Vertaal
Naar andere talen: • terminativ > ENterminativ > ESterminativ > FR
Vertalingen terminativ NL>DE
We hebben geen vertalingen voor terminativ in Nederlands <> Duits

Anders gespeld: terminatio 90%
Anders gespeld: terminator 80%
Anders gespeld: terminase 73.68%
Anders gespeld: terminaal 73.68%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `terminativ`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App