Vertaal
Naar andere talen: • meervoud > DEmeervoud > ESmeervoud > FR
Vertalingen meervoud NL>EN

het meervoud

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['mervɑut]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

vorm van een woord waaraan je ziet dat het om meer dan één gaat taalkunde - plural
'Media' is het meervoud van 'medium'. - 'Media' is the plural form of the word 'medium'.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het meervoudthe plural
Bron: interglot;
Synoniemen
NL: meerderheid
NL: pluralis


Voorbeeldzinnen met `meervoud`
Voorbeeldzinnen laden....


Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App