Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


EINDIG

We hebben 103 cryptogrammen gevonden

FIN - Buitenlander die in Frankrijk eindigt
DRUP - Hierin eindigt regen
METZ - Die Franse stad eindigt met de laatste
PUTT - Waar de golfslag eindigt is wel 't einde
ROEK - De vogel begint rood en eindigt bleek
TOUW - Dat kan in een strop eindigen
TOUW - Dit kan in een strop eindigen
OPRIT - Bergetappe die in de garage eindigt
SLOOT - Hij beëindigde de stroom
UITJE - Pleziertje dat men tranen eindigt
UITJE - Pleziertje dat met tranen eindigt
BEZOEK - De aanloop eindigt op die manier in stromend water
EEUWEN - Oneindig lang niet in stukken leverbaar
EINDIG - Afsluitbaar
EINDIG - Besluit dat het beperkt is
EINDIG - Er zijn grenzen, ik stop ermee!
EINDIG - Finish niet voor altijd!
EINDIG - Het kan niet eeuwig duren dus ik stop ermee
EINDIG - Het moet een keer ophouden
EINDIG - Hou op, want het is beperkt!
EINDIG - Is alle stof
EINDIG - Voorzien van een slot
HANGOP - Beëindig het gesprek om te eten
HANGOP - Beëindig het telefoongesprek en kom eten
HANGOP - Beëindigd het gesprek voor dit gerecht!
LAMPET - Neerwaartse beëindiging in de bouw
PINEUT - Oneindige borrel
POEDEL - Slimme viervoeter die altijd als laatste eindigt
STAART - Hij zal wel weer achter eindigen
AFGUNST - Klaar met genade eindig met kift
AFLEREN - De studie beëindigen
AFLOPEN - Schuin eindigen
ALZIEND - Met een oneindig ruime blik
BEPERKT - De ruimte in de tuin is eindig
EERSTEN - Prototypes die in de toekomst achteraan zullen eindigen
EERSTEN - Zij beginnen vooraan, maar eindigen achteraan
GOUDVIS - Zwemmer die als eerste geëindigd is
IJVERAAR - Hij doet ontzettend zijn best maar eindigt wel vreemd
IJVERAAR - Hij doet ontzettend zijn best, maar eindigt wel vreemd
OPGEVEN - De aanmelding beëindigen
STOPPEN - Eindigen in de meterkast
STOPPEN - Eindigen met dichten
TRAMRIT - Zo'n reisje eindigt in remise
AFSOPPEN - De schoonmaak beëindigen
AFTREDEN - Voeren u de trap af na het beëindigen van uw baan
BEGINSEL - Geen principe om mee te eindigen
KOKOSMAT - Beëindigt een schaakpartij met een klapper
LUSTSLOT - Het kasteel waar de hartstocht eindigt
MATPARTIJ - Zo een gevecht eindigt niet in een remise
MATPARTIJ - Zo'n gevecht eindigt niet in remise
OPHANGEN - Het gesprek beëindigen is dodelijk
OPHOUDEN - Eindigen zonder de hoed af te zetten
OPZEGGEN - De voordracht beëindigen
PILASTER - Is de pijler van oneindige kwaadsprekerij
PILASTER - Ondersteunt oneindige smaad
SLOTVERS - Hiermee eindigt de ridderbalade
STOPVERF - Kleurstof om mee te eindigen
UITMAKEN - Beslissend beëindigen
UITVAART - Begin van een zeereis die eindigt op het kerkhof
AFFLUITEN - Wedstrijd beëindigen
JACHTSLOT - Bij dit kasteel eindigt de achtervolging
KOLOSSAAL - Reusachtig dat de heks als vis eindigt
ONTZETTEN - Het duwen beëindigen
OPHEFFING - Door deze beëindiging kwam er iets omhoog bij de mensen
OPZEGGING - Het beëindigen van de voordracht
SLUITSTUK - Daar eindigt de zaak mee
ASTRONOMIE - Wetenschap van de oneindig grote bedragen
DEELTIJDJOB - Baan waarin men ex aequo eindigt
DIENSTREIS - Tocht die eindigt in de kerk
GRENZELOOS - Is in oneindige mate het geval bij een randweg
ONTBINDING - De beëindiging van de overeenkomsten lijken vervallen
POEDELPRIJS - Kleine beloning voor degene die als laatste eindigt
SLOTREGELS - Daarmee eindigt een kasteelroman
SLOTTONEEL - Eindige kunstvorm
TOESPREKEN - De toespraak beëindigen met een belofte
UITGEKIEND - Goed bekeken, het spel is juist beëindigd
WINTERSTOP - Als de lente begint, eindigt de voetbalcompetitie
ZEGEVIEREN - Zij zal met twee stellen als eerste eindigen
ZOTTENKLAP - Die onzin eindigt met geweld
AANSCHIETEN - Zo'n ontmoeting eindigt in het ziekenhuis
EROM SPANNEN - Strak staan zonder dat duidelijk is hoe het zal eindigen (4,7)
LIEFHEBBERIJ - Hobby waarmee u in de min kunt eindigen
ONTKOPPELEN - Een relatie beëindigen
PASSIEDRAMA - Stuk dat vurig begint en tragisch eindigt
PASSIEDRAMA - Toneelspel dat vurig begint en tragisch eindigt
STOPCONTACT - Beëindig de relatie! dat geeft energie
MARKTPOSITIE - Zwangerschap die in het kraambed eindigt
PLAATSGENOTEN - Die eindigen ex aequo
REMISEPARTIJEN - Die zijn gelijk geëindigd bij de verkiezingen
AANKOMSTPLAATS - De stad waar de etappe eindigt, krijgt meer gewicht
AANKOMSTPLAATS - Waar de etappe eindigt, is ruimte om dikker te worden
AFVALSCHEIDING - Het huwelijk eindigt op vuilnishoop
DRIEGANGENMENU - Zo n diner gaat eerst stapvoets dan in draf en eindigt in galop
DRIEGANGENMENU - Zo’n diner gaat eerst stapvoets, dan in draf en eindigt in galop
SPRAAKWATERVAL - Veel woorden eindigen in geklater en geklets
STAANDEHOUDING - Waar een turner mee wil eindigen is wat een agent mag doen
TEGENMAATREGEL - Voorschrift om een vriendschap te beëindigen
TOCHTAFSLUITER - Beëindigt de reis omdat niemand meer trek heeft
OP DE ROTSEN LOPEN - Bergwandelen kan catastrofaal eindigen (2,2,6,5)
PERSOONSBESTAND - Beeindiging van een eenmansactie in een privé-archief
TOLERANTIEGRENS - Eindigt de gedoogzone hier
DE BANDEN VERBREKEN - Een relatie beëindigen in een videotheek (2,6,9)
HET NIET LANGER TREKKEN - Beëindiging van de rondreis omdat ze aan het eind van hun latijn zijn (3,4,6,7)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp