Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


DWARS

We hebben 57 cryptogrammen gevonden

ARA - Vogel op de voorste dwarsmast
GANG - Vaart dwars door het gebouw heen
KRAB - Dwars lopende schram
KRAB - Dwarslopende schram
MAAN - Ik spoor die dwarsligger aan erheen te lopen
OLIJK - Schat, ik kijk dwars door je heen!
RARA - Dubbel dwarshout bij een raadsel
SCAN - Kijkt dwars door je heen
BIELS - Die ligt dwars bij ProRail
BIELS - Ligt dwars bij een tweeslachtig meisje
DWARS - In de breedte onhandelbaar
DWARS - Loodrecht en scheef
DWARS - Loodrecht maar toch scheef
DWARS - Onhandelbaar en scheef
DWARS - Onwillig in de breedte
DWARS - Recalcitrant (met bomen tegenwerken)
DWARS - Tegenbeweging
DWARS - Ten onrechte aangeduid als recalcitrant
DWARS - Weerbarstig is het toch scheef gezet
DWARS - Zich haaks houdend
DWARS - Zo eigenwijs kunnen drijvers zijn
INTRA - Ontvangt een dwarsligger binnen
OXERS - Dwarsbomen bij een springconcours
CENTRA - Of het weinig geld is voor een dwarsligger laten we in het midden
INSLAG - Liggen dwars qua karakter
INSLAG - Ze liggen dwars, dat is hun karakter
INSLAG - Ze liggen dwars, dat ligt in hun aard
KNOEST - Dwarsliggende kwast
KOPPIG - Zo dwars kan drank zijn
MERKEL - (G)een dwarsligger op het Europese schip
RAVAGE - Dwarshout voor een schimmige puinhoop
WIELEN - Erin rijden om te dwarsbomen
BAANBED - Werk met slaapgelegenheid voor dwarsliggers
DODEMAN - Dwarsbalk om een paal rechtop te houden
LIGGERS - Zulke balken kunnen dwars zijn
OVERWEG - Die ijzeren dwarsliggers kan ik goed mee omgaan
STABIEL - Die dwarsligger blijft overeind
STABIEL - Het bevel maakt de dwarsligger evenwichtig
STIJFKOP - Dwarsligger met een hoofd dat iets krampachtigs heeft
DIAMETER - Een flinke rij beelden in één dwarse lijn
PARALLEL - Niet dwarsliggend bij een overeenkomst
ZEEHOOFD - Deze kapitein op de grote vaart gaat dwars door de branding heen
LASTGEVER - De dwarsligger verstrekt opdrachten
VAARWATER - In die scheepvaartroute kun je iemand dwarszitten
HELLEBAARD - Piek met dwars bijl
HINDERPAAL - Dwarshout
MEDEWERKER - Zo'n collega is geen dwarsligger
STIJFKOPPIG - Zo dwars is een losbol niet
DOORKRUISEN - Al reizend dwarsbomen
EIGENHEIMER - Dwarse aardappel
MEDEWERKERS - Geen personeelsleden die dwars liggen
TEGENWERKEN - Antiliteratuur dwarsbomen
TEGENWERKEN - Dwarsbomen om de arbeid te bestrijden
TEGENWERKEN - Dwarsbomen wat luiaards zijn
TEGENSPREKEN - Dwarsbomen
SPORENDRAGEND - Is een dwarsligger
HELLINGPLAATJE - Foto van een heuvel voor dwarsliggers


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp