Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

Synoniemen: author, be in contact, communicate, compose, construct, create, dash off, exchange letters, jot, keep in touch, keep up a correspondence, scribble

NL: write (keep up a correspondence): schrijven, een briefwisseling hebben, corresponderen
ES: write (keep up a correspondence): escribir, corresponderse, cartearse con alguien, anillar
FR: write (keep up a correspondence): écrire, avoir une correspondance avec, correspondre avec qn


EN: to write
Gerund
writing

Present simple (ott)
I write
you write
he writes
we write
you write
they write

Present perfect (vtt)
I have written
you have written
he has written
we have written
you have written
they have written

Past Simple (ovt)
I wrote
you wrote
he wrote
we wrote
you wrote
they wrote

Past perfect (vvt)
I had written
you had written
he had written
we had written
you had written
they had written

Present future (ottt)
I will write
you will write
he will write
we will write
you will write
they will write

Present future perfect (vttt)
I will have written
you will have written
he will have written
we will have written
you will have written
they will have written

Past future (ovtt)
I would write
you would write
he would write
we would write
you would write
they would write

Past future perfect (vvtt)
I would have written
you would have written
he would have written
we would have written
you would have written
they would have written


Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden