Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


Ding

We hebben 3227 cryptogrammen gevonden

AANLOOPSPANNING - De opwinding van herhaald bezoek
AANSLUITCONTACT - Dubbele verbinding
AARDAPPELJASSEN - De drieling is gek op deze kledingstukken
ACTIEHANDELAARS - Die verkopen aanbiedingen
ACTIEHANDELAREN - Die verkopen aanbiedingen
AFSLUITPROVISIE - Vergoeding voor een dichter
APPELPANNENKOEK - Kunstvoeding
BEGINOPSTELLING - De spelers beginnen in de starthouding
BEGINOPSTELLING - Houding die we aanvankelijk aannemen
BERGWANDELINGEN - Vrijetijdsbestedingen van mensen op niveau
BEROEPSADVISEUR - Advocaat in een cassatiegeding
BESLAGPROCEDURE - De hele voorbereiding in de bakkerij is zo vastgelegd
BESTUURSCOLLEGE - Heeft de leiding bij de rijles
BESTUURSFUNCTIE - Leidinggevende baan als chauffeur
BETAALTELEVISIE - Uitzendingen waarin geld worden ingezameld
BLAZERSENSEMBLE - Kleding van muzikanten
BLAZERSENSEMBLE - Kledingcombinatie waar muziek in zit
BLAZERSENSEMBLE - Muziekgroep in heren en dameskleding
BLAZERSENSEMBLE - Muziekgroep in heren- en dameskleding
BOEKPRESENTATIE - Aanbieding om te reserveren
BROEKZAKVESTZAK - Kledingonderdelen in het financiële circuit
BUISVERLICHTING - Daardoor zit de leiding niet in het donker
BURGERLIJKE STAAT - Bekrompen houding (11,5)
BURGERLIJKE STAND - Een non-conformistische houding werkt niet bij het doen van aangifte (11,5)
CARRIÈREPATROON - Hoofd van de afdeling Loopbaanbegeleiding
CHLOORWATERSTOF - Zwemkleding
COMMUNICATIEWEG - Verbinding verbroken
CONSUMPTIEDRIFT - Deze vorm van alcoholisme hoort niet bij bestedingsbeperking
CONTACTALLERGIE - Bindingsangst
CONTACTSTOORNIS - Verbinding verbroken
DAT IS NIET ZO MOOI - Onding (3,2,4,2,4)
DEELCERTIFICAAT - Getuigschrift van een croupiersopleiding
DE ORDE VERSTOREN - Belemmeren een onderscheiding te krijgen (2,4,9)
DE SCHADE INHALEN - Voorbijgaan aan het verlies door vergoeding te zoeken (2,6,7)
DIENSTVERBANDEN - Die worden omgelegd door de verbindingstroepen
DIRECTIEVERTREK - Als ik die richting uit ga kom ik bij de leiding
DIRECTIEVERTREK - Daar is ruimte voor het opstappen van de leiding
DIRECTIEVERTREK - Hier is ruimte om de leiding weg te sturen
DOOREENHASPELEN - Gemengd voor opwinding zorgen
EEN DELICATE ZAAK - Lekker ding dat gevoelig ligt (3,8,4)
EEN GOUDEN WISSEL - Kostbare spoorverbinding (3,6,6)
EILANDDEPRESSIE - Het weer op Curaçao wordt beïnvloed door een streng religieuze opvoeding
EINDVOORSTELLEN - Echtscheiding
ELKE GROND MISSEN - Zonder aanleiding in de lucht blijven hangen (4,5,6)
FANTASIECOLBERT - Onwerkelijke kleding
FANTASIEKOSTUUM - Onwerkelijke kleding
FANTASIEKOSTUUM - Voor deze kleding is verbeelding nodig
FIGUURCORRECTIE - Herstel van de vormfout geeft ons een betere houding
FOUTPARKEERDERS - Zij staan stil bij hun overtredingen
GEESTESTOESTAND - Verstandhouding
GEMEENTEBESTUUR - De leiding van de kerk
GEMEENTEBESTUUR - Kerkleiding
GEMEENTEGRENZEN - Afscheidingen van de kerk
GENEZINGSPROCES - Hier is een heling in het geding
GROEIPERCENTAGE - Verhouding die in ontwikkeling is
HANDSCHOENENVAK - In auto en kledingbranche
INFORMATIESTAND - Houding die nieuws oplevert
INNOVATIEPROCES - Hier is vernieuwing in het geding
INTERACTIVITEIT - Wederzijdse beïnvloeding houdt een voetbalclub bezig
JEUGDINRICHTING - De aankleding van een kinderkamer
JONGENSAFDELING - In een kledingzaak gaat het er hier knullig aan toe
KRAANBESTUURDER - Heeft hij een functie bij de waterleiding
KUNSTINSTELLING - Artistieke houding
LEGERAANVOERDER - Hij heeft als leidinggevende minder in zijn mars
MEDAILLEWINNAAR - Omdat hij zich onderscheidt krijgt hij een onderscheiding
MEDAILLEWINNAAR - Omdat hij zich onderscheidt, krijgt hij een onderscheiding
MISTSIGNALERING - (Heeft geen) wegaanduiding
NIETS TE BEKENNEN - Leegte alom omdat er geen sprake is van een overtreding (5,2,8)
ONDERVOORZITTER - De gevangene in de boeg van het schip kan eventueel de leiding nemen
OOGHEELKUNDIGEN - Zij verbeteren uw kijk op de dingen
OPENINGSVARIANT - Soort inleiding die bekend zijn bij schakers
PARTIJBESTUURDER - Geeft leiding aan het feest
PRETTIG GESTOORD - Met malle streken een aangename afleiding bezorgd (7,8)
PRIESTERGEWADEN - Misleidende kleding
RECLAMESCHILDER - Gooit hij zijn kunst in de aanbieding
REFERENTIEKADER - In die context zijn het de vorige leidinggevenden bij een sollicitatie
SCHAALVERDELING - Kom, kom, voor iedereen wat in een goede verhouding
SHIRTSPONSORING - Soort kledingtoelage
SPOEDVERLOSSING - Haastige redding van een kind
STRAFINRICHTING - Instelling met een Spartaanse aankleding
STUDENTENSTEDEN - Opleidingsplaatsen
STUKGOEDVERVOER - Het dragen van kapotte kleding
THEATERKOSTUUMS - Kleding voor een pakken(d) toneelstuk
TIENERPROGRAMMA - Uitzending voor jongeren
TONEELREGISSEUR - Bedrijfsleiding
TOTAALPROGRAMMA - Alle software voor een uitzending
TOTAALPROGRAMMA - De complete software voor een uitzending
TRANSPORTVLUCHT - Met de lading er vandoor
TREINBESTUURDER - Leidinggevende op het spoor
UITGAVENPATROON - De bestedingen van een druk baasje
VASTHOUDENDHEID - Door volharding laat het niet los
VASTHOUDENDHEID - Volharding in het niet los willen laten
VERENIGDE STATEN - De complete boekhouding met onbegrensde mogelijkheden, naar het schijnt (9,6)
VERMOGENSAANWAS - Het vele geld dat in vieze kleding zit
VERSTELNAAISTER - Vrouw die kleding maakt voor een afgelegen paar
VERVOLGONDERWIJS - Opleiding tot aanklager
VLUCHTPROGRAMMA - Met zo'n reisuitzending zijn gevangenen wel blij
VLUCHTPROGRAMMA - Met zo’n uitzending zijn gevangenen wel blij
VOOR DE DEUR STAAN - Dingen die gaan (binnen)komen (4,2,4,5)
VORMINGSCENTRUM - Opvoedingsgesticht
WAT HEB JE DAARAAN - Vraag over de zin van kleding (3,3,2,7)
AL DOENDE LEERT MEN - Motto van een praktijkopleiding (2,6,5,3)
ATLETIEKTRAINING - Loopbaanbegeleiding voor sporters
BELASTINGPARADIJS - Waar de eerste mensen al niets over hun kleding hoefden af te dragen
CEREMONIEMEESTER - Geeft leiding aan de partij
COMPETITIETOPPER - Sportkleding
DE MANTEL UITVEGEN - Kledingreiniging waarbij harde woorden vallen (2,6,8)
GEBRUIKSVOORWERP - Praktisch ding
GEMEENTEBELANGEN - Plaatselijke partij met kerkelijke binding
GERESERVEERDHEID - De afwachtende houding is besproken
GEWENNINGSPROCES - Hier is aanpassing in het geding
GEZINSFIETSTOCHT - Vrijetijdsbesteding
GROENETRUIDRAGER - Wielrenner in milieuvriendelijke kleding
GROOTKRUISDRAGER - Hij lijdt wat af met z'n onderscheiding
HERSTELPROGRAMMA - Uitzending van de ziekenomroep
HOGE SNELHEIDSLIJN - Goede internetverbinding (4,13)
HOOFDAANSLUITING - Voor de leiding een belangrijk punt om de reis voort te zetten
HOOFDLEVERANCIER - Leidinggevende
HUWELIJKSMAKELAAR - Verbindingsman
INHAALPROGRAMMMA - Kijkt men op Uitzending Gemist
INTEGRATIEPROCES - Hier is aanpassing in het geding
IN VLIEGENDE VAART - Landingssnelheid (2,9,5)
KABELMAATSCHAPPIJ - De samenleving die zorgt voor binding en beeld!
KABELMAATSCHAPPIJ - Een samenleving die zorgt voor binding en beeld!
KOERSMANIPULATIE - Oneerlijke beïnvloeding van een wielerwedstrijd
LEERMOEILIJKHEDEN - De problemen die een schoenmaker in opleiding kan ondervinden
LICHTGELOVIGHEID - Zonaanbidding
MEERSPORENBELEID - Uitbreidingsstrategie van onder andere de NS
ONDERWIJSMINISTER - Bewindsman in opleiding
OPENINGSVARIATIE - Soort inleiding bekend bij schakers
PARTIJBESTUURDERS - Hoeveelheid automobilisten aan de leiding
PARTIJBESTUURDERS - Zij vervoeren hoeveelheden met een politieke lading
RECREATIECENTRUM - Houdt het midden tussen ontspanning en vrijetijdsbesteding
REDDINGSOPERATIE - Heel kundige actie van een bevrijdingsleger
SCHAALVERGROTING - Geeft een vogeltje meer ruimte in verhouding
SCHOTELONTVANGST - Door Tafeltje-dekje verzorgde verbinding
STRAFMAATREGELEN - (Strenge) vergeldingsacties
STREMMINGSPROCES - Hier is stagnatie in het geding
STRESSMANAGEMENT - Hoogspanningsleiding
STUDENTENSTAKING - Hierbij stopt men even met de opleiding
TELEFOONCENTRALE - Knooppunt van verbindingen
TELEVISIEPRAATJE - (Uitzending van) Het Gesprek
TERINZAGELEGGING - Kleding voor dames die gezien mag worden
TIJDVERSCHIJNSELEN - De dingen die voorbijgaan
TOILETVERFRISSER - Hij trekt schone kleding aan met een geurtje
TONEELVERENIGING - Gespeelde eenwording
UITGEVERSRESTANT - Het laatste stukje bestedingsruimte
VERMENIGVULDIGEN - Op gezinsuitbreiding rekenen
VOEDSELPROGRAMMA - Uitzending op 24Kitchen die hulp biedt
ZUSTERINSTELLING - Familiaire houding in die organisatie
AANVOERDERSBANDEN - Die worden gedragen in video's over leidinggevenden
AFTAKELINGSPROCES - Hier is achteruitgang in het geding
ASSIMILATIEPROCES - Hier is aanpassing in het geding
BIJSCHOLINGSCURSUS - Opleiding tot imker
BUITENSPELPOSITIE - Houding die niet in het stuk voorkomt
DE BAKENS ZIJN VERZET - Nieuwe machtsverhoudingen betekenen nieuwe vaarroutes (2,6,4,6)
DE ZINNEN VERZETTEN - Een tekst wijzingen ter afleiding (2,6,9)
DIRECTEUR-SPORTIEF - Hij gaat eerlijk aan de leiding
FANTASIEARTIKELEN - Snuisterijen die door een journalist met verbeelding zijn gemaakt
FESTIVALPROGRAMMA - Tv-uitzending die één groot muzikaal feest is
GEEN HAND UITSTEKEN - Een verkeersovertreding maken helpt dan niet (4,4,9)
GEESTVERSTROOIING - De as van een overledene uitspreiden zorgt voor afleiding
HAMBURGER SPECIAAL - Geen gewone Duitser, maar een bijzonder lekker ding (9,8)
HEM ERIN LATEN LOPEN - Iemand iets flikken met wandelkleding (3,4,5,5)
HET IS OOK NOOIT GOED - Verzuchting over kleding die niet gemaakt zal worden (3,2,3,5,4)
HET IS OOK NOOIT GOED - Verzuchting over niet-bestaande kleding (3,2,3,5,4)
JE ZULT ERVAN LUSTEN - Dwingend voedingsadvies (2,4,5,6)
KRACHTINSTALLATIE - De inwijding van een werknemer geeft energie
KREDIETINSTELLING - Houding die vertrouwen geeft
MODEVERSCHIJNSELEN - De dingen die voorbijgaan
ONTBINDINGSPROCES - Uiteindelijk vervalt men toch in een echtscheidingszaak
OPENINGSPROGRAMMA - Uitzending waar men wel een gat in ziet
PLATENMAATSCHAPPIJ - Wereld van afbeeldingen en muziek
POMPEN OF VERZUIPEN - Wat te doen als men hoog water heeft dan wel te ruime kleding (6,2,9)
PRESENTEERBLAADJE - Folder met aanbiedingen
SCHOKKENDE BEELDEN - Deze slechtlopende film laat vreselijke dingen zien (10,7)
SCHOORSTEENMANTEL - De kleding van een stugge roker
STEMMENOVERDRACHT - Kleding kiezen in de politiek
STREEPJESOVERHEMD - Gecodeerde kleding
TELEVISIEMARATHON - Langlopende uitzending
TOILETGELEGENHEID - Men moet nodig op deze plek voor de juiste aankleding zorgen
VERVOLGRAPPORTAGE - Op papier is het een uitzending van opsporing verzocht
WEER ZO NODIG MOETEN - De geldingsdrang van iemand met een blaasprobleem (4,2,5,6)
WERKGEVERSAANDEEL - Het effect van leidinggevenden is in geld uit te drukken
ANTIVIRUSPROGRAMMA - Geen ziekmakende uitzending
EERSTESTEENLEGGING - Plechtigheid rond de kleding van de beste schilder
HET HOOFD KOEL HOUDEN - Heel rustig een leidinggevende in de kou laten staan (3,5,4,6)
HOOGSPANNINGSKABEL - Dikke elektrische geleidingsdraad
IETS WARM AANBEVELEN - Dat moet u beslist zien als advies voor winterkleding (4,4,10)
INTERPRETATIEKADER - Leiding die belast is met het geven van uitleg
MANTELORGANISATIES - Kledingzaken die bij politieke partijen horen
PARTNERREGISTRATIE - Hoort in verhouding bij het zien van de maat
TOILETGELEGENHEDEN - Kledingzaken die in een behoefte voorzien
TRANSMISSIEVERLIES - Via de zending is het niet voordelig
VITAMINESUPPLEMENT - Bijlage van een boek over goede voeding
WAT HEB JE DAAR NOU AAN - Welke zinloze kleding draagt u nu weer (3,3,2,4,3,3)
AANPASSINGSPROBLEEM - Moeilijkheid bij het beproeven van nieuwe kleding
DE KRAAN DICHTDRAAIEN - Geen subsidie meer geven door toedoen van de leiding (2,5,12)
EENDRACHT MAAKT MACHT - Kleding geeft gezag (9,5,5)
FREELANCEJOURNALIST - Reporter met wie de verbinding af en toe verbroken is
HERINNERINGSBEELDEN - Tv-uitzending van 'memories'
IK WORD ER NIET GOED VAN - Mijn ontaarding leidt tot misselijkheid (2,4,2,4,4,3)
KNIPPERLICHTRELATIE - Een scheve verhouding door de clignoteur
KNIPPERLICHTRELATIE - Verhouding met een verkeersregelaar
TOILETBENODIGDHEDEN - Accessoires voor bij de kleding
VERWACHTINGSPATROON - Voorbeeld van positiekleding
BIBLIOTHEEKASSISTENT - Hulp in de boekhouding
DE PIJP AAN MAARTEN GEVEN - Als 't Hart de leiding krijgt, stoppen we ermee (2,4,3,7,5)
GENDERNEUTRAAL TOILET - Uniseks kleding voorziet in een behoefte (14,6)
HET BED DELEN MET IEMAND - Vorm van boedelscheiding die uit liefde voortkomt (3,3,5,3,6)
OVERBRUGGINGSKREDIET - Geld voor een oeververbinding
RUIMTEVAARTPROGRAMMA - Uitzending via de satelliet
VERPLEEGSTERSUNIFORM - Werkkleding waaraan zorg is besteed
ZICH EEN ONGELUK ZOEKEN - Moeizaam speuren naar de plek van de aanrijding (4,3,7,6)
DWEILEN MET DE KRAAN OPEN - Onder muzikale begeleiding van café naar café gaan terwijl de tap loopt (7,3,2,5,4)
IN EEN NIEUW JASJE STEKEN - De zakken vullen van pas gekochte kleding (2,3,5,5,6)
SAMENLEVINGSVERBANDEN - Zo zijn de maatschappelijke verhoudingen volgens de notaris
TELECOMMUNICATIETOREN - Verbindingsstuk
EEN GECOMPLICEERDE BREUK - Letsel na een problematische scheiding (3,14,5)
EEN SLAATJE SLAAN UIT IETS - Lucratieve en agressieve bereiding van een koud gerecht (3,7,5,3,4)
EEN SLAATJE UIT IETS SLAAN - Lucratieve en agressieve bereiding van een koud gerecht (3,7,3,4,5)
NACHTVEILIGHEIDSDIENST - Reddingsbrigade die overdag rust
ZO GESLOTEN ALS EEN OESTER - Zo zwijgzaam dat zelfs de paarlemoeren bekleding niet te zien is (2,8,3,3,6)
ZICH ER NIETS VAN AANTREKKEN - Geen keuze kunnen maken in de kledingwinkel (4,2,5,3,10)
EEN TE GROTE BROEK AANTREKKEN - Kleding passen op de groei is een vorm van zelfoverschatting (3,2,5,5,10)
IETS AL EENS EERDER GEZIEN HEBBEN - Nog eens naar uitzending gemist kijken (4,2,4,6,6,6)
LIEFDESBETREKKINGEN AANKNOPEN - Mensen die dit doen moeten geen bindingsangst hebben (19,9)Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp