Vertaal
Naar andere talen: • Genort > ENGenort > ESGenort > FR
Definities in het Duits: Genort (1x)
Vertalingen Genort DE>NL
We hebben geen vertalingen voor Genort in Duits <> Nederlands

Anders gespeld: Gender 66.67%
Anders gespeld: genervt 61.54%
Anders gespeld: genarbt 61.54%
Anders gespeld: Geneser 61.54%
Anders gespeld: General 61.54%
Anders gespeld: Gendarm 61.54%
Anders gespeld: genant 50%
Anders gespeld: Genese 50%
Anders gespeld: geneigt 46.15%
Anders gespeld: genannt 46.15%
Anders gespeld: Genbank 46.15%
Anders gespeld: Genappe 46.15%
Anders gespeld: genau 36.36%
Anders gespeld: genesen 30.77%
probeer het met Google

Tips bij de vertalingen:
Wellicht vind je het woord op één van deze websites:
Voorbeeldzinnen met `Genort`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App