Cryptogrammen

Typ een omschrijving, of typ een woord met punten als ontbrekende letters

Zoek


DE mensen

We hebben 175 cryptogrammen gevonden

EGO - Tripmiddel voor zelfingenomen mensen
EIK - Laat vervelende mensen vallen
MEN - De duizend-en mensen
AMEN - Zo zij het, de eerste is voor de mensen
DRUK - Ondanks de spanning zijn er veel mensen op de been
EREN - Hierbij worden mensen geloofd
KIST - Vervoermiddel dat voor mensen het einde is
MENU - Daarop staat wat de mensen u voorschotelen
TATA - Kinderen groeten de mensen van staal
ZAAL - Museumgedeelte voor zieke mensen
ARMEN - Ledematen van beklagenswaardige mensen
GELUI - Het beieren van de klok doet u voor de mensen
KLIEK - Overblijvende groep mensen
KLUIT - Klein stukje aarde met een hoop mensen
KRANS - Hulde voor een groepje mensen
LUFEL - Zijn de mensen onstuimig onder dit afdak
LUIER - De mensen daar zijn minder actief
MASSA - De hoop van veel mensen
MEUTE - Horde mensen bij een jachtpartij
ODEUR - Ingang voor ronde mensen
SETJE - Lingerie voor verliefde mensen
SLEEP - De hoeveelheid mensen hangt van de bruid af
VELEN - Dulden van een grote groep mensen
VRIJEN - Doen ongebonden mensen met liefde
VRIJEN - Voor ongebonden mensen is het liefdewerk
ATTENT - Voorkomend bij oplettende mensen
CHEMIE - Het gaat om de aantrekkelijke elementen tussen de mensen
DONORS - Geen behoudende mensen
DRUKTE - Doordat men de prijs omlaag deed, kwamen er veel mensen
EIKELS - Strip van Hein de Kort voor vervelende mensen
GENOOT - Een van de mensen die plezier maakten
HUNNEN - Het volk van de mensen daar en iedereen eromheen
IDOLEN - Aanbiddelijke mensen
KATROL - Variant op de hotdog voor mensen die hijsen
LUIFEL - Van onderdak worden mensen agressief
LUIFEL - Worden mensen vurig als ze onderdak hebben
LUIFEL - Worden mensen vurig van een afdakje
LUIFEL - Zijn de mensen onstuimig onder dit afdak
LUILAK - Aan pinksterzaterdag hebben de mensen geen boodschap
LUILAK - Zet hij de mensen in de verf of voert hij niets uit
LULLEN - Praten met vervelende mensen
MONNIK - Een van de mensen die met veel geduld werken
NORMEN - Zijn voor de mensen een gevangenis gelijk
OPLOOP - Bergwandeling met veel mensen
PATERS - Ordelievende mensen
RIJTUIG - Lange ketting met vervelende mensen
SLAGEN - Dit doen de mensen niet waar de klappen vallen
TUNERS - De radio's van mensen die hun wagen pimpen
ARTROSE - Slijt aan oude mensen een Engelse kunstbloem
BARSTEN - Breken met de meest onvriendelijke mensen die u kent
BETAMEN - Zou zomaar passen bij exact denkende mensen
EETZAAL - De ruimte die innemende mensen innemen
EX-AGENT - Vertegenwoordigt hij gescheiden mensen
MENEREN - Mannen die de mensen prijzen
MENIGTE - De troep van een heleboel mensen
NAASTEN - De mensen om je heen nationaliseren
NAASTEN - Het kapen van medemensen
NAASTEN - Medemensen in bezit nemen
OPENERS - In handen van mensen die door het lint gaan
OPKOMST - De mensen die er al zijn, zijn ook nog in aantocht
OPKOMST - De mensen die gekomen zijn of nog moeten komen
PATRIOT - Een idealist maakt remise om drie mensen
PRATERS - Onderhoudsmensen
RIJKELUI - Vermogende mensen
SCHAREN - Hordes mensen zullen zich bij elkaar opstellen
SCHAREN - Zij scheiden het papier van grote groepen mensen
SCHISMA - 't is magisch zonder tig mensen die er niet in geloven
SCHISMA - t is magisch zonder tig mensen die er niet in geloven
TAFELEN - Met meerdere mensen eten in een flat
VRIJSTAD - Plaats voor verliefde mensen
WEKKERS - Door deze apparaten komen mensen in opstand
WOONARK - Huis van welvarende mensen
ABSENTEN - Verstrooide mensen zijn er niet bij
BERGVOLK - Opgeruimde mensen
BULKMAIL - Groot aantal berichten verstuurd aan verschillende mensen
HANGKAST - Meubel voor suïcidaal ingestelde mensen
IJSZEILEN - Kille vloerbedekking is iets voor mensen die de wind in de rug hebben
LUIWAGEN - De auto van de mensen hiermee schoonmaken
MATROZEN - Bloemen op het kleed van welvarende mensen
MENWAGEN - Kunnen de mensen riskeren maar wel in toom houden!
OECUMENE - De gehele mensenwereld
ONTSTELD - Zo verbijsterd kunnen gescheiden mensen zijn
ROEPENDE - Hoort gij in de Sahara deze mensen niet hulp te bieden
SNIJBONEN - Krijgen vreemde mensen op hun bord
STOPFLES - Verpakkingsmiddel voor mensen die van de drank af willen
VAKGROEP - Beroep voor meerdere mensen
VETMASSA - De meeste mensen hebben overgewicht
AFZETLINT - Band die de boel bedriegt om mensen op afstand te houden
COMMISSIE - De verdienste van een groep mensen
ELEMENTEN - De weersomstandigheden van mensen
LEDENLIJST - Staat waarin de verenigingsmensen zich bevinden
LEKENORDE - Onderscheiding voor mensen die nergens van af weten
OLIEBEURS - Hierop handelen mensen met een vette portemonnee
ONDERDEUR - Kelderingang voor kleine mensen
ONDERDOEN - Het bevestigen van de schaatsen door mensen die op een lager niveau acteren
ONTZETTEN - Verbijsteren door de mensen te bevrijden
OPHEFFING - Door deze beëindiging kwam er iets omhoog bij de mensen
OPLICHTER - Tilt de mensen
REISAGENT - Stuurt de mensen op vakantie en gaat zelf mee voor de veiligheid
SPANDRAAD - De samenhang van twee mensen houdt het strak
VAKANTIES - Houden de mensen van hun werk
VAN GOD LOS - Idiote Nederlandse film over mensen die uit de kerk zijn gestapt (3,3,3)
WEKDIENST - Deze instantie doet mensen in de kerk de ogen open
ALLERMEEST - Wat de rijkste mensen hebben, wil ik het liefst
ARMENBUURT - Waar de mensen het niet breed hebben, zijn lichaamsdelen niet ver weg
CABRIOLETS - Hierin rijden mensen die uit hun dak gaan
HARINGBOER - Komt de keel uit bij mensen die bij hem Hollandse nieuwe hebben gekocht
INACTIEVEN - Bijzonder ijverige mensen (zijn het niet)
KRUIWAGENS - Met die voertuigen worden mensen aan een baan geholpen
LEGERKORPS - Vereniging met steeds minder mensen
LOKSTEMMEN - Aantrekkelijke geluiden van mensen met een haar in hun mond
SERVICELIJN - De mensen achter deze telefonische hulpdienst krijgen opslag
SUBAGENTEN - Dealers onder politiemensen
VERDUNNERS - De oplosmiddelen die mensen uit Noord-Frankrijk gebruiken
WEZENSTREK - Is karakteristiek voor de eetlust van mensen
AVONDTOILET - Overdag gebruiken de mensen met nette kleding deze wc niet
DEGENERATIE - De mensen van die leeftijd gaan er niet op vooruit
ECHTELIEDEN - De ware mensen zijn bij elkaar
ECHTELIEDEN - Stel dat het de ware mensen zijn
GIERIGAARDS - Deze mensen zijn vrekkig en werelds
GROEPSLEDEN - Voertuigen voor een bepaalde categorie mensen
PROMINENTEN - Vooraanstaande mensen
PROTESTNOTA - Rekening die de mensen op het taksimplein kregen gepresenteerd
RUGGENGRAAT - Dit lichaamsdeel hebben mensen met karakter
SCANDINAVIË - In noord Europa worden de mensen eerst doorgelicht
STOETHASPEL - Die kluns windt meerdere mensen achter elkaar op
VOLKSDRACHT - De verwachting van gewone mensen is traditioneel goed te dragen
ZWERFKATTEN - Dolende mensen afsnauwen
CONTACTSPORT - Vrijetijdsbesteding waarbij men andere mensen leert kennen
DRAKENKLASSE - Groep vervelende mensen die nogal kunnen uitvaren
GROEPSPROCES - Hierbij worden meerdere mensen berecht
KINDERBIJSLAG - Gelden voor het soort mensen dat aan gezinsuitbreiding doet
LUXEMBURGERS - Voor de weelde van duizend mensen
MASSAGETAFEL - Het zitten aan de dis met veel mensen kan heel ontspannend zijn
RARE SNIJBONEN - Vreemde groente voor vreemde mensen (4,9)
STEUNTREKKER - Huishoudelijk artikel waar arme mensen iets aan hebben
ZITTENBLIJVER - Die leerling heeft geen respect voor oudere mensen
AFSTANDHOUDER - Hij bepaalt de ruimte tussen muren en mensen en wil geen contact
ARMOEDZAAIERS - Deze mensen kunnen geen rijke oogst verwachten
ASIELTOERISME - Vakantievermaak voor loslopende huisdieren en mensen
COCAÎNEHANDEL - Het is zaak om de mensen aan het lijntje te houden
ENOF-REKENING - Tot de gepeperde factuur hebben meer mensen toegang
LOKETBEDIENDE - Medewerker voor wie de mensen in de rij staan
PLANNEN SMEDEN - Ontwerpen bedenken vakmensen (7,6)
POSITIEKLEREN - Worden gedragen door mensen van stand
SCHIPPERSVOLK - De mensen bij het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
TUSSENPERSOON - Makelaar die onder de mensen komt
UITGANGSREGEL - Eerst de mensen eruit en dan erin ook al heb je weinig zin
UITKLEEDPARTIJ - Politieke groepering die de mensen wil kaalplukken
AANNEMERSFIRMA - Onderneming van mensen die het wel geloven
ARBEIDERSWIJKEN - Buurten waarin de werkmensen vluchten
BEROEPSCOLLEGE - Wordt gegeven door een vakdocent voor ontevreden mensen
DEELNEMERSVELD - Kavel waarvoor verschillende mensen zich hebben ingeschreven
DRANKENCONCERN - Bedrijf voor innemende mensen
GERINGSCHATTEN - Klein denken over mensen, wanneer het geen grote liefdes betreft
NABESPREKINGEN - De praatjes die mensen achteraf hebben
TUSSENPERSONEN - Makelaars die onder de mensen komen
BRILLENVERKOPER - Brengt meer visie aan de man en mensen die zo nodig moeten
BUITEN KENNIS ZIJN - Niet weten wat men moet denken van bewusteloze mensen (6,6,4)
DE BETERE KRINGEN - Gezonde mensen zijn rijk (2,6,7)
DOORGANGSHOOGTE - Een heuvel in de route waar truckers en lange mensen op moeten letten!
HERSTELPLAATSEN - Gesaneerde dorpen waarin de mensen het weer goedmaken
JACHTGEZELSCHAP - Drijvende groep mensen
PERSONENVERKEER - De omgang met mensen op straat
POLARISATIEBRIL - Laat u niet verblinden en neem de toegenomen kloof tussen mensen waar!
STAATSOBLIGATIE - Het is op papier de schuld van het land als mensen er geld mee kunnen verdienen
BELASTINGPARADIJS - Waar de eerste mensen al niets over hun kleding hoefden af te dragen
LIEVER LUID DAN MOE - Onder de mensen zijn wordt verkozen boven het ouderschap (6,4,3,3)
ONTSLAGBEPERKING - Minder mensen de laan uitsturen
RECHTSHANDIGHEID - Zo'n conservatief foefje is de beste aanpak voor de meeste mensen
STEUNORGANISATIE - Instelling van klagende mensen
ONTWIKKELINGSHULP - Assisteert in de donkere kamer arme mensen
KANDIDATENTOERNOOI - Sportevenement met welwillende mensen
WERELDVERBETERAARS - Artsen zonder grenzen zijn mensen met idealen
OPRICHTINGSBIJEENKOMST - Vergadering waarvoor de mensen overeind komen


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Download de Android TaalApp
Download de IOS TaalApp