Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


De handel in

We hebben 52 cryptogrammen gevonden

DAAD - Deze handeling kan teruggedraaid worden
DAAD - Van weerszijden een handeling
KARMA - Alle goede en slechte handelingen van moeder achter het stuur
OMZET - Hoe men de handel in een andere stad brengt
SAVEN - Behoudende computerhandeling
TARRA - De handelsterm is te vinden in het slot arrangement
INVOER - De handel die per schip binnenkwam
PROEVE - Men neme een hap uit deze verhandeling
AFSLAAN - Stoppen met de mishandeling
INKOPER - Deze handelsman doet in metaal
NEGOTIE - De handel is anders nihil in gieten
OORZAAK - Met reden een handel in aambeelden en stijgbeugels
REACTIE - Antwoord er weer voor de handeling
REACTIE - Een herhaalde handeling
REACTIE - Toon de handeling en het gevolg ervan!
WELDAAD - Bijzonder aangename handeling bij de bron
WELDAAD - Deze handeling is een bron van vreugde
WELDAAD - Een goede handeling is heerlijk
ADORATIE - Voor de verhandeling in de krant is bewondering
AFGEBEKT - Doodmoe van een onvriendelijke behandeling
AFGEBEKT - Erg vermoeid na een onvriendelijke behandeling
DEVENTER - De handelaar in Overijssel
KNEEPJES - De vakkundige handelingen van een masseur
MISDADEN - Deze rituelen handelingen zijn strafbaar
OVERDAAD - Herhaalde handeling is nadelig
OVERGAAN - Een andere handeling verrichten
OVERMAND - Herhaalde handeling is nadelig
TEGENEIS - Reactie bij onderhandeling
BEKRONING - De gelukkige afsluiting van een tandheelkundige behandeling
PAPERBACK - De verhandeling van de verdediger besloeg vele bladzijden
PAPERCLIP - Een filmpje over de verhandeling houdt de boel bij elkaar
WINKELBEL - Is geluid ten teken dat de handel begint
ADERLATING - Deze medische behandeling is een heel verlies
BEDRIJFSTAK - Onderdeel van de handel in kerstbomen
ECONOMISCH - Wat de handel betreft zuinig
ONTZENUWEN - Minder nerveus worden tijden een wortelkanaalbehandeling
ONTZENUWEN - Minder nerveus worden tijdens een wortelkanaabehandeling
PAPERASSEN - Stukken waar het in de wetenschappelijke verhandeling om draait


DIENSTDOEND - Dat is iemand die onder werktijd mishandelingen uitvoert
ZIJN GANG GAAN - De handeling voortzetten waar De Mol mee bezig is (4,4,4)
BESPREKINGEN - De commentaren op de onderhandelingen
KOPPELVERKOOP - De handel in stellen
UITVOERPRIJZEN - Gelden in de handel als onderscheidingen voor geleverde prestaties
GELIJKSCHAKELEN - Op dezelfde wijze behandelen, terwijl ze meteen een andere versnelling kiezen
EEN GAT IN DE MARKT - Waar de ambulante handel instapt, valt of succes heeft (3,3,2,2,5)
FAMILIERECEPTEN - Worden uitgeschreven ter behandeling van een geslachtsziekte
KERSENBRANDEWIJN - Drank waarvoor wijnranken der bes een speciale behandeling behoeven
PRAKTIJKGEDEELTE - De toegepaste vakken worden getest in de behandelingsruimte
ALLEMANSPOLITIEK - Bij de handelswijze in een Haanstra-film ging het om populariteit
EEN BALLETJE SLAAN - Sportieve vorm van studentenmishandeling (3,8,5)
DE STRIJDBIJL BEGRAVEN - Vredeshandelingen die later bodemvondsten oplevert (2,10,8)
IETS VOOR WAAR AANNEMEN - Geloven in de handel in natura (4,4,4,8)
Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp