Vertaal
Naar andere talen: • dinglich > ENdinglich > ESdinglich > FR
Definities in het Duits: dinglich (1x)
Vertalingen dinglich DE>NL
We hebben geen vertalingen voor dinglich in Duits <> Nederlands

Anders gespeld: dringlich 94.12%
Anders gespeld: dicklich 75%
Anders gespeld: dämlich 62.5%
Anders gespeld: deutlich 62.5%
Anders gespeld: deudlich 62.5%
Anders gespeld: Drillich 62.5%
Anders gespeld: dörflich 58.82%
Anders gespeld: Dingweite 47.06%
Anders gespeld: Dingsda 40%
Anders gespeld: Dingwort 37.5%
Anders gespeld: Dingsbums 35.29%
Anders gespeld: Dingebene 35.29%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `dinglich`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App