Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


ERGES

We hebben 91 cryptogrammen gevonden

LET - In de EU wordt hij overgespeeld
DOWN - Terneergeslagen als het netwerk plat ligt
DOWN - Terneergeslagen door te weinig slagen
IPAD - Tegenovergestelde van de elektronische weg van Apple
KOEL - De neergeslagen maat was fris
KOPIJ - Tekst in neergeslagen kleding
LADE - Ondergeschoven ding
MUIS - Computergestuurd dier
BIJROL - Ondergeschikte deelname
GEKKO - Dat diertje is vreemd terneergeslagen
GEKKO - Vreemd neergeslagen dier
KOALA - Neergeslagen op de wijze van een beer
KOEST - Een neergeslagen Europeaan houdt zich stil
KOEST - Neergeslagen Europeaan die zich gedeisd houdt
KOEST - Rustig als een neergeslagen Europeaan
KOKET - Behaagziek als een neergeslagen paardje
KOKET - Een neergeslagen paardje is behaagziek
KOKOS - Klapper die neergeslagen wordt in Griekenland
KOLOS - De reus kwam terneergeslagen vrij
KOMAF - Is van oorsprong terneergeslagen en vreemd
KOMAF - Neergeslagen en gestoord van origine
KOMAF - Van oorsprong neergeslagen en onbenullig
KOZIJN - Door raamwerk neergeslagen wezen
BIJWERK - Honing verzamelen is van ondergeschikt belang
BIJZAAK - Dit filiaal is van ondergeschikt belang
DEKAAK - Het beendergestel van een vaartuig
DETAIL - Ondergeschikt punt
DIPPEN - Terneergeslagen zijn over saus
INLOOP - Tegenovergestelde van een uitgang
IRONIE - Het is bespottelijk als iemand het tegenovergestelde zegt
IRONIE - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KNECHT - Ondergeschikte die ondergeschikt maakt
KNECHT - Ondergeschikte die zelf ook ondergeschikt maakt
KOPERS - Afnemers van neergeslagen journalisten
KORIST - Zanger in een neergeslagen rij
KROMME - Lijnrecht het tegenovergestelde
MINSTE - Als ondergeschikte geeft hij wat toe
NETBAL - Juist zo'n feest mag overgeslagen worden
OOGWIT - Tegenovergestelde van mascara
SUBTOP - Ondergeschikte conferentie waar de groten niet aan meedoen
ZEEARM - Tegenovergestelde van waterrijk
AANBOUW - Ondergeschikt deel van een pand
DIENAAR - Wat is die akelig ondergeschikt!
INENTEN - Het tegenovergestelde van uitloten
KLIMAAT - Algemene weergesteldheid
LETLAND - Daar wordt de bal altijd overgespeeld
MINDERE - Hield van een noot, deze ondergeschikte
MINDERE - Ondergeschikte die niet zo goed is
MINDERE - Ondergeschikte die zich niet zo goed voelt
MINDERE - Ondergeschikte zonder een noot
MINDERE - Ondergeschikte zonder noot
BEDIENDE - We zien een troep om die ondergeschikte
IRONISCH - Het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt
KNECHTEN - Ondergeschikten willoos maken
KOPIETJE - Afdruk van een neergeslagen kanarie
LANDHAAI - Het tegenovergestelde van een zeepaardje dat matrozen berooft
REMSCHIJF - Blokkeert die een computergestuurde auto
TERMINAL - Computergestuurde vertrekplaats
WESTLAND - Tegenovergestelde van Oostenrijk
GERSTENAT - Tegenovergestelde van gortdroog
GORTDROOG - Tegenovergestelde van gerstenat
GROENTELA - Voelt zich ondergeschoven in de keuken
NEERHALEN - Met luchtafweergeschut de grond inboren
OMZWAAIEN - De tegenovergestelde studierichting nemen
OPGROEIEN - Het tegenovergestelde van afwassen
RIVIERARM - Tegenovergestelde van waterrijk
SLAAPDRANK - Tegenovergestelde van koffie
STA OPSTOEL - Tegenovergestelde van een slaapbank (3,7)
STUITERBAL - Tegenovergestelde van een loungeparty
ABORTUSBOOT - Tegenovergestelde van een moederschip
ANTIRECLAME - Tegenovergestelde van spotprijzen
LEVENSDRIFT - Tegenovergesteld aan doodse kalmte
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van spelvreugde
TONEELDRAMA - Tegenovergestelde van vreugde
VERDUISTERD - Toch niet het tegenovergestelde van opgelicht
LETTERKNECHT - Ondergeschikte in de grafische industrie
LETTERKNECHT - Wetsgetrouwe ondergeschikte in de grafische industrie
BESSENJENEVER - Het tegenovergestelde van jonge
GEHEIMSCHRIFT - Het tegenovergestelde van het Bijbelboek Openbaring
MEESTERKNECHT - Bovengeschikte ondergeschikte
TERREINKNECHT - Hij is ondergeschikt aan een veldheer
DEPRESSIEMETER - Terneergeslagen doopgetuige die onder druk staat
SPRAAKVERMOGEN - Het tegenovergestelde van zwijggeld
GARAGEBEDIENDEN - Die zijn ondergeschikt aan de stalbaas
HERSENCHIRURGEN - Die zijn het tegenovergestelde van breinbrekers
RANDVERSCHIJNSEL - Grensgeval dat van ondergeschikt belang is
PERSONEELSGEBREK - Tekortkoming waaraan ondergeschikten lijden
EEN VISJE UITGOOIEN - Tegenovergestelde van bot vangen (3,5,9)
TEGEN HET CANVAS GAAN - Worden neergeslagen bij het protesteren op de Belgische tv (5,3,6,4)
DEGRADATIEKANDIDAAT - Tegenovergestelde van een promovendus
EEN GEPASSEERD STATION - Bij de UMTS-veiling overgeslagen radiozender (3,10,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android App
Download de IOS App