Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Ego

We hebben 248 cryptogrammen gevonden

IK - Egocentrische figuur
IK - Egoisme
EGO - Dit ben ik in het oude Rome
EGO - De enige die met mij een trip wil maken
EGO - Het vijfde bordspel zei ik
EGO - Hier ga ik vreemd
EGO - Ik bevind me in Oregon
EGO - Ik bevind mij in Oregon
EGO - Ik krijg een landbouw werktuig voor niets
EGO - Ik word in een categorie ingedeeld
EGO - Ik zie niets achter een landbouwwerktuig
EGO - Ik zit in de begoina 's
EGO - Ik zit in de begonia 's
EGO - Ik zit in de begonia's
EGO - Ik zit in de goede richting
EGO - Ik zit in de goot
EGO - Ik-vorm die ook door een ander gestreeld kan worden
EGO - Ik-woord
EGO - In die categorie ben ik ingedeeld
EGO - Persoonlijkheid in een ik-roman
EGO - Sterk gekrompen zelfbewustzijn
EGO - Tripmiddel voor zelfingenomen mensen
EGO - Wat ik in een begonia zie
EGO - Wordt gestreeld om de eigenwaarde te verhogen
KOR - Die knaap is net in het water gegooid
TIK - Dat is een klap voor 't ego
TIK - Dat is een klap voor 't ego!
TIK - Dat is een klap voor ‘t ego
ADAM - Hij is in de Bijbel begonnen
AURA - De straling bezorgt de zonnegod pijn
AURA - Voor de zonnegod heeft goud die uitstraling
BAAR - Geboortegolf
BABY - Zorgt met een boom voor een geboortegolf
BANG - Het begon allemaal met een big die niet durfde!
BRIK - Het rillerige ego van een vaartuig
BRIK - Huiverig voor het ego van een rijtuig
EDIK - Het zure ego van een jongen
GELD - Dat wordt over de balk of in het water gegooid
GELD - Spaartegoed
JAAR - Tijdvak van positieve reactie als de zonnegod terugkeert
KALF - Na zijn dood wordt de put dichtgegooid
KNEU - Vogeltje van een kuiken zonder ego
LEER - Het gedachtegoed van motorbendes
LEGO - In het overlegorgaan is iets bedacht voor de kinderen
OGEN - Om te kijken hoeveel er gegooid worden
OLIE - Op het vuur gegooid om (emoties) aan te wakkeren
RAGE - De zonnegod brengt u in de mode
TANK - Wordt volgegooid voor de slag
TOSS - Opgegooid aan de andere kant van het schip
WORP - Ter wereld gegooid
AFGOD - Is die van de Olympus gegooid
ARENA - Hierin wordt een ajacied voor de leeuwen gegooid
ARENA - Hierin wordt men voor de leeuwen gegooid
ARMOE - De zonnegod is weer afgemat door al dat gebrek
BAREN - Geboortegolven
DOLIK - Gras met een bezeten ego
DOLIK - Gras met een onbesuisd ego
DOLIK - Plant met een onbezonnen ego
GROEP - Muzikale categorie
HERIK - Opnieuw het ego van een plant
IJSKAR - Koudegolf
NAVEL - Een egocentrisch persoon kijkt ernaar
PANDA - Beregoed autootje
PANDA - Beregoede auto
RAFEL - Zo'n draadje maakt de zonnegod nogal fanatiek
RAGEN - Spinnenwebben weghalen met de erffactor van een zonnegod
RASTA - Geeft de zonnegod het bevel voor een Jamaicaanse beweging
RATEL - Daarmee mag de zonnegod een ogenblik klepperen
RATEL - Maakt de zonnegod even lawaai
ROMAN - Komt in dat boek wéér 'n liefdegod voor
SALDO - Per slot van rekening hebben we nog iets tegoed
SPEER - Nazi die moest worden weggegooid
SPEER - Nazi die moet worden weggegooid
SPION - De strategogluiperd
SPLIT - Insnijding in het vroegere Joegoslavië
SPLIT - Steenslag in het voormalige joegoslavie
TANKS - Ze worden volgegooid voor de strijd
TEDDY - Die stof is beregoed
TRACÉ - Voor een race is 't wegontwerp
TRANT - De wijze zonnegod in springstof
TRANT - De wijze zonnegod is springstof
ALINEA - Is Eli aan een nieuwe regel begonnen
APOLLO - De zonnegod vloog naar de maan
BEREIK - Actieradius van een reusachtig ego
BEREIK - De actieradius van een superego
BEREIK - Haalbare afstand voor bruintjes ego
BEREIK - Met een superego kom je er wel!
BEREIK - Zo n enorm ego maakt bellen mogelijk
BEREIK - Zo'n enorm ego maakt bellen mogelijk
BIJLTJE - Neergegooid door een staker
CHEERS - Gezondheid waarmee Woody Harrelson zijn carrière begon
DEFECT - Is onregelmatig gegoten
DISCUS - Met deze schijf begon het debat
IK-VORM - Eerste persoon in een egoïstische gedaante
IK-VORM - In deze gedaante komt het ego van een schrijver tot uiting
IK-VORM - Mal voor een ego
INWORP - Het balletje wordt binnen opgegooid
KEGELS - Worden omgegooid omdat ze naar de drank ruiken
LAKENS - Distributiegoederen van de baas
LOBBES - Sullig opgegooide vrucht
MALLEN - Worden gekken in gegoten
MIERIK - Wortel met het ego van een insect
NEREUS - De zeegod is nerveus, als hij er vijf mist
NIREUS - Zeegod
RAVAGE - Volgens de zonnegod een onduidelijke puinhoop
TRITON - Atoomkern van een zeegod
TRITON - De zeegod woog driehonderdduizend kilo
AARDBEI - Het verdraaide klokkenspel begon vrucht af te werpen
AMMONIA - Vliegop
AUTORIT - Egotrip
BARBAAR - Onbeschaafde cafégolf
BEGONIA - De plant begon met een dierengeluid
CHARMES - In de strijd gegooid om te bekoren
DIKKE IK - Egoïstisch gedrag bij het tv-programma 'obese' (5,2)
ELEGANT - Sierlijk legaten door elkaar gegooid
GEDEMPT - Minder luid dichtgegooid
GERADEN - Goed gegokt? doe maar wel!
GERADEN - Op advies gegokt
IJSPEGEL - Die ontstaat als het tegoed wordt bevroren
IJSWAGEN - Koudegolf
IKKERIG - Dat is iemand met een (te groot)ego
IKROMAN - Egoïstische literatuur
INGEZET - Begonnen met een lap stof op een broek dat kan modieus en dik maken
INHALIG - Linksrijdende egoïst
JACHTIG - Haastig begonnen met de achtervolging
MALARIA - Deze ziekte is gegoten in de vorm van een lied
ONDERLA - Bergplaats op de locatie San Diego
ONEREUS - Drukkend wordt het niets voor een zeegod
OPGEZET - Gezwollen begonnen
ORDENEN - Een overlegorgaan voor Europeanen organiseren
SNIJPUNT - De chirurg begon op de kruising
STOKVIS - Takkebeest dat in de pan gegooid wordt
VUURZEE - Hittegolven
WERPTOL - Weggegooide belasting op speelgoed
AFVALTON - Is dat weggegooid geld
BABYBOOM - Elsje veroorzaakt een geboortegolf
BALLETJE - Wordt op- of in de soep gegooid
BEENWORP - Bot gegooi waarmee iemand ten val komt
BEVROREN - IJskoud voor tegoeden
BOTTERIK - Vlegel met het ego van een vaartuig
BOTTERIK - Wees eens minder scherp voor mijn ego
DOMMERIK - Lomperd met een lomper ego
GENEREUS - Die grote man is niet egoïstisch
HATTRICK - Bij het Engelse gegoochel met een hoed wordt veelvuldig gescoord
IJSBREKER - Koudegolf
IJSBREKER - Tegenpool van een hittegolf
IJSPEGELS - Bevroren tegoeden
IK-FIGUUR - Egotripper
KASSALDO - Dat heeft men nog tegoed in het Westland
KASSALDO - Tegoed dat u voor ogen hebt
LELIJKERD - Niet zo mooi dat hij met een harde klap begon
LINTWORM - Deze pier doet zich tegoed aan een ridderorde
LOMPERIK - Hij heeft een meer dan onbehouwen ego
LOMPERIK - Man met een onbeschofter ego
NEPTUNUS - De zeegod bedriegt u thans en nog ‘s
PINGELEN - Afdingen doet een egoïstische voetballer
PINGELEN - Egoistisch doet een voetballer
SOLOTOER - Egotrip
AFGETRAPT - De wedstrijd is net begonnen en al oud
AFGETRAPT - Met oud schoeisel aan de wedstrijd begonnen
AKKOORDJE - Erop gegooid voor de overeenkomst
BESSENVLA - Wordt er bij oudere dames met de paplepel ingegoten
DOELSALDO - Banktegoed dat u voor ogen heeft
DOELSALDO - Tegoed van de keeper
EENDEKKER - Vliegtuig dat als eend begon
EIGENARES - Zij heeft een privégod
EIGENBAAT - Vertrouwd zijn met winst duidt op egoïsme
EIGENHEID - Kenmerk van egoïsten
GEMENERIK - Rotzak met een nog slechter ego
GEZINSPAK - Familiegoed waar veel in om gaat
IJSBLOKJES - Lego voor Eskimo kinderen
INGESTELD - Gebruiksklaar begonnen
INTERESSE - Omgegooide siersteen daar heb je belangstelling voor
KIEREWIET - Retegoeie stuff waar je helemaal maf van wordt
LOMPERIIK - Hij heeft een meer dan onbehouwen ego
PIEKERAAR - Iemand met een bedenkelijk gedachtegoed is een tobber
PRIVÉREIS - Egotrip
SLIMMERIK - Is dat mijn goochemerd ego
SPEKKOPER - Gegoede klant van de slager
TROEFHEER - Goede kaart die het roer heeft omgegooid
AANGEKAART - Er over begonnen tijdens het klaverjassen
AANGEKAART - Erover begonnen tijdens het klaverjassen
AANGENOMEN - Door de pleegouders verondersteld
AKKOORDJES - Worden opgegooid in harmonie
ALPENFLORA - Zwitserse lentegodin
BEWAARBAND - Die video wordt niet weggegooid
COMBINATIE - Bosnië en Herzegovina
COMBINATIE - De Verenigde Staten of Bosnië-Herzegovina
CREDITZIJDE - Stof die men nog tegoed heeft
IDEEËNLEER - Gedachtegoed
MAANSTENEN - Die worden bij wanbetalers door de ruiten gegooid
MAANSTENEN - Worden die bij wanbetalers door de ruiten gegooid
RAAD VAN ELF - Advies dat Legolas aan Frodo gaf (4,3,3)
REKENKUNST - Gegoochel met getallen
SLECHTERIK - Zijn ego is kennelijk minder goed
STARTBEWIJS - Ten teken dat het begonnen is
WEEROMSLAG - De return begon met 'n bui maar later scheen het zonnetje
ZELFRIJZEND - Egotripper
BALVERLIEFD - Gek op dansen maar egoïstisch op het voetbalveld
BEELDSCHERM - Televisiegordijn
BOKKENAVOND - Vrijgezellenavond voor de bruidegom
DANSGROEPEN - Categorieën bij judo
GROEPSLEDEN - Voertuigen voor een bepaalde categorie mensen
KLAKKELINGS - Met de pet naar gegooid
NAVELSTAREN - Egocentrisch naar een buikdanseres kijken
UITSPANNING - Ze wilden er net wat gaan drinken toen het aftuigen begon
ZELFANALYSE - Voor het ontleden van je ego heb je niemand anders nodig
NIET TE FILMEN - Onbegonnen werk voor een regisseur (4,2,6)
PRIVEPERSOON - Henk van der Meyden en Evert Santegoeds
PRIVÉPERSOON - Henk van der Meijden of Evert Santegoeds
STROOIBILJET - Het is weggegooid geld als men gaat flyeren
UITWERPSELEN - Weggegooide ontlasting
VAN SLAG RAKEN - Uitgegooid worden bij honkbal en daar verbouwereerd door zijn (3,4,5)
WERELDKLASSE - Globale categorie die top is
FRUITAUTOMAAT - Er wordt gegokt op een apparaat ter modernisering van de vruchtenteelt
GEBAKKEN LUCHT - Daar heb je kans op bij een hittegolf maar stelt eigenlijk niks voor (8,5)
NAVELSTAARDER - Egocentrisch persoon
NAVELSTAARDER - Egocentrische toeschouwer bij het buikdansen
ONAANGEBROKEN - De dag is nog niet begonnen, de fles is nog dicht
ONAANGEBROKEN - De dag was nog niet begonnen of de hele voorraad was compleet
PRIVÉREKENING - Account van Evert Santegoeds
RANGEERWISSEL - Betaalmiddel voor één categorie NS'ers
SPEELKWARTIER - In die stadswijk wordt gegokt
BAGGERBEDRIJVEN - Toneelstukken waarin met modder wordt gegooid
GROEPSVAKANTIE - Reis die niet geschikt is voor egotrippers
IN EIGEN PERSOON - Deel uitmakend van mijn ego (2,5,7)
LEENCAPACITEIT - Geen vermogen tot egoïsme
ONAANGESPROKEN - Nog niet begonnen met eten, omdat er nog niets is gezegd
OPENINGSZETTEN - Zzzzz.....en de partij is begonnen
POSTMODERNISME - Internetbestellingen en e-mails begon men nieuw te bouwen in de jaren 80
ROULETTETAFELS - Meubels waar een balletje wordt opgegooid
TEGENWERPINGEN - Bezwaren die niet voor de voeten worden gegooid
BLAUWE MAANDAGEN - Nog maar net begonnen en eerste Kerst- en Nieuwjaarsdag al dronken (6,9)
KREDIETBEWAKING - Toezichthouders die nog wat tegoed hebben
KREDIETBEWAKING - Wacht die nog wat tegoed heeft
ONGEWAPEND BETON - Is niet ijzersterk maar zit als gegoten en zal niet terugschieten (10,5)
SPEELGOEDSTADJE - Plaats in Legoland
STRAATINTERVIEW - Wegonderhoud
STROOIBILJETTEN - Zulke reclame is weggegooid geld
WEGWERPECONOMIE - Daar wordt het hele huishouden op staat gegooid
ERFELIJKHEIDSLEER - Gedachtegoed dat je meekrijgt van je ouders
KOERSVERANDERING - Wegomlegging die financiële gevolgen heeft
ONDERNEMINGSRAAD - Gewaagd advies van een overlegorgaan
COMMUNICATIEMIDDELEN - Beltegoed
RECHTSPERSOONLIJKHEID - Het ego van een SGP'er
RECHTSPERSOONLIJKHEID - Het ego van een STP'er
HUWELIJKSVOORBEREIDING - Hierna kan echt begonnen worden
DE MUSSEN VALLEN DOOD VAN HET DAK - Grote vogelsterfte tijdens een hittegolf (2,6,6,4,3,3,3)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp