Vertaal
Naar andere talen: • Genort > ENGenort > ESGenort > FR
Vertalingen Genort NL>DE
We hebben geen vertalingen voor Genort in Nederlands <> Duits

Anders gespeld: gender 50%
Anders gespeld: genant 50%
Anders gespeld: generfd 46.15%
Anders gespeld: generen 46.15%
Anders gespeld: gendola 46.15%
Anders gespeld: genese 33.33%
Anders gespeld: genade 33.33%
Anders gespeld: geneigd 30.77%
Anders gespeld: genegen 30.77%
Anders gespeld: genbank 30.77%
Anders gespeld: genadig 30.77%
Anders gespeld: genaamd 30.77%
Anders gespeld: genaald 30.77%
Anders gespeld: gêne 18.18%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `Genort`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App