Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Engeland

We hebben 288 cryptogrammen gevonden

NO - In Engeland wordt dit nummer ontkend
OR - Buitenlands edelmetaal, of zeker in Engeland
AIR - Luchtige houding in Engeland
ALE - Bier is in Engeland weer verkrijgbaar
ARE - Die maat kan in Engeland zijn
ARE - Die maat zal in Engeland zijn
ARE - Die vierkante dam moet in Engeland zijn
ARE - Die vlaktemaat zal in Engeland zijn
ARE - Oppervlakkig in Engeland zijn
ARE - Oppervlakkig moet men in Engeland zijn
ARE - Oppervlakkig zijn in Engeland
ARE - Vlaktemaat die in Engeland bestaat
ARE - Voor deze maat moet men in Engeland zijn
ARE - Zijn in Engeland maatgevend
BIG - Bij de geboorte in Engeland al een groot dier
BIG - Dat dier is in Engeland groot geworden
BIG - Dit dier is in Engeland groot geworden
BIG - Groot in Engeland, klein in Nederland
BIG - Jong dat in Engeland dik is
BIG - Klein dier dat in engeland juist groot is
BIG - Ons zwijntje is in Engeland geen kleintje!
BIG - Zo klein is dat beest in Engeland niet
BIG - Zo klein is dat beest niet in Engeland
DIE - De aangewezen persoon om in Engeland het hoekje om te gaan
DIE - In Engeland gaat deze het hoekje om
DOG - In Engeland blaft god terug
ERA - Tijdig terug zijn in Engeland
FAN - Aanhanger die voor ventilatie zorgt in Engeland
FEE - Dit geld hoort in Engeland in sprookjes thuis
FEE - Die schone vrouw kreeg in engeland wat extra geld
FIT - Heeft een goede conditie en dat is in Engeland passend
FIT - Kerngezond past in Engeland
GEL - Toiletartikel in Engeland
IER - Het rund zonder de heilige woont ten westen van Engeland
MUG - Groot in Engeland klein in Nederland
NUF - Meisje dat weer plezier heeft in Engeland
ROB - Zo'n jongen gaat men in Engeland beroven
SET - Plaats in Engeland
SON - Maak plaats voor een familielid uit Engeland
TEN - In Engeland een telwoord, hier een voorzetsel
TRY - Probeer in Engeland rugby te spelen!
UFO - Is die schotel in Engeland onherkenbaar
UPS - Brengt goede tijden in Engeland
UPS - Goede tijden in Engeland
VAT - In Engeland bedraagt de btw een ton
WAR - Bij ons in de knoop, in Engeland oorlog!
BEEN - Bot is in Engeland geweest
BEEN - Dat lichaamsdeel is er geweest in Engeland
BEER - Dier dat in Engeland erg getapt is
BEER - Springt hier hoog uit de muur, maar in Engeland lager
BORN - Die Nederlandse plaats is in Engeland geboren
CAST - Betekent de bezetting van Engeland
COOL - Gaaf dat het fris in Engeland is
DOVE - Slechthorende vogel in Engeland
DRAW - In Engeland tekent men voor een gelijkspel
EDAM - Nederlandse plaats gemaakt in Engeland
EDAM - Plaats die het in Engeland weer gemaakt heeft
ELAN - Het vuur in Engeland
EVEN - Is zelfs in Engeland van korte duur
EVEN - Van korte duur, zelfs in Engeland
EVEN - Zelfs in Engeland heeft men weinig tijd
EVER - Beest dat zich altijd in Engeland ophoudt
EVER - Dat beest is altijd in Engeland
EVER - Dat beest is er in Engeland altijd geweest
EVER - Dat dier houdt maar niet op in Engeland
EVER - Dier dat in Engeland (ver)blijft
EVER - Dier dat in Engeland blijft
EVER - In Engeland altijd een beest
EVER - In Engeland altijd een beest?
EVER - In Engeland ooit een zwijn
FAKE - Namaak uit Engeland
GOES - Gaat van Engeland naar zeeland
GOES - In Engeland gaat het op zijn Zeeuws
GOGO - Dubbel vertrek in Engeland van een danser
HARM - Jongen die in Engeland schade veroorzaakt
HAVE - Hebben in Engeland goederen
HELD - In Engeland gehouden aan een topprestatie
HELD - Wordt in Engeland voor heel dapper gehouden
HITS - Die toppers zijn vooral in Engeland ingeslagen
IRAN - Ik liep in Engeland! dat zien de Amerikanen niet graag
JOKE - Een grappig meisje in Engeland
JOKE - Meisje waar men in engeland om lacht
JOKE - Om deze vrouw wordt in engeland gelachen
JOKE - Vrouw om wie in Engeland gelachen wordt
KEEP - Houdt in Engeland een vink
KEEP - Vogel om in Engeland te houden
KENT - De tuin van Engeland
KENT - Is thuis in Engeland
KENT - Men is ervan op de hoogte in Engeland
KENT - Weet dat het in Engeland ligt
KIND - In engeland is dit een soort zoon of dochter
KIND - Klein en aardig in Engeland
KLUS - Een heel karwei om 1000 liter aan ons in Engeland te brengen!
LETS - Laat ons in Engeland een vreemde taal leren
LETS - Laten we dat in Engeland gaan spreken
LETS - Laten we dat in Engeland spreken
LETS - Laten we in Engeland een andere taal gebruiken
LIES - Meisje dat in Engeland leugens vertelt
LIVE - Bestaan in Engeland zonder playback
LIVE - Er is direct leven in Engeland
LONG - Dat orgaan is al lang in Engeland bekend
LONG - In Engeland een lang orgaan
MADE - In Engeland gefabriceerd beestje
MADE - In Engeland gemaakte larve
MADE - Larve gemaakt in Engeland
MADE - Ontpopte zich als iets uit Engeland
MESS - In Engeland maken de officieren er bij het eten een puinhoop van
NICE - Die Franse plaats is leuk in Engeland
NICE - Is in Frankrijk en Engeland aardig
NOGA - Dat is lekker in Engeland geen bevel
PEEN - Zo'n wortel hoort in Engeland pijn te doen
PINK - Vinger die in Engeland roze wordt
RAGE - Mode die in Engeland woede opwekt
RAGE - Modewoord dat in Engeland woede opwekt
RARE - Een gek is in Engeland een zeldzaamheid
RARE - Het gekke is dat het in Engeland niet veel voorkomt
RARE - Zo'n gek is in Engeland zeldzaam
RARE - Zo'n zonderling is in Engeland zeldzaam
REAL - Waar in Engeland speelt deze Spaanse voetbalclub
REST - De anderen slapen in Engeland
REST - Wat overblijft werkt niet in Engeland
ROCK - Die muziek klinkt in Engeland altijd keihard
ROOM - In Engeland is er ruimte voor zuivel
SENT - Zit aan boord en is naar Engeland verzonden
SHOW - Toon in Engeland een revue
SHOW - Toon in Engeland een revue!
SKAI - De lucht boven Engeland hoort vol stof te zitten
STEE - Blijven en zo te horen in Engeland op hun plaats
STEE - Het boerenbedrijf blijft zo te horen in Engeland
STEE - Plaats waar men in Engeland hoort te blijven
STEE - Plek om hoorbaar in Engeland te blijven
TALK - Een vet praatje in Engeland
TALK - Geeft stof tot praten in Engeland
TALK - Huidpoeder dat in Engeland over de tong gaat
TALK - Poeder dat in Engeland over de tong gaat
TALK - Poeder dat in Engeland wordt besproken
TALK - Poeder waar in Engeland over gesproken wordt
TALK - Stof tot praten in Engeland
TEEN - Ten voeten uit een jongere uit Engeland
TOGO - Gaan in Engeland en in Afrika
TOGO - Staat om nog af te leggen in Engeland
TREE - Sport die in Engeland groeiende is
WELL - De Limburgse plaats is in Engeland goed
WEST - De zanger verdween richting Engeland
ACTOR - Speelt in Engeland een doorslaggevende rol
AHOLD - Dat concern heeft nu een houvast in Engeland
ALOUD - Sinds lange tijd goed te horen in Engeland
ANGEL - Dit steekorgaan is in Engeland zeer geliefd
ANGEL - In Engeland zeer geliefd door vissers
BRIEF - Dit schrijven komt in het kort uit Engeland
BRITS - De bank van Engeland
BRITS - Houten rustbank uit Engeland
CRIME - Die kwelling is in Engeland een misdrijf
CRIME - Het is ergerlijk als u in Engeland over de schreef gaat
CROSS - Een terreinwedstrijd is in Engeland heilig
CROSS - Veldloop die in Engeland aanbeden wordt
DADEL - Met vrucht een date in Engeland
DERBY - Is in Engeland een plaatselijke krachtmeting
DOVER - Hoort minder in Engeland
DOVER - Hoort niet meer in engeland
DOVER - In Engeland hoort men steeds minder
DOVER - Vindt minder gehoor in Engeland
ELAND - Dier uit Engeland
ELAND - Dit dier leeft in engeland
ELAND - Een herkauwer vindt men in Engeland niet griezelig
ELAND - Het laatste dier van Engeland
EPSOM - Ambtshalve het totaal in Engeland
FERRY - Jongen die naar Engeland gaat
FOREL - Vis in Engeland voor de maat
GENOT - Zo veel plezier hebt u niet in Engeland
GENOT - Zoveel plezier hebt u niet in Engeland
GRAVE - Voor die plaats zijn ze in Engeland als de dood
INNIG - Liefdevol als de horeca in Engeland
LEEDS - Deels door elkaar in Engeland
MATCH - Wedstrijd die in Engeland aanstekelijk werkt
MATCH - Zo'n strijd werkt in Engeland aanstekelijk
NOTIE - Besef je wel dat in Engeland een das taboe is
PENNY - Dat meisje heeft geld in engeland
PILOT - Hij vliegt naar Engeland voor de eerste aflevering
ROOMS - Gelovige vertrekken in Engeland
ROOMS - Van onderdak in Engeland word je kerks
ROOMS - Vertrekken uit Engeland onder invloed van de paus
SITAR - Dit muziekinstrument zit in Engeland op een voertuig
SLEEP - Het gevolg van de bruid rust in Engeland uit
SONAR - In Engeland dus een dwaas navigatiesysteem
SPEED - Werkt zo'n tempo in Engeland verslavend
STAGE - Oefening baart kunst in Engeland
STICK - Sportartikel waar je in Engeland aan vastzit
STORE - Plaats waar men in Engeland hoort te blijven
THEMA - Centraal gespreksonderwerp is in Engeland de moeder
THESE - Bewering zoals deze in Engeland
WALES - Oeverboom in Engeland
WANTS - Insect dat iets in Engeland wil
WORST - Dit vlees is in Engeland het slechtst
WORST - Is in Engeland kwalitatief het minste broodbeleg
WRONG - Haardracht die in Engeland verkeerd uitpakt
WRONG - Het gaat verkeerd in Engeland met haar
WRONG - In Engeland doet die dot het niet goed
WRONG - Met haar gaat het mis in Engeland
WRONG - Met haar gaat het niet goed in Engeland
WRONG - Met haar gaat het verkeerd in Engeland
WRONG - Volgens haar gaat het niet goed in Engeland
WRONG - Volgens haar is het niet goed in Engeland
AGEREN - Optreden in Engeland bij een leeftijdsrace
ALLURE - Gaat alles in Engeland op tijd en voornaam
BRIDGE - Dit kaartspel zorgt in Engeland voor de verbinding
BRIDGE - Speelt men op een brug in Engeland
BRIDGE - Spel dat in Engeland overkomelijk is
BRIDGE - Spel waardoor ze in engeland het water overgaan
BUTLER - De huisknecht begint maar in Engeland
CANCAN - Die dans kan in Engeland dubbel
CLOSET - Het lijkt erop dat in Engeland het toilet gesloten is
COURSE - Of natuurlijk in Engeland een sportieve baan
COWBOY - Koeman jr. in Engeland
DRAGON - Een pittig monster uit Engeland
EXETER - Consumeert niet meer in Engeland
EXETER - Gewezen gast uit Engeland
EXETER - Hongerstaker die in Engeland zijn plaats kent
EXETER - Hongerstaker in Engeland
EXETER - Was te gast in Engeland (6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)
HOUDER - In Engeland is dat de keeper
HULLIE - Men komt eraan in Engeland voor hij of zij iets anders heeft
JUMPER - Springt in Engeland met een trui aan
KOLDER - Ben 'k ouder in Engeland? onzin!
LODGER - In Engeland iemand die op kamers woont
LONDEN - In engeland is achter de zandheuvel weer een boom
MERRIE - Werd gelukkig in Engeland een hit
NOMADE - Die trekker is niet gefabriceerd in Engeland
NOMADE - Die zwerver heeft het niet gemaakt in Engeland
NOMADE - Een zwerver die het in Engeland niet gemaakt heeft
NOMADE - Zwerver die het in Engeland niet gemaakt heeft
OFFSET - Afstel in Engeland van de drukmethode
OXFORD - In Engeland loopt een os voor de wagen
PONDEN - Die zijn in Engeland hun gewicht in geld waard
PROPER - Schoon het in Engeland gepast is
SITCOM - Serie die in Engeland geen stand houdt
STONES - Rockformatie die van gewicht is in Engeland
SUSSEX - In Engeland geldt liefde als zoethoudertje
TENDER - Dit voertuig is gevoelig in Engeland
THEEMS - Stroom drank voor een motorschip in Engeland
VRIJAGE - Liefkozen mag pas op leeftijd in Engeland
ZELLIK - Die vrouw achterstevoren vermoorden in Engeland of in Vlaams-BrabantStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp