Werkwoord vervoegen

Typ een werkwoord in één van de talen NL, DE, EN, ES of FR.

Vervoeg

EN: to gain    Vertaal    Voorbeelden    Synoniemen
Gerund
gaining

Present simple (ott)
I gain
you gain
he gains
we gain
you gain
they gain

Present perfect (vtt)
I have gained
you have gained
he has gained
we have gained
you have gained
they have gained

Past Simple (ovt)
I gained
you gained
he gained
we gained
you gained
they gained

Past perfect (vvt)
I had gained
you had gained
he had gained
we had gained
you had gained
they had gained

Present future (ottt)
I will gain
you will gain
he will gain
we will gain
you will gain
they will gain

Present future perfect (vttt)
I will have gained
you will have gained
he will have gained
we will have gained
you will have gained
they will have gained

Past future (ovtt)
I would gain
you would gain
he would gain
we would gain
you would gain
they would gain

Past future perfect (vvtt)
I would have gained
you would have gained
he would have gained
we would have gained
you would have gained
they would have gained


Voorbeelden

 1. The Pass only gained significance around the year 1200, when the Schöllenen Ravine between Göschenen and Andermatt was developed
  Pas rond 1200 nam de ontwikkeling van de pas een vlucht, met de ontsluiting van de Schöllenenkloof tussen Gösschenen en Andermatt
 2. To gain permission to transport firearms and ammunition, you will be required to complete an application form for the outward and return trip
  Om toestemming voor vervoer van wapens en munitie te krijgen, dient u voor de heen- en terugreis een aanvraagformulier in te vullen
 3. At the airport and train stations, arrangements can be made to gain access to transport
  Op Schiphol en op NS stations kunt u hulp- en dienstverlening inroepen
 4. He also gained the title of military pilot and studied Political and International Law, Economics and Public Finances
  Ook verkreeg hij de titel van militair piloot en studeerde hij politiek en internationaal recht, economie en openbare financiën
 5. For example, regional anti-illegal logging brigades receive technical assistance to conduct monitoring and gain control over logging activities
  Een voorbeeld is de technische ondersteuning die regionale antihoutkapgroeperingen krijgen om kapactiviteiten in kaart te brengen en te beheersen
 6. In 1995 the EU gains three more new members, Austria, Finland and Sweden
  In 1995 krijgt de EU nog drie nieuwe leden bij: Oostenrijk, Finland en Zweden
 7. It is our governments, therefore, which set tax rates on company profits and personal incomes, savings and capital gains
  Het zijn dus de regeringen die de hoogte van belastingen op bedrijfswinsten, inkomens, spaartegoeden en vermogenswinst bepalen
 8. My ex-husband has taken our child to another country and started legal proceedings there to try and gain custody
  Mijn ex-partner heeft ons kind meegenomen naar het buitenland en is daar een procedure begonnen om het hoederecht te verwerven
 9. On 25 October, the EP called for stricter rules to prevent mafia-style organisations from gaining access to public funds
  Op 25 oktober riep het Europees Parlement op tot strengere regels voor maffia-organisaties die de toegang tot publieke middelen verhinderen
 10. With zanox, advertisers have access to additional revenue across the globe, gain new customers and only pay for results
  Met zanox kunnen adverteerders wereldwijd nieuwe klanten bereiken en meer verdienen

Werkwoorden A tot (en met) Z

Nederlandse werkwoorden


Duitse werkwoorden


Engelse werkwoorden


Franse werkwoorden


Spaanse werkwoorden