Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


EMOE

We hebben 79 cryptogrammen gevonden

EMOE - Beest in moedertaal
EMOE - Beest in onze moedertaal
EMOE - De vijfde oudervogel
EMOE - De vogel kwam om in het Friese water
EMOE - Deze vogel ziet een letter niet meer zitten
EMOE - Die vlieger gaat niet op
EMOE - Die vogel krijgt les in het water
EMOE - Dit dier is bij armoede vlug weg
EMOE - Gevleugeld type die het met Europa wel gehad heeft
EMOE - In Australië is men die letterlijk zat
EMOE - In deemoed gevonden vogel
EMOE - Struis type
EMOE - Struisachtige vogel
EMOE - Struise vogel
EMOE - Vocaal familielid uit Australië
EMOE - Vogel die internet beu is
EMOE - Vogel in de moestuin
EMOE - Vogel in het geroezemoes
EMOE - Zou haar man epi heten
BORST - Die (brave) jongeman werkt op je gemoed
GESTE - Vriendelijke tegemoetkoming
AFFECT - Aandoening van het gemoed met warmte
AMOEBE - Dat slijmdiertje ontstaat daar waar een verwarde bemoeial niet ter plaatse is
INLAAT - Een toevoeropening waarmee ik me bemoei
INLAAT - Het is de toevoer van benzine waarmee ik mij bemoei
INTIEM - Besloten het gemoedelijk te houden
KIKKER - Dier dat het spreken bemoeilijkt
RAZEND - Gemoedstoestand van Roeland
INLATEN - Zich bemoeien met entree verschaffen
INLATEN - Zich bemoeien met ontvangen
INLATEN - Zich ergens mee bemoeien als portier
KALMWEG - Daar rijdt het sluipverkeer doodgemoedereerd
SUPPORT - Bemoediging van een onvolledige aanhanger
BELEREND - Bemoeizuchtig
BETWETER - Een bemoeial zien we in Engeland beter
EUROZONE - Benzineterrein waarmee veel geld is gemoeid
INLATING - Bemoeizieke ontvangst
INLATING - Bemoeizieke toestemming om binnen te komen
NADERING - Is tegemoetkomend bij achterafschade
OPBEUREN - Het tillen bemoedigen
OPSTOKEN - De gemoederen verhitten door alle brandstof erdoorheen te jagen
WELHAAST - Is binnenkort inderdaad spoed mee gemoeid
ZIJWAARTS - In die richting komen we een vrouw tegemoet
ADELBORST - Cadet met een aristocratisch gemoed
ADELBORST - Zeeman met een nobel gemoed
BEGROTING - Raamwerk waarmee veel geld is gemoeid
HARDLOPER - Hij rent z'n dood tegemoet
HARDLOPER - Hij rent zijn dood tegemoet
ONTROEREN - De weemoed teweeg brengen
TAMBOEREN - Dringen er steeds op aan om milder wild het gemoed te luchten!
TROOSTVOL - Bemoedigend rijk aan koffie
AARDBEVING - Gemoedsbeweging bij de ramp in Nepal
BEHABANDJE - Zo'n popgroepje houdt het gemoed op peil
HORDELOPER - Hij rent z'n dood tegemoet. Crypt. 9
ONDERDANIG - Zo wordt het beneden geducht in deemoed
TEGENLOPEN - Tegemoet gaan zonder geluk
VISGERECHT - Bemoeit justitie zich met de hengelsport
DEMOTIVATIE - Is niet bemoedigend voor het aanvoeren van argumenten
LEENSTELSEL - In een systeen dat we maar even gebruiken is veel geld gemoeid
PENSIOENPOT - Seniorenwedstrijd waarmee veel geld is gemoeid
RODDELTANTE - Kwaadsprekende petemoei
STEEKNEUSJE - Kleine plant die zich overal mee bemoeit
TEGENLIGGER - Tegemoetkomend verkeer
TEGENLIGGER - Tegemoetkomend voertuig
POTTENKIJKERS - Sparen de toeschouwers omdat ze bemoeiziek zijn
LEERBEWERKING - Het aanpassen van een filosofie is een proces waar tonnen mee gemoeid zijn
ONRUSTSTOKERS - Pyromanen die de gemoederen bezig houden
SPIJSVERTERING - Inwendig proces waarmee kostgeld gemoeid is
CENTRUMSPITSEN - Daar bemoeit de zuster zich (niet) mee
NON-INTERVENTIE - Daar bemoeit de zuster zich (niet) mee
VERMOGENSTOETS - Krachtmeting waarmee geld gemoeid is
EEN ILLUSIE ARMER - Gemoedstoestand van hans klok die een truc niet meer weet (3,7,5)
EENRICHTINGSWEG - In die baan hoeft men geen tegemoetkoming te verwachten
TEGENREKENINGEN - Protestnota's waarmee geld is gemoeid
NAAR DE KELDER GAAN - Door de ondergang....tegemoet... (4,2,6,4)
ONTSLAGVERGOEDING - Tegemoetkoming waar geen werk meer van wordt gemaakt
ZO GESLOTEN ALS EEN OESTER - Zo zwijgzaam dat zelfs de paarlemoeren bekleding niet te zien is (2,8,3,3,6)
IN IEMANDS VAARWATER KOMEN - Zich bemoeien met andermans scheepsroute (2,7,9,5)
DAAR MOETEN WE BUITEN BLIJVEN - Zich er niet mee bemoeien als ze er niet in mogen (4,6,2,6,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp