen zich ophouden (2,6)
DODE HOEK - Het is geen leefgebied waar men geen zicht op heeft (4,4)
DOWNTOWN - Depressiegebied dat centraal in amerika ligt
DROOGLIJN - Begrenzing van een regengebied
EILANDEN - Broedgebieden
EILANDEN - Broedgebieden in het water
EILANDEN - Vogelbroedgebieden in zee
EILANDJE - Is op zichzelf een klein broedgebied
EILANDJE - Klein broedgebied
EILANDJE - Klein broedgebied in het water
EILEIDER - Haantjes-de-voorste op het gebied van vrouwelijke kanalen
ENGELAND - Gebied in bekrompen staat
ESSENBOS - Woud in het Ruhrgebied
EUROLAND - Dit gebied is rijk aan benzine
EUROZONE - In dat gebied is loodvrij tanken verplicht
GOLFBAAN - Watersportgebied
HEIDENEN - De Scandinaviërs in het natuurgebied geloven er niets van
IJSLANDSE - Zij komt uit een griezelig gebied
IJSVLAKTE - Gebied om van te griezelen
KUUROORD - Grillig gebied
LAAGLAND - Gebied dat in slechte staat is
LAAGLAND - Gebied in slechte staat
LAAGLAND - Gemeen gebied
LANDTONG - Soort walvis in het kustgebied
MARSLAND - Militair wandelgebied
MOKERHEI - Slaat op een natuurgebied in niemandsland
MONOLIET - Geen expert op stereogebied
MONOTYPE - Geen expert op stereogebied
OPDRAGEN - Gebieden naar boven brengen
OPSTREEK - In de goede richting in een leeg gebied
PRETPARK - Gebied met plahahanten en bohohomen
RAAKVLAK - Gemeenschappelijk gebied
RUSTOORD - Stiltegebied waar we beter van worden
STRANDJE - Recreatiegebied met een heilige buitenzijde
VANDALEN - In berggebieden levende hooligans
WEEFWIJZE - Geleerde op het gebied van vlechten
WETMATIG - Is op juridisch gebied niet al te geslepen
BIERMARKT - Afzetgebied dat erg getapt is
BODEMPRIJS - De waarde van het grondgebied
BRAAKLAND - Grondgebied dat 'zum kotzen' is
EILANDJES - Kleine broedgebieden
EILANDJES - Kleine broedgebieden die geïsoleerd liggen
EUROPOORT - Havengebied waar het geld binnenkomt
GRENSLAND - Overgangsgebied
GROENLAND - Gebied rijk aan kleur
GROENLAND - Weidegebied in het water
HEERSZIEK - Beroerd van het gebieden
HERTOGDOM - Gebied verwant aan Ridderkerk
INTERLAND - Wedstrijd in een tussengebied
KONINKRIJK - Vorstgebied
LANDENGTE - De pas van de staat is geldig in een klein gebied
LANDENGTE - Komt van pas waar het gebied smal wordt
MEGAPOLIS - Een stedelijk gebied is geweldig verzekerd
MIJNENVELD - Gevaarlijk gebied dat geveild wordt
MIJNENVELD - Risicogebied
MIJNSTREEK - Explosief gebied in Limburg
MIJNSTREEK - Het gebied waar ik woon in Limburg
MIJNSTREEK - Het is niet uw gebied voor ondergronds werk!
MONARCHIE - Vorstgebied
NARWALLEN - Grappig prostitutiegebied voor dieren
OMSTREEKS - Ongeveer in dat gebied
ROESTPLEK - Rotgebied
SCHOKLAND - Aardbevingsgebied
SLIJPSTEEN - Een kei op het gebied van de wet
SMAAKZONE - Proefgebied
WAPENVELD - Oorlogsgebied onder Zwolle
WIJNSTREEK - Gebied waar men een drankkuur ondergaat
WINGEWEST - Veroverd gebied
ZONECLIPS - Verduistering van een gebied met videofilmpjesStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp