Vertaal

Vertalingen rechtbank NL>EN


Er zijn 14 zinnen met `rechtbank` gevonden
 1. NL: Annie kan zowel een Franse als een Belgische rechtbank vragen om te bepalen hoeveel onderhoudsgeld Marc voor zijn kind moet moet betalen
  EN: Annie can ask a court in either France or in Belgium to rule on what maintenance payments Marc is obliged to make to support their child
 2. NL: Rechterlijke beslissingen over ouderlijke verantwoordelijkheid in een EU-land worden automatisch erkend door rechtbanken in alle andere EU-landen
  EN: Court decisions on parental responsibility made in an EU country are automatically recognised by other EU countries' courts
 3. NL: U mag het verzoekschrift indienen bij de rechtbanken van:
  EN: You can file your request with the courts in:
 4. NL: gevatte rechtbank
  EN: court seized of the case
 5. NL: De rechtbank in het land waar het kind wederrechtelijk heen is gebracht, zal bevelen het kind terug te brengen naar de ouder met het hoederecht
  EN: The courts of the country to which a child has been wrongfully brought will order the child to be returned to the custodial parent
 6. NL: Twee regels bepalen welke rechtbanken bevoegd zijn:
  EN: Those rules determine which courts have jurisdiction
 7. NL: Voor echtscheiding zonder wederzijdse instemming is de rechtbank bevoegd van het land van de verzoeker die daar al een jaar woont
  EN: Divorce without mutual consent - one year's residence places jurisdiction in the petitioner's country of residence
 8. NL: Vanaf juni 2011 kunt u voor de uitvoering van een vonnis over onderhoudsgeld in een EU-land terecht bij de rechtbanken van:
  EN: From June 2011, to get a judgement on maintenance enforced in any EU country, you will be able to go to court in:
 9. NL: Een rechter bemiddelt, adviseert, oordeelt, of spreekt recht in een rechtbank.
  EN: Judges arbitrate, advise, adjudicate or administer justice in a court of law.
 10. NL: Vertegenwoordigt cliënten in rechtbanken of tegenover overheidsinstellingen
  EN: Represent clients in court or before government agencies.
 11. NL: De rechtbank in het land waar het kind met de voogd voor de ontvoering woonde, doet dan een bindende uitspraak
  EN: The final decision will be taken by the courts in the country where the child lived with the custodial parent before the abduction
 12. NL: De betrokken partijen kunnen niettemin aan de rechtbanken van hun land vragen om het vonnis niet te erkennen
  EN: The parties involved can nevertheless ask the courts in their country not to recognise the judgment
 13. NL: een openbaar en snel proces\r door de rechtbank of 'n jury...
  EN: ...to a public and speedy trial\r by the court or by a jury...
 14. NL: Adviseert relevante betrokkenen (bijv. advocaten, jury's, aanklagers en/of rechtbankpersoneel) inzake gedrag, geschilpunten en het proces.
  EN: Advise relevant parties, e.g. attorneys, juries, litigants and court personnel regarding conduct, issues and proceedings.