Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


ESTER

We hebben 379 cryptogrammen gevonden

BEF - Meesterdracht
EST - Bevindt zich in manchester en Boekarest
HES - Kleding uit manchester
JUF - Meesteres
TIJD - Heelmeester
BELG - Grief die in het zuiden wordt gekoesterd
BUKS - Geweer in een heester
BUKS - Heester die wortel schiet
FRIK - Kleingeestige schoolmeester
FRIK - Schoolmeester, in ongunstige zin
HALS - Stak met kop en schouders boven de andere meesters uit
HOES - Burgemeester die voor omslag zorgde
HOES - De omslag van een oud-burgemeester
KOKA - Prima keukenmeester die scoort als judoka
LAMA - Beest van een priester
LAMA - Herkauwende priester
LAMA - Het eerste jonge schaap van de priester
LAMA - Op tv improviserende priester
LAMA - Priester uit Tibet die met zijn maten Ziggo Dome weet te vullen
LAMA - Wollige priester
LINT - Burgemeesters gaan er vaak door
NOVA - Televisiester
NOVA - Voormalige televisiester
OVER - Resterend voorzetsel
PABO - Meesterlijke opleiding
PABO - Voor wie een meester in zijn vak wil worden
PROF - Sportieve leermeester
SEMI - Half gekeerd in een trimester
STEM - Het geluid van een roemloze meester
TOGA - Meesterlijke kleding
TOOG - Liep in een priestergewaad
BALIE - Het zijn meesters in het opvangen van klanten
BAZIG - Meesterlijk
BAZIG - Meesterlijk?
EERST - Om te beginnen ontbreekt er niets aan een oester
ESTER - Chemica
ESTER - Chemisch meisje
ESTER - Die chemische stof kan de meester me niet tonen
ESTER - Meisje dat heftig kan reageren
ESTER - Organische verbindig
ESTER - Zij zorgt voornamelijk voor de verbinding
ESTER - Zuur meisje
KALOT - Reeds in het varkenshok op het hoofd van de priester
KUNST - Werk van een meestervervalser
KWAST - Knoesterige kwibus
LEERS - Burgemeester die graag wat opsteekt
MASSA - Zo spreekt een menigte slaven de meester aan
OPPER - De hoop van een wachtmeester
OPPER - De wachtmeester heeft hoop
OPPER - Er is nog hoop voor een wachtmeester
OPPER - Wachtmeester bij een hooistapel
OPPER - Wachtmeester in het hooi
PANDA - Beresterk autootje
PANDA - Beresterk op weg
RITME - Beginnende ritmeester in cadans
STEEN - Heilige eerste oude meester
TABOE - Een tamboer mist zijn meester bij het onbespreekbare onderwerp
UITEN - Zich manifesteren door te praten
BEVING - Een trilling overmeesterde mij
BEVING - Trilling die ons overmeesterde
DOCENT - Hij is een meester in zijn vak
DOCENT - Meester, toon een munt
GEZOND - Heilzaam in de zon gekoesterd
JENNEN - Pesterige grappen
JURIST - Hij is een meester in zijn vak
KLIMOP - Ga omhoog in een heester
KLIMOP - Ga omhoog in een heester!
KOKEND - Zo heet de keukenmeester ten slotte
LERAAR - Hij is een meester in zijn vak
LERAAR - Meesterlijke figuur
LERAAR - Meesterwerk
MARKEN - Duitse investering in Noord-Holland
OVERIG - Verder nog resterend
OVERIG - Wat er verder nog resterend is
OVERZIJ - De resterende stof is via een zebra te vinden
PASTOR - Die priester is net een insect
PIEKEN - Haar conditie lijkt niet best, toch kunnen ze optimaal presteren
PROOST - Priester!
SCHOOT - Daar wordt het zeiltouw gekoesterd
SLAAFS - Meesterlijk? integendeel
STATIE - Daar staat de priester die voor geld wat in moet leveren
STATIE - Daar staat de priester met de hele vloot om zich heen
BOEIEND - Meeslepend aan het arresteren
JENEVER - Pesterig varken
JURISTE - Meesteres
KRIJTWIT - Schoolmeesterkleur
LERAREN - Zijn een meester in hun vak
LERARES - Meesteres
LUIEREN - Mensen prijzen die niets presteren
MEDISCH - Heel meesterlijk
MEDISCH - Heelmeesterlijk
MIJNHEER - Aanspreektitel van een veilingmeester
MISHEMD - Fout kledingstuk van een priester
MUILTJE - Assepoester geeft geen grote mond
MUILTJE - Assepoester maakte een slippertje
MUILTJE - Bekje van assepoester
OPRUIEN - Waardoor de haren van de meester recht overeind gaan staan en verdwijnen
OVERDAG - De resterende tijd
OVERDAG - Resterende tijd
OVERJAS - Resterende kleding
OVERPOT - De resterende inzet
OVERPOT - Doe de resterende stuff hierin!
OVERUUR - Resterende tijd
PAKKEND - Boeiend bezig met arresteren
PLEITER - Meesterlijke verdwijning
RECHTEN - Hierin heeft de meester ook plichten
TELWIJZE - Rekenmeester
TOLBAAS - Hij is meester over dat speelgoed
TOPCLUB - Beste zitplaats bij FC Barcelona of manchester uitend
TOPSTUK - Bovenste gedeelte van een meesterwerk
TOURNEE - Reis om te protesteren tegen een wielerronde
TUINMAN - Hofmeester
VERKORT - Minder lang oesternet geworden
WIJKWAST - In handen van een priester die de buurt schoonmaakt
ZETBAAS - Schaakmeester uit naam van de eigenaar
ADVOCATE - Meesteres
AFTUIGEN - Een kerstboom molesteren
ANTIFOON - Zo hoor je de priesters en kerkgangers dus niet zingen
BALHOOFD - Dansmeester op de fiets
BARTJENS - Rekenmeester
BEDIENDE - Werd hij geholpen door een priester
BEDIENEN - Doen obers en priesters
BEDIENEN - Het werk van priesters en obers
BETOGERS - Zij kleden priesters aan met spandoeken
BEVINGEN - Aardschokken die ons overmeesterden
BUKSBOOM - Die heester kan uit de grond schieten
CONDITIE - Voorwaarde om wat te presteren
DIENARES - Zij zegt: 'Erken een oorlogsgod als uw meester'
FRIKADEL - Een schoolmeester van stand vindt die lekker
FRIKADEL - Typisch een schoolmeester van stand die uit de muur eet
HALSDOEK - Gaat over de nek van een Hollandse meester
JAARCLUB - Stoel die twee semesters meegaat in de studentenwereld
JURISTEN - Hofmeesters
JURISTEN - Zij hebben een meesterlijke baan
KASPLANT - Zorgvuldig gekoesterde munt
KEETBAAS - Hij is de herrie meester
KOSTBAAS - Menagemeester
KWARTAAL - Sla 'k onzin uit in een trimester
LEERLING - Die jongen heeft zijn meester gevonden
MAGISTER - Volgens de oude meester leeft moeder in het verleden
MEESTERS - Zij doceren slechts een semester
MIJNHEREN - Deftige veilingmeesters
OMVORMER - Leermeester die voor een ander soort spanning zorgt
OPROLLEN - Niet afwentelen maar arresteren
OVERDAAD - De resterende actie is schadelijk
OVEREIND - U heeft recht op het resterende stuk
OVERGAVE - Capitulatie van het resterende talent
OVERGAVE - Met resterend talent wordt de onderwerping bereikt
OVERHEMD - Het resterende kledingstuk is een blouse
OVERHOOP - De resterende stapel ligt door elkaar
OVERKANT - De resterende stof ligt niet hier
OVERLAST - Resterende lading veroorzaakt hinder
OVERSPEL - Het resterende stuk maakt het echt stuk
OVERZIJDE - Resterende stof
PLEIDOOI - Deze tv-serie was een meesterwerk
PLEIDOOI - Meesterwerk
PRESTIGE - Is zedelijke invloed pesterig? dat moet verbeterd worden!
RAADSMAN - Hij geeft meesterlijke adviezen
SEMESTER - Meesters voor een halfjaar
STEENEIK - De boom die twee oude meesters horen op te zetten
TOOGKAST - Bergplaats voor priesterkleding
WALSBAAS - Dansmeester
ZEEVADER - Leermeester van een scheepsjongen
ZWEMBAAN - Badmeester
ZWEMBAAN - Functie van badmeester
AANHOUDEN - Blijven arresteren
BELEGGERS - Zij investeren om geen droog brood te hoeven eten
BELEGGING - Met zo'n investering krijgen we het op ons brood
DEPRESSIE - De druk van moeten presteren wordt een mens niet vrolijk van
ESPERANTO - Is er in die taal ook een geschikt woord voor oesterpan?
GASTVROUW - Een meesteres in huis gaat gauw rond een in de war geraakte vorst
INKTSTEEN - Oude meester die ook pentekeningen maakte
INREKENEN - Arresteren en calculeren
KANGOEROE - Dat dier is mogelijk een leermeester
KANGOEROE - Heeft een leermeester die capaciteit
KANGOEROE - Is die meester in staat als een dier te leven
KUNSTSTUK - Meesterwerk in de vorm van een cultureel artikel
MAÎTRESSE - Het liefje van de meester
MAÎTRESSE - Het liefje van een Franse meester
MERKLAPJE - Leermeester voor handwerken
MISGEWAAD - De foute kleding van een priester
MISLEIDER - Bedrieglijke priester
MISLEIDER - Priester
MISLEIDER - Priester die een verkeerde voorstelling van zaken geeft
MISLEIDER - Priester die je laat verdwalen
MISLEIDER - Zo wordt een priester niet graag genoemd
OESTERPAN - Kweekplek voor oesters
ONTKETEND - Zo bevrijd voelt een afgezette burgemeester zich
OPBERGVAK - Het beroep van magazijnmeester
OPBRENGEN - Renderen en arresteren
OPSLAGVAK - Het beroep van magazijnmeester
OVERLOPER - Resterend schaakstuk
OVERMACHT - De resterende mogendheid is superieur
PARELHOEN - Vogel uit een oesterei
PROEFBAAN - De keurmeester op stage
SCHOOLVOS - Pedante schoolmeester
SIERSTEEN - Fraaie oude meester die aan de muur hangt
SOMMELIER - Keldermeester die via een Franse rivier in België aankomt
STAGEJAAR - De twee semesters dat men leerkracht was
TAFELHEER - Rekenmeester
TITELLIED - Meester Prikkebeen
TOEDRAGEN - Gevoelens koesteren voor het aanbrengen
VUURDOORN - Heester die in brand staat
AANHOUDEND - Aldoor aan het arresteren
AANHOUDEND - Voortdurend arresterend
ADVOCATUUR - Meesterwerk
AMBTSKETEN - Aaneenschakeling van functies die men als burgemeester heeft
ASWOENSDAG - Resterende periode vóór carnaval
BELEGSTAAF - Zo'n gouden investering verleent een pilaar meer reliëf
DADENDRANG - De druk van het presteren
FORDDEALER - Voorzag de burgemeester van Toronto van crack
GRENSSTEEN - Oude meester die op het randje is
LEERPROCES - Zaak voor een oefenmeester
MISLEIDERS - Priesters die een valse voorstelling van zaken geven
MOLENSTEEN - Zware oude meester waar men maling aan heeft
NACHTWACHT - Dat beroep is een meesterwerk
NACHTWACHT - Meesterwerk
ONDERWIJZEN - Meesterwerk
ONGEKETEND - Zo bevrijd voelt een afgezette burgemeester zich
ONTKETENEN - Een burgemeester uit het ambt zetten maakt wat los
ONTKETENEN - Teweegbrengen dat ze de burgemeester afzetten
OPPERBEVEL - Commando van een wachtmeester
OVERBLIJVEN - Resteren bij de lunch
OVERKLEREN - Het resterende goed
PATERSKERK - Priesters zijn dom
RECHTSTAAL - Meesterlijk gesproken
SINT-PIETER - Is de meesterknecht daar in Rome
STAFDOCENT - De leermeester van Sinterklaas
STRUIKROOS - Heester die het mikpunt is
TAFELHEREN - Zij begeleiden de rekenmeesters
TITELSTRIJD - Een meesterlijk gevecht
TUINKNECHT - Bediende van een hofmeester
TUINKNECHT - De hofmeester is hem de baas
UITGEBLUST - De brandmeester is afgebrand
VERDEDIGEN - Meesterwerk
VERDEDIGER - Meester in de sport
WEGSANEREN - Bezuinigen of investeren in infrastructuurStaat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp