Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

NL: vermelden

U: Vervoeg zoals `jij`. Men, het, zij (enkelvoud): Vervoeg zoals `hij`.

Voltooid deelwoord
vermeld

Onvoltooid tegenwoordige tijd (ott)
ik vermeld
jij vermeldt
hij vermeldt
wij vermelden
jullie vermelden
zij vermelden

Voltooid tegenwoordige tijd (vtt)
ik heb vermeld
jij hebt vermeld
hij heeft vermeld
wij hebben vermeld
jullie hebben vermeld
zij hebben vermeld

Onvoltooid verleden tijd (ovt)
ik vermeldde
jij vermeldde
hij vermeldde
wij vermeldden
jullie vermeldden
zij vermeldden

Voltooid verleden tijd (vvt)
ik had vermeld
jij had vermeld
hij had vermeld
wij hadden vermeld
jullie hadden vermeld
zij hadden vermeld

Onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt)
ik zal vermelden
jij zult vermelden
hij zal vermelden
wij zullen vermelden
jullie zullen vermelden
zij zullen vermelden

Voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt)
ik zal vermeld hebben
jij zult vermeld hebben
hij zal vermeld hebben
wij zullen vermeld hebben
jullie zullen vermeld hebben
zij zullen vermeld hebben

Onvoltooid verleden toekomende tijd (ovtt)
ik zou vermelden
jij zou vermelden
hij zou vermelden
wij zouden vermelden
jullie zouden vermelden
zij zouden vermelden

Voltooid verleden toekomende tijd (vvtt)
ik zou vermeld hebben
jij zou vermeld hebben
hij zou vermeld hebben
wij zouden vermeld hebben
jullie zouden vermeld hebben
zij zouden vermeld hebben

Gebiedende wijs
vermeld


Voorbeelden

 1. Deze Secure Flight-gegevens omvatten uw geslacht, geboortedatum en uw voor- en achternaam, exact zoals deze in uw paspoort staan vermeld
 2. Aan het eind van iedere les vermeldt het programma uw voortgang!
 3. De exacte bagagevrijstelling wordt vermeld op uw ticket en bij Manage mijn Boeking
 4. De bestemming van uw bagage staat vermeld op het bagagelabel dat u ontvangt wanneer u uw bagage afgeeft
 5. De geweren moeten op de jachtvergunning staan vermeld
 6. De naam van de correspondent en de datum waarop het adres werd bezocht (of herbezocht) staat bij elk adres vermeld
 7. Bovenaan de brief vermeldt u uw adres en dat van de geadresseerde, de datum en de aanhef
 8. We herhalen nog even dat het copyright verplicht moet worden vermeld bij elke foto
 9. U kunt uw ticket vergoed krijgen tot 2 maanden na de op uw ticket vermelde reisdatum
 10. Als u van deze aanbieding gebruik wenst te maken en uw voertuig telefonisch wilt reserveren, vermeld dan de promotiecode 44313086
 11. •het promoten van postacademische en postgraduate opleidingen die relevant zijn voor studenten en beoefenaars van de hierboven vermelde vakgebieden;
 12. Deze prijs staat vermeld in het contract dat u bij plaatsing krijgt toegezonden
 13. Wanneer u door de voorselectie heen komt, is uw sollicitatie alleen geldig wanneer u het volledige dossier toestuurt zoals dat hierboven is vermeld
 14. Als een vertraging van ten minste 1 uur (ten opzichte van het op het ticket vermelde uur) wordt aangekondigd, kunt u:
 15. Wees volledig, vermeld alle relevante feiten, maar vermijd overbodige details

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden