Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Egge

We hebben 610 cryptogrammen gevonden

ABE - Voetballegende die het in Japan voor het zeggen heeft
AGA - Die turk wordt als eerste weggestuurd
BEI - Die vorst is pienter, volgens zeggen
EED - Veelbelovend afleggertje
GEI - Takel om u tegen te zeggen
HOL - Nietszeggend dierenverblijf
LOB - Wordt met een boog weggeschoten
NON - Tegen die zuster zeggen ze in Frankrijk nee
PAD - In dit weggetje komt het gelegen
PAD - Weggetje van een amfibie
PAD - Weggetje voor amfibieën
VVV - Waarzeggerij
AMEN - Het laatste wat de dominee te zeggen heeft
BETA - Wie alfa zegt moet ook... zeggen
DODO - Weggestorven klanken
EDEL - Wil niet zeggen van adel
EDEN - Kan men afleggen in het paradijs
EGGE - Trekt u heen en weer door het land!
EGGE - Waarmee de boer ook achteruit kan werken
EVER - Dat dier heeft van de oever niets weggehaald
GIDS - Waarzegger
GOUD - Het is veel waard om niets te zeggen
HESP - Krijgen Belgische beleggers op hun brood
KWEK - Veelzeggende stripfiguur
MIME - Nietszeggend in het spel
MIME - Nietszeggend optreden
MIME - Nietszeggend spel
MIME - Nietszeggende kunst
NIKS - Een nietszeggend woord
RIEN - Nietszeggend woord van Franse herkomst
ROES - Euforische stemming die wordt teweeggebracht door garden
RUPS - Dier om aan banden te leggen
SKAI - Naar horen zeggen is de Engelse lucht goed voor dit materiaal
STEM - Medezeggenschapsorgaan
STOK - Het is letterlijk uitstekend om niet alle kaarten op tafel te leggen
STOM - Het is niet slim om niets te zeggen
STOM - Niet zo slim om niets te zeggen
STOM - Nietszeggend
STOM - Onbenullig zonder iets te zeggen
STOM - Stupide genoeg is het nietszeggend
STOM - Te onnozel om iets te zeggen
TAPS - Naar een punt toelopend om te horen wat mensen zeggen
TOGA - In vol ornaat wordt zij weggestuurd
TOGO - Staat om nog af te leggen in Engeland
TUBE - Leeggeknepen band
TWEE - Zeggen en doen
AAIEN - Wat handopleggers doen bij lichtgeraakte mensen
ANKER - Hoeveelheid wijn om een schip vast te leggen
ANKER - Zoveel flessen wijn zijn nodig om het schip vast te leggen
BLEEK - Was aantoonbaar wit weggetrokken
BOCHT - Slecht weggedeelte
DAZEN - Insecten die maar wat zeggen
DRAAD - Als je ervoor komt, heb je wat te zeggen
EILAT - Hierop leggen de kippen in Israël
EILAT - Hierop leggen kippen in Israël
FITIS - Men kan zeggen dat die vogel niet ziek is
FRASE - Nietszeggende uitspraak
GEBED - Verzoek om u op het ledikant te leggen
GEDAG - Hebt u tijd om het te zeggen
GESTE - Nietszeggende beweging
GESTE - Vriendelijke maar nietszeggende beweging
GROET - Plaats om gedag te zeggen
INNEN - Wel zeggen maar niet innen
KADER - Die lijst heeft het voor het zeggen
KAKEN - Op elkaar gehouden maar niets zeggen
KAKEN - Op elkaar gehouden om maar niets te zeggen
MEREN - Aanleggen en plassen
MEREN - Aanleggen om te plassen
MEREN - Plassen aanleggen
MEREN - Plassen en aanleggen
MEREN - Voor aanleggen gaat de politie op de loop
NOOIT - Dat zal een politicus nimmer zeggen
NOOIT - Moet men nimmer zeggen
OKIDO - 'Goed, doe ik' zeggen Nederlander en Engelsman
OMEGA - Mijn oom was de laatste, die werd weggestuurd
OPTIE - Kan effect zijn van beleggen
PEKEL - Stroeve oplossing om in te leggen
PENNE - Zegge en schrijve ook een pasta
RATEL - Veelzeggend apparaat
RIJDER - Weggebruiker met oud geld
ROGGE - Het brood is volgens de voorzeggers niet zo vers
SAGEN - Wat ze bij de buren zeggen berust niet allemaal op waarheid
SAGEN - Wat ze verhalen en zeggen bij de buren
SLAAF - Ik neem niet aan dat hij niks te zeggen heeft
SPEER - Nazi die moest worden weggegooid
SPEER - Nazi die moet worden weggegooid
TABOE - Nietszeggend woord
TEKEN - Dat wil wat zeggen
TEKST - Durven we hardop te zeggen
TOMEN - Het bit aanleggen
TOMEN - Het gebit aanleggen
TWEET - Durven we hardop te zeggen
UITEN - Wel wat zeggen maar niet innen
UITEN - Wel wat zeggen, maar niet innen
UITEN - Wel zeggen, maar niet innen
UITJE - Zeg wat je te zeggen hebt, ook al moet je ervan huilen
WACHT - Aanzeggen bij de post
WITJE - Vlinder die even niet weet wat hij moet zeggen
AFGANG - Een deel van het diner was mislukt en werd zo weer weggebracht
AFMARS - Zo van de planeet weggelopen!
AFVOER - Het eten is klaar waardoor het weggespoeld kan worden
ANKERS - Leggen een meisje met vrucht vast
ASFALT - Wordt hard weggemaakt
BERAAD - Met slagen erbij komt men tot overleggen
BESLAG - Waarin een bakker en een timmerman beleggen
BESTEK - Plan om op tafel te leggen
BITSEN - Venijnig zeggen
BLANCO - Nietszeggende stem
BOEIEN - Kan heel interessant zijn om iemand vast te leggen
CANAPÉ - Bank om te beleggen
EFFECT - Mist zijn uitwerking niet op beleggers
ELLIPS - Zin waaruit een of meer woorden zijn weggelaten
EROSIE - Amor, dat wil zeggen, slijtage
EUREKA - Wie het gevonden heeft, mag het zeggen
EXAMEN - Afleggers hopen hierna geslaagd te zijn
EXAMEN - Test voor afleggers en afnemers
EXPOSÉ - De houding van een voormalige vriend die heel wat uit te leggen heeft
FRANCO - Zo werd die dictator weggestuurd
GIDSEN - Waarzeggen
IDIOOM - Typisch iets om te zeggen
INDIEN - Voor als ik het schriftelijk ga voorleggen
INDOEN - Leggen is een vorm van modern handelen
JIJ-BAK - Geen mop om u tegen te zeggen
KEDIVE - In dik vee heeft hij het net niet voor het zeggen
KIEKEN - Op die manier vastleggen was een eitje
KNIKJE - Nietszeggende bevestiging
LEEGTE - Nietszeggend woord
LEGE BV - Nietszeggend staaltje uit het bedrijfsleven (4,2)
LIEGEN - Dit kaartspel is niet voor waarzeggers
LIEGER - Hij is geen waarzegger
LOODJE - Dat kleine zwaargewicht kun je beter niet leggen
MEIDAG - De lente vaarwel zeggen
MOEITE - Inspanning waar men zich niet bij kan neerleggen
NAREDE - Plaats voor een zot die nog wat te zeggen heeft
NIETEN - Vastleggen dat het geen prijzen zijn
OPTIES - Mogelijkheden tot het beleggen van geld
PAKKEN - Bezuinigingen opleggen
PRATEN - Bij voorbaat iets zeggen en zijn verhaal niet kunnen afmaken
PRATER - Veelzeggend figuur uit wenen
PRATER - Wenen alles eromheen en dat is veelzeggend
RIJBAAN - Met wielen af te leggen stuk
RIJDEND - Met wielen af te leggen stuk
RIJSTIJL - Zó sta je in de file met je weggedrag
SJALOM - kleed je voor de koude', zo hoort men dagelijks zeggen in Israël
SKELET - Voor die constructie moeten we botje bij botje leggen
SMEREN - Doen beleggers om de wrijving te verminderen
SMIDSE - Werkterrein van een beslaglegger
SPAREN - Wegleggen van geld
SPREAD - Broodbeleg voor beleggers
STAKEN - Houterig het werk neerleggen
STEEDS - 'Is niet van het platteland ', hoor je niet zelden zeggen
STILLE - Bij de politie heeft hij niets te zeggen
STILLE - Hij heeft niets te zeggen als politieman
STILLE - Nietszeggende agent
STILLE - Nietszeggende figuur bij de politie
STILTE - Nietszeggend bevel
STOMME - Die domoor heeft niets te zeggen
STOMME - Nietszeggende dommerik
STOMME - Nietszeggende figurant
STOMME - Nietszeggende film
STROOP - Broodbeleg voor beleggers
SUKADE - Waar Russische schepen aanleggen om vlees te laden
TUITEN - Het zeggen met tranen
VINGER - Als men hiervan een weggeeft, mist men vaak ook nog een hand
VLAKTE - Hierop en hiertegen kun je niets meer zeggen
VOLZIN - Vervuld van lust wist hij het mooi te zeggen
ZWIJGEN - Goud is nietszeggend
ZWIJGEN - Nietszeggend goud
AFSTAAN - Na het weggeven moet het uit zijn
APOSTEL - Leerling die wat te zeggen heeft
A PROPOS - Tussenwerpsel voor wat ik zeggen wilde (1,6)
A PROPOS - Wat ik zeggen wilde (1,6)
AUTOVRIJ - Met de wagen op vakantie is alleen voor wandelaars en fietsers weggelegd
BAKEREN - Bij de gevangenis prijzen in de luren leggen
BEHAGEN - Met heggen plezieren
BETOGEN - Zeggen dat ze ergens tegen zijn
BINDEND - Voor langere tijd vastleggend
BOEIEND - Zo aan ketenen leggend is interessant
EMMEREN - Zo aanleggen met de kardinaal dat hij gaat zeuren
ENKELEN - Zo tennissen is niet voor velen weggelegd
GEBAREN - Nietszeggende wenken
GEBAREN - Nietszeggende bewegingen
GRILLEN - Wispelturigheid op de rooster leggen
HAMEREN - De nadruk leggen op timmermanswerk
HANDLIJN - Vuistregel voor waarzeggers
HEFBRUG - Beweegbaar weggedeelte
INBRAAK - Weggenomen binnen een stuk open terrein
KAARTJE - Toegangsbewijs om te leggen
KADETJE - Broodje voor de schepen die daar aanleggen
KLINKEN - Vastleggen dat ze het glas heffen
KRONKEL - Weggeslingerd raar idee
KWARTET - Musici die een kaartje leggen
LASWERK - Verdiepte zich in de literatuur om verbindingen te leggen
LESAUTO - Voertuig voor ongediplomeerde weggebruikers
MIJMEREN - Overdenken of je het met me wil aanleggen
MIMISCH - Nietszeggend
MUTISME - U heeft het mis met deze persoon, hij wil echt niks zeggen!
NOEMERS - Ze zeggen dat ze nooit op hun strepen zullen staan
NOEMERS - Ze zeggen dat ze onder de streep zitten
NOEMERS - Zij zeggen dat ze onder de streep zitten
OORBAAR - Heel gepast om uw zintuig hierop te luisteren te leggen
OPEISEN - Terugvorderen omdat ze zeggen dat ze het gedaan hebben
OPNEMEN - Op camera vastleggen hoe ze de boel tillen
OPNEMEN - Van de grond pakken en vastleggen
OVERSTE - Militair die het ook voor het zeggen heeft in het klooster
RIJTEKEN - Het wil wat zeggen als men achter elkaar staat
SCHICHT - Daar kun je donder op zeggen!
SCHROEF - Wordt gebruikt om een actie van een turner mee vast te leggen
SEINTJE - Dat wil wat zeggen
SPEAKER - Zit in de box en heeft het in Engeland voor het zeggen
SPREKEN - Zilveren manier van zeggen
STAMPER - Die is kwaad weggelopen met dit bloemstuk
STOMEND - Op zee een nietszeggend besluit
STOMKOP - Dom nietszeggend hoofd
STOMKOP - Nietszeggend hoofd
STOMPEN - Beuken met nietszeggend schrijfgerei
STOMWEG - Gewoon een nietszeggend straatje
STOMWEG - Zomaar zonder iets te zeggen verdwenen
STOPLAP - Weinigzeggend woord
TEGELEN - Een terras aanleggen in Limburg
TEGELEN - Plaats om stenen te leggen
TOONTJE - Manier van zeggen
TUINPAD - Weggetje uit het dorp (van Wim Sonneveld)
VERKEER - Verblijf van weggebruikers
VLAKGOM - Op papier worden daarmee hele gebieden weggevaagd
WERPTOL - Weggegooide belasting op speelgoed
ZOMEREN - Direct aanleggen als het mooi weer wordt
ZOMEREN - Direct aanleggen als het warm wordt
ZOMEREN - Dusdanig aanleggen als het warmer wordt
ZWIJGERS - Nietszeggende figurenStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App