Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


De Wet

We hebben 235 cryptogrammen gevonden

DOM - Deze kerk is onwetend
DOM - De kerk is onwetend
HIP - Die beweging is niet ouderwets
SOK - Ouderwetse bewaarplaats
SOK - Ouderwetse brandkas
UIT - Ouderwets aan het stappen
UIT - Ouderwets afgelopen
UIT - Ouderwets gedoofd
UIT - Ouderwets voor je plezier
ZOO - De dierentuin is op die manier ouderwets
ALFA - Is Grieks voor de student geesteswetenschappen
ALFA - Is naar de letter een student geesteswetenschappen
CODE - Om de wet te ontcijferen
GRAM - Ouderwetse boosheid is van gewicht
GRAM - Ouderwetse woede is van gewicht
KNIE - Daaronder moet je het weten
KNIE - Scheen daar beneden alles te weten
LEEK - Hij wekte de indruk er niet veel van te weten
LEEK - Wekte de indruk van niets te weten
LEVE - Vee in de wetering, is dat om te juichen
MAAS - Gat in de waterwet
MAAS - In het net en in de wet
NAAD - Daan komt terug om het kleintje van de kous te weten te komen
NOOD - Maakt de wet kapot
WOND - Wikkelde gekwetst
AGENT - Hij vertegenwoordigt de wet op straat
CORPS - De ballen weten van de kracht van wijn
EDOCH - Maar dan ouderwets
JOOST - Hij mag weten wat anderen niet weten
KLEED - Ouderwetse japon als vloerbedekking
KURAS - Ouderwets kogelvrij vest
LEUZE - U zet in de wetering toch wel een devies
MAZEN - In de wet of in het net
RADEN - Adviseren zonder het precies te weten
SINAÎ - De berg van de wetgeving
AGENTE - Zij vertegenwoordigt de wet
ALINEA - Een nieuwe regel in de wet
ANTIEK - Heel ouderwets om tegen het Europees kampioenschap te zijn
ANTIEK - Ouderwets om tegen het voetballen te zijn
ANTIEK - Tegen een groot sporttoernooi zijn is ouderwets
ANTIEK - Zo ouderwets is een voetbalhater
ARTSEN - Ze zouden beter moeten weten!
ARTSEN - Zij zouden beter moeten weten
BOERDE - Gaf lucht aan een ouderwetse klucht
CHEMIE - Binding met de wetenschap
CHEMIE - De wetenschap heeft iets aantrekkelijks
CHEMIE - De wetenschap waarmee het klikt
CHEMIE - Tak van de wetenschap in het fantastische Mierlo
CHEMIE - Ten behoeve van de wetenschap nemen we hem in de compagnie op
GEHEIM - Ondeelbare wetenschap
HAKBAL - Ouderwets vleesgerecht dat terug gespeeld wordt
HEESCH - Ouderwets zijn stem kwijt in Noord-Brabant
KENNER - De wetenschapper heeft 't onder de knie
KENNIS - Bekende wetenschap
KENNIS - De macht van wetenschap
KENNIS - Een bekende wetenschap
KENNIS - Een vriend van de wetenschap
KENNIS - Vriend van de wetenschap
KNAGEN - Met lange tanden eten is slecht voor het geweten
LETTER - Formeel deel van een wet
LETTER - Formeel deel van de wet
LETTER - Naar die van de wet en alfabet
MEDICI - Zij zouden beter moeten weten
MODERN - Dromen is anders beslist niet ouderwets
NAADJE - Van de kous wil men alles weten
NEWTON - Krachtmens in de wetenschap
PIJNBOS - Bomen met de gekwetste bestuursvoorzitter van het vim
PIRAAT - Overtreedt de wet ter zee en in de lucht
TOMTOM - Dumoulin en Stamsnijder weten de weg te vinden
UITBAL - Ouderwets dansfeest
UITKIJK - Ouderwetse visie om op te staan
UITWAS - Exces dat ouderwets voorkwam
UITWEG - Ouderwets verdwenen vluchtroute
UITZIJN - Ouderwets stappen
VRIJUIT - Eerlijk, het is nogal ouderwets
WANTEN - Voegwoorden om wat van te weten
AFFRONT - Perfect, de voorkant is kwetsend!
ALLICHT - De zon is al op, zeker weten!
ARTIKEL - Dat voorwerp wordt in de wet nader omschreven
ARTIKEL - Deel van een wet als koopwaar
BAKLAMP - Ouderwetse verlichting in de gevangenis
BELEGEN - Ouderwets horizontaal
CHARTER - Vlucht voor de wet
DAARUIT - Ginds is het ouderwets
DOLHUIS - Ouderwetse inrichting in een waanzinnig pand
GERECHT - Eten en handelen volgens de wet
HIERUIT - Op deze plaats is het ouderwets
INEXACT - Is het niet precies wat men onder zachte wetenschap verstaat
INGEVAL - Geen ouderwetse kwestie?
INKTPOT - Zwart geld op een ouderwets bureau
KLOPPER - Ouderwets waarschuwingsteken aan deuren
KWESTIE - De kieswet vormt anders een probleem
MARIAGE - Die ouderwetse maagd wil met u als vrouw en heer door 't leven
MODEGEK - Is niet ouderwets dwaas
NAMELIJK - Deze oplossing dien je te weten
OMNIBUS - Verzamelbundel over ouderwets openbaar vervoer
ONTHAND - Na een ouderwetse lijfstraf heb je er geen grip meer op
ONTHAND - Zo voelt men zich na een ouderwetse lijfstraf
OPRECHT - Eerlijk waar, men staat boven de wet
OPRECHT - Staat eerlijk boven de wet
PRIVAAT - Ouderwets toilet voor eigen gebruik
ROLLERS - Gebruiken schilders als ze staan te zweten
SCHEPEN - De vaartuigen van een middeleeuwse wethouder
SCHREDE - Komt ouderwets van pas
STATION - Zender van een inrichting voor wetenschappelijke proefneming
TEGENIN - Ouderwets
TWISTER - De danser die t geweten heeft daar
TWISTER - De danser die 't geweten heeft daar
UITGAVE - Een boek is een ouderwets cadeau
VRIJGAVE - Mag daarbij iedereen weten hoe goed je bent in bed
AANRECHT - De wetten die van kracht zijn in de keuken
AANRECHT - In de keuken is de wet in werking
CHARTERS - Vluchten voor de wet
DOORGAAN - Niet van ophouden weten
ILLEGAAL - Tegen de wet
INSPRAAK - Geen ouderwets taalgebruik
KNEVELEN - Anderen weten te boeien
PIEKHAAR - Ouderwets goedkoop kapsel zonder krullen
RECHTTOE - Zonder omhaal is de wetgeving gesloten
REGELTJE - De zin van wetgeving
UITMAKEN - Doven zorgen dat het ouderwets wordt
WISKUNDE - De wetenschap van het vegen
ZEERECHT - Deze wetten zijn bijzonder authentiek
ANTIQUAIR - Ouderwets persoon
ESTAFETTE - Ouderwetse bode die van zijn stokje gaat
GEDATEERD - Wordt op zekere dag ook ouderwets
INTROUWEN - Geen ouderwets huwelijk aangaan en vervolgens samen gaan wonen
KIDNAPPEN - Ouderwets drinkgerei voor kinderen die ze stiekem laten verdwijnen
LEKENORDE - Onderscheiding voor mensen die nergens van af weten
LOODRECHT - De wet op metaal staat er haaks op
MISKENNEN - Onderschatten dat ze iets van de kerk weten
REUKWATER - Ouderwetse benaming voor parfum
SLIJPSTEEN - Een kei op het gebied van de wet
STOOMWALS - Ouderwetse dans
TAALKUNDE - Verlang naar de wetenschap
UITADEMEN - Ouderwets blazen
VAKKENNIS - De wetenschap van een ambachtelijke relatie
VOGELVRIJE - Buiten bescherming van de wet gestelde
WEERKUNDE - Heeft men terug van deze wetenschap
ADERLATING - Gevoelig verlies van ouderwetse artsenij
APENORKEST - Ouderwets speeltuinvermaak waarin kwajongens spelen
ASIELREGEL - Het is de wet waarmee men leeft als kat en hond
BLEEKWATER - Zorgt voor een ouderwets groen of verdord gazonnetje
KERNFYSICA - Deze wetenschap behelst de natuurkunde van de atoomkernen
LOKARTIKEL - Haar deel van de wet is verleidelijk
MARSKRAMER - Brengt ouderwets snoepgoed aan de man
MOORDRECHT - In deze plaats is misdaad wettig
OVERTREDEN - Om nog hoger op te komen moet u de wet schenden
OVERTREDEN - Stappen te veel buiten de wet
PAPERASSEN - Stukken waar het in de wetenschappelijke verhandeling om draait
RECHTLIJNIG - De regels van de wet volgend
REGELRECHT - De bevoegdheid wetten te maken
SLOOTWATER - De inhoud van een wetering bestaat uit slappe koffie
STAATKUNDE - Men heeft het land aan de wetenschap in de politiek
STRAFREGEL - Deel van een strenge wet
UITBEELDEN - Ouderwetse kunstwerken visualiseren
UITSPREKEN - Ouderwets het woord voeren
UITVLIEGEN - Zo verlaten ouderwetse insecten het ouderlijke nest
VERWONDERD - De gekwetste eerwaarde heer is verbaasd!
VRAAGTEKEN - Deze beestjes willen er meer van weten
AANSCHIETEN - Bij benadering licht kwetsen
ACHTERHAALD - Ouderwets teruggevonden
CLANDESTIEN - Tegen de wet
CONSTITUTIE - Het gestel van de grondwet
INTIMIDEREN - Vrienden kwetsen en bang maken
LIERDRAAIER - Ouderwetse straatmuzikant die alles op een hoger niveau tilt
LUXEARTIKEL - Weelderig deel van de wet
MERKARTIKEL - Let op een deel van een wet!
MODEARTIKEL - Eigentijds deel van de wet
OERGEZELLIG - Ademt een zeer ouderwetse sfeer
ONDERKENNEN - Toegeven door beneden te weten
PROFSPORTER - Atleet die wordt bestudeerd door wetenschappers
REGELKAMERS - Vertrekken waarin de wetgevende macht huist
UITSCHEIDEN - Ophouden met zweten
VERLOSKUNDE - Bevrijdende wetenschap
VERSPREIDEN - Iedereen laten weten dat ze uit elkaar moeten gaan
BEENBLESSURE - Hierdoor voelt een onderdaan zich gekwetst
FAMILIERECHT - Moeders wil is wet
KWAADWILLEND - Zonder wettige oorzaak geschieden
ONRECHTMATIG - Krom, maar niet overdreven in strijd met de wet
RECHTSREGELS - Hoe voorrang werkt in het verkeer volgens de wet
GRENSBEPALING - Kaderwet die een internationaal karakter heeft
HANDELSKENNIS - Bekende van de zaak veel meer te weten
INCONTINENTIE - Niet van ophouden weten
KIEZENTREKKER - Ouderwetse tandarts die stemmen naar zich toehaalt
LUXEARTIKELEN - Delen van de wet die eigenlijk overbodig zijn
PATENTARTIKEL - Uitstekend deel van de wet
RECHTENSTUDIE - Volgens de wet een eerste werk van Mondriaan
RECHTSCOLLEGE - Conservatief bestuur dat de wet toepast
TERREINKENNIS - De wetenschap dat men het tot de bodem heeft uitgezocht
UIT HET JAAR NUL - Is Jezus erg ouderwets (3,3,4,3)
UIT HET JAAR NUL - Ouderwets vanaf de begintijd (3,3,4,3)
VAKANTIEBEURS - Studietoelage voor studenten vrijetijdswetenschappen
BELANGSTELLING - Velen wilden de waarden van zo'n rek weten
GARDENIERSTERS - Ouderwetse hofdames
IN EEN GAT VALLEN - De put niet weten te ontwijken (2,3,3,6)
KAMPEERARTIKEL - Deel van de wet voor campinggasten
KRANTENARTIKEL - Deel van de wet die de vrijheid van meningsuiting beschrijft
LINNENJUFFROUW - Doek van een ouderwetse hotelemployee
SCHEPENKERKHOF - Kelder waar een vroegere wethouder rust
SCHERTSARTIKEL - Dat deel van de wet is om te lachen
STROOMREGELING - Het voltage wordt bepaald door de waterwet
UIT DE MODE RAKEN - Ouderwets ontroerd worden (3,2,4,5)
VLINDERBRILLEN - Iets ouderwets modieus hebben die zwemmers voor ogen
WEGGOOIARTIKEL - Onbruikbaar deel van de wet
BESTUURSLICHAAM - Gaat volgens de wet over ons hele gestel
CONSTITUTIONEEL - Betreft volgens de wet ons gehele gestel
DEELGENOOTSCHAP - Vergadert heimelijk in een boerenschuur maar hun partners weten ervan
LANTAARNPLAATJE - Een ouderwetse dia, verlichting en muziek
LANTAARNPLAATJE - Single met uitstraling volgens een ouderwets beeld
NEUTRONENBUNDEL - Bevat een paar deeltjes die tot de kern weten door te dringen
ONDERHOUDSRECHT - Volgens de wet een gesprek en alimentatie
OPENINGSARTIKEL - Staat op bladzijde 1 van de grondwet
POLDERREGLEMENT - De wet van Leeghwater
POTLOODGEMEENTE - Plaats waar exhibitionisten ouderwets voor kiezen
RECHTERBLADZIJDE - Deel van het wetboek
UITLEKSTANDAARD - Wat mag de pers weten over een afdruiprek!
WEELDEARTIKELEN - Delen van de wet die men niet echt nodig heeft
KENNISVERGROTING - Bekende steeds meer zodat je steeds meer te weten kwam
KRIJTSTREEPPAKKEN - Kostuums van onderwijzers die nog een ouderwets schoolbord hebben
ONGEVALLENARTSEN - Specialisten die zich staande weten te houden
REGELWEERSTANDEN - Protesten tegen de wet
TELEGRAAFKANTOOR - Krantengebouw waar op ouderwetse wijze wordt gecommuniceerd
CONSUMPTIEARTIKEL - Deel van de wet voor gebruikers
IEMAND IETS AANDOEN - Een ander kwetsen door hem te beschermen tegen zijn naaktheid (6,4,7)
KRINGLOOPECONOMIE - Eindeloze wetenschappelijke rondgang
ONGEDISCIPLINEERD - Zonder tak van wetenschap is het chaotisch
RECHTSGELEERDHEID - Behoudende wetenschap
RECHTSOPVATTINGEN - Zijn de ideeën van het FvD gewettigd?
TIJDSCHRIFTARTIKEL - Deel van de mediawet
UITKRISTALLISEREN - Ouderwets (glas)helder worden
SANITAIRE ARTIKELEN - Onderdelen van de gezondheidswet (9,9)
VERZORGINGSARTIKEL - Deel van de wet die men bij moet houden
PRIVÉAANGELEGENHEID - De zaken die story niet mag weten
HET ROER IN HANDEN HEBBEN - Als leider gewapend zijn met een ouderwets geweer (3,4,2,6,6)


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp