Vertaal

Vertalingen gemeente NL>EN

de gemeente

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [xəˈmentə]
Verbuigingen:  -n, -s (meerv.)

1) gebied dat bestuurd wordt door een burgemeester, raad en wethouders - borough, municipality, local authority
verschillende dorpen samenbrengen onder één gemeente - unite various villages in one borough
gemeente Haarlem - Harlem Township

2) groep mensen binnen de protestantse kerk - congregation
de hervormde gemeente - reformed congregation
pinkstergemeente - Pentecostal congregation

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de gemeente (v) the town ; the community ; the flock ; the congregation
de gemeentethe municipality
gemeente local authority ; municipality of ; parish

Bronnen: MWB interglot Omegawiki.org Wakefield genealogy pages
Synoniemen
NL: parochie
NL: stad

Er zijn 42 zinnen met `gemeente` gevonden
 1. NL: In het midden van het zonnige Glantal ligt de gemeente Glanegg
  EN: In the middle of the sunny Glantal valley lies the community Glanegg
 2. NL: Op een mooi punt begroet de president van de burgerraad de hele schare, stelt de nieuwe burgers voor en behandelt de nieuwe vragen van de gemeente
  EN: In a chosen spot, the president of the town council greets the crowd, introduces new citizens, and discusses questions pertinent to the community
 3. NL: We nodigen u uit op een kleine ontdekkingsreis door de vakantieregio Kronplatz met zijn 14 gemeentes
  EN: We invite you to go on a little discovery journey through the Kronplatz Holiday Region with its 14 constituent parts
 4. NL: Gemeentelijke administratie
  EN: Municipal administration
 5. NL: Daar zat de gemeente toch achter?\r -Douglas? Kom op, dit is Detroit.
  EN: I thought the city cut you off.
 6. NL: Zijn de Brusselse gemeenten spilziek?
  EN: Are the municipalities of Brussels 
guilty of wasteful spending?
 7. NL: bouwtoezicht gemeentelijk orgaan
  EN: building department
 8. NL: gemeentelijke basisadministratie
  EN: municipal population register
 9. NL: Sindsdien beperkt het zich slechts nog tot het rein wereldlijke aspect en heeft het het karakter gekregen van een gemeentefeest
  EN: Time has passed and the event has lost much of its religious character
 10. NL: Een deel van de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgeheveld naar een lager niveau – de stadsdeelraad
  EN: Some of the powers of the Amsterdam council have been transferred to a lower level - the district councils
 11. NL: bouwtoezicht gemeentelijk orgaan
  EN: building department
 12. NL: Wel, u weet, ik denk dat we...\r de buurt gemeente erbij moeten betrekken...
  EN: Well, you know, I think we should...\r involve the lay community...
 13. NL: De Brusselse gemeenten worden vaak met de vinger gewezen, omdat ze hun financiën slecht zouden beheren en dringend hervormd zouden moeten worden.?
  EN: The municipalities of Brussels are often accused of being a source of financial chaos and of requiring urgent reforms
 14. NL: Daarentegen worden de bestuursproblemen waarmee de Brusselse gemeenten geconfronteerd worden, duidelijk naar voren gebracht
  EN: On the contrary, the management constraints which the municipalities of Brussels are subjected to are what clearly emerged
 15. NL: Tegenwoordig bestaan er in Spanje 50 provincies en 8.107 gemeenten
  EN: There are currently in Spain 50 provinces and 8,107 municipal districts
 16. NL: gemeentebelasting
  EN: municipal surcharges
 17. NL: gemeentegrootteklasse
  EN: municipal size category
 18. NL: KAN-gemeente
  EN: (urban) region Arnhem-Nijmegen
 19. NL: gemeentelijke basisadministratie, afschrift
  EN: certificate of residence
 20. NL: De gemeente pakte hem op fraude.
  EN: City got on him about fraud\r and whatnot.
 21. NL: En omdat ik je ken, ben ik ook\r naar de gemeente geweest.
  EN: And because I know it mattered to you...
 22. NL: gemeentearchitect
  EN: city architect
 23. NL: Pardon ik ben op zoek naar het gemeentehuis
  EN: Excuse me, I’m looking for the town hall
 24. NL: 
Een vergelijkende analyse van de gemeentebegrotingen van de grootste stedelijke clusters van België
  EN: 
A comparative analysis of the budgets 
of Belgium’s main urban municipalities
 25. NL: 1 Augustus wordt uitsluitend in de gemeenten gevierd
  EN: August 1st is celebrated exclusively within the communities

Bekijk alle 42 voorbeeldzinnen met `gemeente`